> Erektiohäiriö > Levitra > Levitran haittavaikutukset

Levitran haittavaikutukset

Levitran kalvopäällysteiset tabletit (5 mg, 10 mg ja 20 mg) ovat pääasiassa hyvin siedettyjä, mutta joillakin potilailla voi kuitenkin ilmetä haittavaikutuksia. Yleensä Levitran aiheuttamat haittavaikutukset häviävät lyhyessä ajassa. Välttääkseen hankaluudet ja negatiiviset vaikutukset Levitran käytön aikana potilaan on suositeltavaa tutustua etukäteen kyseisen lääkkeen ja sen vaikuttavan aineen, vardenafiilin, mahdollisesti aiheuttamiin haittavaikutuksiin ja vasta-aiheisiin.

Mitä haittavaikutuksia Levitra voi aiheuttaa?

Hyvin yleiset ja yleiset

Epämiellyttävä päänsärky on yleisin Levitran käytön aikana ilmenevä haittavaikutus. Hyvin usein esiintyy myös kuumotusta, johon liittyy ylävartalon punoitus eli niin kutsuttu flush. Levitran käytön aikana ilmeneviin yleisiin haittavaikutuksiin kuuluvat myös lievä ripuli, pahoinvointi, nenän tukkoisuus ja lievä huimaus.

Melko harvinaiset

Joissakin tapauksissa Levitra voi johtaa värinäön häiriöihin, minkä lisäksi se voi lisätä kyynelmuodostusta ja silmien vetisyyttä sekä aiheuttaa silmän sidekalvotulehduksen tai silmäkipuja. Melko harvoin ilmeneviä haittavaikutuksia ovat myös voimistunut sydämentykytys, tihentynyt syke, verenpaineen lasku tai nousu, vapina, nenäverenvuodot sekä hengenahdistus.

Levitra voi nostaa tiettyjen maksaentsyymien pitoisuutta veressä sekä lisätä silmien valonherkkyyttä. Se voi myös aiheuttaa nesteen kerääntymistä kasvojen alueelle ja sitä kautta turvotusta. Levitran vaikuttava aine vardenafiili voi aiheuttaa myös selkä- ja lihaskipuja, uneliaisuutta, ihottumaa tai ihoärsytyksen myötä kosketusihottuman.

Harvinaiset

Levitran harvinaisiin haittavaikutuksiin kuuluvat muun muassa yliherkkyys vardenafiilille, korvien soiminen, ahdistuneisuus sekä silmänpaineen kohoaminen. Levitran käyttö voi joissakin tapauksissa johtaa sydänlihaksiston verenkiertohäiriöihin, angina pectorikseen sekä verensokeritason tai verenkuvan häiriöihin. Harvoin havaittavia haittavaikutuksia ovat myös lihasjäykkyys, kurkunpään turvotus sekä kivuliaat ja pitkittyneet erektiot.

Hyvin harvinaiset

Levitran hyvin harvinaisia haittavaikutuksia ovat kuulohäiriöt, kouristuskohtaukset sekä lyhytaikainen tajuttomuus.

Yleiset sivuvaikutukset
 • Päänsärky
 • Huimaus
 • Ruoansulatuksen ongelmat
Harvinaiset sivuvaikutukset
 • Sydämentykytys
 • Väsymys
 • Pahoinvointi
Hyvin harvinaiset sivuvaikutukset
 • Verenpaineen muutokset
 • Voimattomuus
 • Angina

Harvinaiset poikkeustapaukset

Vardenafiili voi poikkeustapauksissa aiheuttaa toispuolisen sokeutumisen, minkä takia Levitran käyttö tulee lopettaa välittömästi, jos näköhäiriöitä ilmenee. Riskitekijöitä, jotka altistavat harvinaisille haittavaikutuksille, ovat korkea verenpaine (hypertensio), rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, diabetes, erilaiset sydänsairaudet sekä tupakointi.

Onko Levitralla yhteisvaikutuksia?

Entsyymit hajottavat lääkkeitä, ja Levitra voi Viagran ja Cialisin tavoin vaikuttaa elimistön entsyymien toimintaan. Useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö voi aiheuttaa yhteisvaikutuksia, esimerkiksi jonkin lääkkeen liian suuren tai matalan pitoisuuden elimistössä. Tärkein ihmiselimistön lääkeainemetaboliaan osallistuvista entsyymeistä on CYP3A4.

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

 1. Erytromysiini ja klaritromysiini vaikuttavat estävästi CYP3A4-entsyymin toimintaan. Niiden käytön aikana Levitran maksimiannos on viisi milligrammaa.

 2. Itrakonatsoli ja ketokonatsoli ovat vahvoja CYP3A4-estäjiä. Yli 75-vuotiaat miehet eivät saa käyttää vardenafiilia sisältäviä lääkkeitä samanaikaisesti itrakonatsolin tai ketokonatsolin kanssa.

 3. Amyylinitriitti on typpioksidia vapauttava lääke, jota ei tule käyttää samanaikaisesti Levitran kanssa. Sitä käytetään pääasiassa angina pectoriksen ja korkean verenpaineen hoidossa.

