> Erektiohäiriö > Invicorp – uusi pistoslääke erektiohäiriöiden hoitoon

Invicorp – uusi pistoslääke erektiohäiriöiden hoitoon

Erektiohäiriö on varsin yleinen seksuaalisuuteen liittyvä häiriö miehillä. Tarkkaan ottaen, sillä tarkoitetaan vähintään kuusi kuukautta kestävää häiriötä, jonka aikana 70 prosenttia sukupuolisen kanssakäymisen yrityksistä epäonnistuu. Varsinkin satunnaiset erektiohäiriöt ovat hyvin yleinen vaiva, sillä lähes jokainen mies kärsii niistä jossakin vaiheessa elämäänsä. Erektiohäiriöt koskettavat miehiä iästä riippumatta, sillä niitä esiintyy kaikenikäisillä. Yleisimpiä ne ovat kuitenkin vanhemmilla miehillä.

Erektiohäiriöiden hoitoon kehitetty lukuisia lääkkeitä, jotka sisältävät erilaisia vaikuttavia aineita. Yksi uusimmista markkinoilla olevista erektiohäiriölääkkeistä on nimeltään Invicorp. Se poikkeaa perinteisistä suun kautta otettavista lääkkeistä, jotka sisältävät vain yhtä vaikuttavaa ainetta, mutta muistuttaa paljon esimerkiksi Caverject-nimistä erektiohäiriölääkettä. Caverjectin tavoin Invicorp on pistoslääke, mutta se sisältää kahta vaikuttavaa ainetta. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan 75–85 prosenttia Invicorpin käyttäjistä on ollut tyytyväisiä lääkkeen tehokkuuteen.

Mikä Invicorp on?

Invicorp on vain yli 18-vuotiaille miehille kehitetty lääke erektiohäiriöiden hoitoon. Sen ostaminen edellyttää lääkärin kirjoittaman reseptin ja käyttäminen oikean pistostekniikan opettelua. Invicorp auttaa erektiohäiriöistä kärsiviä samaan erektion aiempaa helpommin ja lisää erektion pysyvyyttä. Invicorp ei kuitenkaan itsestään aiheuta erektiota, vaan sen vaikutuksen näkyminen edellyttää myös seksuaalista kiihottumista.

Invicorp sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, aviptadiilia ja fentolamiinia. Fentolamiini on vaikutusmekanismiltaan alfasalpaaja, ja sitä käytetään pääasiassa hypertensiivisen kriisin eli verenpainekriisin hoidossa. Sitä käytetään nykyisin myös yhdessä jonkin toisen lääkeaineen kanssa penikseen ruiskutettavana erektiohäiriölääkkeenä. Invicorpia käytetään erityisesti silloin, kun suun kautta otettavia erektiohäiriölääkkeitä, kuten sildenafiilia (Viagra) ja tadalafiilia (Cialis), ei voida käyttää tai ne eivät tehoa riittävästi. Jopa 30 prosenttia suun kautta otettavia erektiohäiriölääkkeitä käyttävistä kokee niiden tehon liian heikoksi.

Invicorpin vaikutus elimistössä

Vaikka Invicorpin molemmilla vaikuttavilla aineilla on oma tehtävänsä, vasta niiden yhteisvaikutus tukee erektion syntymistä ja säilymistä. Fentolamiinin tehtävänä on lisätä verenvirtausta penikseen, kun taas aviptadiili on niin sanottu VIP-peptidi, joka estää laskimoveren virtauksen pois peniksestä. Fentolamiinin ja aviptadiilin yhteisvaikutus verenkiertoon ja -virtaukseen edistää huomattavasti mahdollisuutta erektion syntymiseen.

Fentolamiini on lyhytvaikutteinen alfa-adrenoseptorien salpaaja, joka laajentaa verisuonia ja alentaa verenpainetta salpaamalla postsynaptisesti verisuonten molemmat lähes samalla tavalla vaikuttavat alfa₁- ja alfa₂-reseptorit. Fentolamiini siis rentouttaa sileää lihaskudosta. VIP eli vasoaktiivinen intestinaalinen peptidi eli Invicorpissa aviptadiili puolestaan säätelee sileän lihaskudoksen rentoutumisesta aiheutuvaa laskimo-okkluusiota eli laskimon sulkeutumista. Fentolamiinin ja aviptadiilin yhteisvaikutuksen tuloksena erektion saaminen seksuaalisen kiihottumisen myötä helpottuu ja erektio kestää aiempaa pidempään.

