> Erektiohäiriö > Deseo – perinteinen luonnonlääke erektiohäiriöiden hoitoon

Deseo – perinteinen luonnonlääke erektiohäiriöiden hoitoon

Erektiohäiriö on miesten yleisin seksuaalisuuteen liittyvä häiriö. Sillä tarkoitetaan kroonista, vähintään kuusi kuukautta kestävää häiriötä, jonka aikana 70 prosenttia sukupuolisen kanssakäymisen yrityksistä epäonnistuu. Erektiohäiriöt ovat hyvin yleinen vaiva, sillä lähes jokainen mies kärsii niistä jossakin vaiheessa elämäänsä. Niitä kuitenkin pidetään usein hyvin kiusallisina, koska ne estävät riittävän vahvan erektion saamisen ja ylläpitämisen. Erektiohäiriöt koskettavat miehiä iästä riippumatta, sillä niitä esiintyy kaikenikäisillä. Ne voivat alkaa yllättäen tai kehittyä ajan myötä, ja niiden vakavuus voi vaihdella.

Erektiohäiriöiden hoitoon on kehitetty lukuisia lääkkeitä, jotka on kliinisissä tutkimuksissa todettu tehokkaiksi ja luotettaviksi lääkkeiksi. Niiden ohella markkinoille on tullut viime vuosien aikana useita luonnonlääkkeitä ja lisäravinteita, joiden mainostetaan olevan tehokkaita ja luonnonmukaisia lääkkeitä erektiohäiriöiden hoitoon. Yksi luonnonlääkkeistä, jota monet käyttävät tai ainakin kokeilevat erektiohäiriöiden hoidossa, on Deseo, jonka vaikuttavaa ainetta tarinoiden mukaan jo intiaanit käyttivät niin kutsuttuna lemmenrohtona.

Mikä Deseo on?

Deseo luokitellaan luonnonlääkkeeksi, ja sen vaikuttava aine on peräisin kasvista, jota kasvaa erityisesti Meksikossa, Karibialla ja Etelä-Amerikassa. Turnera diffusa eli damiana on suhteellisen pieni, keltakukkainen kasvi, jota hyödynnetään monipuolisesti elimistön epätasapainon hoitoon. Lemmenrohtona damianaa on hyödynnetty erittäin kauan, sillä tarinoiden mukaan intiaanit ja mayat käyttivät sitä sukupuolivietin parantamiseen jo vuosituhansia sitten. Damianan lemmenrohtomaista vaikutusta ovat hyödyntäneet pääasiassa erektiohäiriöistä kärsivät miehet, mutta damiana soveltuu hyvin myös seksuaalisesta haluttomuudesta kärsiville naisille.

Sukupuolivietin lisäämisen lisäksi damianan on todettu rentouttavan lihaksia, lievittävän masennusta, parantavan mielialaa, tasapainottavan hormonitoimintaa, auttavan painon pudottamisessa sekä tuovan energiaa. Näiden vaikutusten takia damianaa on käytetty yrttiteessä ja rauhoittavissa suitsukkeissa.

Damianaa sisältävän Deseon positiivisena puolena on pidetty sitä, että se aiheuttaa erittäin vähän sivuvaikutuksia. Suurin osa sen käyttäjistä ei saa lainkaan sivuvaikutuksia. Sen sijaan monet synteettiset eli keinotekoiset erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitetut lääkeaineet aiheuttavat ainakin lieviä sivuvaikutuksia lähes kaikille niitä käyttäville. Negatiivisena puolena on puolestaan nähty se, ettei Deseon ole kliinisissä tutkimuksissa juurikaan havaittu auttavan erektiohäiriöiden tai haluttomuuden hoidossa.

Mihin Deseon vaikutus perustuu?

