> Blogi > Seksuaaliterveys
euroClinixin virallinen blogi Kaikki terveydestä

Promiskuiteetti - harrastavatko miehet naisia enemmän irtosuhteita?

Lähetetty: Seksuaaliterveys 12 Toukokuu, 2015

Monelle promiskuiteetti saattaa olla täysin uusi käsite, vaikka ilmiö on ollut olemassa jo vuosikymmeniä.Promiskuiteetilla tarkoitetaan sukupuolten vapaata seksuaalista elämää, eli irtosuhteiden harrastamista vapaasti eri kumppanien kanssa, sitoutumatta yhteen kumppaniin. Promiskuiteetillä voidaan tarkoittaa myös sellaista yhteiskunnallista tilaa, jossa ei ole avioliittoja tai muita pysyviä sukupuolisuhteita, vaan ihmiset, simpanssien tavoin, harrastavat seksiä vapaasti eri kumppanien kanssa.

Ihmisen seksuaalinen käyttäytyminen määrittyy pääasiassa henkilökohtaisesta seksuaalisen halun määrästä. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että keskimäärinnaiset tarvitsevat vähemmän seksiä kuin miehet. Tästä on olemassa kuitenkin monenlaisia väitteitä ja teorioita, pääasiassa siksi, että saataisiin parempi yleiskäsitys ihmisten seksuaalisista tarpeista ja tavoista. Seksuaalisen käyttäytymisen yleistäminen on kuitenkin hankalaa, koska seksuaalisuus vaihtelee paljon yksilöiden välillä. Tutkijat ovat myös yrittäneet selvittää, kuinka suuri osuus ihmisen seksuaalisuudesta on pelkkää seksuaalisen tyydytyksen tarvetta ja lisääntymisen tarvetta.

Ihmisten promiskuiteettisuus liittyy eläinten parittelutarpeisiin, sillä luonnossa monet eläimet, kuten simpanssit ja muut nisäkkäät elävät luonnollisesti promiskuiteettiyhteisössä. Nisäkkäiden elinyhteisössä kaikki naaraat parittelevat kaikkien urosten kanssa ja päinvastoin.

Tutkimukset

Ensimmäisen kuuluisan teorian ihmisten eri sukupuolien seksuaalisuudesta loi Angus John Bateman, englantilainen perinnöllisyystutkija. Hänen teoriansa perustui tekemäänsä tutkimukseen vuonna 1948. Teorian tulos oli, että miehet ovat selvästi promiskuiteettisempia, kuin naiset.

Teorian nimeksi annettiin Batemannin periaate (Bateman's principle), joka sai kuitenkin paljon kritiikkiä. Yksi esimerkki on erään asiantuntijaryhmän syytös Batemannin periaatetta vastaan vuonna 2012, missä väitettiin, että teoria suosi ylivoimaisesti miehiä. Syytettä ei kuitenkaan pystytty koskaan todistamaan.

Batemannin periaatteen jälkeen ollaan tehty useita rinnakkaisia tutkimuksia, jotka ovat taas osoittaneet, että Batemannin väitteet olivat jopa 94,4% todenmukaisia.

Myöhemmin vuonna 2008 tehdyn yhdysvaltalaisen yliopistotutkimuksen mukaan Suomi on maailman promiskuiteettisin maa. Tutkimus mittasi pääasiassa ihmisten yhdenyönsuhteiden määrää, ihmisten asennetta irtoseksiin ja seksikumppaneiden määrää elämän aikana. Tutkijoiden mukaan tulokset kertoivat " promiskuiteetin lisääntyvästä sosiaalisesta hyväksynnästä". Nykypäivänä irtosuhteiden ja "yhden yön juttujen" harrastaminen on täysin normaalia ja yleistä ja naisten promiskuiteettisuuden kasvava sosiaalinen hyväksyminen liittyy naisten parempaan asemaan työelämässä, rtosuhteiden uskonnollisen paheksunnan vähenemiseen, tasa-arvon lisääntymiseen ja entistä seksuaalisempaan kulttuuriin, jota media suosii. Tutkimusten tulosten mukaan miehet väittivät harrastaneensa seksiä useamman kumppanin kanssa kuin naiset. Tämä voi kuitenkin olla epäluotettava tieto, sillä miehet ovat kuuluisia seksikumppaniensa liioittelusta, kun taas naiset usein piilottelevat todellista seksikumppaniensa määrää. On myös tutkittu, että elimistön testosteronin määrällä voi olla merkitystä ihmisen seksuaaliseen käyttäytymiseen. Kaikesta huolimatta, ihmisten yksilöllinen seksuaalinen käyttäytyminen voi vaihdella suuresti sukupuolesta riippumatta.

