> Erektiohäiriö > Caverject – pistoslääke erektiohäiriöiden hoitoon

Caverject – pistoslääke erektiohäiriöiden hoitoon

Erektiohäiriö on miesten yleisin seksuaalisuuteen liittyvä häiriö. Sillä tarkoitetaan kroonista, vähintään kuusi kuukautta kestävää häiriötä, jonka aikana 70 prosenttia sukupuolisen kanssakäymisen yrityksistä epäonnistuu. Erektiohäiriöt ovat hyvin yleinen vaiva, sillä lähes jokainen mies kärsii niistä jossakin vaiheessa elämäänsä. Niitä pidetään usein kiusallisina, koska ne estävät riittävän vahvan erektion saamisen ja ylläpitämisen. Erektiohäiriöt koskettavat miehiä iästä riippumatta, sillä niitä esiintyy kaikenikäisillä. Ne voivat alkaa yllättäen tai kehittyä ajan myötä, ja niiden vakavuus voi vaihdella.

Erektiohäiriöiden hoitoon on kehitetty lukuisia erilaisia lääkkeitä ja menetelmiä. Perinteisen lääkehoidon ohella erektiohäiriöiden hoidossa käytetään myös muun muassa pistoshoitoja. Tunnetuin, tehokkain ja käytetyin pistoshoito on 1990-luvuilla markkinoille tullut Caverject, jonka vaikuttava aine alprostadiili laajentaa verisuonia ja lisää peniksen verenkiertoa voimakkaasti. 2000-luvulla Caverjectin rinnalle on noussut toinenkin alprostadiilia sisältävät injektiohoito, joka tunnetaan nimellä MUSE.

Mikä Caverject on?

Caverject on reseptiä edellyttävä erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitettu lääke, jonka vaikuttavana aineena toimii alprostadiili. Sitä käytetään erektion saamisen ja ylläpitämisen apuna erityisesti silloin, kun elimistön oma PGE1-arvo on liian matala. Caverjectin sisältämä alprostadiili muistuttaa prostaglandiini E1:ksi kutsuttua ainetta, jota esiintyy luonnollisesti miesten elimistössä.

Kannattaa muistaa, että Caverject ei suojaa sukupuoliteitse tarttuvilta taudeilta, kuten herpekseltä, tippurilta tai HIV:ltä. Sen sijaan sen pistäminen voi aiheuttaa pientä verenvuotoa pistoskohdassa, mikä voi joissakin tapauksissa suurentaa sukupuolitautien tarttumisen riskiä. Caverject on kehitetty vain erektiohäiriöiden hoitoon, joten mahdolliset sukupuolitautitartunnat tulee estää esimerkiksi kondomilla. Caverject ei suojaa myöskään raskaudelta, joten raskauden ehkäisemisestä on huolehdittava erikseen. Caverjectia voivat kuitenkin käyttää parit, jotka aikovat hankkia lapsia. Sen käyttö on sallittua myös kumppanin raskaus- ja imetysaikana.

Alprostadiilin vaikutus elimistössä

Caverject on hyvin tehokas hoitomenetelmä erektiohäiriöistä kärsiville. Caverjectin sisältämä alprostadiili muistuttaa elimistön luontaista prostaglandiini E1:tä. Alprostadiili toimii prostaglandiini E1:n tavoin laajentaen verisuonia, jolloin verenvirtaus peniksessä paranee. Se myös lisää peniksen verenkiertoa huomattavasti. Parantunut verenvirtaus ja vilkastunut verenkierto peniksessä helpottavat erektion saamista ja säilymistä.

Peniksen paisuvaiskudokseen pistettävä Caverject saa aikaan peniksen suurentumisen ja jäykistymisen. Caverjectin vaikutus näkyy yleensä noin 15 minuutin kuluttua lääkkeen pistämisestä ja kestää noin tunnin. Erektio ja ejakulaatio ovat Caverjectin käytön aikana mahdollisia samalla tavalla kuin normaalissa erektiossakin, mutta Caverject aiheuttaa sen, että ejakulaation jälkeen penis veltostuu vasta sitten, kun alprostadiili on kokoaan imeytynyt verenkiertoon. Tämä kestää yleensä 1–2 tuntia.

