> Diabetes (Sokeritauti) > Metformin > Metformiinin sivuvaikutukset ja käyttö muiden valmisteiden kanssa

Metformiinin sivuvaikutukset ja käyttö muiden valmisteiden kanssa

Metformiini on usein tyypin 2 diabeteksen ensimmäinen lääkehoito, jolla vähennetään maksan sokerin tuotantoa, tehostetaan insuliinin vaikutusta elimistössä, lisätään haiman insuliinin eritystä tai nopeutetaan insuliinin vapautumista. Valmistetta käytetään yhdessä terveellisen liikunta- ja ruokavaliosuunnitelman kanssa, sekä mahdollisesti muiden verensokeria kontrolloivien valmisteiden kanssa diabeteksen hoitoon.

Metformiini on hyvin siedetty lääke, joka kuitenkin voi aiheuttaa lieviä ja lyhytkestoisia sivuvaikutuksia, joihin kuuluvat useimmiten vatsavaivat. Metformiini ei sovi munuaisten tai maksan vajaatoiminnasta kärsiville, runsaasti alkoholia käyttäville eikä henkilöille, joilla on vaikeita yleissairauksia.

Verensokerin hoidossa voidaan käyttää metformiinia joko yksinään tai yhdessä muiden lääkevalmisteiden tai insuliinin kanssa. Lääkityksestä päättää hoitava lääkäri, joka arvioi tilanteen ja lääkityksen tarpeen tapauskohtaisesti.

Miten metformiini toimii?

Metformiinin käyttäminen ehkäisee korkean verensokerin aiheuttamia munuaisvaurioita, silmäongelmia, hermostovaurioita ja seksuaalisen suorituskyvyn heikentymistä. Kun verensokeri pysyy normaalina, laskee vakavien komplikaatioiden, kuten sydänkohtauksen ja halvauksen riski huomattavasti.

Metformiini kuuluu biguanidien lääkeryhmään, ja sitä käytetään ensisijaisesti aikuisiän diabeteksen hoidossa. Se sopii erityisen hyvin ylipainoisille potilaille, sillä se hillitsee ruokahalua ja vaikuttaa positiivisesti veren rasva-arvoihin – valmiste voi täten auttaa potilasta laihtumaan, mikä parantaa potilaan yleistilaa ja pitkäaikaista ennustetta.

Metformiini lisää lihassolujen herkistymistä insuliinin vaikutukselle ja tämä edesauttaa glukoosin siirtymistä verenkierrosta solujen käyttöön. Solut saavat kaipaamansa energian, ja verensokeriarvo pysyy normaalina. Metformiini vähentää lisäksi sokerin tuotantoa maksassa ja hidastaa sokereiden imeytymistä suolistosta verenkiertoon syömisen jälkeen – näin verensokeri ei kohoa äkillisesti ruokailun jälkeen.

Metformiinin tehokkuus – kliininen tutkimusnäyttö

Maailman terveysjärjestö listaa metformiinin yhdeksi tärkeimmistä nykyaikaisista lääkkeistä ja se on diabeteksen hoidossa käytetyistä suun kautta nautittavista lääkkeistä eniten käytetty. Lääke tuli yleiseen levitykseen 90-luvulla, ja sen vaikutuksesta ja tehosta on suoritettu monia kliinisiä kokeita. Yleisesti ottaen lääke on tehokas ja turvallinen verensokerin kontrolloinnissa ja se aiheuttaa vain harvoin haitallisia sivuvaikutuksia.

Vuonna 1997 suoritetussa 14 viikkoa kestäneessä kokeessa tutkittiin metformiinin tehoa tyypin 2 diabetesta sairastavien verensokerin kontrolloinnissa. 451 potilasta, joiden paastotilassa otetun verikokeen glukoosiarvot olivat vähintään 180 mg/dl, otti joko metformiinia tai plaseboa tutkimuksen aikana.

Metformiini paransi verensokeriarvoja huomattavasti plaseboon verrattuna. Metformiinin vaikutus oli tehokas myös pienimmissä annoksissa (500 mg/päivä), ja lääkeaine oli hyvin siedetty. Lieviä sivuvaikutuksia ilmeni 28%:lla metformiinin käyttäjistä, ja niihin kuuluivat mm. ripuli ja muut vatsavaivat – plasebolääkkeen käyttäjillä puolestaan sivuvaikutuksia ilmeni 15%:lla.

Metformiinin mahdolliset sivuvaikutukset

Yleiset sivuvaikutukset

Vatsavaivat ovat yleisiä metformiinin käyttäjien keskuudessa:

 • ripuli
 • pahoinvointi
 • vatsakivut
 • närästys
 • ilmavaivat

Sivuvaikutukset saattavat kadota itsestään muutaman päivän tai viikon jälkeen. Jos sivuvaikutukset ovat vakavia, eivätkä ne lievity ajan kanssa, puhu asiasta lääkärisi kanssa.

