> Din sundhed > Seksuel sundhed
Din kilde til information om sundhed

Er mænd mere promiskuøse end kvinder?

Tilføjet i: Seksuel sundhed 18 maj, 2015

Utroskab, flirten og seksuel løssluppenhed – også kaldet promiskuitet – er aspekter, som de fleste oftere forbinder med mænd end kvinder, og generelt er det mere accepteret, hvis mænd har flere sexpartnere, end hvis kvinder har. Blandt mænd eksisterer en uskreven regel om, at jo flere kvinder, man kan nedlægge, des højere status får man i venne-gruppen. Omvendt bliver kvinder opfattet som billige eller løse på tråden, hvis de har sex med flere ad gangen – både af veninderne og blandt mændene. Men hvorfor forholder det sig sådan? Og er tiden vokset fra denne stereotype opfattelse af mande- og kvinderollen?

Seksuel dobbeltmoral

Denne seksuelle dobbeltmoral går mange hundrede år tilbage og skal ses som et resultat af evolutionen. Set i et retrospektivt perspektiv er der nemlig intet belæg for, at mænd skal værdsætte kvinder med en tendens til at have sex med flere mænd. Det vil nemlig betyde, at deres chancer for reproduktion mindskes. Omvendt vil det øge deres chance for reproduktion, hvis de har sex med flere kvinder, og det er formentligt denne biologiske forklaring, der gør, at mænd får heltestatus i mandeflokken.

Selvom mænd har en større chance for at reproducere sig selv end kvinder, er både mænd og kvinder programmeret til promiskuitet lige fra fødslen af. Bevæggrunden for en promiskuøs adfærd er dog forskellig. Normer og kulturelle værdier betyder således, at det, mænd begærer, er forskelligt fra det, kvinder begærer. Hvor mænd fokuserer på kvantitet, går kvinder mere op i kvalitet.

Sexlyst hos mænd og kvinder

Mange tolker denne forskel mellem mænd og kvinder til, at kvinder er mere trofaste end mænd, og at mænd omvendt er mere utro, for kvinder anses generelt for at have et lavere seksuelt begær end mænd. Mange biologer og psykologer forsker stadigt i, hvad der driver seksualiteten hos mennesker. Selvom sex i dag sjældent har reproduktion som fokus, er det blevet bevist, at mekanismerne bag den seksuelle adfærd faktisk bunder heri.

Den engelske genetiker, Dr. Angus John Bateman, var en af de første, der udviklede en teori om, hvorfor mænd og kvinder har forskellig libido. Hans studie fra 1948 har fået meget opmærksomhed fra forskere siden hen, idet flere har forsøgt at modbevise hans tese. Konklusionen af hans studie er, at mænd ofte er promiskuøse, fordi de fokuserer på kvantiteten af sexpartnere, mens kvinder har en tendens til at være mere selektive og derfor fokuserer mere på kvaliteten af deres sexpartnere.

Selvom mænd i gennemsnit er mere promiskuøse end kvinder, kan man ikke generalisere, da det generelt er meget individuelt hvor stor en sexlyst, mennesker har og ikke nødvendigvis kønsbestemt.

LINK TO INFOGRAPHIC IMAGE
Tilføj Kommentar
  • Dit Navn:*
  • Din e-mail:
  • Din kommentar:*
Forsæt med at læse
euroClinix Blog kategorier
Discover more
Stillesiddende livsstil kan være farlig

Mange har kæmpet en årelang mod overvægt. De fleste prøver forskellige... Forsæt med at læse

Bekæmp forkølelsessår

Et forkølelsessår er aldrig rart at få i ansigtet, eller nogen andre... Forsæt med at læse

Undgå og forebyg forstoppelse

For mange er problemer med afføringen ikke noget man taler om. Det kan... Forsæt med at læse