MUSE – erektiohäiriöiden injektiohoito

Erektiohäiriö on miesten yleisin seksuaalisuuteen liittyvä häiriö. Kroonisesta erektiohäiriöstä voidaan puhua, jos häiriö kestää vähintään kuusi kuukautta, ja sen aikana 70 prosenttia sukupuolisen kanssakäymisen yrityksistä epäonnistuu. Varsinkin silloin tällöin esiintyvänä erektiohäiriö on hyvin yleinen vaiva, sillä lähes jokainen mies kärsii niistä jossakin vaiheessa elämäänsä. Niitä pidetään usein kiusallisina, koska ne estävät riittävän vahvan erektion saavuttamisen ja ylläpitämisen. Erektiohäiriöt koskettavat miehiä iästä riippumatta, mutta kaikkein yleisimpiä ne ovat vanhemmilla miehillä. Ne voivat alkaa yllättäen tai kehittyä ajan myötä, ja niiden vakavuus voi vaihdella.

Erektiohäiriöiden hoitoon on kehitetty useita lääkkeitä, joista yksi on MUSE-niminen injektiolääke. MUSE on lyhenne englannin sanoista Medical Urethral System for Erection. MUSEn vaikuttava aine on ollut käytössä erektiohäiriöiden hoidossa jo 30 vuotta, mutta aiemmin sitä on käytetty vain pistoshoitona. MUSE tarjoaa nyt mahdollisuuden pistoksen sijaan laittaa lääkkeen asettimen avulla virtsaputkeen.

Mikä MUSE on?

MUSE on reseptiä edellyttävä lääke, jolla voidaan sekä hoitaa erektiohäiriöitä että testata impotenssia. Sitä käytetään erektion saamisen ja ylläpidon apuna silloin, kun elimistön PGE1-arvo on liian matala. MUSEn vaikuttava aine on alprostadiili. Se on samankaltainen kuin prostaglandiini E1:ksi kutsuttu aine, jota esiintyy luonnollisena elimistössä.

MUSEn käytössä tarvitaan kertakäyttöasetin, jolla alprostadiili laitetaan virtsaputkeen peniksen verisuonien laajentamiseksi ja verenvirtauksen lisäämiseksi. Alprostadiili on asettimessa niin kutsutussa virtsatiepuikossa. Jokainen virtsatiepuikko sisältää joko 250, 500 tai 1 000 mikrogrammaa alprostadiilia.

muse

MUSEn on todettu olevan hyvä erektiolääke esimerkiksi sepelvaltimotautia sairastaville, jotka käyttävät nitroja, sekä neurologisista sairauksista kärsiville. Sen on havaittu olevan erinomainen lääke myös diabeetikoille, joilla suun kautta otettavat erektiohäiriölääkkeet jäävät teholtaan usein heikoiksi.

Miten MUSE toimii?

MUSEn tehokkuus perustuu monien muiden erektiolääkkeiden tapaan peniksen verenkierron vilkastumiseen. MUSEn vaikuttava aine alprostadiili on tehokas lääke erektiohäiriöiden hoidossa. Se aiheuttaa peniksen verenkierron maksimaalisen lisääntymisen, mikä johtaa erektioon.

MUSEn avulla erektio ja ejakulaatio ovat mahdollisia normaalin erektion tavoin, mutta ejakulaation jälkeen penis veltostuu vasta sitten, kun lääke on imeytynyt verenkiertoon. Tämä tapahtuu usein 1–2 tunnin kuluttua lääkkeen ottamisesta. MUSEn käyttö aiheuttaa riskin liian pitkästä, yli neljä tuntia kestävästä erektiosta.

Miten MUSEa käytetään?

MUSEa tulee käyttää lääkärin ohjeiden mukaan. Erektiohäiriöiden hoidossa tavallisin aloitusannos on 500 mikrogrammaa. Mikäli sillä ei saavuteta riittävää tehoa, annostus voidaan nostaa 1 000 mikrogrammaan. Erektiohäiriöiden hoidossa MUSEa saa käyttää enintään kaksi annosta vuorokaudessa ja seitsemän annosta viikossa.

musen käyttö

MUSEa käytettäessä tarvitaan kertakäyttöasetin, jolla alprostadiili viedään virtsaputkeen. MUSEn käytössä on muistettava hyvä hygienia. On myös suositeltavaa virtsata ennen MUSEn käyttöä. Asettimen käytön onnistumiseksi virtsaputken tulee olla suorassa ja asetinta tulee pitää lääkkeen laittamisen jälkeen virtsaputkessa viisi sekuntia. Lääkkeen laiton jälkeen asetin poistetaan varovasti virtsaputkesta.

