> Erektiohäiriö > Viagra > Kuinka tunnistat ja vältät Viagran sivuvaikutukset

Kuinka tunnistat ja vältät Viagran sivuvaikutukset

Viagraa hankittaessa on tärkeää olla selvillä valmisteen mahdollisista sivuvaikutuksista ennen käyttöä. Mitä paremmin miehet ymmärtävät miten Viagra toimii, sitä helpommin he voivat välttää lääkkeen käytöstä johtuvia sivuvaikutuksia.

Mitkä ovat Viagran sivuvaikutukset?

Lääkkeiden sisältämien aktiivisten ainesosien tarkoitus on hoitaa tiettyjä sairauksia tai lievittää niiden oireita. Sivuvaikutuksilla tarkoitetaan sellaisia haitallisia reaktioita, joita voi esiintyä näiden sivuoireina. Niiden ei välttämättä tarvitse edes olla havaittavissa; monet sivuvaikutukset ovat lieviä, mutta ne voivat olla asteeltaan myös vakavampia.

Usein voi olla niin, että mahdollisten sivuvaikutusten pelko on suurempi kuin olemassa olevan sairauden oireiden taso. Sen vuoksi oikea tieto on tärkeää, sillä kukaan tuskin haluaa kamppailla oireiden kanssa ja kärsiä mikäli ei ole pakko.

Potilaat voivat myös itse jonkin verran vaikuttaa asiaan. Ensiksi olisi selvittävä onko kyse vaarattomista, häiritsevistä vai vakavista, ehkä jopa vaarallisista, sivuvaikutuksista. Valmisteen mukana tulevan tuoteseloste kannattaa aina lukea huolella. Tuoteselosteessa on yleensä maininta kuinka yleisiä valmisteen sivuvaikutukset ovat. Sivuvaikutuksia voi esiintyä:

 • hyvin usein
 • usein
 • satunnaisesti
 • harvoin
 • erittäin harvoin

Hyvin yleiset haittavaikutukset ovat reaktioita, joita esiintyy useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä. Toisin sanoen niistä kärsii yli 10% potilaista. Vaikka nämä sivuvaikutukset ovatkin hyvin yleisiä, ne voivat olla myös niin lieviä, että potilas ei välttämättä huomioi oireita tai yhdistä niitä Viagran käyttöön. Usein ilmenevät haittavaikutukset esiintyvät vähemmän kuin 10%:lla potilaista, ja puhuttaessa vain satunnaisesti esiintyvistä haittavaikutuksista, putoaa niiden todennäköisyys noin 0,1 – 1%:iin.

Yleiset haittavaikutukset
Huimaus Nenän tukkoisuus
Kasvojen punoitus Ruoansulatushäiriöt
Näön hämärtyminen
Satunnaiset haittavaikutukset
Suun kuivuminen Ihottuma
Lihaskivut Pahoinvointi
Oksentelu Uneliaisuus
Harvinaiset haittavaikutukset
Nenäverenvuoto Voimattomuus
Alhainen tai korkea verenpaine Äkilliset kuulovaikeudet tai kuurous

Miksi erittäin harvinaiset sivuvaikutukset on mainittu?

Mikäli odottamattomia reaktioita ilmenee, on tärkeää tunnistaa niiden aiheuttaja. Jos esim. Viagran käyttäjä huomaa kasvojen punoitusta tai kuumotusta valmisteen nauttimisen jälkeen ja tietää, että tämä on hyvin normaali ja yleinen reaktio, ei hänen tarvitse huolestua. Jos kuitenkin reaktioon yhdistyy vielä kipua käsivarressa, tietää potilas, että hänen olisi käytävä lääkärin vastaanotolla keskustelemassa Viagran käytöstä ja mahdollisesti pienennettävä annostusta.

