Impotent grundet medicin

Impotens er en almindeligt kendt lidelse, der i daglig omtale ofte benævnes som; erektile dysfunktion, libido forstyrrelser, seksuel dysfunktion eller som impotens. Disse betegnelser dækker over samme tilstand, hvor manden ikke kan opnå eller opretholde en erektion, og derfor ikke kan gennemføre samleje som normalt. Denne lidelse forveksles ofte med rejsningsproblemer, der er en midlertidig tilstand, ofte grundet stress, præstationsangst eller indflydelse af rusmidler. For mænd med regulær impotens, vil der i mere end 75 % af tilfældene genopleves problemer med erektionen.

Årsager til impotens

Generelt inddeles årsagerne til impotens i 3 kategorier; Fysiske årsager, psykologiske årsager og medicinske årsager. Årsagerne kan ikke altid begrænses til blot én af kategorierne, men ofte bærer én af kategorierne det grundlæggende ansvar for tilstanden.

De fysiske årsager er grundlag for impotens hos mange mænd, i alle aldre. Stillesiddende job og overvægt eller blot mangel på fysisk aktivitet resulterer i at, et stadigt stigende antal, mænd har problemer med blodcirkulationen. En sund og almindelig erektion vidner om et sundt kredsløb, og derfor opleves de første tegn på dårlig blodcirkulation ofte i de nedre regioner. Varieret sund kost og daglig motion, vil gøre hjertet stærkere, så det med lethed kan transportere blodet rund i kroppen. En ændring af spisevanerne samt øget fysisk aktivitet, er særdeles effektive midler mod impotens.

Psykiske årsager er almene hos unge mænd, hvor det sjældent er den fysiske formående, der er udfordringen. Her er det derimod ofte oplevelsen af præstationsangst eller andre psykiske problemer, som danner grundlag for rejsningsproblemet. Præstationsangst opstår i forbindelse med tvivlen på egne evner, og kan medføre angstlignende tilstande i intime situationer.

Gentagne oplevelser af præstationsangst kan øge risikoen for at situationen forværres, og føre til problemer i parforholdet. Derfor er det vigtig at tale med sin partner om hvorfor det er svært at opnå erektion.

Andre psykiske problemer, som stress eller depression bør konsulteres med en læge. Lidelser af denne slags skal typisk bearbejdes over tid, i samråd med enten en psykolog eller medicinal behandling.

Medicinske årsager til impotens

Medicinske årsager til impotens er desværre en realitet, og selvom mange mennesker tror, at medicinske årsager kun tegner sig for en lille andel af mandlige impotens, kan årsagen i nogen grad tilføres lægemidlerne i op mod 15 % af tilfældene. Der findes altså lægemidler, som kan påvirke potensen og medføre en række uønskede virkninger for den seksuelle virkelyst og formåenhed. Den medicinske behandling er formodentlig nødvendig at bruge af andre helbredsmæssige årsager, og det er sikkert ikke udelukkende medicinen, der forårsager de uønskede virkninger. Sygdommen eller den tilstand, som er årsagen til at tage medicinen, kan ligeledes være hæmmende for sexlysten.

En sygdom, medfører ofte en række bekymringer og store omvæltninger i tilværelsen, hvilket kan gøre det vanskeligt at hengive sig til afslapning og seksuel aktivitet. Der er således mange omstændigheder, der har indflydelse på sexlivet, og nogle gange bliver medicinen den udslagsgivende faktor.

Hvilke medikamenter & sygdomme kan lede til impotens

Medikamenter kan medføre forskellige følgevirkninger, afhængig af dosering og indtagelse. Nogle lægemidler kan påvirke områder i hjernen, der har betydning for den seksuelle lyst. Andre typer af medicin kan have en direkte virkning på de mandlige kønsorganer og forårsage impotens.

Impotens er ofte en bivirkning af medicin, især præparater mod forhøjet blodtryk, kan påvirke evnen til at få rejsning og er en almindelig årsag til erektile dysfunktion. Øvrige former for lægemidler, der kan påvirke rejsningsevnen omfatter; medicin mod kredsløbslidelser, antihistamin, appetitnedsættende midler samt beroligende nervemedicin og antidepressive midler. I enkelte tilfælde kan problemet løses ved at skifte medicinen ud med et andet præparat.

