Rygerlunger (KOL)

Mange har hørt om sygdommen KOL, som i daglig tale også kaldes for rygerlunger. Det er en kronisk irritationstilstand i lungerne, som oftest ses blandt rygere. Symptomerne på sygdommen er ofte hoste, åndenød når man anstrenger sig og opspyt samt slim. Sygdommen opstår oftest hos rygerne, og jo længere tid og jo mere man har røget, desto værre kan sygdommen være. Selvom det oftest er rygerne selv, der bliver udsat for denne sygdom, så kan rygernes forurening af luften også forårsage, at ikke-rygerne kan få rygerlunger. Risikoen er mindre end for rygerne, men den er stadig relativt høj. Statistik om rygning viser, at hos 85-90% af patienter med KOL, skyldes lidelsen rygning i mange år. Men der er altså stadig 10-15%, der får rygerlunger uden at have røget. Dette kan blandt andet skyldes passiv rygning eller udsættelse for anden form for luftforurening.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Hvad er rygerlunger?

Rygerlunger med den medicinske betegnelse Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, er en kronisk lidelse, der medføre en vedvarende betændelsestilstand. Navnet rygerlunger er egentlig misvisende, da man kan få KOL af flere forskellige ting. Men det skyldes, at langt de fleste tilfælde er forårsaget af rygning. Men lidelsen kan som sagt også skyldes andre faktorer, som et sundhedsskadeligt arbejdsmiljø, hvor man over en længere periode indånder skadelige stoffer og partikler.

Lungesygdommen udvikler sig langsomt og sværhedsgraden afhænger af hvornår lidelsen bliver diagnosticeret, hvor hurtigt man kommer i behandling og hvor lang tid man eventuelt har røget. Får man som ryger konstateret KOL, er det vigtigt at stoppe med at ryge med det samme, hvis man ønsker at bremse udviklingen af rygerlunger.

Det der karakteriserer Kronisk Obstruktiv Lungesygdom er, at luftvejene er permanet irriterede. I nogle tilfælde vil de små lungeblærer der fører ilten ud i blodet, blive ødelagt, hvilket nedsætter lungefunktion og påvirker iltoptaget.

Rygerlunger symptomer

Selvom KOL kan være en invaliderende og endda dødelige lungesygdom, så kan den være svær at diagnosticere. Lidelsen udvikler sig nemlig over mange år, og kommer ofte snigende. Ofte vil sygdommen udvikles i løbet af 15 til 30 år. Kommer man ikke i behandling vil det udvikle sig og blive værre. Får det lov at udvikle sig, kan det til sidst være svært for patienten at udføre helt almindelige dagligdags ting, som at gå op af en trappe eller gøre rent. KOL kan altså være dissideret invaliderende og kan i sidste ende være dødelig.

De hyppigst forekommende symptomer ved rygerlunger omfatter hoste, åndenød og slimdannelse i luftvejene. Lidelsen får luftvejene til at indsnævres og besværliggør derved vejrtrækningen, da det bliver svært at få luften ned i lungerne. Når dette sker, besværliggøres fysisk anstrengelse.

Symptomerne på KOL kan minde meget om svær kronisk astma. Det er derfor vigtigt at slå fast, hvad man lider af, så den rette behandling kan sættes ind.

Definition af KOL:

Sværhedsgrad Tilbageværende lungefunktion
Mild KOL ≥ 80%
Moderat KOL 50-79%
Svær KOL 30-49%
Meget svær KOL < 30%

Følgesygdomme ved rygerlunger

Da lungekapaciteten hos KOL-patienter er stærkt nedsat, betyder det, at det er betydeligt hårdere at udføre selv simple fysiske aktiviteter. Derfor er der flere forskellige lidelser der ofte følger med rygerlunger.

Mest almindelige følgesygdomme:

  • Knogleafkalkning
  • Hjerte-kar-sygdomme
  • Depression

For at undgå disse lidelser og forbedre lungernes tilstand er det vigtigt at dyrke motion. Det er selvsagt ikke muligt at udføre hård motion og de fleste former for sport. Men det er stadig en god ide at holde sig aktiv med eksempelvis gåture. Derved bliver lungefunktionen forbedret, knoglerne styrkes og det mindsker risikoen for hjerte-kar-sygdomme.