Monet feministit ovat kritisoineet Batemannin periaatetta, sillä sen on väitetty suosivan miehiä. On kuitenkin otettava huomioon, että naisten seksuaalista käyttäytymistä, seksuaalista halua ja hedelmällilsyyttä rajoittavat naisten munasolujen määrä ja kuukautiset, sillä naisten seksuaalinen halu saattaa vähentyä tai kadota kokonaan kuukautisten ajaksi, raskauden ajaksi ja synnytyksen jälkeen sekä vaihdevuosien jälkeen. Batemannilla oli tapana sanoa, että "Sperma on arvotonta ja munasolut ovat arvokkaita." Eli, miehen seksuaalinen halu ja aktiivisuus voi kestää lähes koko elämän, sillä sperma ei lopu koskaan kesken, kun taas naisten munasoluja on rajoitettu määrä, vaihdevuosiin saakka. On siis luonnollista, että naiset valikoivat kumppaninsa huolellisemmin.

Yhteiskunnan määrittelemä avioliitto ja moniavioisuus

Monissa nykyajan yhteiskunnissa ihmiset sitoutuvat yhteen kumppaniin solmimalla avioliiton. Monet ihmiset viettävätkin koko elämänsä yhden kumppanin kanssa avio- tai avoliitossa. Nykypäivänä on kuitenkin myös paljon ihmisiä, jotka eivät usko avioliiton merkitykseen. Avioliitto on kuitenkin ihmisen tapa sitoutua virallisesti yhteen kumppaniin. On kuitenkin muistettava, että myös avioliittoja on monenlaisia ja ihmisten väliset sopimukset ovat erilaisia, joten avioliittokaan ei välttämättä estä täysin irtosuhteiden harrastamista.

80–85 prosenttia ihmiskulttuureista on moniavioisia, mutta niissäkin vain harvalla on useita puolisoita. Useimmat moniavioiset kulttuurit ovat monivaimoisia. Sen sijaan monimiehisyys on sallittua erittäin harvoissa kulttuureissa. Länsimaissa, kuten Suomessa, tyypillisin parisuhdemuoto on sarjamonogamia, kahden ihmisen välinen seksisuhde, jollaisia samalla ihmisellä on useita peräkkäin. Yhdysvalloissa vajaa puolet homomiesten parisuhteista on monogaamisia.

Onko promiskuiteetti siis yleisempää miehillä?

Jos luotamme Batemanni periaatteeseen, kyllä. Sillä miesten testosteronin määrä on korkeampi ja miehen elimistö tuottaa rajattoman määrän spermaa, on loogista, että miehet ovat promiskuiteettisempia, kuin naiset. Lisäksi, naisten kuukautiset, rajalliset munasolut ja hedelmällisyyden loppuminen vaihdevuosiin rajoittavat naisten seksuaalista aktiivisuutta elämän aikana. Joka tapauksessa, myös naiset voivat olla promiskuiteettisia ja seksuaalisesti hyvin aktiivisia, tiettyyn ikään saakka. Joten Batemannin periaatteen voidaan sanoa oleva hieman liian mustavalkoinen.

Lisäksi, on myös muistettava, että ihmisten seksuaaliseen käyttäytymiseen vaikuttavat myös sukupuolesta riippumatta olevat tekijät, kuten ihmisen uskonto, rakkaus, moraaliset arvot, sosiaalinen ympäristö, kulttuuri, perhesuhteet, lapsuus, itsetunto, seksuaalisen halun määrä, sairaudet sekä muut yksilölliset tekijät.

https://www.euroclinix.net/fi/images/blog/promiskuiteettiuusi.jpg
Lähetä kommentti
  • Nimesi:*
  • Sähköpostiosoitteesi:
  • Palautteesi:*
Jatka lukemista
Tutustu blogin muihin aiheisiin
Selaa aiheita
Miten tulisi toimia astmakohtauksen sattuessa? Jo muutaman yksinkertaisen... Jatka lukemista
Mikä on bakteerivaginoosi, miten sen tunnistaa, ja miten epämukavat oireet... Jatka lukemista
Ylipaino voi vaikeuttaa naisilla raskaaksi tulemista ja olla myös haitaksi... Jatka lukemista