Der findes således en række medikamenter, der er kendt for at have almindelige eller sjældne bivirkninger, som kan føre til impotens. I tabellen nedenfor, redegøres der for nogle af de kendte medikamenter, der kan medføre impotens. Første benævnelse er det aktive stof, fulgt af produktet.

Antidepressive midler og anden psykiatrisk medicin
Amitriptyline (Elavil) Amoxapine (Asendin) Buspirone (Buspar)
Chlordiazepoxide (Librium) Chlorpromazine (Thorazine)
Antihistaminer
Cimetidine (Tagamet) Dimenhydrinate (Dramamine) Diphenhydramine (Benadryl)
Hydroxyzine (Vistaril) Meclizine (Antivert) Nizatidine (Axid)
Medicin mod forhøjet blodtryk
Atenolol (Tenormin) Bumetanide (Bumex) Captopril (Capoten)
Chlorothiazide (Diuril) Chlorthalidone (Hygroton) Enalapril (Vasotec)
Hydrochlorothiazide (Esidrix) Nifedipine (Adalat, Procardia) Guanethidine (Ismelin)
Medicin mod Parkinsons sygdom
Benztropine (Cogentin) Biperiden (Akineton) Bromocriptine (Parlodel)
Levodopa (Sinemet) Procyclidine (Kemadrin) Trihexyphenidyl (Artane)
Medicin mod kemoterapi og anden hormonel behandling
Antiandrogens (Casodex, Flutamide, Nilutamide) Busulfan (Myleran) Cyclophosphamide (Cytoxan)
Ketoconazole LHRH agonists (Lupron, Zoladex)
Smertestillende medicin
Codeine Hydromorphone (Dilaudid) Fentanyl (Innovar)
Morfin Methadone Oxycodone (Oxycontin, Percodan)
Rekreative stoffer
Alkohol Nikotin Barbiturater
Kokain Heorin Marihuana

Ovenstående liste er ikke fuldendt og der bør således konsulteres med en læge, hvis der er mistanke om at medicinen, der anvendes, forårsager impotens. Lægen kan i visse tilfælde ændre doseringen eller forslå et andet lægemiddel, hvorved der ikke vil opleves samme symptomer. Foruden rækken af medikamenter, findes der ligeledes flere sygdomme der kan medfører kommunikationsforstyrrelser mellem mandens hjerne og penis. Nedenstående sygdomme forbindes med udvikling af impotens.

  • Hjertesygdomme
  • Diabetes
  • Alzheimers sygdom
  • Parkinsons sygdom
  • Sklerose
  • Kræftsygdomme
  • Slagtilfælde
  • Epilepsi

Hvordan behandler man erektionsproblemer grundet medicin?

Impotens er sjældent vedvarende, når det skyldes medicinering. Det er dog ikke altid let for en læge, at determinere hvorvidt det er medicinen eller tilstanden, som forsøges behandlet, der forårsager impotens. Derfor vil en behandling som regel starte med den lavest mulige dosering, hvorefter dosen gradvist kan forøges, for at registrere hvordan kroppen reagere på mængden af de aktive stoffer. Hvis det viser sig, at det er det aktive stof, der medfører impotens, vil lægemidlet blive erstattet. I de fleste tilfælde findes der flere alternativer, der har den samme effekt, men indeholder forskellige aktive stoffer. Det er således vigtigt at være opmærksom på bivirkningerne i forbindelse med opstarten af en behandling.

Intet lægemiddel bør indtages uden jævnlig konsultation med den læge, som har ordineret medicinen og vurderet at fordelene opvejer risikoen for bivirkninger. Behandlingen skal modarbejde en sygdom og bivirkningerne skal afhjælpes med lægelig ekspertise, hvad enten det drejer sig om en justering af lægemidlets dosis eller en udskiftning af medikamentet.

Sådan fungerer vi.
Vælg din medicin
Udfyld de medicinske spørgsmål
Læge udsteder recept
Medicin sendes fra apotek
Levering er inkluderet