Priligy bivirkninger

Dapoxetin er det første lægemiddel, der har fået myndighedsgodkendelse til behandling af mænd der lider af for tidlig sædafgang. Dapoxetin, sælges som Priligy, og er blevet godkendt til salg i flere europæiske lande inklusiv Danmark.

Hvordan virker Dapoxetin?

Dapoxetin er det virksomme stof i Priligy. Stoffet tilhører en gruppe lægemidler mod depression, kaldet selektive serotoningenoptagshæmmere. (SSRI-præparater). Foruden den antidepressive effekt, er stoffet primært udviklet til at forsinke udløsningen hos mænd. Dapoxetin optages og udskilles hurtigt i kroppen, og egner sig derfor ikke som et antidepressivt middel, men det bevarer stadig egenskaben til at afhjælpe tidlig sædafgang.

Det kaldes for tidlig sædafgang, eller præmatur ejakulation, når manden opnår udløsning uden væsentlig stimuli, og før manden selv ønsker det. Præmatur ejakulation, defineres ved at manden får udløsning indenfor 2 minutter efter penetrering. Mange mænd vil på et tidspunkt i livets løb opleve, at de ikke kan kontrollere ejakulationen og kommer for hurtigt under seksuel aktivitet, for andre mænd er problemet kronisk. Lidelsen påvirker mænd i alle aldre, og kan medføre problemer for mandens eksistentielle velbefindende og for seksuelle forhold.

Ejakulation er en refleks, der styres af hjernen og frigivelsen af det kemiske stof, serotonin, der overfører signaler via nervesystemet. Refleksen kan derfor ikke umiddelbart kontrolleres. Indtaget af Dapoxetin virker som et hæmningsstof, der forsinker absorberingen af serotonin med op til 300 %. Lægemidlet Priligy kan således forbedre mandens oplevelse af kontrol og forsinke mandens orgasme og den forestående sædafgang. Dermed nedsættes bekymringer eller frustrationer over for hurtig udløsning.

Priligy anvendes til behandling af for tidlig sædafgang hos voksne mænd i alderen 18-64 år. Priligy bør ikke tages oftere end 1 gang i døgnet og er ikke beregnet til kontinuerlig daglig anvendelse. Den bedst mulige virkning, af behandlingen, opnås ved at tage Priligy 1-3 timer inden seksuel aktivitet.

Priligy er tilgængeligt i to forskellige styrker på henholdsvis 30mg og 60mg. Doseringen afhænger af sværhedsgraden og typen af præmatur ejakulation. De fleste mænd oplever en ønsket effekt ved en dosis på 30mg, såfremt denne dosis viser sig ikke at have effekt, og på ingen måde forårsager nogle bivirkninger, kan dosis hæves til 60mg. Det anbefales, at starte med den laveste dosis, for at klarificere kroppens reaktion på lægemidlet.

Priligy bivirkninger

Der er således ingen fornuft i at tage den højeste dosis, blot på grund af en højere potentiel effektivitet. Selvom effekten muligvis er højere, kan bivirkningerne også være det. Priligy har, som så mange andre receptpligtige lægemidler, også potentielle bivirkninger. De kan dog for det meste undgås, ved at være påpasselig med hvilken dosis der indtages. Ældre mennesker kan være mere følsomme over for bivirkninger af lægemidlet. I tabellen nedenfor, illustreres hvilke bivirkninger det er muligt at opleve, under behandlingen med Priligy.

Priligy bivirkninger
Meget almindelig
(>10%)
Meget almindelig
(1-10%)
Meget almindelig
(0,1-1%)
Kvalme Forhøjet blodtryk Besvimelsesanfald
Hovedpine Rødmen Depression
Diarré Tilstoppet næse Forvirring
Svimmelhed Angst Humørsvingninger
Uregelmæssig puls Døsighed Nervøsitet
Sløret syn Koncentrationsbesvær Tankeforstyrrelser
Feber Søvnløshed Øjensmerter

I forbindelse med behandlingen af Priligy kan blodtryksfald, og svimmelhed forekomme. Undgå derfor at tage Priligy, i tilfælde af væskemangel eller efter hårdt fysisk arbejde. For at nedsætte risikoen bør Priligy altid indtages sammen med et gals vand. Konsulter med en læge, hvis der opleves vedvarende svimmelhed eller andre konstante bivirkninger, under behandlingen med Priligy. Hold op med at tage Priligy, i tilfælde af krampeanfald, besvimelse eller hvis der opleves markante humørforandringer.

Forbehold

Der findes en række forbehold, der gør sig gældende inden påbegyndelsen af behandlingen med Priligy. Der bør først og fremmest foretages en lægelig eksamination, for at dokumentere diagnosen præmatur ejakulation samt en måling af bl.a. blodtryk eller allergiske reaktioner. Det er ligeledes vigtigt at få klarlagt om der også opleves andre seksuelle komplikationer, såsom rejsningsproblemer.

Priligy bør ikke anvendes af børn og unge under 18 år. Det frarådes ligeledes at indtage alkohol i forbindelse med behandlingen, da virkningerne af alkohol er; svimmelhed, døsighed og nedsat reaktionsevne. Disse kan forstærkes ved samtidig brug af Priligy. Desuden frarådes det, at anvende Priligy hvis man lider af en eller flere af følgende symptomer:

  • Psykiske forstyrrelser – Depression, Skizofreni, mani
  • Blødersygdomme
  • Nyreproblemer
  • Forhøjet blodtryk
  • Hjertelidelser – Problemer med hjerterytmen, hjertesvigt
  • Nedsat leverfunktion

Endvidere skal Priligy anvendes med forsigtighed, under følgende forhold:

  • Svimmelhed på grund af for lavt blodtryk
  • Ustabil epilepsi
  • Nedsat nyrefunktion
  • Grøn stær eller forhøjet tryk i øjet

Brugen af Priligy kan virke sløvende om medføre svimmelhed, forringet koncentrationsevne og nedsat syn. Dette kan påvirke arbejdssikkerheden, samt evnen til at færdes sikkert i trafikken. I tilfælde af overmedicinering, bør der søges læge umiddelbart. Symptomerne på en overdosering af Priligy vil typisk kendetegnes som smerte i brystet, kvalme, uregelmæssig hjertebanken og følelsen af svimmelhed eller besvimelse.

Hvordan vi fungerer
Vælg din behandling
Udfyld skriftlig online konsultation
Lægen udskriver recept
Levering dagen efter
Levering er inkluderet