> Erektiohäiriö > Lovegra – vähän tutkittu lääke naisten seksuaalisen haluttomuuden hoitoon

Lovegra – vähän tutkittu lääke naisten seksuaalisen haluttomuuden hoitoon

Haluttomuus on naisten yleisin seksuaalihäiriö, ja sen on tutkimuksissa havaittu yleistyvän ikääntymisen myötä. Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan 18–74-vuotiaista naisista 35 prosentilla ilmenee ainakin ajoittain seksuaalista haluttomuutta. Haluttomuus kuitenkin vaihtelee huomattavasti ikäryhmittäin siten, että 18–24-vuotiaista naisista noin 15 prosentilla ilmenee haluttomuutta, kun taas yli 55-vuotiaista naisista haluttomuutta esiintyy lähes 50 prosentilla.

Syyt naisten seksuaalisen haluttomuuteen

Naisten seksuaalisen haluttomuuden taustalla voi olla lukuisia erilaisia syitä, joista merkittävimmiksi on havaittu:

 • vähentynyt tai puuttuva seksuaalinen vastaanottavaisuus
 • vähentyneet tai puuttuvat seksuaalisen halun ja mielenkiinnon tunteet
 • psyykkiset syyt, kuten alitajuntainen pelko
 • parisuhteen ongelmat tai menneisyyden traumat
 • fysiologinen syy, aivolisäkehormoni oksitosiinin vähentynyt määrä elimistössä

Naisten seksuaalista haluttomuutta on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin miesten yleisintä seksuaalihäiriötä eli erektiohäiriötä.

Niukkojen tutkimusten takia naisten seksuaalisen haluttomuuden hoitoon ei ole kehitetty lääkkeitä yhtä aktiivisesti kuin miesten erektiohäiriöiden hoitoon. Suomen markkinoilla ei tämän takia toistaiseksi ole lainkaan naisten haluttomuuden hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Tällä hetkellä ainoa haluttomuuden hoitoon kehitetty lääkevalmiste on Intiasta lähtöisin oleva Lovegra, jota ei kuitenkaan EU:n alueella ole hyväksytty varsinaiseksi lääkkeeksi. Lovegraa ei siis ole saatavilla apteekeista, joten sen ainoa myyntipaikka on verkko.

Mikä Lovegra on?

Lovegra on intialaisen Ajanta Pharman kehittävä lääkevalmiste, jonka tarkoituksena on lisätä naisten seksuaalista halukkuutta ja parantaa kykyä orgasmien saamiseen. Lovegraa on nimitetty joissakin yhteyksissä naisten Viagraksi, koska sillä pyritään saamaan aikaan naisille vastaavanlainen reaktio kuin minkä Viagra aiheuttaa miehille. Lovegran vaikuttavana aineena toimii flibanseriini, joka tuli markkinoille ensimmäisen kerran Addyi-nimisenä lääkkeenä.

Alun perin flibanseriini kehitettiin masennuslääkkeeksi, mutta se osoittautui tehokkuudeltaan liian heikoksi masennuksen hoidossa. Flibanseriinin havaittiin kuitenkin olevan potentiaalinen lääkeaine erityisesti esivaihdevuodellisen hypoaktiivisen seksuaalisen halukkuuden häiriötilan hoitoon (HSDD).

flibanseriini

Lovegran tehokkuudesta naisten seksuaalisen haluttomuuden hoidossa ja sen mahdollisista sivuvaikutuksista on käyty 2000-luvulla kiivasta keskustelua. Koska Lovegran tehoa ja luotettavuutta ei ole onnistuttu osoittamaan kliinisissä tutkimuksissa, se ei ole saanut virallisen lääkevalmisteen arvoa EU:n alueella. Sitä on kuitenkin saatavilla lukuisista ulkomaisista verkkokaupoista.

Mihin Lovegran vaikutus perustuu?