Ohjeita Viagran käyttöön Lopeta Viagran käyttö, mikäli saat pahoja sivuvaikutuksia. Viagran käyttö pitäisi aloittaa vain lääkärin konsultaation jälkeen, varsinkin jos kärsit joistakin sairauksista. Viagraa pitäisi ottaa korkeintaan kerran vuorokaudessa. Sadan milligramman annosta ei koskaan pidä ylittää. Sinisen näkeminen on yksi mahdollinen sivuvaikutus, joka kuitenkin laantuu. Allergiset reaktiot Viagran vaikuttavaan aineeseen, sildenafiiliin, ovat mahdollisia.

Tunnista Viagran sivuvaikutukset

Viagra on yleisesti hyvin siedetty lääkevalmiste. Kuten kaikki lääkkeet, voi se kuitenkin aiheuttaa joillekin käyttäjille sivuvaikutuksia. Näihin lukeutuu mm. pitkäkestoiset erektiot, joka voivat olla kivuliaita. Mikäli erektio jatkuu yli neljä tuntia, on lääkärissä käynti tarpeen peniksen pysyvän vahingoittumisen välttämiseksi.

Viagran mahdolliset sivuvaikutukset:

Viagraa ei tule käyttää samanaikaisesti tiettyjen muiden lääkevalmisteiden kanssa. Näitä ovat rasitusrintakivun (angina pectoris) hoitoon käytettävät lääkevalmisteet sekä nitraatteihin ja typpioksidin luovuttajiin kuuluvat lääkkeet. Viagran samanaikainen käyttö verenohennuslääkkeiden tai alfasalpaajien kanssa on sallittua vain lääkärin luvalla. Alkoholin nauttiminen voi heikentää erektiota väliaikaisesti, joten runsaan alkoholimäärän nauttiminen Viagran kanssa ei ole suositeltavaa, mikäli haluaa saada valmisteesta parhaan mahdollisen hyödyn.

Usein Viagran sivuvaikutukset ovat ohimeneviä

Ruoansulatuskanavan häiriöt (kuten ripuli) sekä päänsärky ovat yleisiä Viagran aiheuttamia sivuvaikutuksia, mutta nämä oireet menevät yleensä ohi melko pian. Oireita voidaan kuitenkin tarvittaessa hoitaa apteekista saatavilla käsikauppalääkkeillä.

Näköhäiriöitä voi esiintyä useamman tunnin kuluttua Viagran ottamisesta. Joidenkin tutkimusten mukaan Viagra saattaa vaikuttaa näköaistiin jopa pysyvästi: Australiassa tehdyn tutkimuksen mukaan Viagrassa oleva ainesosa saattaa pysyvästi vaurioittaa näköä tietyistä perinnöllisistä silmäsairauksista kärsivillä miehillä. Tuoreiden tutkimusten valossa Viagran aiheuttamat näköongelmat ovat kuitenkin vain tilapäisiä, eikä valmisteen ole osoitettu johtavan pysyvään näön heikkenemiseen terveillä potilailla.

Monet Viagran käyttäjät myös raportoivat muita näköaistin häiriöitä, kuten kaiken näkemisen sinisenä. Tämä johtuu siitä, että Viagra toimii ensisijaisesti estämällä fosfodiesteraasi 5 (PDE5) –nimisen entsyymin toiminnan, minkä johdosta peniksen sileä lihas rentoutuu ja verenvirtaus penikseen paranee aiheuttaen erektion. Tämän lisäksi Viagra kuitenkin estää myös fosfodiesteraasi 6 –entsyymin toiminnan. Tällä on paljolti saman kaltaisia vaikutuksia kuin PDE5-entsyymillä, mutta lisäksi se herkistää verkkokalvojen sauvasoluja. Nämä solut ovat varsin tehokkaita tunnistamaan sinertävät sävyt, joten niiden yliherkistymisen seurauksena sininen väri alkaa hallita näköaistia.

Joidenkin tutkijoiden mukaan yllä mainittuja näköaistin häiriöitä esiintyy todennäköisemmin silloin, kun Viagraa käytetään suurina annoksina tai vastoin annettuja ohjeita, ja yleensä ne menevät itsestään ohi, kun lääkkeen vaikutus lakkaa. Näköaistin häiriöt saattavat kuitenkin olla häiriötekijä liikenteessä, joten autolla ajamista kannattaa välttää Viagran käytön aikana.