KOL behandling

Selvom man får konstateret Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, er det ikke nødvendigvis verdens undergang. Der er flere ting man selv kan gøre for at forbedre tilstanden, ligesom der er forskellige typer medicin. Det første og et af de vigtigste skridt i behandlingen af rygerlunger er at diagnosticere lidelsen. Jo tidligere lungesygdommen bliver opdaget desto lettere er det at behandle. Er man ryger er det derfor en god ide at få tjekket sin lungefunktion med jævn mellemrum, så KOL kan opdages i tide. Skulle man opdage nogle af de tidligere nævnte symptomer, er det vigtigt at få det undersøgt, så behandlingen kan sættes ind med det samme og derved øge chance for forbedring af tilstanden.

Er årsagen til KOL, at man har røget, er det vigtigste del af behandlingen, at stoppe med at ryge. Fortsætter man med at ryge, vil tilstanden blot blive forværret og det ender med at være en dødelig sygdom.

Ud over rygestoppet er det vigtigt at få bevæget sig, så lungekapaciteten kan for bedres og følgesygdomme kan undgås.

Medicinsk behandling

Selvom man stopper med at ryge, så er det ikke altid nok til at bremse udviklingen og behandle lungesygdommen. Derfor er medicinsk behandling også nødvendig for lindre symptomer og komplikationer der opstår ved rygerlunger. Nogle typer medicin skal tages regelmæssigt, mens andre kan tages ved behov. Flere af disse typer medicin er inhalatorer der virker ved, at man inhalerer det virksomme stof direkte ned i lungerne, hvor det vil have sin effekt. Det er for eksempel luftvejsudvidende medicin, der gør vejrtrækningen lettere. Denne type behandling virker allerede efter få minutter. Den anden type inhalator indeholder betændelseshæmmende medicin. Denne type anvendes især til patienter med svær KOL. Derudover kan antibiotika også benyttes i behandlingen.

Den medicinske behandling kan dog i sig selv ikke bremse udviklingen af lungesygdommen. Det er kun et varigt rygestop.

Da rygerlunger nedsætter lungefunktionen markant, så kan det til tider betyde, at iltmætningen i blodet bliver for lav. I disse tilfælde kan iltbehandling være nødvendig. Der sker ved at patienten indånder koncentreret ilt.

Kilde: Danmarks Lungeforening

Statistik og fakta om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Det anslås at 17% af den voksne befolkning i Danmark ryger. Derfor er rygerrelateret KOL også meget udbredt i landet. Alle rygere har en risiko for at udvikle rygerlunger, men det er især storrygere, der er udsatte.

  • 15-35% af rygere får Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
  • Det skønnes at 430.000 danskere lider af KOL
  • 40.000 indlæggelser om året skyldes rygerlunger
  • 10 personer dør dagligt af KOL. Samlet bliver det 300-500 årligt
  • KOL er i større stigning blandt kvinder end mænd

Behandling inden KOL udvikles

Eftersom rygerlunger er en farlig sygdom, der for langt de fleste nedsætter livskvaliteten betydeligt, så er det vigtigt at komme i behandling, så snart KOL diagnosticeres. Men endnu vigtigere er der at forsøge at undgå lungesygdommen. Det gøres bedst ved ikke at starte med at ryge. Er man ryger, er det dog aldrig for sent at stoppe. Med et rygestop mindsker man risikoen for KOL. Det er desværre ikke altid så let at lægge cigaretterne på hylden, hvis man har røget i mange år. Men der er heldigvis mange gode metoder til at holde op. For mange er den bedste løsning at følge rygestop dag-for-dag metoden. Her fokuseres der kun på en dag ad gangen, hvilket gør rygestoppet langt mere overskueligt og øger chancen for succes.

Er dette imidlertid ikke nok til at gennemføre, findes der andre metoder. En af de mest populære hjælpemidler er rygestop-piller.

Disse lægemidler hjælper en gennem rygestoppet uden de ubehagelige bivirkninger. Samtidig gør de, at nydelsen ved rygning forsvinder. Hos euroClinix tilbyder vi rygestop-behandlingen Champix. Den receptpligtige behandling er blevet meget populær på grund af den høje succesrate. Både recept og rygestoppillerne kan fås online her på side. Alt du skal gøre er at vælge den ønskede behandling og udfylde vores online skriftlige konsultation.

Hvordan vi fungerer
Vælg din behandling
Udfyld skriftlig online konsultation
Lægen udskriver recept
Levering dagen efter
Levering er inkluderet