> Erektiohäiriö > Erektiohäiriön pistoshoito

Erektiohäiriön pistoshoito

Erektiohäiriö on miesten yleisin seksuaalisuuteen liittyvä häiriö. Sillä tarkoitetaan kroonista, vähintään kuusi kuukautta kestävää häiriötä, jonka aikana vähintään 70 prosenttia sukupuolisen kanssakäymisen yrityksistä epäonnistuu. Erektiohäiriöt ovat hyvin yleinen vaiva, sillä lähes jokainen mies kärsii niistä elämänsä aikana. Niitä pidetään usein kiusallisina, koska ne estävät riittävän vahvan erektion saamisen ja ylläpitämisen. Erektiohäiriöt koskettavat miehiä iästä riippumatta, sillä niitä esiintyy kaikenikäisillä. Ne voivat alkaa yllättäen tai kehittyä ajan myötä, ja niiden vakavuus voi vaihdella.

Erektiohäiriöiden hoitoon on kehitetty lukuisia erilaisia lääkkeitä ja menetelmiä. Suurin osa erektiolääkkeistä on perinteisiä suun kautta otettavia tabletteja, mutta erityisesti 2000-luvulla niiden rinnalle ovat nousseet niin kutsutut pistoshoidot, joissa erektiolääke pistetään injektioneulan ja -ruiskun avulla suoraan peniksen paisuvaiskudokseen. Tutkimusten perusteella pistoshoito on tehokas menetelmä erektiohäiriöiden hoitoon, sillä jopa noin 90 prosenttia sen käyttäjistä saa siitä apua. Sen sijaan suun kautta otettavia erektiolääkkeitä käyttävistä vain noin 70 prosenttia kokee lääkkeiden auttavan erektiohäiriöiden hoidossa. Suosituimpia pistoshoitolääkkeitä ovat Caverject ja Invicorp.

Mitä on erektiohäiriöiden pistoshoito?

Erektiohäiriöiden pistoshoidossa häiriöiden hoitoon käytettävä lääke nimensä mukaisesti pistetään peniksen paisuvaiskudokseen. Pistoshoitolääke vaikuttaa samalla tavalla kuin suun kautta otettavat erektiolääkkeetkin: se laajentaa peniksessä olevia verisuonia, vilkastuttaa veren virtaamista penikseen ja estää veren liian aikaisen virtaamisen peniksestä pois.

Pistoshoitolääkkeet sisältävät erilaisia vaikuttavia aineita, mutta kaikkien vaikuttavien aineiden tarkoituksena on laajentaa verisuonia ja lisätä verenvirtausta penikseen. Pistoshoitolääkkeiden vaikuttavia aineita ovat alprostadiili, fentolamiini, aviptadiili ja papaveriini. Alprostadiilia ja papaveriinia käytetään yksinään, kun taas fentolamiinin ja aviptadiilin tehokkuus perustuu niiden yhteisvaikutukseen. Eri pistoslääkkeitä ovat esimerkiksi MUSE ja uusi lääke Invicorp.

Mihin pistoshoidon vaikutus perustuu?

Pistoshoidon vaikutus perustuu samanlaisiin elimistön reaktioihin kuin suun kautta otettavien erektiolääkkeiden. Alprostadiili, papaveriini sekä fentolamiini ja aviptadiili yhdessä laajentavat peniksen verisuonia ja vilkastuttavat veren virtaamista penikseen. Lisäksi ne estävät sen, ettei veri virtaa peniksestä pois liian aikaisin. Mikäli veri virtaa peniksestä pois liian aikaisin, erektio heikkenee tai lakkaa kokonaan.

Pistoshoidossa käytettävä alprostadiili muistuttaa elimistön luontaista prostaglandiini E1:tä. Alprostadiili toimii prostaglandiini E1:n tavoin laajentaen verisuonia, jolloin verenvirtaus peniksessä paranee. Se myös lisää peniksen verenkiertoa huomattavasti. Parantunut verenvirtaus ja vilkastunut verenkierto peniksessä helpottavat erektion saamista ja säilymistä. Vilkas verenvirtaus ja -kierto saavat yhdessä kiihottumisen kanssa aikaan peniksen suurentumisen ja jäykistymisen.

Alprostadiilin vaikutus näkyy noin 15 minuutin kuluttua lääkkeen pistämisestä tai virtsaputkeen asettamisesta ja kestää noin tunnin. Alprostadiilin käytön aikana erektio ja siemensyöksy ovat mahdollisia samalla tavalla kuin normaalissa erektiossakin, mutta alprostadiili aiheuttaa sen, että siemensyöksyn jälkeen penis veltostuu vasta sitten, kun alprostadiili on kokonaan imeytynyt verenkiertoon.