Greippi ja greippimehu
 • Greippi ja greippimehu
 • Lisää sildenafiilin tasoja elimistössä aiheuttaen verenpaineen laskua ja sivuvaikutuksia.
Alkoholi
 • Alkoholi
 • Alkoholin käyttö voi lisätä sivuvaikutusten, kuten huimauksen ja väsymyksen, todennäköisyyttä.
Verenpainelääkkeet
 • Verenpainelääkkeet
 • Verenpainelääkkeiden ja Viagran yhdistelmä voi johtaa vakavaan verenpaineen laskuun, joka voi olla tappavaa.
Nitraatit
 • Nitraatit
 • Nitraatit vahvistavat Viagran verisuonia laajentavaa vaikutusta, mikä voi laskea verenpaineen vaarallisen alas.

Mitkä ovat Viagran vakavat sivuvaikutukset?

Harvinaisissa tapauksissa Viagra voi aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia kuten pyörtymistä, aivohalvauksen, sydänkohtauksen tai kuulon menetyksen. Näiden välttämiseksi on tärkeää keskustella lääkärin kanssa ennen valmisteen käyttöä ja varmistaa, että potilaan yleisterveys kestää seksuaalisen kanssakäymisen aiheuttaman ylimääräisen rasituksen.

Lääkärin on erityisen tärkeää tietää, mikäli potilaalla esiintyy jotain seuraavista:

 • Sirppisoluanemia
 • Peniksen epämuotoisuus
 • Sydänvaivoja, kuten sydänkohtaus, rintakipu, angina pectoris, epäsäännöllinen syke tai sydämen toimintahäiriö
 • Mahahaava tai verenvuoto-ongelmia (kuten hemofilia)
 • Perinnöllinen silmäsairaus nimeltä retinitis pigmentosa
 • liian matala tai liian korkea verenpaine
 • Maksan toimintahäiriö
 • Munuaisten toimintahäiriö
 • Aiempi, yli 4 tuntia kestänyt erektio
 • Mahahaava

Viagran käyttö voi olla mahdollista yllä mainituissa tapauksissa, mutta lääkäri voi päättää, että annoskokoa on pienennettävä.

Viagraa ei tule käyttää samanaikaisesti muiden PDE5-estäjälääkkeiden tai kohonnutta keuhkovaltimopainetta hoitavien lääkkeiden kanssa. Valmistetta ei tule myöskään käyttää mikäli ei kärsi erektiohäiriöstä. Lasten ja naisten ei tule käyttää Viagraa.

Viagran yliannostus

Viagraa tulee käyttää aina lääkärin ohjeiden mukaisesti. Monesti Viagran yliannostus johtuu kuitenkin käyttövirheestä, kun valmistetta otetaan joko tahallisesti tai tahattomasti suurempi määrä kuin mitä lääkäri on määrännyt. On hyvä tietää, että Viagran suurin mahdollinen annoskoko on 100 mg vuorokaudessa. Tätä suuremmilla annoksilla ei ole erektiokykyyn huomattavasti suurempaa vaikutusta, mutta riski saada haittavaikutuksia voi kasvaa moninkertaiseksi. Tyypillisiä liian suuren annoksen sivuvaikutuksia ovat:

 • Näköhäiriöt
 • Pitkittynyt erektio, joka hoitamattomana voi johtaa pysyviin vaurioihin paisuvaiskudoksessa
 • Pahoinvointi
 • Hikoilu
 • Rintakipu
 • Epäsäännöllinen syke

Viagran vaikutus elimistössä voi kestää jopa 24 tuntia. Tämän vuoksi lääkärit suosittelevat valmisteen käyttöä vain kerran päivässä.

Lähteet:

Näin palvelumme toimii
Valitse haluamasi
lääkitys
Täytä
terveystietokysely
Lääkäri myöntää
reseptin
Lääke lähetetään
apteekista
Ilmainen toimitus