• Sisältää reseptin
 • Aidot lääkkeet
 • Kaikenkattava palvelu - Ei piilotettuja kuluja
 • Seuraavan päivän toimitus
Etusivu / Erektiohäiriö / Vizarsin – sildenafiili erektiohäiriöiden hoitoon

Vizarsin – sildenafiili erektiohäiriöiden hoitoon

Erektiohäiriö on miesten yleisin seksuaalisuuteen liittyvä häiriö. Sillä tarkoitetaan kroonista, vähintään kuusi kuukautta kestävää häiriötä, jonka aikana 70 prosenttia sukupuolisen kanssakäymisen yrityksistä epäonnistuu. Erektiohäiriöt ovat hyvin yleinen vaiva, sillä lähes jokainen mies kärsii niistä jossakin vaiheessa elämäänsä. Niitä pidetään usein kiusallisina, koska ne estävät riittävän vahvan erektion saavuttamisen ja ylläpitämisen. Erektiohäiriöt koskettavat miehiä iästä riippumatta, sillä niitä esiintyy kaikenikäisillä. Ne voivat alkaa yllättäen tai kehittyä ajan myötä, ja niiden vakavuus voi vaihdella.

Erektiohäiriöiden hoitoon kehitetty lukuisia lääkkeitä, jotka sisältävät erilaisia vaikuttavia aineita. Tunnetuin erektiohäiriölääke lienee Viagra, jonka vaikuttavana aineena toimii sildenafiili. Markkinoilla on muitakin sildenafiilia sisältäviä erektiohäiriölääkkeitä, joista yksi on nimeltään Vizarsin. Vizarsin on melko uusi lääke, mutta sen on todettu olevan sisältämänsä sildenafiilin ansiosta tehokas lääke erektiohäiriöiden hoidossa.

Mikä Vizarsin on?

Vizarsin on reseptiä edellyttävä ja vain yli 18-vuotiaille erektiohäiriöistä kärsiville miehille kehitetty lääke, jonka vaikuttava aine on sildenafiili. Koska Vizarsin sisältää Viagran tavoin sildenafiilia, sitä voidaan nimittää Viagran rinnakkaislääkkeeksi. Vizarsin on tarkoitettu ainoastaan erektiohäiriöiden hoitoon, sillä sen tarkoituksena on vahvistaa tai pitkittää peniksen jäykistymistä. Erektiohäiriöiden hoidossa pelkkä Vizarsinin käyttäminen ei riitä, sillä sildenafiili vaatii rinnalleen seksuaalisen kiihottumisen, jotta sen vaikutus näkyy.

Vizarsinin vaikuttava aine sildenafiili kuuluu lääkeaineryhmään, joka sisältää tyypin 5 fosfodiesteraasin (PDE5) estäjiä. Tällaisia lääkkeitä kutsutaan yleisesti PDE5-estäjiksi. Ne vaikuttavat estävästi fosfodiesteraasientsyymin toimintaan ja aiheuttavat syklisen guanosiinimonofosfaatin (cGMP) hajoamisen elimistössä. Näin sildenafiili rentouttaa peniksen verisuonia ja parantaa veren virtaamista penikseen sukupuolisen kiihottumisen aikana.

Vizarsinin vaikutus elimistössä

Vizarsinin sisältämä sildenafiili on yksi tyypin 5 fosfodiesteraasin (PDE5) estäjistä. Muiden PDE5-estäjien tavoin se hillitsee tai estää fosfodiesteraasientsyymin toimintaa elimistössä. Kyseinen entsyymi aiheuttaa syklisen guanosiinimonofosfaatin eli cGMP:n hajoamisen elimistössä. cGMP on solujen toisiolähetti, joka välittää aivojen signaalit peniksen paisuvaiskudoksen soluihin. Erektiohäiriöistä kärsivillä tyypin 5 fosfodiesteraasi toimii liian nopeasti, mikä aiheuttaa veren virtaamisen pois peniksestä.

Erektion syntyminen edellyttää aina tietynlaista fyysistä prosessia, jossa PDE5:llä ja cGMP:llä on merkittävä rooli. Miehen kiihottuessa peniksen paisuvaiskudoksessa alkaa vapautua typpioksidia (NO), joka on yksi hermoston välittäjäaineista ja lisää cGMP:n määrää elimistössä. cGMP:n kasvava määrä rentouttaa paisuvaiskudoksen lihaksiston, minkä seurauksena verisuonet laajenevat ja veri virtaa aiempaa paremmin laajentuneisiin suoniin saaden aikaan erektion kiihottumisen myötä.