Caverjectin käyttö edellyttää potilaalta motivoituneisuutta, minkä lisäksi hänen käsiensä toiminnan tulee olla kohtalaisen hyvää. Caverjectin käytössä oikean pistostekniikan opetteleminen on tärkeää, jotta ei-toivotuilta sivuvaikutuksilta vältytään. Koska Caverject on pistoshoito, se ei välttämättä sovellu kaikille erektiohäiriöistä kärsiville, sillä läheskään kaikki eivät kykene pistämään itseään neulalla.

Miten Caverjectia käytetään?

Caverjectia voidaan käyttää enintään kerran vuorokaudessa ja kolmesti viikossa. Erektiohäiriön vakavuudesta riippuen Caverjectin vuorokausiannos on 5–20 mikrogrammaa. Sen avulla saatu erektio kestää yleensä noin tunnin. Caverject on hyvän tehonsa vuoksi suosittu lääke, sillä tutkimuksien mukaan sen käyttäjistä 70–90 prosenttia saa siitä apua erektiohäiriöönsä.

Caverjectin käytössä tulee olla huolellinen, sillä injektioneulan ja -ruiskun käsittely ja käyttö edellyttävät tarkkuutta. Ennen Caverjectin käyttöä kädet on puhdistettava huolellisesti. Jokaista käyttökertaa varten on otettava uusi injektioneula. Neula kiinnitetään ruiskuun, minkä jälkeen ruiskun mäntää käännetään, jotta sen sisällä olevat injektiokuiva-aine ja liuotin sekoittuvat. Tämän jälkeen ruiskua tulee ravistaa. On myös tarkistettava, ettei neula ole vääntynyt. Ruisku on pidettävä koko ajan pystyasennossa.

Ruiskun mäntää kääntämällä sen sisältä valitaan oikea lääkeannos. Tämän jälkeen penistä tulee puristaa kevyesti, jotta pistoskohta pullistuu hieman. Pistoskohta puhdistetaan puhdistuslapulla, minkä jälkeen neula pistetään ihon läpi pullistuneen pistoskohdan sisään. Pistoksen jälkeen neula vedetään pois ja penistä hierotaan kevyesti, jotta alprostadiili leviää tasaisesti koko penikseen.

Caverjectin sivuvaikutukset ja vasta-aiheet

Muiden lääkkeiden tavoin Caverjectkin voi aiheuttaa sivuvaikutuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Caverject voi aiheuttaa erektion pitkittymistä. Lääkärin puoleen tulee kääntyä, mikäli erektio kestää yli neljä tuntia. Jos pitkittynyt erektio muuttuu kivuliaaksi, on syytä hakeutua sairaalaan mahdollisimman nopeasti.

Hyvin yleinen Caverjectin sivuvaikutus on kipu peniksessä, jota esiintyy useammalla kuin yhdellä käyttäjällä kymmenestä. Yleisiä sivuvaikutuksia puolestaan ovat erektion pitkittyminen, mustelmien tai arpikudoksen ilmestyminen penikseen, peniksen käyristyminen tai taipuminen sekä lihaskouristukset. Yleisiin sivuvaikutuksiin kuuluvat myös pistoskohdan turpoaminen ja ihon värin muutokset pistoskohdassa. Pistoskohdan turpoamista ja ihon värimuutoksia ilmenee useimmiten Caverjectin käytön alussa, ja ne johtuvat pääasiassa vääränlaisesta pistostekniikasta. Yleisiä sivuvaikutuksia esiintyy enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä.

Caverjectin melko harvinaisia sivuvaikutuksia ovat pistoskohdan ärtyminen, tulehtuminen tai kutiseminen, kivesten ja kivespussien punoittaminen tai turpoaminen, kivulias ja pitkittynyt erektio, tihentynyt virtsaamistarve, lantion alueen kipu, voimattomuus, hikoilu ja huonovointisuus. Caverjectin käyttö voi näkyä verikokeessa veren kohonneena kreatiniiniarvona. Melko harvinaisia sivuvaikutuksia ilmenee enintään yhdellä käyttäjällä sadasta.

Caverjectin käyttöä tulee välttää, mikäli on allerginen alprostadiilille tai jollekin muulle Caverjectin ainesosalle. Sirppisoluanemia, leukemia, luusyöpä ja jokin sellainen sairaus, joka nostaa erektion pitkittymisen riskiä, estävät Caverjectin käytön. Myös Peyronien tauti, käyristynyt tai vino penis, penisproteesi, ahdas esinahka sekä penis, jossa on arpikudosta, muodostavat vasta-aiheen Caverjectin käytölle. Erityistä varovaisuutta Caverjectin käytössä tarvitaan, mikäli samanaikaisesti käytössä on verenpainelääkkeitä, sympatomimeettisia aineita hengitys- ja sydänsairauksien hoitoon, verisuonia laajentavia lääkkeitä, verenohennuslääkkeitä tai muita erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (esimerkiksi sildenafiili).