Tämän jälkeen penistä tulee pyöritellä käsien välissä vähintään kymmenen sekuntia. Tällä varmistetaan lääkkeen riittävä kulkeutuminen virtsaputken seinämiin. MUSEn käytön jälkeen on tärkeä istua, seistä tai kävellä noin kymmenen minuuttia erektion kehittyessä. MUSEn avulla saatu erektio kestää keskimäärin 30–60 minuuttia.

Sivuvaikutukset ja vasta-aiheet

Muiden lääkkeiden tavoin MUSEkin voi aiheuttaa sivuvaikutuksia, eikä se sovellu kaikille erektiohäiriöistä kärsiville. Allergia alprostadiilille tai jollekin muulle MUSEn sisältämälle aineelle estää luonnollisesti sen käytön. Sirppisoluanemia, leukemia, alttius laskimotukokseen ja multippeli myelooma estävät niin ikään MUSEn käytön. MUSEn käyttö on kielletty myös niiltä, jotka kärsivät trombosytemiasta tai polysytemiasta. Lisäksi verenvuotosairaus tai veren välityksellä tarttuva sairaus voivat estää MUSEn käytön.

alprostadiili rakennekaava

Peniksen poikkeava rakenne, peniksen tai virtsaputken tulehdus sekä penikseen liittyvä sairaus, kuten peniksen käyristymää aiheuttava Peyronien tauti, estävät MUSEn käytön. Ennen MUSEn käyttöä ilmenneet pitkäkestoiset erektiot voivat muodostaa niin ikään vasta-aiheen MUSElle.

MUSEn käytössä on oltava varovainen, mikäli kärsii sydän- tai keuhkosairaudesta. Myös psyykkiset sairaudet, riippuvuudet sekä ohimenevät aivoverenkierron häiriöt edellyttävät varovaisuutta. Mikäli MUSEa käyttävän kumppani on raskaana, MUSEa tulee käyttää ainoastaan kondomin kanssa.

Hyvin yleisiä MUSEn sivuvaikutuksia ilmenee useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä:

 • polttava tunne virtsaputkessa
 • kivun tunne peniksessä

MUSEn yleisiä sivuvaikutuksia:

 • päänsärky
 • huimaus
 • lihaskouristukset
 • matala verenpaine
 • vähäinen verenvuoto virtsaputkesta
 • kivun tunne kiveksissä
 • mustelmat peniksessä

MUSEn yleisiin sivuvaikutuksiin voidaan lukea myös kumppanilla yhdynnän jälkeen ilmenevä polttava tunne tai kutina emättimessä. Lisäksi MUSE voi altistaa Peyronien taudille, joka aiheuttaa peniksen epänormaalia käyryyttä, lyhenemistä tai kaventumista.

MUSEn melko harvinaiset sivuvaikutukset:

 • pyörtyminen
 • pahoinvointi
 • sykkeen nopeutuminen
 • tuntoherkkyyden muutokset
 • jalkojen laskimoiden turpoaminen
 • verisuonten laajeneminen
 • verenpaineen laskeminen ja siitä aiheutuva huimaus
 • virtsaamiskipuja tai -vaikeuksia
 • verivirtsaisuutta
 • virtsaamistarpeen tihentymistä
 • priapismia eli kestoerektioita
 • kivesten sekä kivespussien punoitusta, turvotusta tai kipua
 • virtsatietulehdus
 • peniksen sairaustilat, joiden vuoksi penikseen voi tulla arpia, se voi kaareutua tai siihen voi tulla mutka

Kliiniset tutkimukset tehokkuudesta

Saksassa vuosina 2003–2005 tehtyyn tutkimukseen MUSEn tehokkuudesta osallistui yli 300 potilasta, joiden keski-ikä oli 61 vuotta. Lähes kaikkien tutkimukseen osallistuneiden erektiohäiriö oli kohtalainen tai vaikea. Häiriöiden syiksi osoittautuivat eturauhassyöpäleikkaus, verenkierto-ongelmat, lääkitys sekä aineenvaihduntasairaudet.

