> Impotens > Levitra > Levitra bivirkninger

Levitra bivirkninger

Levitra er en impotenspille, som kan hjælpe mænd hvis de har problemer med at opnå en erektion. Pillen bliver produceret af den Tyske medicinalvirksomhed Bayer. Potentspillen indeholder det aktive stof Vardenafil. Som ved alt anden medicin, kan der forekomme bivirkninger. Dog er denne pille den potenspille med færrest bivirkninger.

Hvilke bivirkninger kan forekomme med Levitra?

Potenspillen Levitra, indeholder vardenafil og tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes fosfodiesterase type 5-hæmmere (PDE5-hæmmere). Disse lægemidler anvendes til behandling af voksne mænd med manglende evne til at få eller vedligeholde rejsning af penis. Levitra virker særdeles effektivt, indenfor blot 15 - 25 minutter, selv i mindre doser; 5mg, 10mg og 20mg.

Tabletterne er derfor meget velegnede til impotensbehandling af mænd over 50 år, der lider af forhøjet blodtryk, diabetes eller andre sygdomme. En mindre dosering er ensbetydende med lavere risiko for komplikationer eller bivirkninger.

Som alt anden medicin, kan brug af Levitra medføre visse sideeffekter, men langt fra alle oplever bivirkningerne. De fleste af bivirkningerne er som regel milde eller moderate. Risikoen for at få en bivirkning er beskrevet med følgende hyppigheder: Meget almindelig, almindelig og ikke almindelig. Illustreret i tabellen nedenfor.

Levitra bivirkninger
Meget almindelige
(> 10%)
Almindelige
(1-10%)
Almindelige
(0,1-1%)
Hovedpine Kvalme Bevidstløshed
Halsbrand Mavesmerter Lavt eller højt blodtryk
Tilstoppet næse Åndenød Blodprop
Rødmen Synsforstyrrelser Angst
Svimmelhed Næseblod Brystsmerter
Fordøjelsesbesvær Muskelsmerter Krampeanfald
Tinnitus Hukommelsesbesvær
Udslæt Allergiske reaktioner

I enkelte tilfælde har brugere af Levitra oplevet delvist, pludseligt, midlertidigt eller permanent nedsat syn eller synstab på det ene eller begge øjne.

Der er ligeledes registreret tilfælde af pludselig nedsat hørelse eller vedvarede tab af hørelse. I disse særtilfælde tilrådes det at stoppe anvendelsen af Levitra og søge læge omgående.

Hvordan man forebygger bivirkninger ved brug af Levitra?

For at mindske risikoen for bivirkninger ved brug af Levitra, skal man først og fremmest følges lægens anvisninger. Hvis du er i tvivl om hvad disse er, kan du spørge lægen eller på apoteket. Alkohol og grapefrugtjuice bør undgås i forbindelse med indtag af Levitra, da det kan påvirke effekten af medicinen uhensigtsmæssigt.

Det er ikke anbefalet at tage Levitra mere end én gang i døgnet. Mænd, som tager for meget Levitra, kan opleve flere bivirkninger eller få rygsmerter. Hvis man har taget for meget Levitra, bør man fortælle det til lægen. Hvis den ønskede effekt af Levitra ikke opnås, eller er for kraftig, tal da med lægen. Det er muligt at skifte til en anden formulering af Levitra med en anden dosis, afhængigt af hvordan effekten har været.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg oplever bivirkninger?

Langt de fleste brugere vil ikke opleve nogle former for bivirkninger, og bestemt ikke alle de mulige bivirkninger på én gang. Bivirkningerne, vil typisk være én eller to. I tilfælde af bivirkninger, kan det være en fordel, at tage notater af de eventuelle følger, så de kan konsulteres hos en læge. Løsningen kunne være en lavere dosis Levitra. En mindre dosis vil bidrage til at reducere bivirkningerne.

Hvis en bivirkning varer ved, i mere end 5-7 dage, bør der tages kontakt til en læge.

Medicin der har indvirkning på Levitra

Levitra er et receptpligtigt lægemiddel, som er velegnet for de fleste mænd, med rejsningsbesvær. Dog kan der være tilfælde hvor det ikke er hensigtsmæssigt at tage Levitra. Visse personer er mere modtagelige overfor bivirkningerne, hvilket gør Levitra uegnet til behandlingen.