Tämän jälkeen erektiohäiriöistä kärsivillä tyypin 5 fosfodiesteraasientsyymi alkaa hajottaa cGMP:tä ja verisuonet supistuvat jälleen, mikä veltostuttaa peniksen. Sildenafiili vaikuttaa estävästi PDE5:n toimintaan ja tekee siitä tehottoman. Näin cGMP ei hajoa elimistössä liian nopeasti, mikä tukee erektion syntymistä ja säilymistä riittävän pitkään. Vaikka sildenafiili parantaa erektiomahdollisuuksia, sen käytössä on erittäin tärkeä ottaa huomioon se, ettei se automaattisesti tai itsestään takaa aiempaa parempaa erektiota. Muiden erektiohäiriölääkkeiden tavoin sekin edellyttää toimiakseen seksuaalista kiihottumista.

Miten Vizarsinia käytetään?

Vizarsinia tulee käyttää lääkärin ohjeiden mukaan, eikä lääkärin määräämää vuorokausiannosta saa ylittää. Liian suuri vuorokausiannos voi lisätä ja vaikeuttaa sivuvaikutuksia ja aiheuttaa jopa täysin päinvastaisen reaktion kuin on tarkoitus. Liian suuri annos sildenafiilia voi siis pahimmillaan lisätä erektiohäiriöitä. Suositeltu annos Vizarsinia vuorokaudessa on 50 milligrammaa. Joissakin tapauksissa, kuten maksan vajaatoiminnan yhteydessä, sopiva vuorokausiannos voi olla 25 milligrammaa.

Vizarsin-tabletti niellään kokonaisena nesteen kera. Tabletti on suositeltavaa ottaa noin tunti ennen seksuaalista kanssakäymistä. Se, miten nopeasti Vizarsin alkaa vaikuttaa, vaihtelee käyttäjien välillä, mutta tavallisesti Vizarsinin vaikutus näkyy 30–60 minuutin kuluessa. Jos Vizarsin-tabletin ottaa ison aterian yhteydessä, sen vaikutus alkaa vasta myöhemmin. Vizarsinia ei ole tarkoitettu päivittäiseen käyttöön, vaan tabletti otetaan vain tarvittaessa. Toisin sanoen kerran aloitettu Vizarsinin käyttö ei merkitse sitä, että lääkettä pitäisi käyttää aina erektion saamiseksi.

Vizarsinin sivuvaikutukset ja vasta-aiheet

Muiden lääkeaineiden tavoin sildenafiili voi aiheuttaa sivuvaikutuksia, mutta kaikki eivät niitä saa. Hyvin yleinen Vizarsinin sivuvaikutus on päänsärky, jota ilmenee yli 10 prosentilla sitä käyttävistä. Yleisiä sivuvaikutuksia ovat pahoinvointi, kasvojen punoitus ja kuumotus, kuumat aallot, ruoansulatushäiriöt sekä heitehuimaus. Yleisiin sivuvaikutuksiin kuuluvat myös erilaiset näköhäiriöt, kuten näön hämärtyminen ja näköaistimuksen voimistunut värikkyys. Yleisiä sivuvaikutuksia esiintyy noin 10 prosentilla Vizarsinin käyttäjistä.

Melko harvinaisina sivuvaikutuksina ilmenee oksentelua, ihottumaa, lihaskipuja, uneliaisuutta ja tuntoaistin heikkenemistä. Vizarsin voi aiheuttaa myös muutoksia verenpaineessa sekä silmäoireita, kuten silmien vetisyyttä, valonherkkyyttä, verestystä ja punoitusta. Näitä melko harvinaisia sivuvaikutuksia ilmenee yhdellä prosentilla Vizarsinin käyttäjistä. Harvinaisia sivuvaikutuksia puolestaan esiintyy 0,1 prosentilla käyttäjistä, ja niitä ovat pyörtyminen, kaksoiskuvat, verenvuoto peniksestä, kuulon äkillinen heikkeneminen, sydänkohtaus, aivohalvaus sekä erilaiset silmiin ja näköön liittyvät oireet.

