Viagra ja alkoholi

Tietoa Viagran ja alkoholin yhteiskäytöstä - vaihtoehto on olemassa

Lääkeyhtiö Pfizerin valmistama Viagra (25mg, 50mg ja 100mg) on erittäin tehokas ja yleensä myös hyvin siedetty erektiolääke. Alun perin Viagran vaikuttava aine, sildenafiili, kehitettiin sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon, mutta se ei tuottanut tarpeeksi vakuuttavia hoitotuloksia. Sildenafiilin testaukseen osallistuneet miehet havaitsivat kuitenkin merkkejä selvästi parantuneesta erektiokyvystä, mikä johti lääkkeen jatkokehittämiseen ja lopulta potenssilääke Viagran syntymiseen.

Suomessa noin 400 000 miestä kärsii jossain vaiheessa elämäänsä erektiovaikeuksista. Maailmanlaajuisesti Viagra auttaa noin 30 miljoonaa miestä vahvistamaan erektiokykyä. Viagra ei kuitenkaan tarjoa jatkuvaa apua erektiovaivoihin, vaan sen vaikutuksen kesto riippuu sildenafiilin hajoamisesta lääkkeen käyttäjän elimistössä.

Alkoholin vaikutus elimistössä

Suosituksen mukaan alkoholia ei tulisi koskaan käyttää samanaikaisesti minkään lääkkeen kanssa, sillä yhteiskäyttö saattaa aiheuttaa terveysriskin. Alkoholi siirtyy nopeasti verenkiertoon, ensimmäisenä suun limakalvojen ja ruokatorven kautta. Lisäksi noin neljäsosa nautitusta alkoholimäärästä imeytyy verenkiertoon vatsan limankalvojen kautta. Jäljelle jäänyt alkoholi kulketuuu verenkiertoon ohutsuolesta.

Suositus miesten alkoholinkäyttöä koskien

Alkoholi siirtyy verenkiertoon eri tahdissa olosuhteista riippuen. Erityisen nopeasti alkoholi vaikuttaa silloin, kun juomat ovat lämpimiä, ne sisältävät hiilihappoa tai sokeria, ne juodaan nopeasti, vatsa on tyhjä tai juojalla on jokin tietty sairaus.

Sairauden ei tarvitse olla krooninen sairaus, sillä myös akuutit sairaustapaukset vaikuttavat alkoholin siirtymiseen verenkiertoon. Heikentynyt immuunisysteemi reagoi herkemmin alkoholiin. Täyteen vatsaan juodun alkoholin vaikutus alkaa puolestaan hitaammin, koska alkoholi jää vatsaan huomattavasti pidemmäksi ajaksi kuin tyhjään vatsaan juotaessa.

Alkoholi hajoaa pääasiassa maksassa. Hajoamisprosessissa syntyy myrkyllistä asetaldehydiä, joka voi vahingoittaa mitä tahansa kehonosaa, ellei maksa hajota sitä tarpeeksi nopeasti. Alkoholin ylenpalttinen käyttö, erityisesti pitkäaikainen väärinkäyttö, altistaa asetaldehydin negatiivisille vaikutuksille.

Alkoholin juominen lääkkeiden käytön aikana voi johtaa lääkkeiden vaikutuksen voimistumiseen tai ei-toivottujen sekä mahdollisesti vaarallisesti reaktioiden syntymiseen.


Mitä tapahtuu lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäytössä?

Alkoholi ja lääkkeet hajoavat maksassa. Lääkkeitä käytettäessä onkin tärkeää, että maksa toimii normaalisti. Sekä alkoholi että lääkkeet sisältävät aineita, jotka ovat terveydelle vahingollisia.

Maksan toimintahäiriöt tai sen ylikuormittuminen vahingollisten aineiden liian suuren määrän takia kuormittavat myös aineenvaihduntaa huomattavasti tavallista enemmän tai jopa liian paljon. Vahingollisten aineiden hajoaminen on mahdollista myös vähäisen alkoholin käytön yhteydessä, mutta se tapahtuu paljon hitaammin kuin runsaasti alkoholia käytettäessä.

Myös alkoholin haittavaikutukset kestävät pidempään lääkkeiden käytön yhteydessä. Ne henkilöt, jotka käyttävät lääkkeitä, tuskin huomaavat, kuinka kauan lääkkeiden vaikutukset kestävät. Haittavaikutusten ohella voi aiheutua myrkytyksiä.

Viagra ja alkoholi

Ei ole olemassa lääkkeitä, joita voisi käyttää harkitsemattomasti alkoholin kanssa. Jotkin lääkkeistä ovat sellaisia, joita ei missään olosuhteissa saa käyttää alkoholin kanssa. Tällaisiin lääkkeisiin kuuluu muun muassa Viagra. Sitä käytettäessä alkoholia on vältettävä ehdottomasti silloin, jos erektiovaikeuksien rinnalla esiintyy muitakin terveysongelmia.

Viagra on Euroopan Lääkeviraston hyväksymä erektiolääke, ei lemmenrohto. Tämä tarkoittaa sitä, ettei Viagra yksistään saa aikaan halukkuutta. Alkoholilla puolestaan on rentouttava vaikutus, mikä johtaa siihen, että mahdollisesti syntyvät suorituspaineet lievittyvät ja seksuaalinen halukkuus pikemminkin laskee kuin nousee.