Levitra kan således være skadeligt, hvis det tages af personer med visse sygdomme eller i forbindelse med anden medicin.

Receptpligtig medicin kan have indflydelse på effekten af Levitra og forårsage negative bivirkninger. For at undgå eventuelle følger for helbredet, er det vigtig at informere lægen om anvendelsen af anden medicin, som tages sammen med Levitra, samt lægemidler der påbegyndes eller afsluttes under behandlingen af Levitra.

Dette gælder i særdeleshed:

 • Alle øvrige lægemidler mod rejsningsbesvær eller impotens
 • Antibiotika som; Clarithromycin, erythromycin og telithromycin
 • Svampemidlerne; Itraconazol, ketoconazol og voriconazol
 • Blodtryksmedicin som; Alfuzosin, doxazosin, prazosin, silodosin, terazosin og tamsulosin
 • Hjertemedicin som; Amiodaron, dofetilid, disopyramid, dronedaron, procainamid, quinidin eller sotalol
 • HIV/AIDS medicin som; Atazanavir, indinavir, ritonavir, eller saquinavir

Ovenstående liste er ikke fuldendt og øvrige lægemidler kan interagere med Levitra. Det gælder ikke kun receptpligtige lægemidler men også medicin, som er tilgængeligt i håndkøb. Der findes en række vitaminer og naturlige lægemidler indeholdende antioxidanter, der kan reducere effekten af Levitra eller forårsage negative interaktioner, hvis de indtages sammen med Levitra.

Det er også kendt, at Levitra forstærker virkningen af midler mod hjertekramper (nitratpræparater). Nitrater får musklerne til at slappe af og blodtrykket til at falde. Det samme gør Levitra - samtidig brug kan således medføre et markant blodtryksfald. Ligeledes kan samtidig behandling med lægemidler mod forhøjet blodtryk medføre blodtryksfald. Mænd, der er i behandling med nitratpræparater eller medicin mod forhøjet blodtryk, må derfor ikke benytte Levitra.

Kontraindikationer ved Levitra

Generelt bør lægemidler til behandling af impotens, herunder Levitra, ikke anvendes af mænd som frarådes seksuel aktivitet. For eksempel mænd med alvorlige kredsløbs lidelser eller alvorligt hjertesvigt.

Lægemidlet Levitra anbefales til mænd, der ikke tåler stærk medicin, da dosen i Levitra er relativt lav. Langsigtet daglig brug af Levitra forårsager ingen psykisk eller fysisk vanedannelse. Levitra er fuldstændigt sikkert og kan tages regelmæssigt eller udelukkende før seksuel aktivitet.

Det anvises dog, at det ikke er hensigtsmæssigt for børn og unge under 18 år, at anvende Levitra. Desuden bør tabelettere ikke indtages hvis man er allergisk overfor vardenafil eller nogle af øvrige ingredienserne i Levitra.

Levitra kan tages uafhængigt af måltider, dog kan et massivt måltid eller meget fedtholdigt mad, forsinke virkningen af Levitra. Alkoholiske drikke kan have en negativ indflydelse på erektionskomplikationer. Det er ligeledes påvist at grapefrugtjuice kan påvirke effekten af medicinen.

Følgende er kontraindikeret:

 • Samtidig behandling med nitratpræparater eller guanylatcyklase stimulatorer (bl.a. riociguat)
 • Ustabile hjertekramper (angina pectoris)
 • Alvorlig hjerteinsufficiens
 • Non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION)
 • Samtidig behandling med HIV-proteasehæmmere
 • Samtidig brug af kraftige CYP3A4-hæmmere fx itrakonazol hos patienter over 75 år.

Der er ligeledes kontraindikeret at tage Levitra, hvis du lider af følgende:

 • Hjertesvigt
 • Lever-/nyresvigt
 • Grøn stær
 • Krumning af penisvæv
 • Nylige slagtilfælde eller hjerteanfald

Referencer:

Sådan fungerer vi.
Vælg din medicin
Udfyld de medicinske spørgsmål
Læge udsteder recept
Medicin sendes fra apotek
Levering er inkluderet
Feedback

Dit feedback

Hvad synes du om vores side?