> Telemedicin - hvad er telemedicin?

Telemedicin - hvad er telemedicin?

Telemedicin kan vise sig på forskellige måder og have mange forskellige formål. Eksempler på hvad telemedicin er og hvor det kan være nyttigt kan være specialister der vurderer sår ud fra digitale fotos, hjertepatienter der får opfølgning og information efter de har været indlagt eller muligheden for en online konsultation med en læge og efterfølgende behandling, som det fx er tilfældet hos euroClinix. Med telemedicin bliver afstanden mellem sundhedspersonale og patienter minimal og patienterne kan få bedre og mere omfattende vejledning og behandling, fordi mulighederne er flere når man kan bruge flere forskellige kommunikationsformer. Det åbner op for nye behandlingsmuligheder og skaber mere fleksibilitet i samfundet, og hjælper mange patienter til at få en bedre behandling.

Telemedicin definition - hvad er telemedicin?

Telemedicin er en definition, der dækker over sundhedsydelser, der leveres via forskellige informations- og kommunikationsteknologiske til brugerne og på den måde skabe genveje mellem sundhedspersonale og patienter på trods af store afstande. Dette kan både være i forbindelse med at stille en diagnose på en sygdom, behandle sygdommen eller at forebygge sygdomme.

Hvordan fungerer det?

Telemedicin giver dig et helt hold af læger der venter

Alt efter hvilken form for telemedicin, der er tale om, kan det fungere på forskellige vis. Kommunikationen mellem patienter og sundhedspersonale ved brug af telemedicin, kan foregår gennem mange forskellige platforme og digitale kanaler. Det kan være billeder, video, telefonopkald, gennem en hjemmeside eller noget helt andet. Hos euroClinix hjælper læger patienter med forskellige sygdomme og tilstande, gennem en online konsultation, hvor patienten udfylder et fyldigt spørgeskema omkring vedkommendes helbredsmæssige tilstand. Oplysningerne bliver vurderet af en læge, der beslutter om patientens ønskede behandling er egnet og forsvarlig at bruge eller ej.

I andre tilfælde kan telemedicin bruges på andre måder. Det kan fx være hjemmehjælpere tager billeder af forskellige sår eller lignende, når de er ude ved deres patienter. Disse billeder kan fagfolk som læger eller sygeplejerske så se på, og vurderer hvilken behandling, der vil være fornuftigt at bruge. På den måde bliver afstanden mellem de personer, der har brug for hjælp og det sundhedspersonale, der kan hjælpe gjort mindre.

Privat center for telemedicin - hvad er euroClinix?

Få din recept fra sofaen ved brug af telemedicin

EuroClinix er Europas førende center for telemedicin, der tilbyder receptpligtig medicin via telemedicinske metoder. euroClinix er derfor en telemedicinsk virksomhed på nettet, der gør afstanden mellem læger og patienterne mulig på trods af store afstande. Det betyder blandt andet at patienterne kan blive behandlet for sygdomme uden at de behøver at forlade deres hjem, hvilket i mange tilfælde kan have store fordele. Der er samtidig hurtigt service, så folk kan blive behandlet hurtigt og få deres nødvendige medicin. Dette kan for mange betyde en voldsom stigning i livskvalitet. De redskaber vi bruger hos euroClinix til at tilbyde telemedicin er en online konsultation, hvor patienterne selv udfylder informationer omkring deres helbredsmæssige tilstand. Informationerne bliver sendt videre til en tilknyttet registreret læge, der vurderer hvorvidt patienten har behov for en receptpligtig behandling eller ej.

Hvad er fordelene ved telemedicin?

Der er mange fordele ved at benytte sig af telemedicin. Først og fremmest gør det afstanden mellem patienter og sundhedspersonale mindre. Dette giver mulighed for at patienter, der ellers ville have svært ved at få den behandling de havde brug for, kan få en bedre og grundigere behandling tilpasset deres behov. Er der fx tale om en hjertepatient, der skal have støttende vejledning efter en indlæggelse, så kan telemedicin hjælpe til, at denne patient kan blive i sine vante omgivelser og den nødvendige vejledning via telefon, e-mails eller lignende, frem for at skulle besværes ved at skulle møde op på hospitalet.

Telemedicin kan også hjælpe patienter med at få en nødvendig behandling, som de ellers ikke ville få, da de er for pinligt berørte til at gå til deres egen læge med problemet, eller ikke har den nødvendige tid, der kræver at gå til lægen og efterfølgende på apoteket.

Er telemedicin kommet for at blive?

i takt med at flere og flere danskere bliver klar over "hvad er telemedicin", bliver det mere og mere almindeligt at få sundhedsydelser leveret gennem private centre for telemedicinske løsninger. Det har en lang række fordele af drage sig nytte af telemedicinske muligheder, og der bliver derfor arbejdet meget på at udvikle mulighederne indenfor telemedicin. Telemedicin er et af regionernes helt store satsningsområder , og et område hvor man kan forvente at se mange ting ske i de kommende år.

I takt med at det også bliver mere og mere almindeligt at købe alverdens ting på nettet, såsom tøj, bøger, rejser, elektronik osv., er det også en naturlig udvikling at køb af receptpligtig medicin, vil blive mere accepteret og udbredt herhjemme og i resten af verden. Telemedicinen har altså stort potentiale for at blive meget mere udbredt i hele landet og klare nogle af de sundhedsproblemer, der findes i samfundet. For den enkelte borger kan telemedicin blandt andet betyde bedre og hurtigere behandling.

Telemedicin i det offentlige sygehusvæsen

Det offentlige sygehusvæsen har også fået øjnene op for telemedicinske løsninger der kan øge livskvalitet for mange mennesker, med bedre og grundigere behandling, end det ellers ville have været muligt. En anden fordel ved at benytte sig af de stigende muligheder for telemedicin, er at det ofte gør behandlingen af bestemte sygdomme hurtigere, hvilket øger livskvaliteten for mange mennesker, og sørger samtidigt for, at visse sygdomme overhovedet bliver behandlet. Her kan der fx være tale om kønssygdomme eller impotens, som man kan få behandlet diskret ved at bruge online tjenester.

En anden fordel ved brug af telemedicin er også, at man har mulighed for at få en anden type information end man ellers ville få, om man selv kan være mere med i processen, med hvad man bliver behandlet for. I nogle tilfælde skal patienten selv indtaste en masse oplysninger, for at få den korrekte behandling, og i denne proces, kan det være mere overskueligt for patienten, hvad vedkommende egentlig bliver behandlet for. Telemedicin kan også være med til at hjælpe patienter med at forstå deres sygdom eller tilstand, da de i mange tilfælde bliver mere involveret i behandlingen end de ellers ville blive i det traditionelle behandlingssystem.

Der er altså mange fordele for patienten i forhold til at få bedre og effektiv behandling, men også for samfundet kan telemedicin få en endnu større betydning. Hvis man virkelig får udnyttet telemedicinens muligheder, kan det blandt andet betyde større effektivitet på hospitalerne, så de ressourcer der er til rådighed kan blive brugt bedre og give bedre behandling til patienterne.

Sådan fungerer vi.
Vælg din medicin
Udfyld de medicinske spørgsmål
Læge udsteder recept
Medicin sendes fra apotek
Levering er inkluderet
Feedback

Dit feedback

Hvad synes du om vores side?