Vizarsin voi aiheuttaa joillekin sivuvaikutuksia, jotka edellyttävät mahdollisimman pikaista hakeutumista lääkäriin. Tällaisiin sivuvaikutuksiin kuuluvat rintakivut, pitkittyneet ja kivuliaat erektiot, näkökyvyn heikkeneminen tai menettäminen, vakavat ihoreaktiot sekä kouristukset ja kouristuskohtaukset. Vizarsin voi aiheuttaa myös vakavan allergisen reaktion, joka ilmenee äkillisenä hengityksen vinkumisena, hengitysvaikeuksina, huimauksena sekä kasvojen, huulten tai nielun turpoamisena.

Vizarsinin käyttöä tulee välttää, mikäli on allerginen sildenafiilille tai jollekin muulle lääkkeen sisältämälle ainesosalle. Nitraattien ja typpioksidin luovuttajiin kuuluvien lääkkeiden käyttäminen samanaikaisesti Vizarsinin kanssa on kiellettyä, koska niiden yhteisvaikutuksesta verenpaine saattaa laskea vaarallisen alas. Vaikeat sydänvaivat, vaikea maksasairaus, aivohalvaus, sydäninfarkti ja alhainen verenpaine estävät niin ikään Vizarsinin käytön. Myös perinnölliset silmäsairaudet sekä näkökyvyn menettäminen etummaisen näköhermon ei-tulehduksellisen hapenpuutteesta johtuvan vaurion (NAION) vuoksi muodostavat vasta-aiheen Vizarsinin käytölle.

Kliiniset tutkimukset tehokkuudesta

Koska Vizarsin sisältää samaa vaikuttavaa ainetta kuin Viagra, suurin osa Viagraa koskevista tutkimustuloksista pätee myös Vizarsiniin. Sildenafiilin on todettu olevan tehokas erektiohäiriölääke, vaikka sen käyttöön liittyy tiettyjä riskejä, joiden esiintyvyys ja vakavuus riippuvat sen käyttäjästä. Yleisesti ottaen sildenafiilin käyttö on kuitenkin turvallista perusterveille miehille, ja siitä harvoin aiheutuu vakavia sivuvaikutuksia. Sildenafiilin turvallisuusprofiili perustuu 74 kliiniseen kaksoissokkotutkimukseen, joihin osallistui yhteensä 9 570 potilasta.

Vuonna 2002 julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin yhtätoista erillistä kliinistä koetta, joissa tutkittiin eriasteisista erektiohäiriöistä kärsivien 23–89-vuotiaiden miesten reagointia tarvittaessa käytettävään sildenafiiliin. Jokaisessa kokeessa kaikilla sildenafiilia käyttäneillä todettiin huomattava seksuaalisen suorituskyvyn paraneminen, riippumatta käyttäjän iästä, painosta tai erektiohäiriön vakavuudesta tai sen kestosta. Sildenafiilin tehoa pitkäaikaisessa käytössä arvioitiin kolmessa erillisessä tutkimuksessa, jotka kestivät 1–3 vuotta. Pitkäaikaisesti sildenafiilia käyttäneistä 95 prosenttia oli tyytyväisiä valmisteen tehoon ja raportoi sen kohentaneen heidän seksuaalista suorituskykyään huomattavasti.

Muut vastaavanlaiset tuotteet

Sildenafiilia sisältäviä erektiohäiriöiden hoitoon kehitettyjä lääkkeitä on nykyisin markkinoilla lukuisia. Niistä ensimmäinen oli Viagra, joka on kaikkien aikojen suosituin ja tunnetuin erektiohäiriölääke. Viagra tuli markkinoilla vuonna 1998, ja sen valmistajalla lääkeyhtiö Pfizerillä oli patentti sildenafiilin 2010-luvulle asti. Patentin vanhennuttua myös muut lääkevalmistajat saivat mahdollisuuden alkaa valmistaa omaa sildenafiilia sisältävää erektiohäiriölääkettään.

Muun muassa Orion, Sandoz ja Ratiopharm ovat tuoneet markkinoille omat erektiohäiriölääkkeensä, joiden vaikuttavana aineena toimii sildenafiili ja joita myydään nimellä Sildenafil. Muut sildenafiilia sisältävät erektiohäiriölääkkeet toimivat fysiologisesti samalla tavalla kuin Vizarsin, minkä lisäksi niiden sivuvaikutukset ja vasta-aiheet ovat samat kuin Vizarsinilla.

 • Valitse
  lääkitys

 • Täytä lyhyt
  terveyskysely

 • Lääkäri kirjoittaa
  reseptin

 • Lääkitys lähetetään
  apteekista