Kliiniset tutkimukset tehokkuudesta

Tutkimusten mukaan 70–90 prosenttia Caverjectia käyttävistä tai käyttäneistä on ollut tyytyväisiä parantuneeseen erektiokykyynsä. Caverjectin on havaittu olevan erinomainen vaihtoehto niille erektiohäiriöistä kärsiville, joilla perinteiset suun kautta otettavat lääkkeet eivät ole tehonneet riittävästi. Erektiohäiriöistä kärsivistä peräti 30 prosenttia kokee suun kautta otettavat lääkkeet vaikutukseltaan liian heikoiksi.

Vuonna 2007 tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin Caverjectia käyttävien tai käyttäneiden tyytyväisyyttä pistoshoidon tehoon. Tutkimukseen osallistui 596 potilasta, joiden keski-ikä oli 62 vuotta, erektiohäiriön kesto viisi vuotta ja pistoshoidon kesto kolme vuotta. Tutkimukseen osallistuneista 78 prosenttia oli tyytyväisiä pistoshoitoon. Pistoshoito täytti odotukset jokaisella yhdyntäkerralla 79 prosentilla, ja potilaista 86 prosenttia oli valmiita suosittelemaan hoitomuotoa. Tutkimukseen osallistuneet käyttivät pistoshoitoa keskimäärin kerran viikossa. 80 prosenttia heistä piti pistämistä helppona, ja pistämisen aiheuttama kipu luokiteltiin hyvin vähäiseksi.

Muut vastaavanlaiset tuotteet

Markkinoilla on toinenkin alprostadiilia sisältävä lääke, joka on kehitetty erektiohäiriöiden hoitoon. Tämän MUSEksi kutsuttavan lääkkeen vaikutus perustuu Caverjectin tavoin peniksen verisuonien laajenemiseen ja verenkierron vilkastumiseen. MUSEn käytössä tarvitaan kertakäyttöasetin, jolla alprostadiili viedään virtsaputkeen. Alprostadiili on asettimessa niin kutsutussa virtsatiepuikossa. Virtsatiepuikko sisältää joko 250, 500 tai 1 000 mikrogrammaa alprostadiilia. Erektiohäiriöiden hoidossa tavallisin aloitusannos on 500 mikrogrammaa. MUSEa saa käyttää enintään kaksi annosta vuorokaudessa ja seitsemän annosta viikossa.

MUSEn on todettu olevan hyvä erektiohäiriölääke esimerkiksi sepelvaltimotautia sairastaville, jotka käyttävät nitroja, sekä neurologisista sairauksista kärsiville. Sen on havaittu olevan erinomainen lääke myös diabeetikoille, joilla suun kautta otettavat erektiohäiriölääkkeet jäävät teholtaan usein heikoiksi.

Koska MUSEn vaikuttava aine on sama kuin Caverjectin, sitä koskevat samat vasta-aiheet kuin Caverjectia ja monet sen aiheuttamista sivuvaikutuksista ovat Caverjectin sivuvaikutusten kaltaisia. Caverjectin ja MUSEn käytössä on kuitenkin ero siinä, että Caverjectia saa käyttää kumppanin ollessa raskaana tai imettäessä, kun taas MUSEn käyttö on tällöin kielletty.

Lähteet:

  1. Pakkausseloste: Tietoa käyttäjille. Caverject Dual 10 ja 20 mikrog. Fimea: spc.fimea.fi
  2. Lukkarinen, Olavi 2017. Näin erektiohäiriö tutkitaan ja hoidetaan. Kauneus ja terveys: terve.fi
  3. Seksuaaliterveysklinikka 2017. Erektiohäiriön pistoshoito: seksuaaliterveysklinikka.fi
  4. Seksuaaliterveysklinikka 2017. Erektiohäiriön pistoshoito – potilaiden tyytyväisyys ja seksielämän laatu: seksuaaliterveysklinikka.fi

Sivu julkaistu: 14.12.2017

Näin palvelumme toimii
Valitse haluamasi
lääkitys
Täytä
terveystietokysely
Lääkäri myöntää
reseptin
Lääke lähetetään
apteekista
Ilmainen toimitus