> Erektiohäiriö > Spedra > Spedran haitta- ja yhteisvaikutukset

Spedran haitta- ja yhteisvaikutukset

Spedra on potenssilääke, jolla hoidetaan miesten erektiovaikeuksia, kuten impotenssia ja erektiohäiriötä. Spedran vaikutus perustuu sen vaikuttavaan aineeseen, avanafiiliin, joka kuuluu PDE5-estäjiin. Vaikka Spedra on pääasiassa hyvin siedetty lääke, se voi kuitenkin aiheuttaa myös haittavaikutuksia.

Spedran mahdolliset haittavaikutukset

Muiden lääkkeiden tavoin Spedrakin voi aiheuttaa haittavaikutuksia, mutta kaikki eivät niitä saa. Mikäli Spedran käyttämisen aikana ilmenee vakavia haittavaikutuksia, lääkkeen käyttö tulee lopettaa välittömästi. Lisäksi potilaan on mitä pikimmiten oltava yhteydessä lääkäriin.

Spedran vakaviin haittavaikutuksiin kuuluvat muun muassa pitkittyneet erektiot. Mikäli erektio kestää yli neljä tuntia, potilaan tila edellyttää kiireellistä hoitoa, sillä muutoin hänen erektiokykynsä voi vahingoittua pysyvästi.

Vakavana haittavaikutuksena voi ilmetä myös näkökyvyn äkillinen heikkeneminen toisessa tai molemmissa silmissä tai jopa näkökyvyn täydellinen menettäminen eli sokeutuminen. Mahdollisia vakavia haittavaikutuksia voi kohdistua myös kuuloon. Korvien soiminen, epämääräinen humina, kuulon heikkeneminen tai kuuroutuminen ovat oireita, jotka edellyttävät pikaista hoitoa.

Spedran yleisiin haittavaikutuksiin kuuluvat päänsärky, kuumotus ja nenän tukkoisuus. Spedra voi aiheuttaa myös huimausta, kipuja ja tukkoisuutta nenän sivuonteloissa, näön heikentymistä, sydämentykytystä, ruoansulatushäiriöitä, pahoinvointia sekä vatsakipua. Edellä mainitut haittavaikutukset ovat kuitenkin melko harvinaisia.

Spedran melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat myös lihasjäykkyys, selkäkipu, väsymys, sykkeen nopeutuminen, kohonneet maksaentsyymiarvot sekä poikkeava EKG eli muutokset sydänsähkökäyrässä.

Harvinaisiin haittavaikutuksiin kuuluvat flunssa, unettomuus, ennenaikainen siemensyöksy, angina pectoris, nopea syke, mahakatarri (mahan limakalvon tulehdus), ihottuma, tihentynyt virtsaamistarve, kutina, verinen virtsa, nesteen kerääntyminen raajoihin sekä painonnousu.

Yleiset haittavaikutukset
Päänsärky Kuumat aallot
Nenän tukkoisuus tai vuoto Huimaus
Melko harvinaiset haittavaikutukset
Uneliaisuus Pahoinvointi
Oksentelu Lihasjännitys
Maksan toimintahäiriö Näköhäiriö
Harvinaiset haittavaikutukset
Flunssaoireet Hyperaktiivisuus
Kutina Unettomuus
Ihottuma Mielialan vaihtelut

Edellä mainittujen haittavaikutusten lisäksi myös kaikki sellaiset haittavaikutukset, joita ei mainita tässä artikkelissa, tulee ottaa vakavasti. Haittavaikutusten ilmetessä Spedran käyttö tulee lopettaa.

Haittavaikutusriskin minimoiminen lääkkeen oikeanlaisella käytöllä ja oikealla annoksella

Muiden lääkkeiden tavoin myös Spedran käytöstä tulee aina sopia lääkärin kanssa. Mikäli Spedran lääkeannos osoittautuu hoidon aikana liian vahvaksi tai liian matalaksi, sitä voidaan mukauttaa lääkärin valvonnassa. Annoksen muutoksen yhteydessä potilas voi keskustella lääkärin kanssa myös muista erektiovaikeuksien hoitovaihtoehdoista.

Spedran vuorokausiannos on rajoitettu yhteen tablettiin, joka tulee ottaa noin puoli tuntia ennen sukupuoliyhteyttä, jotta se vaikuttaa toivotulla tavalla. Mikäli potilas ottaa Spedraa erehdyksessä liian paljon, hänen on syytä ottaa yhteyttä lääkäriin heti erehdyksensä huomattuaan.

Spedran mahdolliset yhteisvaikutukset

Useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö voi toisinaan aiheuttaa yhteisvaikutuksia, jotka voivat muuttaa lääkeaineiden vaikutusta ja tehokkuutta. Lääkärin tai apteekin henkilökunnan kanssa tulee selvittää ennen uuden lääkkeen käytön aloittamista, vaikuttavatko potilaan jo aiemmin käyttöön ottamat lääkkeet uuteen lääkkeeseen tai uusi lääke niihin ja voiko niiden samanaikainen käyttö aiheuttaa yhteisvaikutuksia.

