PDE5-hæmmere

Erfares der gentagne problemer med at opnå eller opretholde rejsning, er det elementært at få fastlagt årsagen til problemet. Dette afklares i samråd med en læge, for efterfølgende at kunne modtage den mest effektive behandling. Medmindre der ligger nogle alvorlige årsager til grund for rejsningsbesværet, vil behandlingen almindeligvis være med et PDE5-hæmmende lægemiddel. De PDE5-hæmmende lægemidler har vist sig at være effektive og samtidigt forbindes de med en lav risiko for bivirkninger.

I Danmark er de PDE5-hæmmende lægemidler kun tilgængelige som receptpligtige tabletter, og derfor er det nødvendigt at få udstedt en recept fra lægen. En konsultation hos lægen vil samtidigt sikre, en effektiv individuel behandlingsform og give mulighed for at vælge mellem korttidsvirkende eller langtidsvirkende præparater.

Hvad er PDE5-hæmmere?

Fosfodiesterase type 5-hæmmere eller blot PDE5-hæmmere, er en fællesbetegnelse for lægemidler, der anvendes til at hæmme kroppens udskillelse af enzymet PDE5, så dette ikke nedbryder de blodkar udvidende mekanismer, der giver anledning til erektion hos mænd. Herigennem genetableres den naturlige erektile respons, hos op imod 70 % af alle patienter med erektile dysfunktion. Disse såkaldte PDE5-hæmmende lægemidler kan anvendes til behandling af alle typer for impotens, uanset hvad årsagen til lidelsen skyldes.

De mest almindeligt anvendte PDE5-hæmmende lægemidler er; Viagra, Levitra og Cialis. Disse lægemidler giver ikke manden erektion i sig selv, men de gør manden i stand til bedre, at kunne opnå erektion ved seksuel stimuli, samt at opretholde rejsningen over en længere periode. De PDE5-hæmmende tabletter har således ingen effekt hos mænd, med manglende sexlyst, der ikke er i stand til at opnå en begyndende erektion.

Viagra

Viagra, er den mest kendte PDE5-hæmmende tabletform, og blev præsenteret på markedet tilbage i 1998. Viagra indeholder det aktive stof Sildenafil, der optages meget hurtigt i kroppen.

Tabletten findes i dosis på 25mg, 50mg og 100mg som tages oralt, sammen med et glas vand, ca. 30 minutter før ønsket samleje og gør det muligt for manden at opnå erektion i op til 4 timer efter indtagelse. Der bør af helbredsmæssige årsager ikke indtages mere end én tablet i døgnet.

Levitra

Levitra, er et mindre kendt PDE5-hæmmende produkt, der blev lanceret i 2003. Det aktive stof vardenafil, gør Levitra til den hurtigst virkende tablet på markedet. Virkningen indtræffer allerede efter 15 – 30 minutter efter indtagelse og varer i op til 5 timer. Levitra er tilgængelig i dosis på 5mg, 10mg og 20mg. De lave doseringer mindsker risikoen for bivirkninger, og gør denne tablet velegnet til ældre mænd, eller dem som lider af bagved liggende sygdomme som diabetes eller forhøjet blodtryk. Desuden er tabletten populær, da den kan tages sammen med mad og alkohol, uden at det vil have en negativ indflydelse på tablettens virkning.

Cialis

Cialis, er det seneste PDE5-hæmmende produkt, der er blevet præsenteret på det danske marked. Tabletten indeholder 10mg eller 20mg af det aktive stof tadalafil, som virker ca. 30 minutter efter indtagelse. Cialis er det længstvarende middel, med en virkningstid på op til 36 timer.

Viser det sig at Cialis har en positiv individuel effekt, kan midlet ligeledes ordineres i en daglig udgave. Cialis daglig, indeholder en lavere dosis på blot, 2,5mg eller 5 mg, hvilket betyder at denne tablet kan indtages dagligt. Den daglige dosis vil sikre, at der altid findes en mindre mængde af de aktive stoffer i kroppen. Derved vil manden altid være i stand til at opnå rejsning, på samme måde som normalt. Dette har gjort denne tabletform særdeles populær, da Cialis samtidigt kan indtages sammen med mad og alkohol, uden at det formindsker virkningen. Medikamentet giver således større mulighed for spontanitet i sexlivet, og tilbyder i anselig grad de sammen forudsætninger, som før rejsningsproblemerne opstod.