 4. HIV:n hoidossa käytettävien HIV-1-proteaasinestäjien, kuten ritonaviirin ja indinaviirin, käyttö yhtä aikaa Levitran kanssa on kielletty.

 5. Alfasalpaajien ja Levitran samanaikainen käyttö voi aiheuttaa verenpaineen voimakkaan laskun. Alfasalpaajia käytetään muun muassa masennuksen ja korkean verenpaineen hoidossa.

Levitra voi vaikuttaa impulssinjohtojärjestelmään eli sydämessä toimivaan erikoistuneiden lihassolujen muodostamaan järjestelmään, joka kuljettaa sydäntä tahdistavan sähköisen impulssin kaikkialle sydänlihakseen. Levitra voi pidentää impulssin etenemistä ja aiheuttaa rytmihäiriöitä, minkä takia rytmihäiriölääkkeiden käyttämistä tulee välttää Levitran käytön aikana. Rytmihäiriöiden hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden ja Levitran käyttö samanaikaisesti voi aiheuttaa tavallista enemmän tai useammin ilmeneviä haittavaikutuksia. Levitran käytön aikana vältettäviin rytmihäiriölääkkeisiin kuuluvat muun muassa kinidiini, sotaloli, amiodaroni ja prokaiiniamidi. Levitran käytön aikana ei tule myöskään juoda greippimehua, koska se vaikeuttaa vardenafiilin hajoamista elimistössä ja mahdollisesti nostaa haittavaikutusten esiintymistiheyttä.

Levitran vasta-aiheet

Kalvopäällysteiset Levitra-tabletit on kehitetty impotenssin hoitoon, ja niitä saavat käyttää yleensä vain aikuiset miehet. Levitra ei sovellu lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille. Levitraa ei tule käyttää, mikäli on yliherkkä sen jollekin ainesosalle tai vaikuttavalle aineelle. Levitra ei myöskään sovellu erektiovaikeuksien hoitoon niillä miehillä, joita on terveydellisten syiden takia kehotettu välttämään seksuaalista kanssakäymistä.

 • Vakavasta maksan vajaatoiminnasta tai dialyysia edellyttävästä loppuvaiheessa olevasta munuaisten toimintahäiriöstä kärsivien tulee välttää Levitran käyttöä.
 • Levitran käyttöä suositellaan välttämään, mikäli kärsii alhaisesta verenpaineesta eli niin sanotusta hypotensiosta.
 • Edellisten kuuden kuukauden aikana tapahtunut sydäninfarkti tai aivohalvaus ovat esteitä vardenafiilin käytölle.
 • Epävakaa angina pectoris (rintakipu, joka ilmenee myös levossa ja aiheutuu sydämen liian vähäisestä verenkierrosta) on niin ikään este Levitran käytölle.
 • Perinnölliset silmän värikalvon sairaudet muodostavat vasta-aiheen Levitran käytölle.

Muut varoitukset

Ennen Levitran käyttöä potilaan tulee saada lääkäriltä diagnoosi erektiovaikeuksista. Lisäksi ennen impotenssin hoidon aloittamista lääkärin tulee varmistaa, ettei potilaalla ole sydän- tai verisuonisairauksia. Levitra voi laajentaa verisuonia, mikä voi aiheuttaa hetkellisesti verenpaineen lievän laskemisen. Potilaat, jotka kärsivät sydämestä lähtevien verisuonien ahtautumisesta, voivat reagoida erityisen herkästi tähän verenpaineen laskuun.

Koneiden käyttö ja ajaminen

Levitran haittavaikutuksina voi ilmetä huimausta ja näköhäiriöitä, jotka voivat johtaa reaktiohäiriöihin. Levitraa käyttävän potilaan reaktiokyky voi heikentyä niin paljon, että kyky esimerkiksi autolla ajamiseen tai koneiden käyttämiseen heikkenee merkittävästi.

Alkoholi ja allergiat

Lääkkeiden ja alkoholin samanaikainen käyttö voi heikentää entisestään reaktiokykyä. Levitran vaikuttava aine voi laukaista myös allergisen reaktion. Ihon punoitus, kutina, nuha, limakalvojen turvotus, hengitysteiden supistuminen sekä silmien kutina ja punoitus voivat olla oireita vardenafiilin aiheuttamasta allergisesta reaktiosta. Joissakin tapauksissa voi aiheutua myös anafylaksia eli hengenvaarallinen allerginen reaktio, johon liittyy tajuttomuutta. Mikäli potilaalla on allergisen reaktion oireita, hänen tulee ottaa heti yhteyttä lääkäriin.

Vardenafiilin vaikutusta veren hyytymiseen ei ole testattu, minkä takia veren hyytymishäiriöistä kärsivät potilaat saavat käyttää Levitraa vain sitten, kun sen aiheuttamat terveydelliset hyödyt ja haitat on punnittu tarkkaan lääkärin kanssa.

Lähteet:

Näin palvelumme toimii
Valitse haluamasi
lääkitys
Täytä
terveystietokysely
Lääkäri myöntää
reseptin
Lääke lähetetään
apteekista
Ilmainen toimitus