Spedra laajentaa verisuonia, minkä takia se voimistaa alfasalpaajien ja kalsiumkanavan salpaajien verenpainetta laskevaa vaikutusta. Kyseisten salpaajien ja Spedran samanaikainen käyttö voi aiheuttaa huimausta, sekavuutta ja pyörtymisen.

Seuraavat lääkeaineet nopeuttavat avanafiiliin hajoamista elimistössä, eikä niiden ja Spedran samanaikaista käyttöä suositella:

 • karbamatsepiini
 • fenobarbitaali
 • rifampisiini
 • efavirentsi
 • bosentaani

Spedran vaikutustapa perustuu entsyymien yhteistoiminnalle, joka on herkästi altis ulkopuolisille vaikutuksille. Yhteistoiminnassa tarvittavien entsyymien toiminnan estäjien eli inhibiittoreiden käyttö on näin ollen kielletty. Tällaisia inhibiittoreita ovat:

 • antiviraalit eli viruslääkkeet (atatsanaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri ja ritonaviiri)
 • antibiootit (klaritromysiini ja telitromysiini)
 • masennuslääkkeet (nefatsodoni)
 • sieni-infektiolääkkeet (itrakonatsoli ja ketokonatsoli)

Greippimehun entsyymit voivat haitata potenssilääkkeen vaikutustapaa. Kyseiset entsyymit hidastavat avanafiilin hajoamista elimistössä ja voivat näin nostaa riskiä haittavaikutusten ilmenemiseen. PDE5-estäjät suositellaan otettavaksi veden kanssa, koska tällöin niihin ei kohdistu haitallisia vaikutuksia.

Riski verenpaineen äkilliseen putoamiseen kohoaa alkoholin käytön myötä. Avanafiilin käyttöä yhtä aikaa alkoholipitoisten juomien kanssa tulee välttää.

Yhteisvaikutukset voivat olla hengenvaarallisia, ja ne tulee ehdottomasti ottaa vakavasti. Jos potilaalla ilmenee yhteisvaikutuksia muiden kuin tässä artikkelissa mainittujen lääkkeiden kanssa, hänen tulee kääntyä lääkärin puoleen.

Spedran vasta-aiheet

Spedran käyttö on ehdottomasti kielletty, mikäli jokin lääkkeen käytölle määritelty vasta-aihe koskee potilasta ja hänen terveydentilaansa. Spedraa ei saa käyttää, jos on allerginen sen vaikuttavalle aineelle avanafiilille tai jollekin sen muulle ainesosalle. Spedran käyttö on kielletty myös typpioksidia vapauttavien lääkkeiden, kuten amyylinitriitin tai glyseryylitrinitraatin, ja rintakipuun käytettävien lääkkeiden kanssa.

Spedra voimistaa samanaikaisesti käytettyjen lääkevalmisteiden vaikutusta ja voi lisäksi laskea verenpainetta voimakkaasti. Spedraa ei tule käyttää yhtä aikaa AIDS- eikä HIV-lääkkeiden, kuten ritonaviirin, sakinaviirin, atatsanaviirin ja nelfinaviirin, kanssa.

PDE5-estäjien ja sieni-infektiolääkkeiden (ketokonatsoli ja vorikonatsoli) sekä bakteeri-infektioiden hoitoon tarkoitettujen antibioottien (klaritromysiini) samanaikaista käyttöä tulee välttää.

Spedran käyttö on kielletty, mikäli potilaalla on tai on ollut:

 • vakava sydänsairaus
 • aivohalvaus tai sydäninfarkti edellisten kuuden kuukauden aikana
 • perinnöllinen taipumus sydänsairauksiin
 • poikkeuksellisen matala tai korkea verenpaine
 • maksan tai munuaisten toimintahäiriö
 • rintakipuja yhdynnän aikana
 • suvussa esiintyviä vakavia silmiin liittyviä ongelmia

Potilaan tulee kertoa lääkärille tai apteekin henkilökunnalle ennen Spedran käyttöä, jos hän kärsii sellaisesta ruumiillisesta vaivasta, joka vaikuttaa peniksen muotoon. Tällaisiin vaivoihin kuuluu muun muassa paisuvaiskudoksen fibroosi.

Koska Spedra voi aiheuttaa huimausta ja outoa oloa, sitä käyttävän potilaan kyky ajaa autolla tai käyttää koneita voi alentua. Huimauksen ilmetessä tieliikenteeseen osallistuminen ei ole suositeltavaa millään liikennevälineellä. Myös koneiden ja työkalujen käyttöä tulee välttää huimauksen esiintyessä.

Spedran mahdollisesta vaikutuksesta hedelmällisyyteen tai hedelmättömyyteen ei ole tällä hetkellä varmoja tuloksia. Tähän mennessä tehdyissä kokeissa ei kuitenkaan ole havaittu, että Spedra vaikuttaisi negatiivisesti siittiöiden liikkuvuuteen.

Lähteet:

Näin palvelumme toimii
Valitse haluamasi
lääkitys
Täytä
terveystietokysely
Lääkäri myöntää
reseptin
Lääke lähetetään
apteekista
Ilmainen toimitus