Hvad er allergi?

En allergisk reaktion finder sted, når kroppens immunsystem overreagerer på et stof, som normalt er uskadeligt. Det kan være stoffer, der ikke før har voldt problemer, og som mennesker i almindelighed godt kan tåle. På trods af at stoffet virker harmløst, begynder kroppens immunforsvar at opfatte det som en potentiel fare, der skal bekæmpes.

Immunsystemets vigtigste opgave, er at forsvare kroppen mod infektioner, i form af fremmede stoffer som bakterier, parasitter og virus. Dette forsvar sker ved hjælp af dannelsen af antistoffer i blodet. Ved en allergisk reaktion begynder kroppen at danne antistoffer mod helt almindelige ting, som normalt er ret harmløse. Disse normalt uskadelige stoffer kaldes allergener.

Hvordan reagerer kroppen ved allergi?

Når kroppen første gang udsættes for et allergen, er det ikke sikkert at der udvises symptomer, med der dannes antistoffer. Dannelsen af antistofferne bevirker at kroppen bliver mere fintfølende over for det stof, den har reageret på. Udsættes kroppen igen for samme allergen, vil den umiddelbare reaktion være, at frigive en række aktive stoffer, som kan skille sig af med det uønskede allergen. Det er denne frigivelse, af aktive stoffer, der forårsager de allergiske symptomer.

Symptomerne er forskellige, og afhænger af hvad der forårsager den allergiske reaktion. Allergisymptomerne kan vise sig som høfeber, astma, eksem, nældefeber eller maveproblemer, og opleves som regel kort efter udsættelsen, men reaktionen kan også komme timer senere.

Årsag til man bliver allergisk?

Allergi er ofte en arvelig sygdom, der er således større risiko for at udvikle allergi, hvis der er kendte allergiske sygdomme i familien. Udviklingen af allergi kan også hænge sammen med kraftig eller længere varende påvirkning fra omgivelserne, og nogle mennesker udvikler allergi, selvom ingen andre i familien har det.

Overfølsomhed over for et eller flere bestemte stoffer i omgivelserne er den primære årsag til udviklingen af allergi. Overfølsomheden hænger sammen med kroppens naturlige forsvar mod fremmede stoffer. Kroppen er indrettet til at kunne skelne mellem farlige og ufarlige stoffer. Er man allergisk over for et bestemt stof, som ellers er ufarligt, så overreagerer kroppens immunsystem og producerer for meget antistof.

Normalt er immunsystemet indrettet til at producere antistoffer, der skal beskytte mod skadelige bakterier og virus. Hos allergikere sker der en fejltolkning i immunsystemet og antistofferne vil angribe de uskadelige allergener.

De mest almindeligt forekommende allergener, der forårsager allergiske reaktioner er;

  • Pollen fra græs, ukrudt, blomster og træer
  • Husstøvmider
  • Dyrehår, primært fra hund eller kat
  • Insektbid
  • Svampesporer fra mug eller skimmel
  • Fødevarer, som gluten, mælk, æg og nødder

Allergikere har som regel meget følsomme slimhinder, der kan irriteres af flere forskellige stoffer. Især tobaksrøg eller forurening og kraftige dufte fra parfume kan fremprovokere allergiske reaktioner.

Hvilke typer allergi findes der?

En allergisk reaktion kan udvikle sig meget forskelligt, og det samme gælder for graden af de allergiske symptomer. Nogle vil opleve reaktioner enkelte gange om året, mens andre vil plages dagligt i længere perioder. Nogle reagere med allergiske udslæt på huden, i form af eksem, mens andre udvikler høfeber, som medfører kraftige nyse anfald og øjne og næse, der løber i vand. Andre udvikler allergi overfor fødevarer, hvilket foranlediger allergiske reaktioner ved indtagelse af de pågældende madvarer. Typen af allergi, afhænger af hvilken form for reaktion, der opleves. Der skelnes overordnet mellem fire forskellige typer for allergi, hvoraf type et og fire er de mest almindelige. Typerne er ikke baseret ud fra symptomerne, men på baggrund af immunforsvarets reaktioner.

Type 1. Allergi

Denne form for allergi kaldes også for straks allergi da symptomerne viser sig hurtigt. Reaktionen vil typisk indtræffe, få minutter efter udsættelsen. Denne type allergi, medfører en overfølsomhed, der gør at kroppen reagere anderledes overfor allergener, som andre mennesker godt kan tåle. I de fleste tilfælde ville denne type allergi, udløses af stoffer, der sætter sig på slimhinderne i næse, mund, lunger eller mave-tarmsystemet.