Vakavat sivuvaikutukset

Maitohappoasidoosi (laktinen asidoosi) on harvinainen, mutta vakava sivuvaikutus, jossa maitohappoa kertyy verenkiertoon. Tila voi pahimmillaan olla hengenvaarallinen ja vaatii sairaalahoitoa. Asidoosin riski kasvaa etenkin munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla, joten metformiinia ei suositella munuaisvaivoista kärsiville. Asidoosin oireisiin kuuluvat:

 • väsymys
 • heikko olo
 • epätavallinen kipu lihaksissa
 • hengitysvaikeudet
 • epätavallinen uneliaisuus
 • hengitysvaikeudet
 • vatsakivut, pahoinvointi tai oksentelu
 • huimaus ja pyörryttävä olo
 • hidastunut tai epäsäännöllinen sydämen syke

Maitohappoasidoosin vaaraa lisäävät huonossa tasapainossa oleva diabetes, pitkittynyt paasto tai alkoholin nauttiminen, vaikeasta ripulista tai oksentelusta johtuva elimistön kuivuminen, maksaongelmat ja sairaudet, joissa jokin keho alue kärsii hapen puutteesta. On tärkeää, että noudatat lääkkeidesi annostusohjeita, ruokavalio-ohjeitasi ja säännöllistä kuntoohjelmaasi, koska ne voivat vähentää maitohappoasidoosin vaaraa.

Joissain tapauksissa metformiinia käytettäessä ilmenee äkillinen verensokerin lasku, joka on harvinainen mutta vaarallinen sivuvaikutus – sen riski kasvaa, mikäli metformiinia käytetään muiden diabeteslääkkeiden, kuten insuliinin, sulfonyyliureoiden tai meglitinidien kanssa. Oireisiin kuuluvat:

 • päänsärky
 • heikotus
 • sekavuus
 • tärinä
 • uneliaisuus
 • huimaus
 • ärtyneisyys
 • hikoilu
 • nälkä

Diabeetikoiden on syytä kantaa mukanaan aina glukoositabletteja tai -geeliä, jolla voidaan hoitaa verensokerin lasku nopeasti. Jos sinulla ei ole tabletteja saatavilla, voit nostattaa verensokeria nopeasti nauttimalla esimerkiksi hunajaa, karkkeja, hedelmämehua tai ruokasokeria. Alhaisen verensokerin riski kasvaa, mikäli nautit suuria määriä alkoholia, harrastat erityisen rasittavaa liikuntaa tai et saa riittävästi kaloreita ravinnosta.

Valmisteen pitkäaikaisilla käyttäjillä voi ilmetä B12-vitamiinin (kobalamiini) puutostilaa, joka voi johtaa megaloblastiseen anemiaan. Jos potilaalla ilmenee tästä johtuvia neurologisia häiriöitä, kuten käsien ja jalkojen tunnottomuutta tai voimien heikkenemistä metformiinin käytön yhteydessä, voi lääkäri suositella foolihappolisän ottamista.

Muiden lääkkeiden vaikutus metformiiniin

Muut diabeteslääkkeet

Seuraavat lääkkeet voivat alentaa verensokeria yhdessä metformiinin kanssa. Lääkärisi saattaa alentaa muiden ottamiesi lääkkeiden annostusta metformiinin yhteydessä.

 • Insuliini
 • insuliinin vapautumista tehostavat valmisteet

Sydän- ja verenpainelääkkeet

Nämä valmisteet voivat heikentää metformiinin tehoa, jolloin sen vaikutus diabeteksen hoidossa kärsii.

 • diureetit
 • kalsiumkanavan salpaajat

Sydämen rytmihäiriön hoito

Metformiini voi lisätä näiden valmisteiden määrää elimistössä ja voi johtaa sivuvaikutuksiin.

 • digoksiini
 • prokainamidi
 • kinidiini

Kolesterolilääkkeet

Nämä lääkkeet voivat heikentää metformiinin tehoa.

 • nikotiinihappo eli niasiini

Glaukoomalääkkeet

Näiden lääkkeiden käyttö metformiinin kanssa voi lisätä riskiä maitohappoasidoosiin.

 • asetatsoliamidi
 • brintsolamidi
 • dortsolamidi
 • metatsolamidi

Topiramaatti

Tämä epilepsian hoidossa käytetty lääke voi lisätä riskiä maitohappoasidoosiin. Älä käytä yhdessä metformiinin kanssa.

Fenytoiini

Fenytoiinia käytetään epilepsian ja rytmihäiriöiden hoidossa, se voi heikentää metformiinin tehoa.

Antibiootit

Metformiini voi lisätä seuraavien antibioottien määrää elimistössä, jolloin riski sivuvaikutuksiin kasvaa.