Overordnet set ligger succesraten for de ovenstående PDE5-hæmmende lægemidler på 50 – 80 % afhængig af årsagen til patientens erektile dysfunktion. Den nemme anvendelse og den høje effektivitet samt den lave risiko for bivirkninger, betyder at PDE5-hæmmende lægemidler, i dag, er den mest benyttede form for behandling mod rejsningsbesvær og impotens.

Hvordan virker PDE5-hæmmere?

Når en mand stimuleres seksuelt og får erektion, sker det ved at pulsårerne i penis udvider sig, og blodtilførslen til penis øges. Dette får mandens penis til at svulme op og samtidigt sammenpresse de blodårer, der fører blodet væk fra penis. Derved vokser både længden og omkredsen af mandens penis, indtil fuld erektion er opnået.

Rejsningsproblemer eller impotens opstår, når netop denne blodtilførsel ikke fungerer hensigtsmæssigt. Det skyldes enten at blodtilførslen ikke bliver fastholdt i penis, og dermed løber ud igen, eller også opnås der slet ikke en øget tilførsel af blod. Således opleves erektionen kun kortvarigt eller også udebliver den helt. Årsagen hænger sammen med, at enten blodkar, nerverne i penis eller svulmelegemerne ikke fungerer som normalt.

Rent fysiologisk forklaret, så opstår rejsningsproblemerne ved interaktionen mellem kemiske budbringer og enzymer, der naturligt findes i kroppen. I fagsprog kaldet cGMP og PDE5. De kemiske budbringere cGMP, aktiveres af hjernen under seksuel stimuli, og får muskelcellerne i penis til at slappe af, så blodtilstrømningen øges og penis udvides, som forklaret ovenfor. PDE5 er derimod det enzym, der nedbryder cGMP budbringeren.

Normalt vil dette ske når manden har haft udløsning, men hvis kroppen producerer for store mængder af PDE5 enzymet, vil cGMP budbringeren blive nedbrudt før erektionen opnås, eller kan fastholdes længe nok til at opnå udløsning.

Det er her, at lægemidlerne som Viagra, Levitra og Cialis har deres effekt. De aktive stoffer virker således ved at hæmme PDE5 enzymet i blodet, så cGMP budbringeren ikke nedbrydes for tidligt. Den hæmmende effekt, virker afslappende på blodkarrene og letter derved blodtilførslen til svulme legemerne i mandens penis. Herigennem kan en erektion opnås og fastholdes, så manden igen er i stand til at gennemføre samleje og få udløsning.

Bivirkninger ved PDE5-hæmmere

Anvendelsen af, de her omtalte PDE5-hæmmende, lægemidler kan som alt anden medicin medføre bivirkninger. De fleste af bivirkningerne er som regel milde eller moderate, og vil ofte aftage gradvist som kroppen vender sig til de aktive virkestoffer. Selvom det er langt fra alle brugere, som er påvirket af bivirkningerne, er det vigtigt at betragte risikoen herved og finde den rette individuelle dosering. En mildere dosis vil i mange tilfælde bidrage til at reducere bivirkningerne. I tabellen nedenfor ses de mest almindeligt forekommende bivirkninger, ifølge en test, af de her omtalte tabletformer.

Bivirkninger ved brug af PDE5-hæmmere
Viagra Levitra Cialis
Hovedpine 16% 16% 14%
Kvalme 7% 4% 10%
Rygsmerter - - 6%
Stoppet næse 4% 10% 5%
Muskelsmerter - - 5%
Rødmen 10% 12% 4%
Synsforstyrrelser 3% - -

Af ovenstående tabel udledes kun de mest almindeligt forekommende bivirkninger. Opleves der andre symptomer eller varer en bivirkning ved hen over længere tid, bør der tages kontakt til en læge omgående.

Påvirker PDE5-hæmmere anden medicin?

Selvom denne form for medicin er relativt uskadelig, er det vigtigt at understrege at PDE5-hæmmere ikke er egnet for alle og enhver. For brugere, der samtidig anvender nitratholdige præparater, er behandling med PDE5- hæmmende lægemidler kontraindiceret, på grund af øget risiko for kritisk blodtryksfald. Indtagelse af alfa blokere og PDE5-hæmmere, bør adskilles med mindst 4 timers mellemrum. Brugere, som tager hjertemedicin kan uden problemer kombinere denne med PDE5-hæmmere. Det anbefales altid at konsultere med en læge for at bestemme egnetheden af enhver medicin.

Hvordan vi fungerer
Vælg din behandling
Udfyld skriftlig online konsultation
Lægen udskriver recept
Levering dagen efter
Levering er inkluderet