Potilaat saivat tutkimuksessa MUSEa kasvavin annoksin (250, 500 ja 1 000 mikrogrammaa). Osallistuneista hyvän tai erittäin hyvän tehon ilmoitti 69 prosenttia, ja yhdyntä onnistui 87 prosentilla. MUSEn siedettävyys oli hyvä 90 prosentilla. Osallistuneista 81 prosenttia aikoi jatkaa erektiohäiriönsä hoitoa MUSElla. MUSE-hoitoa verrattiin takautuvasti osallistuneiden käyttämiin muihin hoitomuotoihin. Suun kautta otettaviin lääkkeisiin verrattaessa 78 prosenttia piti MUSEa tehokkaampana ja 80 prosenttia parempana.

Muissa MUSEn tehokkuutta tarkastelevissa tutkimuksessa on saatu samankaltaisia tuloksia kuin Saksassa tehdyssä tutkimuksessa. Tulokset MUSEn tehokkuudesta ovat siis olleet positiivisia, ja tutkimukseen osallistuneista keskimäärin puolet on aikonut jatkaa MUSEn käyttöä tutkimuksen jälkeenkin. Suurimmat syyt MUSEn käytön lopettamiselle tutkimusten aikana tai niiden jälkeen ovat olleet sivuvaikutukset tai vaikutuksen vähäisyys.

Vastaavat lääkkeet erektiohäiriöiden hoitoon

Markkinoilla on toinenkin alprostadiilia sisältävä erektiohäiriölääke. Tämä Caverject-niminen lääke on ollut käytössä 1990-luvulta asti, ja se on edelleen suosituin pistoslääke erektiohäiriöiden hoidossa. Caverject vaikuttaa samalla tavalla kuin MUSE laajentaen verisuonia ja parantaen verenvirtausta peniksessä. Caverject pistetään ohuella neulalla paisuvaiskudokseen hieman ennen yhdyntää. Vastoin yleistä mielikuvaa pistäminen ei ole kivuliasta.

Koska Caverjectin vaikuttava aine on sama kuin MUSEssa, sitä koskevat samat vasta-aiheet kuin MUSEa. Sen sijaan Caverjectin sivuvaikutukset poikkeavat MUSEn sivuvaikutuksista. Caverjectin yleisin sivuvaikutus on kipu peniksessä, jota esiintyy useammalla kuin kymmenellä prosentilla käyttäjistä. Muita yleisiä sivuvaikutuksia ovat erektion pitkittyminen, lihaskouristukset sekä mustelmien tai arpikudoksen ilmestyminen penikseen. Caverjectin käytön alkuvaiheessa peniksessä voi esiintyä myös turvotusta sekä ihon värimuutoksia, jotka johtuvat pääsääntöisesti vääränlaisesta pistostekniikasta. MUSEsta poiketen Caverjectia voi käyttää myös kumppanin raskausaikana.

Caverjectia voidaan käyttää enintään kerran vuorokaudessa ja kolmesti viikossa. Erektiohäiriön vakavuudesta riippuen Caverjectin vuorokausiannos on 5–20 mikrogrammaa. Sen avulla saatu erektio kestää yleensä 30–60 minuuttia. Caverject on hyvän tehonsa vuoksi suosittu lääke, sillä tutkimuksien mukaan 70–90 prosenttia sen käyttäjistä saa siitä apua erektiohäiriöönsä.

Lähteet:

 1. Pakkausseloste: Tietoa käyttäjille. Caverject Dual 10 ja 20 mikrog injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Fimea 2017: fimea.fi
 2. MUSE virtsatiepuikko 250 mikrog, 500 mikrog, 1000 mikrog. Lääkeinfo 2017: laakeinfo.fi
 3. Erektiohäiriön pistoshoito, Seksuaaliterveysklinikka 2017: seksuaaliterveysklinikka.fi
 4. Virtsaputkilääke (MUSE®) erektiohäiriön hoidossa, Seksuaaliterveysklinikka 2017: seksuaaliterveysklinikka.fi
 5. Virtsaputkilääke MUSE, Seksuaaliterveysklinikka 2017: seksuaaliterveysklinikka.fi

Sivu päivitetty: 12.1.2018

Näin palvelumme toimii
Valitse haluamasi
lääkitys
Täytä
terveystietokysely
Lääkäri myöntää
reseptin
Lääke lähetetään
apteekista
Ilmainen toimitus