Type 2. Allergi

Også kaldet cellemembranallergi, er sjælden, og forekommer mest i forbindelse med allergi overfor medicin eller ved blodtransfusioner hvis blodtyperne ikke passer sammen. Her udvikles der antistofferne som reagere på overfladen af blodceller, nyreceller eller lungeceller, hvilket medfører, at cellen går i stykker og dør.

Type 3. Allergi

Er ligeledes en meget sjælden allergiform, også kaldet immunkompleks allergi. Ved denne type for allergi, dannes der antistoffer, som cirkulerer i blodet og danner kemiske forbindelser, der udløser betændelsesreaktioner i organerne. Dette medfører vævsbeskadigelser, og influenza lignende symptomer. Reaktionen kan minde om type 1 reaktionen, men i modsætning til denne, giver type 3 reaktionen som regel først symptomer timer efter udsættelsen. Denne reaktion sker ofte overfor forskellige proteiner og mikroorganismer som. F.eks. skimmelsvamp og bakterier.

Type 4. Allergi

Denne form for kontakt allergi er meget almindelig og det anslås, at ca. hver femte dansker lider af denne type allergi. Denne type af allergi er også en overreaktion af kroppens immunforsvar, og opstår hvis huden kommer i kontakt med det allergi fremkaldende stof. Reaktionen opstår ved en aktivering af blodlegemer i lymfeknuderne, der sidder under huden. Ved udsættelse, vandrer blodcellerne op til hudoverfladen og skaber betændelses lignende symptomer i form af eksem, kløe, udslet eller blærer. Symptomerne kan brede sig, fra det område hvor det startede til andre områder på kroppen. Der er ofte tale om en sen reaktion og der kan gå flere dage før symptomerne indtræffer.

De to hyppigste årsager til kontaktallergi er nikkel og parfume, men der er og tilfælde af kontaktallergi i forbindelse med kemikalier, farvestoffer og konserveringsmidler. Nikkel bruges som overfladelegering i mange produkter, der anvendes i dagligdagen, især i smykker, knapper og lynlåse. Parfume findes overalt, kosmetiske produkter, rengøringsmidler, shampoo og vaskepulver. Tidlige tegn på parfumeallergi, ses typisk som udslet i armhulerne efter brug af parfumeret deodorant.

Hvordan bliver man testet for allergi?

En allergiudredning vil typisk foretages af egen læge eller hos en anvist speciallæge. Udredningen vil indebære en gennemgang af sygdomshistorik, med spørgsmål angående symptomer og efterfølgende en allergitest, kaldet en priktest, og en eventuel blodprøve. Sygehistorikken er en vigtig del af udredningen og danner grundlag for det udvalgte spektrum i priktesten.

En priktest foregår ved, at påføre huden en talrække med små dråber af udvalgte allergener, og herefter prikke et lille hul i huden gennem dråberne. Herefter vil allergenet trænge ned i huden, og efter ca. 10 min vil en eventuel allergireaktion opstå. En standard priktest vil i de fleste tilfælde afsløre, hvilke allergener der reageres på.

Det er ikke alle allergityper, der kan påvises med en priktest. Nogle allergier kræver en blodprøve for at afsløre antistoffer mod allergener. Ud fra en sammenligning af test og symptomer kan lægen stille en diagnose og dermed også rådgive om behandlingsform.

Hvordan behandles allergi?

Der findes flere muligheder for behandling af allergi, alt afhængig af de udviste symptomer. Den mest åbenlyse behandling vil være, at undgå de allergener der reageres overfor. Dette kan indebære ændringer i livsstil, kost og arbejdsrutiner. Det kan selvfølgelig også være nødvendigt at behandle allergien med medicin.

Der findes akutmedicin i tabletform, som afhjælper allergien her og nu. Derudover findes der forebyggende immunterapi, i form af vacciner, der gradvist kan nedsætte overfølsomheden. En sådan behandling tager gennemsnitlig 3-5 år, og kan i mange tilfælde reducere symptomerne markant eller helt helbrede allergien. Den rette anvendelse af medicinsk behandling, bør altid konsulteres i samråd med en læge.

Kilder:

Hvordan vi fungerer
Vælg din behandling
Udfyld skriftlig online konsultation
Lægen udskriver recept
Levering dagen efter
Levering er inkluderet