Deseon vaikutus perustuu damianaan, joka sisältää muun muassa runsaasti flavonoideja, maltolia, fenolia, rasvahappoja, arbutiinia, beetakaroteenia ja kofeiinia. Tämänhetkisten tietojen mukaan damiana sisältää peräti 22 erilaista flavonoidia. Flavonoidit ovat kasveissa esiintyviä yhdisteitä, jotka toimivat muun muassa antioksidantteina. Tarkkaa tietoa siitä, miten Deseo vaikuttaa ihmiselimistössä, on hyvin vähän, sillä Deseota ei ole tutkittu juuri lainkaan kliinisissä tutkimuksissa.

Deseon kuitenkin tiedetään aktivoivan aivoja ja hermostoa sekä lisäävän elimistön energisyyttä. Se myös stimuloi suolistoa ja kuljettaa happea sukuelinten alueelle. Riittävä hapensaanti sekä vilkas verenkierto sukuelinten avulla auttavat miehiä pääsemään eroon erektiohäiriöistään ja naisia haluttomuudestaan. Deseon käyttäjät ovat raportoineet lääkkeen myös parantaneen heidän kykyään orgasmien saamiseen.

Miten Deseota käytetään?

Deseota on markkinoilla sekä nestemäisenä että jauhamaisena. Suurin osa sitä käyttävistä valitsee nestemäisen Deseon, koska sen annostelu on erittäin helppoa. Nestemäistä Deseota käytetään tippoina, jotka voi annostella joko lusikkaan tai suoraan kielelle. Deseon vuorokausiannos vaihtelee sen mukaan, kuinka vakavaa erektiohäiriötä sillä hoidetaan. Vakavan erektiohäiriön hoidossa Deseota suositellaan otettavaksi viisi tippaa kuusi kertaa päivässä. Lievää erektiohäiriötä hoidettaessa suositeltu annos on viisi tippaa 1–3 kertaa päivässä.

Tipat otetaan laimentamattomina, eikä niiden ottoajankohta ole riippuvainen ruokailuajoista. Deseon vaikutus erektiohäiriön hoidossa ei välttämättä näy parhaalla mahdollisella tavalla ensimmäisellä käyttökerralla, minkä takia sitä suositellaan käytettäväksi pitkäaikaisesti. Pitkäaikaisen, vähintään neljä viikkoa kestävän Deseon käytön on käyttäjien keskuudessa havaittu auttavan huomattavasti erektiohäiriöiden hoidossa. Pitkäaikaisessa käytössä Deseon suositeltu vuorokausiannos on 5–10 tippaa kolme kertaa päivässä.

Vaikka Deseo on luonnonlääke ja sen sivuvaikutusten on todettu olevan erittäin vähäisiä, sen käytössä on noudatettava pakkausselosteessa mainittuja vuorokausiannoksia. Deseon liiallinen käyttö voi aiheuttaa sivuvaikutuksia. Muiden erektiohäiriölääkkeiden tavoin liian suuri vuorokausiannos Deseota ei paranna erektiokykyä, vaan se voi vaikuttaa jopa täysin päinvastaisesti.

Deseon sivuvaikutukset ja vasta-aiheet

Deseon on todettu aiheuttavan erittäin vähän sivuvaikutuksia. Syy siihen on se, että Deseo sisältää paljon kasveissa esiintyviä ainesosia, jotka niin sanotusti ovat elimistölle entuudestaan tuttuja. Monet synteettisesti valmistetut lääkeaineet aiheuttavat sivuvaikutuksia juuri siksi, että ne ovat elimistölle vieraita ja elimistön täytyy tottua niihin.

Deseo on tarkoitettu vain aikuisille, joten alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret eivät saa käyttää sitä. Allergia damianalle tai jollekin muulle Deseon ainesosalle estää luonnollisesti Deseon käytön. Myös huono alkoholin sietokyky ja terveydelliset syyt, jotka estävät alkoholin käytön, muodostavat vasta-aiheen Deseon käytölle. Mikäli lääkäri on kehottanut välttämään alkoholin käyttöä, suositeltavaa on välttää myös Deseon käyttöä.

