> Tupakoinnin lopettaminen > Champix > Champixin haitta- ja yhteisvaikutukset

Champixin haitta- ja yhteisvaikutukset

Tietoa varenikliinin mahdollisista sivuvaikutuksista

Lääkeyhtiö Pfizerin valmistama Champix (varenikliini) on reseptiä edellyttävä lääke, jota käytetään aikuisilla tupakoinnin lopettamisen apuna. Pfizerin valmistama Champix tuli Suomessa markkinoille vuonna 2007.

Champixin vaikutus perustuu tupakanhimon vähentämiseen ja samaan aikaan mahdollisesti ilmenevien vieroitusoireiden lievittämiseen. Champixin käyttö saa aikaan myös sen, että vieroituksen aikaisen tupakoinnin tuottama mielihyvän tunne vähenee huomattavasti.

Miten Champix toimii?

Champixin vaikuttava aine on varenikliini, joka kuuluu osittaisagonistien ryhmään. Osittaisagonistit sitoutuvat solujen tiettyihin reseptoreihin, joiden kautta niiden vaikutus leviää elimistöön. Osittaisagonisti pystyy aktivoimaan yhden reseptorin vain osittain.

Varenikliini on nikotiini-asetyylikoliinireseptori α4β2-alatyypin osittaisagonisti ja kyseiseen reseptoriin sitoutuessaan se vaikuttaa kahdella tavalla:

  • aine toimii osittaisagonistina nikotiinin tapaan ja auttaa lievittämään vieroitusoireita
  • varenikliini asettuu reseptoreissa nikotiinin tilalle, jolloin nikotiinin kiinnittyminen reseptoreihin estyy ja sen vaikutus elimistössä vähenee

Varenikliinin takenne

Varenikliinin käytön aikana kaikki tunnetut nikotiinin vieroitusoireet lievenevät ja nikotiinin tarve vähenee. On myös mahdollista, että aivojen mesolimbiseen järjestelmään eli niin kutsuttuun positiiviseen palkitsemisjärjestelmään suuntautuneet myönteiset vaikutukset estävät nikotiinin käytön aloittamisen uudelleen.


Champix-hoito lääkärin valvonnassa

Champix-hoito on suositeltavaa suorittaa lääkärin valvonnassa. Champixilla on vähän yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, mutta siitä huolimatta se voi vaikuttaa haitallisesti joidenkin lääkeaineiden toimintaan. Lisäksi on olemassa haittavaikutuksia, jotka havaitaan ainoastaan hoitoa tarkkaillessa ja tarvittaessa hoidetaan asianmukaisesti lääkärin opastuksella.

Lääkäri voi 24 viikkoa kestävän hoidon aikana mukauttaa lääkeannostusta potilaan mukaan ja lopulta päättää sen asteittain. Potilas valitsee Champix-hoidon toiselta viikolta päivän, jolloin hän aikoo lopettaa tupakoinnin. Päätöstä tehdessä Champix vaikuttaa jo tehokkaasti ja tukee erinomaisesti lopettamisaikomuksen toteuttamista.

Kolmessa kliinisessä tutkimuksessa on korostettu Champixin tehokkuutta verrattuna nikotiinikorvaushoidossa käytettäviin lumelääkkeisiin tai bupropioniin.

Champixin mahdolliset haittavaikutukset

Champix voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Lääkkeen käytön myötä ilmenee usein myös erilaisia oireita, jotka syntyvät tupakasta vieroittumisen myötäilmiöinä ja joita tulee tarkastella erillään lääkkeen aiheuttamista haittavaikutuksista.

Lääkehoidosta erillään on tarkasteltava muun muassa keskittymishäiriöitä, painonnousua, unettomuutta, sydämensykkeen hidastumista sekä mielialan vaihteluita (esimerkiksi ahdistuneisuus, masennus, turhautuneisuus ja ärtyneisyys).