Unikosta saatava papaveriini on alkaloidi, jota käytetään ensisijaisesti lihasrelaksanttina mutta toisinaan myös pistoshoitona erektiohäiriöiden hoidossa. Papaveriinin vaikutus perustuu pistoksen jälkeiseen välittömään lihasten rentoutumiseen, jonka myötä myös verisuonien seinämät rentoutuvat ja verenvirtaus paranee. Aiempaa vilkkaampi verenvirtaus ja verisuonien laajeneminen rentoutumisen myötä helpottavat erektion saamista ja ylläpitämistä.

Fentolamiini ja aviptadiili toimivat yhdessä. Vaikka molemmilla lääkeaineilla on oma tehtävänsä, vasta niiden yhteisvaikutus tukee erektion syntymistä ja säilymistä. Fentolamiinin tehtävänä on lisätä verenvirtausta penikseen, kun taas aviptadiili on niin sanottu VIP-peptidi, joka estää laskimoveren virtaamisen pois peniksestä. Fentolamiinin ja aviptadiilin yhteisvaikutuksen tuloksena erektion saaminen seksuaalisen kiihottumisen myötä helpottuu ja erektio kestää aiempaa pidempään. Yhdistelmäpistoshoidon vaikutus kestää noin 60 minuuttia.

Pistoshoidon käyttö

Pistoshoidossa on tärkeä noudattaa lääkärin antamia ohjeita, sillä lääkeaineiden suositellut vuorokausiannokset poikkeavat huomattavasti toisistaan. Pistoshoitoa saa käyttää enintään kerran vuorokaudessa ja kolmesti viikossa. Pistoshoidossa on myös oltava huolellinen, sillä vääränlainen pistotekniikka ja väärä pistokohta voivat aiheuttaa sivuvaikutuksia. Hyvästä hygieniasta on myös huolehdittava, jotta injektioneulan mukana ei kulkeudu ihon alle bakteereita.

Alprostadiilia käytettäessä injektioneula kiinnitetään ruiskuun, jonka sisällä olevat injektiokuiva-aine ja liuotin sekoitetaan ravistamalla ennen lääkkeen pistämistä. Ennen pistämistä penistä tulee puristaa kevyesti, jotta paisuvaiskudoksessa oleva pistokohta pullistuu hieman. Pistokohta puhdistetaan, minkä jälkeen neula pistetään ihon läpi pullistuneen pistokohdan sisään. Pistoksen jälkeen neula vedetään pois ja penistä hierotaan kevyesti, jotta alprostadiili leviää tasaisesti koko penikseen.

Fentolamiinin ja aviptadiilin yhdistelmälääke pistetään peniksen paisuvaiskudokseen. Lääke on yleensä pakattu ampulleihin, joista se tulee siirtää ruiskuun. Ennen pistosta pistokohta tulee puhdistaa esimerkiksi vedellä ja kuivata huolellisesti. Tämän jälkeen lääke voidaan pistää paisuvaiskudokseen. Pistämisessä on oltava huolellinen, jotta pistokohta on paisuvaiskudoksessa eikä esimerkiksi virtsateiden tai verisuonien kohdalla. Pistämisen jälkeen kaikki ruiskussa oleva liuos tulee siirtää penikseen. Tämän jälkeen tulee odottaa hetki, jotta lääke alkaa vaikuttaa.

Sivuvaikutukset ja vasta-aiheet

Muiden lääkkeiden tavoin pistoshoitolääkkeetkin voivat aiheuttaa sivuvaikutuksia, mutta kaikki eivät niitä saa. Pistoshoidon yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat lisääntyneen verenkierron aiheuttama kasvojen ja ylävartalon punoitus, pistokohdan mustelmat ja turpoaminen, erektion pitkittyminen sekä lihaskouristukset. Mustelmat ja pistokohdan turpoaminen johtuvat useimmiten vääränlaisesta pistotekniikasta, jolloin injektioneula osuu laskimoverisuoniin. Pitkittynyt erektio sinänsä on vaaraton, mutta mikäli se kestää yli neljä tuntia, on syytä kääntyä lääkärin puoleen. Mikäli pitkittynyt erektio muuttuu kivuliaaksi, tulee hakeutua mahdollisimman nopeasti sairaalahoitoon. Yleisimpiä sivuvaikutuksia esiintyy enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä.