Lovegran vaikuttava aine flibanseriini kuuluu niin kutsuttuihin piperatsiinijohdannaisiin, jotka on tarkoitettu erityisesti HSDD:n hoitoon. Flibanseriinin vaikutus perustuu siihen, että se vaikuttaa aivoissa sellaisten hormonien toimintaan, jotka ovat vastuussa seksuaalisesta halukkuudesta ja kiihottumisesta. Se myös lisää verenkiertoa naisten sukuelinten alueilla ja parantaa kosketusherkkyyttä.

Miten Lovegra eroaa Viagrasta

Näin ollen Lovegran vaikutus on osittain samankaltainen kuin Viagran, sillä Lovegran tavoin Viagra lisää verenkiertoa miesten sukuelinten alueella. Lovegra kuitenkin poikkeaa Viagrasta siinä, että sitä tulee käyttää joka päivä, jotta sen tehokkuus säilyy riittävänä. Sen sijaan Viagraa otetaan aina vain tarvittaessa. Tämän takia Lovegran kutsuminen naisten Viagraksi onkin hieman harhaanjohtavaa.

Naisilla seksuaalinen haluttomuus ja kiihottuminen ovat monimutkaisempia prosesseja kuin miehillä, minkä takia ei ole olemassa lääkettä, joka nostaisi heti naisten seksuaalista halukkuutta. Lukuisten tutkimusten mukaan naisten haluttomuuden taustalla on fysiologisten syiden sijaan usein psyykkisiä syitä, kuten pelkoa ja stressiä. Tällaisten syiden aiheuttama haluttomuus ei parane Lovegran kaltaisilla lääkkeillä, joiden vaikutus perustuu ennen kaikkea fysiologisiin vaikutuksiin. Sen sijaan psyykkisten syiden selvittäminen ja niiden läpikäyminen auttavat haluttomuuden hoidossa.

Lovegran sivuvaikutukset ja vasta-aiheet

Lovegran aiheuttamat sivuvaikutukset ovat herättäneet runsaasti keskustelua, koska niitä esiintyy melkein kaikilla sitä käyttävillä. Lähes kaikki lääkkeet aiheuttavat sivuvaikutuksia, mutta yleensä niitä ei esiinny läheskään kaikilla käyttäjillä. Sen sijaan Lovegra aiheuttaa sivuvaikutuksia pääsääntöisesti kaikille käyttäjilleen, eivätkä sivuvaikutukset lievene käytön jatkuessa.

Koska Lovegra lisää verenkiertoa, sen yleisin sivuvaikutus on kehon ja erityisesti kasvojen punoitus. Lähes kaikki Lovegran käyttäjät kärsivät päänsärystä, pahoinvoinnista ja huimauksesta. Muita yleisiä sivuvaikutuksia ovat näköhäiriöt, pyörtyminen ja lyhytkestoiset tajunnanhämärtymiskohtaukset. Lisäksi pyörtyminen ja tajunnan hämärtyminen voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Lovegran sivuvaikutuksina on havaittu myös keskittymishäiriöitä, väsymystä ja uneliaisuutta, nukkumisvaikeuksia sekä heikkoa oloa.

 • Lisäksi alkoholin ja Lovegran samanaikainen käyttö voi johtaa verenpaineen alenemiseen vaarallisen alas. Käyttäjien kokemusten perusteella jo kahden viinilasillisen jälkeen todennäköisyys verenpaineen merkittävään alenemiseen on huomattavan suuri.
 • Koska Lovegraa ja sen vaikuttavaa ainetta flibanseriinia on tutkittu hyvin vähän, kaikkia Lovegran yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ei todennäköisesti vielä tunneta.
 • Tähän mennessä on havaittu, että Lovegran ja ehkäisypillereiden samanaikaista käyttöä tulee välttää. Lovegra voimistaa ehkäisypillereiden sivuvaikutuksia, minkä lisäksi se voi heikentää pillereiden ehkäisytehoa.