Näin ei kuitenkaan tapahdu Viagraa käytettäessä. Seksuaalinen kiihottuminen on ärsyke, joka alkaa aivoista. Sieltä hermoimpulssi kulkee eteenpäin aiheuttaen veren virtaamisen penikseen. Pieni alkoholimäärä ei häiritse tätä prosessia, mutta suuret määrät estävät impulssin kulun ja aiheuttavat päinvastaisen reaktion.

Viagran myyntipakkaus

Suuria alkoholimääriä käytettäessä Viagra ei pysty synnyttämään erektiota, koska erektion syntymiseksi aivojen on annettava impulssi verenvirtaukselle. Viagra itsessään voi kuitenkin mahdollistaa sen, että veri virtaa penikseen ja pysyy siellä, mikä näin ylläpitää täyden erektion.

Alkoholin väärinkäyttö voi laukaista impotenssin, jota ei voida hoitaa edes Viagran avulla.


Viagra saattaa laskea verenpainetta

Viagran oli alun perin tarkoitus toimia lääkkeenä sydän- ja verisuonitautien hoidossa. Siitä huolimatta, että Viagraa käytetään nykyisin muuhun tarkoitukseen, se saattaa kuitenkin laskea käyttäjänsä verenpainetta. Tämä tarkoittaa sitä, että verenpaineongelmista kärsivät miehet saavat käyttää Viagraa erektiohäiriön hoitoon vain hyvin rajallisesti. Tämä pätee samalla tavalla sekä korkeasta että matalasta verenpaineesta kärsiviin miehiin.

Verenpainemittari ja lääketabletit

Matala verenpaine voi Viagran vaikutuksesta laskea entisestään, sillä Viagra laajentaa verisuonia. Korkeasta verenpaineesta (hypertensio) kärsiviä hoidetaan tavallisesti verenpainetta alentavilla eli verisuonia laajentavilla lääkkeillä. Viagra saattaa voimistaa tällaisten lääkkeiden vaikutusta.


Viagran yliannostus

Entistä vaarallisemmaksi tilanne muuttuu Viagran yliannostuksen yhteydessä. Riski Viagran väärinkäytölle on suhteellisen korkea, jos lääkkeen käyttäjän tiedot lääkkeen mahdollisesti aiheuttamista seurauksista ovat puutteelliset. Viagran yliannostus aiheuttaa usein seksuaalista yli-innokkuutta, joka voi rasittaa sydäntä. Ennen kaikkea tämä koskee niitä miehiä, jotka ovat impotenssinsa takia olleet pitkään seksuaalisesti passiivisia.

Estoistaan ainoastaan alkoholin avulla vapautuvat henkilöt ovat riskialttiita sydämenpysähdyksille. Lisäksi suuri alkoholimäärä muuttaa Viagran myrkylliseksi. Alkoholin kohtuullinen käyttö on suositeltua ilman Viagraakin, erityisesti jos kärsii jostakin perussairaudesta.

Tapauskohtaisesti voi tehdä päätöksen, estääkö viinilasillinen Viagran käyttämisen, koska samanaikaisen käytön riskejä ei voi ennakoida. Mikäli epäröi, on syytä kieltäytyä alkoholista tai vaihtoehtoisesti Viagrasta, mikäli alkoholia on jo käytetty.

Mitä vaihtoehtoja Viagralle on saatavilla?

Sopivaa erektiolääkettä etsiessä on hyvä pohtia tilanteita ja olosuhteita, joissa lääkettä todennäköisesti tullaan käyttämään. Myös mahdollinen alkoholinkulutus voi vaikuttaa lääkkeen valintaan: joillakin erektiolääkkeillä on havaittu olevan vähemmän yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa. Levitra (5mg, 10mg ja 20mg) on vaihtoehto, jonka aktiivisella ainesosalla, Vardenafiililla, ei ole olemassa olevien tutkimustulosten perusteella havaittu olevan merkittäviä yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa.


Vardenafiili ja alkoholi

Ote Levitran pakkausselosteesta:

Vardenafiilin (20 mg) farmakokinetiikkaan ei vaikuttanut samanaikainen anto alkoholin (huippupitoisuuksien keskiarvo veressä 73 mg/dl) kanssa.

Kun vardenafiilia (20 mg kalvopäällysteiset tabletit) ja alkoholia (huippupitoisuuksien keskiarvo veressä 73mg/dl) otettiin samanaikaisesti, vardenafiili ei voimistanut alkoholin vaikutusta verenpaineeseen ja syketaajuuteen eikä vardenafiilin farmakokinetiikka muuttunut.

On tärkeä kuitenkin muistaa, että alkoholin käytön suhteen on suositeltavaa noudattaa aina varovaisuutta lääkkeestä riippumatta. Koska alkoholijuomat voivat runsaina määrinä nautittuna vaikeuttaa erektiovaivoja, on kohtuullisuus tässä suhteessa suositeltavaa.

Lähteet:

  1. VIAGRA® (sildenafil citrate) tablets. Pfizer Lab: Fda.gov
  2. Viagra: Sexual Dysfunction Association.

Sivu päivitetty: 14.10.2016

Näin palvelumme toimii
Valitse
lääke
Täytä lyhyt
terveyskysely
Lääkäri kirjoittaa
reseptisi
Apteekki lähettää
lääkkeesi
Ilmainen toimitus