Xenicalin käyttäjäkokemukset ja arviot

Adipositeetti eli liika- tai ylilihavuus tarkoittaa tavallista suurempaa elimistöön kertyneen rasvan määrää. Suomessa 46 prosenttia naisista ja 66 prosenttia miehistä on ylipainoisia. Ylipainosta on kyse silloin, kun painoindeksi (BMI) on yli 25. Adipositeetista puolestaan puhutaan silloin, kun painoindeksi on yli 30. Painoindeksi lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä.

Liikalihavuuden syyt ja seuraukset

Liikalihavuuden syy on helppo määrittää: jos syö enemmän kaloreita kuin kuluttaa niitä, seurauksena on lihominen. Tässä yhteydessä käytetään usein termiä positiivinen energiatase. Energiataseella viitataan siihen eroon, joka on energian saannin ja sen kulutuksen välillä. Energiatase on positiivinen silloin, kun elimistö saa enemmän energiaa kuin se ehtii kuluttaa. Painon kertymiseen vaikuttavat myös elimistön lihomistaipumus sekä työn edellyttämät tehtävät ja niiden aiheuttama rasitus. Lisäksi henkilökohtaiset ongelmat ja vaikeudet voivat vaikuttaa merkittävästi syömistapoihin.

Xenicalin käyttäjäkokemukset ja arviot

Liikalihavuudella on kauaskantoisia seurauksia, sillä se voi aiheuttaa esimerkiksi elinikää lyhentäviä sairauksia. Liikalihavuuden taustalla voi olla useita syitä, joiden monimuotoisuus vaikeuttaa painosta eroon pääsemistä. Lääkehoidon avulla tilanne voidaan kuitenkin useimmiten saada hallintaan. Merkittävänä tukea laihdutuksessa voi toimia Xenical-niminen lääke.

Xenicalin vaikutus ja haittavaikutukset

Xenicalin vaikuttava aine on orlistaatti, joka kiinnittyy lipaaseihin. Lipaasit ovat ruoansulatuskanavan entsyymejä, jotka pilkkovat ja sulattavat rasvaa. Orlistaatin kiinnittyminen lipaaseihin suolistossa estää ravinnon sisältämän rasvan imeytymisen suoliston kautta.

Tämä ei kuitenkaan koske kaikkea ravinnon sisältämää rasvaa. Arvioidaan, että noin kolmasosa rasvasta sitoutuu Xenicaliin ja poistuu suolistosta ulosteen mukana. Tämän seurauksena on se, että elimistön aineenvaihdunnalla on vähemmän ravintoaineita eli tässä tapauksessa rasvoja muokattavanaan ja hajotettavanaan.

Muiden lääkkeiden tavoin Xenicalkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Jotkin niistä voivat estää Xenicalin käytön. Tällaisiin haittavaikutuksiin kuuluu muun muassa yliherkkyys orlistaatille.

Xenical voi aiheuttaa vatsakipuja ja mahdollisesti myös ripulia. Xenicalin käytön aikana voi ilmetä myös verensokeriarvojen laskua. Erittäin rasvainen ravinto voi voimistaa haittavaikutuksia. Xenicalia ei tule käyttää samanaikaisesti minkä tahansa muun lääkkeen kanssa, koska eri lääkkeiden käyttäminen yhtä aikaa voi aiheuttaa voimakkaita yhteisvaikutuksia. Xenical-reseptin kirjoittavan lääkärin tuleekin olla tietoinen potilaan käyttämistä muista lääkkeistä.

Xenicalin käyttäjien kokemuksia

Xenicalin pakkausselosteen lukeminen sekä lääkärin kanssa keskusteleminen ovat tärkeitä toimia laihdutusprosessin alkaessa. Niiden avulla adipositeetista kärsivät ymmärtävät paremmin, onko lääkehoito heidän tapauksessaan tarpeellista ja miten se toteutetaan järkevästi. Myös muiden henkilökohtaiset kokemukset lääkkeen käytöstä ovat tärkeitä erityisesti lääkkeen käyttöä harkitessa.