Tämä koskee sekä yhdistelmäehkäisy- että minipillereitä. Lovegran vaikutusta esimerkiksi ehkäisyrenkaan tai -laastarin käyttöön ei tunneta. Lovegran ja epilepsialääkkeiden samanaikaista käyttöä tulee niin ikään välttää, koska Lovegra lisää tajunnanhämärtymiskohtausten todennäköisyyttä, kun taas epilepsialääkkeiden tarkoituksena on vähentää tällaisia kohtauksia.

Yleisiä sivuvaikutuksia:

 • kehon ja kasvojen punoitus
 • päänsärky, pahoinvointi ja huimauksesta
 • näköhäiriöt, pyörtyminen
 • tajunnanhämärtymiskohtaukset

Miksi Lovegra on kielletty Suomessa?

Lovegran käyttö on kielletty Suomessa ja muualla EU:n alueella, koska sen vaikutusta, turvallisuutta ja sivuvaikutuksia ei tunneta tarpeeksi hyvin. Yksi tärkeimmistä syistä Lovegran kieltämiseen on se, ettei sen valmistusta eikä jakelua valvota, mikä on vastoin EU-standardeja. Koska valmistusta ei valvota, kukaan ei voi taata, että Lovegra ylipäänsä sisältää flibanseriinia.

Valvonnan puutteen takia ei myöskään ole takeita siitä, että Lovegra-pillerit sisältävät oikean määrän flibanseriinia. Lovegra ei myöskään edellytä lääkärin kirjoittamaa reseptiä, joten kuka tahansa voi tilata sitä verkosta keskustelematta ensin lääkärin kanssa sen sopivuudesta ja tehokkuudesta.

Koska Lovegran turvallisuus, yhteensopivuus muiden lääkkeiden kanssa ja sivuvaikutukset ovat huonosti tunnettuja, sen käyttö voi olla vaarallista, mikäli kärsii jostakin kroonisesta sairaudesta tai käyttää pitkäaikaista lääkitystä. Pahimmillaan Lovegran käyttö voi johtaa pysyviin terveyshaittoihin. Lisäksi lääkkeiden tilaamiseen verkosta liittyy riskejä aina rahojen varastamisesta käytön mukanaan tuomiin hengenvaarallisiin terveyshaittoihin.

Lovegran mahdollisesti aiheuttamat terveyshaitat

Lovegran yleisimmät sivuvaikutukset, kuten pahoinvointi ja päänsärky, voivat heikentää yleiskuntoa. Lisäksi toistuva huimaus, pyörtyminen ja tajunnanhämärtymiskohtaukset voivat niin ikään alentaa yleiskuntoa ja aiheuttaa psyykkistä pahoinvointia. Pyörtyminen ja tajunnan hämärtyminen voivat myös altistaa tapaturmille ja alentaa kykyä autolla ajamiseen tai laitteiden käyttämiseen.

Erityisesti epilepsiaa sairastavilla Lovegran sisältämä flibanseriini altistaa epileptisille kohtauksille ja tajunnanhämärtymiskohtauksille. Koska Lovegraa on tutkittu erittäin vähän, sen kaikkia sivu- ja yhteisvaikutuksia ei vielä tunneta. Tämän takia sen käytössä on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Käytön lisäksi Lovegran hankkimisessa on oltava varovainen, koska verkosta tilatut Lovegra-pillerit voivat olla esimerkiksi lumepillereitä tai ne voivat sisältää flibanseriinia eri määrän kuin verkkokaupassa on luvattu. Erityisesti liian suuri määrä flibanseriinia voi johtaa voimakkaisiin sivuvaikutuksiin ja pitkäaikaisiin terveyshaittoihin.

Lähteet:

Näin palvelumme toimii
Valitse haluamasi
lääkitys
Täytä
terveystietokysely
Lääkäri myöntää
reseptin
Lääke lähetetään
apteekista
Ilmainen toimitus