Melko harvinaisia sivuvaikutuksia ovat pistokohdan ärtyminen, tulehtuminen tai kutiseminen, kivesten tai kivespussien punoittaminen, tihentynyt virtsaamistarve, lantion alueen kipu, huonovointisuus, päänsärky ja heitehuimaus. Melko harvinaisina sivuvaikutuksina voi ilmetä myös sydämen sykkeen nopeutumista, epänormaaleja sydämenlyöntejä ja veren kertymistä ihon alle pistokohdassa. Tällaisia sivuvaikutuksia esiintyy enintään yhdellä käyttäjällä sadasta.

Pistoshoitolääkkeiden käyttöä tulee välttää, mikäli on allerginen alprostadiilille, papaveriinille, fentolamiinille, aviptadiilille tai jollekin muulle pistoshoitolääkkeiden ainesosalle. Erektiohäiriöiden pistoshoitoa tulee välttää, mikäli kärsii sirppisoluanemiasta, leukemiasta tai luusyövästä, koska ne lisäävät riskiä erektion pitkittymiseen. Myös Peyronien tauti, käyristynyt tai vino penis, ahdas esinahka sekä penis, jossa on arpikudosta, muodostavat vasta-aiheen pistoshoidolle. Niin ikään penisimplantti ja peniksen paisuvaisen epänormaali sidekudos estävät pistoshoidon käytön.

Pistoshoidossa on noudatettava erityistä varovaisuutta, mikäli sitä käytetään samanaikaisesti verenpainelääkkeiden tai verisuonia laajentavien lääkkeiden kanssa. Verta ohentavien lääkkeiden ja pistoshoidon samanaikainen käyttö on kielletty. Verta ohentavia lääkkeitä ovat muun muassa varfariini ja hepariini. Pistoshoidon aikana ei tule käyttää muita erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä

Kliiniset tutkimukset tehokkuudesta

Pistoshoitojen tehokkuutta on tutkittu lukuisissa kliinisissä tutkimuksissa. Tutkimusten mukaan 75–90 prosenttia pistoshoitoa käyttävistä tai käyttäneistä on saanut hoidon avulla yhdyntään riittävän erektion. Pistoshoitojen on todettu olevan erinomainen vaihtoehto niille erektiohäiriöistä kärsiville, joille suun kautta otettavat erektiolääkkeet eivät ole tehonneet riittävästi.

Alprostadiilista tehtyyn tutkimukseen osallistui 596 miestä, joista 78 prosenttia oli tyytyväisiä pistoshoitoon. Pistoshoito täytti odotukset jokaisella yhdyntäkerralla 79 prosentilla, ja tutkimukseen osallistuneista 86 prosenttia oli valmiita suosittelemaan sitä. 80 prosenttia tutkimukseen osallistuneista piti pistämistä helppona, ja pistämisen aiheuttama kipu luokiteltiin hyvin vähäiseksi.

Fentolamiinista ja aviptadiilista on tehty kaksi kansainvälistä tutkimusta, joihin osallistuneilla miehillä erektiohäiriöt eivät johtuneet psyykkisistä syistä. Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 238 miestä, joista 74 prosenttia ilmoitti pistoshoidon parantaneen heidän erektiokykyään. Toiseen tutkimukseen osallistui 105 miestä, ja heistä 73 prosenttia kertoi fentolamiinin ja aviptadiilin yhdistelmän parantaneen heidän kykyään saada erektio ja pitää sitä yllä.

Lähteet:

  1. Pakkausseloste: Tietoa käyttäjille. Caverject Dual 10 ja 20 mikrog, Fimea 2017: spc.fimea.fi
  2. Valmisteyhteenveto Fimea 2017: spc.nam.fi
  3. Erektiohäiriön pistoshoito, Seksuaaliterveysklinikka 2017: seksuaaliterveysklinikka.fi
  4. Erektiohäiriön pistoshoito – potilaiden tyytyväisyys ja seksielämän laatu, Seksuaaliterveysklinikka 2017: seksuaaliterveysklinikka.fi
  5. Uusi pistoslääke Invicorp erektiohäiriöihin tullut myyntiin Suomessa, Seksuaaliterveysklinikka 2017: seksuaaliterveysklinikka.fi
  6. Virtsaputkilääke (MUSE®) erektiohäiriön hoidossa. Seksuaaliterveysklinikka 2017: seksuaaliterveysklinikka.fi

Sivu julkaistu: 9.1.2018

Näin palvelumme toimii
Valitse haluamasi
lääkitys
Täytä
terveystietokysely
Lääkäri myöntää
reseptin
Lääke lähetetään
apteekista
Ilmainen toimitus