Kokemuksia Xenicalista

Tilastoa varten laadittuun kyselyyn osallistuneilla Xenicalin käyttäjillä oli mahdollisuus kertoa tärkeimmistä kokemuksistaan ja havainnoistaan Xenicalin käytön aikana. He saivat arvioida Xenicalia ja sen käyttöä eri osa-alueilla antamalla pisteitä yhdestä kymmeneen.

Ensimmäisenä kyselyssä tarkasteltiin Xenicalin tehokkuutta, joka sai käyttäjiltä kahdeksan pistettä ja hyvän arvion. Siedettävyydestä Xenical sai niin ikään hyvän arvion, sillä se keräsi 7,3 pistettä. Xenicalin käyttöä luonnehdittiin kyselyssä yksinkertaiseksi, mikä toi lääkkeelle 9,1 pistettä. Suositteluvalmiuden osalta Xenical sai 7,2 pistettä. Kaikkien osa-alueiden pisteiden perusteella adipositeetin hoitoon kehitetty Xenical sai keskiarvoksi 7,5 pistettä ja arvosanaksi erinomaisen.

Kokemuksia Xenicalin käytön aikana ilmenneistä haittavaikutuksista

Kyselyssä potilailla oli mahdollisuus kertoa myös Xenicalin haittavaikutuksista. Vastaajista 35 prosenttia kertoi välttyneensä haittavaikutuksilta Xenicalin käytön aikana, kun taas 24 prosenttia mainitsi ripulin. Päänsärystä raportoineiden osuus oli 18 prosenttia ja ilmavaivoista valittaneiden 12 prosenttia.

Xenicalin haittavaikutukset

Xenicalin käyttäjistä 12 prosentilla ilmeni rasvaisia ulosteita tai rasvaripulia. Rasvaisesta ulosteesta on kyse silloin, kun uloste näyttää ulkoisesti rasvaisen tai öljyisen kiiltävältä. Tällainen Xenicalin käytön aikana ilmenevä haittavaikutus johtuu mitä todennäköisimmin siitä, että rasvaa poistuu elimistöstä ulosteen mukana huomattavasti tavallista enemmän, koska Xenical estää rasvan normaalin imeytymisen suolistossa.

Xenicalin käyttöalueet

Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin myös, mihin sairauteen tai häiriöön heille on määrätty Xenicalia. 93 prosenttia vastaajista käytti tai käyttää Xenicalia ylipainon tai liikalihavuuden hoitoon ja loput seitsemän prosenttia kilpirauhasen toimintahäiriöiden hoitoon.

Syyt Xenicalin käyttöön

Vastaajat saivat myös kertoa tietoja itsestään. Niiden perusteella selvisi, että Xenicalin keskimääräinen käyttäjä on 168 senttiä pitkä, painaa 85 kiloa ja on 37-vuotias. Painoindeksinä tällaisella käyttäjällä on 30,37, jolloin puhutaan adipositeetista. Kyselyssä Xenicalin käyttäjistä 82 prosenttia oli naisia ja 18 prosenttia miehiä. Xenicalia käyttävät miehet ovat keskimäärin 171-senttisiä ja 93-kiloisia. Heidän keski-ikänsä on 42 vuotta ja painoindeksinsä keskimäärin 32,01.

Xenicalin käyttäjien ilmoitukset sanego.de-osoitteessa

Xenicalin käyttäjillä oli kyselyn lopuksi mahdollisuus kertoa omin sanoin lääkkeestä ja sen käytöstä. Tällöin tuli ilmi, että ne potilaat, jotka olivat Xenicalin käytön aikana muuttaneet ruokavaliotaan, olivat onnistuneet pudottamaan painoaan. Ilmeni myös, että onnistumiset painon pudotuksessa voivat ilmaantua suhteellisen nopeasti lääkkeen käytön aloittamisen jälkeen. Xenicalin aiheuttamia vatsakipuja kuvailtiin rasittaviksi ja raskaiksi, samoin joissakin tapauksissa kontrolloimattoman rasvaisen ulosteen poistumista elimistöstä ja rasvaripulia.

Lähteet:

Julkaistu 15. joulukuuta 2016

Näin palvelumme toimii
Valitse
lääke
Täytä lyhyt
terveyskysely
Lääkäri kirjoittaa
reseptisi
Apteekki lähettää
lääkkeesi
Ilmainen toimitus