Miten Invicorpia käytetään?

Invicorpia tulee käyttää lääkärin ohjeiden mukaan. Invicorpia pistetään peniksen varren jommallekummalle puolelle paisuvaiskudokseen. Ennen Invicorpin käytön aloittamista on suositeltavaa opetella oikea pistostekniikka joko lääkärin tai jonkun muun hoitohenkilökuntaan kuuluvan kanssa. Invicorpin käyttöä tulisi välttää, mikäli kukaan ei ole näyttänyt oikeaa pistostekniikkaa. Invicorpin suositeltu vuorokausiannos on 25 mikrogrammaa aviptadiilia ja 2 milligrammaa fentolamiinia. Invicorpia saa käyttää ainoastaan kerran vuorokaudessa ja enintään kolme kertaa viikossa. Invicorp on pakattu ampulleihin, jotka sisältävät oikean lääkemäärän yhtä pistosta varten.

Invicorpin käytössä on tärkeä muistaa hygienia, minkä takia kädet tulee pestä ja kuivata huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä. Ennen pistosta lääkeliuos tulee siirtää ampullista ruiskuun. Liuoksen siirrossa tulee olla huolellinen, jotta kaikki liuos siirtyy varmasti ampullista ruiskuun. Ennen pistosta peniksen pistokohta tulee pestä vedellä ja saippualla, huuhdella vedellä sekä kuivata huolellisesti. Tämän jälkeen ruisku asetetaan 45 asteen kulmaan penikseen nähden. Pistämisessä on oltava huolellinen, jotta pistää varmasti paisuvaiskudokseen eikä esimerkiksi virtsateihin tai näkyviin verisuoniin. Pistämisen jälkeen kaikki ruiskussa oleva liuos siirretään penikseen. Pistoksen avulla saatu erektio kestää tavallisesti noin 60 minuuttia.

Invicorpin sivuvaikutukset ja vasta-aiheet

Muiden lääkkeiden tavoin Invicorpkin voi aiheuttaa sivuvaikutuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Invicorpin yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat kasvojen ja ylävartalon punoitus sekä mustelmat pistoskohdassa. Mustelmariskiä voi pienentää siten, että välttää lääkkeen pistämistä näkyviin verisuoniin, jotka useimmiten ovat laskimoita. Yleisimpiä sivuvaikutuksia esiintyy enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä.

Invicorpin melko harvinaisiin sivuvaikutuksiin kuuluvat päänsärky, heitehuimaus, sydämen sykkeen nopeutuminen, epänormaalit sydämenlyönnit ja veren kertyminen ihon alle pistoskohdassa. Tällaisia sivuvaikutuksia esiintyy enintään yhdellä käyttäjällä sadasta. Harvinaisina sivuvaikutuksina voi ilmetä kipuja pistoskohdassa. Lisäksi toistuvat pistokset voivat aiheuttaa penikseen pieniä kyhmyjä. Harvinaisia sivuvaikutuksia esiintyy enintään yhdellä käyttäjällä tuhannesta.

Invicorp voi aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia, jotka edellyttävät hakeutumista lääkäriin mahdollisimman nopeasti oireiden ilmettyä. Tällaisia sivuvaikutuksia ovat pitkittynyt ja kivulias erektio, rintakivut, rasitusrintakipu, hengitysvaikeudet ja sydänkohtaus. Invicorp voi aiheuttaa myös allergisen reaktion, joka oireilee hengitysvaikeuksina, ihon kutinana ja esimerkiksi kaulan turvotuksena. Vakavat sivuvaikutukset ovat harvinaisia, sillä niitä ilmenee enintään yhdellä käyttäjällä 10 000:sta.