Kliiniset tutkimukset Deseon tehokkuudesta tai sen puutteesta

Monien muiden luonnonlääkkeiden tavoin Deseotakin on tutkittu hyvin vähän, ja suurin osa siihen liittyvistä suosituksista ja ohjeista perustuu sitä käyttävien tai käyttäneiden kokemuksiin. Pääasiassa Deseoon suhtaudutaan kliinisten tutkimusten vähäisyydestä huolimatta positiivisesti, koska sen ei ole havaittu aiheuttavan vakavia sivuvaikutuksia. Käyttäjien mukaan Deseo on erityisesti pitkäaikaiskäytössä tehokas lääke vakavienkin erektiohäiriöiden hoidossa.

Koska kliinisiä tutkimuksia Deseon tehokkuudesta ei ole tehty, Deseon tehokkuudesta ei voida antaa luotettavia arvioita. Rotilla tehdyissä tutkimuksissa Deseo auttoi jopa täysin impotentteja rottia saamaan erektion, mutta tutkimuksen tulokset kyseenalaistettiin myöhemmin, minkä takia Deseon toimivuudesta ei ole luotettavia tuloksia eläinkokeistakaan.

Deseon tehokkuus verrattuna tunnetuimpiin erektiohäiriölääkkeisiin

Deseota on tutkittu hyvin vähän, minkä takia sen tehokkuutta ja luotettavuutta on hankala verrata tunnetuimpiin ja käytetyimpiin erektiohäiriölääkkeisiin, kuten Viagraan ja Cialisiin. Deseo on luonnonlääke, joten elimistö jo lähtökohtaisesti reagoi siihen eri tavalla kuin Viagran ja Cialisin vaikuttaviin aineisiin, jotka ovat synteettisiä. Deseota myös käytetään eri tavalla kuin tunnetuimpia erektiohäiriölääkkeitä.

Deseota suositellaan erityisesti pitkäaikaiseen käyttöön, kun taas muita erektiohäiriölääkkeitä käytetään pääsääntöisesti tilannekohtaisesti ja niiden pitkäaikainen käyttö on yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kielletty. Deseo eroaa muista erektiohäiriölääkkeistä myös siten, että sitä käytetään useimmiten tippoina. Sen sijaan esimerkiksi Viagra ja Cialis ovat tabletteja.

Koska kliinisiä tutkimuksia Deseon tehokkuudesta ei ole, arviot siitä perustuvat Deseon käyttäjien tai sitä käyttäneiden kokemuksiin. Käyttäjien arvioihin tulee kuitenkin aina suhtautua varauksella, sillä ne harvoin ovat täysin objektiivisia. On nimittäin mahdollista, että esimerkiksi psyykkisistä syistä, kuten jännityksestä tai stressistä, johtuvat erektiohäiriöt häviävät heti Deseon käytön aloittamisen jälkeen, jolloin kyseessä on niin sanottu lumevaikutus.

Kliinisissä tutkimuksissa tällainen lumevaikutus pystytään sulkemaan pois, jolloin lääkkeen tehokkuudesta saadaan objektiivinen käsitys. Käyttäjien kokemusten perusteella Deseo kuitenkin vaikuttaa olevan tehokas ja luotettava erektiohäiriölääke, vaikka sillä ei saadakaan aikaan samanlaista tilannekohtaista vaikutusta kuin Viagralla tai Cialisilla. Deseon käyttö vaatii pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä, sillä sen vaikutukset näkyvät vasta pitkäaikaisen, vähintään neljän viikon käytön jälkeen.

Lähteet:

  1. Deseo DokterOnline 2017: dokteronline.com
  2. Damiana – lemmenrohto ja rentouttava yrtti. Luontaistuotteet 2017: luontaistuotteet.org

Sivu julkaistu: 9.1.2018

Näin palvelumme toimii
Valitse haluamasi
lääkitys
Täytä
terveystietokysely
Lääkäri myöntää
reseptin
Lääke lähetetään
apteekista
Ilmainen toimitus