Vatsavaivojen hoidossa käytetyt lääkkeet

Metformiini voi lisätä seuraavien lääkkeiden määrää elimistössä ja aiheuttaa inhottavia sivuvaikutuksia.

 • simetidiini (mahahapon eritystä vähentävä valmiste)
 • ranitidiini (käytetään vatsan liikahappoisuudesta johtuvaan närästykseen)
 • Fentiatsiinit

  Nämä antipsykoosilääkkeet voivat heikentää metformiinin tehoa.

  Kipulääkkeet

  Vahvojen kipulääkkeiden, kuten morfiinin, ja metformiinin samanaikainen käyttö voi aiheuttaa haitallisia sivuvaikutuksia.

  Malarialääkkeet

  Lääkkeet kuten kiniini lievittävät malarian oireita ja kipuja, ja yhdessä metformiinin kanssa ne voivat aiheuttaa haitallisia sivuvaikutuksia.

  Hormonivalmisteet

  Kortikosteroidivalmisteet, sekä suun kautta otetut valmisteet että inhalaattorit, voivat heikentää metformiinin tehoa.

  Tuberkuloosilääkkeet

  Tuberkuloosin hoidossa käytetyt valmisteet, kuten isoniatsidi, voi heikentää metformiinin vaikutusta.

  Kilpirauhaslääkkeet

  Nämä valmisteet voivat heikentää metformiinin tehoa ja vaikeuttaa verensokerin kontrollointia.

  • levotyroksiini
  • tyroksiini
  • liotrix

  Estrogeenit

  Estrogeenivalmisteet, kuten estradioli ja konjugoidut estrogeenit, voivat heikentää metformiinin tehoa.

  Varoitukset

  Valmiste EI sovellu seuraaville ihmisryhmille:

  Munuaisongelmista kärsivät

  Jos sairastat keskivaikeaa tai vakavaa munuaissairautta tai kärsit munuaisten vajaatoiminnasta, on riski maitohappoasidoosin kehittymiselle korkea. Älä käytä metformiinia.

  Maksaongelmista kärsivät

  Maksasairaudet lisäävät riskiä maitohappoasidoosille. Älä käytä metformiinia, jos maksasi terveys on heikentynyt.

  Röntgenkuvaus ja metformiini

  Jos sinulle on varattu aika varjoainekuvaukseen, voi lääkäri neuvoa sinua pitämään 48 tunnin tauon lääkkeen ottamisessa ennen ja/tai jälkeen kuvauksen. Tämä on tapauskohtaista ja riippuu siitä, kärsitkö munuaisten toimintaan vaikuttavista sairauksista.

  Sairastuminen ja leikkaushoito

  Kerro lääkärillesi, mikäli kärsit tulehduksesta tai kuumeesta, olet vammautunut, tai sinulle on varattu aika leikkaukseen tai muuhun toimenpiteeseen. Metformiinin annostusta voidaan joutua muuttamaan näissä tilanteissa.

  Diabeettisesta ketoasidoosista kärsivät

  Mikäli olet sairastunut ketoasidoosiin (ketonien määrä elimistössä on liian korkea), ei metformiinia tule käyttää.

  Tyypin 1 diabetesta sairastavat

  Metformiini ei sovi tyypin 1 diabeteksesta kärsivien hoitoon.

  Raskaana olevat ja imettävät naiset

  Jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta, keskustele metformiinin käytöstä lääkärisi kanssa. Eläinkokeissa ei ole osoitettu riskiä kehittyvälle sikiölle, mutta aiheesta ihmisten kohdalla ei ole riittävästi tutkimusnäyttöä. Lääkettä tulee käyttää vain, jos sen hyödyt ovat riskejä suuremmat.

  Lääkeaine voi välittyä rintamaitoon ja aiheuttaa sivuvaikutuksia lapsessa, sitä ei siis suositella käytettäväksi imetyksen aikana.

  Vanhukset

  Yli 80-vuotiaiden ei ole suositeltavaa aloittaa lääkkeen käyttöä, jos heillä on munuaisvaivoja, sillä tämä lisää riskiä maitohappoasidoosiin.

  Allergiat

  Valmiste voi harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa vakavan allergisen reaktion, jonka oireisiin kuuluvat:

  • hengitysvaikeudet
  • nielun tai kielen turpoaminen
  • allerginen ihottuma

  Ota yhteys ensiapuun välittömästi, mikäli kärsit edellämainituista oireista. Älä jatka valmisteen käyttöä, jos olet sille allerginen.

Lähteet:

Näin palvelumme toimii
Valitse haluamasi
lääkitys
Täytä
terveystietokysely
Lääkäri myöntää
reseptin
Lääke lähetetään
apteekista
Ilmainen toimitus