Invicorpin käyttöä tulee välttää, jos on allerginen aviptadiilille, fentolamiinille tai jollekin muulle Invicorpin ainesosalle. Leukemia, luusyöpä sekä sirppisoluanemia tai alttius sille estävät Invicorpin käytön, koska riski pitkittyneeseen ja kivuliaaseen erektioon kasvaa näiden sairauksien ja Invicorpin yhteisvaikutuksen myötä. Verta ohentavien lääkkeiden ja Invicorpin samanaikainen käyttö on kielletty. Verta ohentavia lääkkeitä ovat muun muassa varfariini, hepariini ja rivaroksabaani. Penisimplantti, arpeutunut tai käyrä penis sekä peniksen paisuvaisen epänormaali sidekudos muodostavat vasta-aiheen Invicorpin käytölle. Invicorpia on vältettävä myös silloin, kun lääkäri on kieltänyt seksuaalisen kanssakäymisen potilaan terveydentilan takia.

Kliiniset tutkimukset tehokkuudesta

Invicorpia ja sen vaikutusta on tutkittu lukuisissa kliinisissä tutkimuksissa. Tutkimusten mukaan 75–85 prosenttia potilaista saa Invicorpin avulla yhdyntään riittävän erektion. Pistos – erityisesti vääränlaisella tekniikalla tai väärään kohtaan – voi aiheuttaa kipua, mutta tutkimuksissa on todettu, että kipu peniksessä pistoksen jälkeen on harvinaista ja sitä esiintyy noin viidellä prosentilla käyttäjistä.

Kahdessa kansainvälisessä tutkimuksessa selvitettiin Invicorpin tehokkuutta sellaisilla erektiohäiriöistä kärsivillä miehillä, joiden erektiohäiriöt eivät johtuneet psyykkisistä syistä. Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 238 miestä, joista 74 prosenttia ilmoitti Invicorpin parantaneen heidän erektiokykyään. Toiseen tutkimukseen osallistui 105 miestä, ja heistä 73 prosenttia havaitsi Invicorpin nostaneen heidän kykyään saada erektio ja pitää sitä yllä.

Muut vastaavanlaiset tuotteet

2010-luvulle asti ainoa pistoshoitolääke erektiohäiriöiden hoitoon on Suomessa ollut Caverject, jonka vaikuttavana aineena toimii alprostadiili. Caverject on ollut kansainvälisesti suosituin pistoslääke erektiohäiriöiden hoidossa. Se on kuitenkin viime vuosien aikana saanut rinnalleen MUSEn, jonka vaikuttava aine on niin ikään alprostadiili, ja nyt Invicorpin. Kaikki nämä kolme lääkettä toimivat samalla tavalla eli ne laajentavat peniksen verisuonia ja mahdollistavat näin aiempaa paremman verenvirtauksen peniksessä.

Caverjectin ja MUSEn sivuvaikutukset muistuttavat Invicorpin sivuvaikutuksia, ja myös niiden käytössä oikeanlaisen käyttötekniikan hallitseminen on tärkeää. Caverjectin ja MUSEn vasta-aiheet muistuttavat niin ikään Invicorpin vasta-aiheita. Voisikin todeta, että erilaisista vaikuttavista aineista huolimatta Invicorp, Caverject ja MUSE ovat vaikutukseltaan, käyttötekniikaltaan, sivuvaikutuksiltaan ja vasta-aiheiltaan hyvin samankaltaisia erektiohäiriölääkkeitä.

Lähteet:

  1. Valmisteyhteenveto. Fimea 2017: spc.nam.fi
  2. Pakkausseloste: Tietoa käyttäjille. Invicorp 25 mikrogrammaa / 2 mg injektioneste, liuos. Fimea 2015: spc.nam.fi
  3. Uusi pistoslääke Invicorp erektiohäiriöihin tullut myyntiin Suomessa. Seksuaaliterveysklinikka 2017: seksuaaliterveysklinikka.fi

Sivu julkaistu: 19.12.2017

Näin palvelumme toimii
Valitse haluamasi
lääkitys
Täytä
terveystietokysely
Lääkäri myöntää
reseptin
Lääke lähetetään
apteekista
Ilmainen toimitus