Hyvin yleisiä Champix-hoidon aiheuttamia haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, unihäiriöt, nielu- ja nenätulehdukset, päänsärky sekä poikkeavat unet. Usein ilmenee myös yskää, hengenahdistusta sekä keuhkoputken ja sivuonteloiden tulehduksia. Ruokahalun vähentyminen tai lisääntyminen ja painonnousu kuuluvat niin ikään usein ilmeneviin haittavaikutuksiin. Champixia käyttävät huomaavat toisinaan myös makuhäiriöitä, uneliaisuutta ja huimausta. Oksentelua, närästystä, ripulia ja muita vaivoja, kuten ummetusta, voi myös esiintyä. Lisäksi lääke voi aiheuttaa selkä-, nivel-, rinta- ja lihaskipuja.

Champixia käytettäessä harvoin ilmeneviä haittavaikutuksia ovat epänormaali ja hyvin tiheä virtsaamistarve (myös öisin), virus- ja sieni-infektiot, voimakkaat mielialanvaihtelut, pelkotilat, masennus, paniikintunne, levottomuus ja hallusinaatiot. Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet haittavaikutuksiksi myös tilapäisesti muuttuneen sukupuolivietin, tuntoaistin heikkenemisen ja korvien soimisen.

Lääke voi aiheuttaa myös silmäkipuja, sidekalvontulehduksia, kohonnutta verenpainetta tai sydämensykettä, kouristuksia, saamatonta oloa tai flunssamaisia tauteja, joihin liittyy kuumetta ja huonovointisuutta.

Hyvin harvinaisiin haittavaikutuksiin kuuluvat lisääntynyt lihasjännitys, koordinaatiovaikeudet, liiallinen jano, sairaudentunne ja onneton olo, aivohalvaus, puhevaikeudet sekä heikentynyt makuaisti.

Sydämen rytmihäiriöt tai epäsäännöllinen sydämensyke, muuttunut unirytmi, näköhäiriöt, silmänvalkuaisten värjäytyminen ja silmien vetistys, laajentuneet pupillit, valoherkkyys ja likinäköisyys ovat myös mahdollisia Champix-hoidon haittavaikutuksia.


Hyvin yleiset haittavaikutukset Yleiset haittavaikutukset Harvinaiset haittavaikutukset Hyvin harvinaiset haittavaikutukset
pahoinvointi uneliaisuus mielialan vaihtelut sydämen rytmihäiriöt
unihäiriöt keuhkoputken tai sivuonteloiden tulehdus silmäsärky laajentuneet pupillit
nenätulehdus ruoansulatushäiriöt kohonnut verenpaine poikkeava uloste
kurkku- tai nielutulehdus selkäkivut kouristukset kurkkukivut
päänsärky makuhäiriöt sairaudentunne näköhäiriöt
yskä sieni-infektio lisääntynyt lihasjännitys
huimauksen tunne tiheä virtsaamistarve koordinaatiovaikeudet


Champixia käyttävät potilaat ovat kertoneet muistakin hyvin harvoin ilmenevistä haittavaikutuksista. Tällaisia ovat muun muassa katteinen kieli, kuorsaaminen, verinen oksennus, poikkeava uloste, nivelten jäykkyys ja kivut kylkiluissa, sokerivirtsaisuus sekä virtsamäärän lisääntyminen ja tihentynyt virtsaamistarve. Muuttuneiden seksuaalitoimintojen ohella potilailla ilmenee joskus myös emätinvuotoja tai kystiä.

Mikäli hoidon aikana ilmenee masennusta, käyttäytymisen muutoksia tai itsemurha-ajatuksia, lääkäriin on oltava heti yhteydessä.

Champixin yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa

Simetidiinin samanaikainen käyttö nostaa Champixin vaikuttavana aineena toimivan varenikliinitartraatin pitoisuutta veressä 29 prosenttia. Simetidiiniä käytetään närästyksen ja vatsanlimakalvojen haavaumien yhteydessä mahahappojen erityksen vähentämiseen.

Pitoisuuden nouseminen johtuu siitä, että simetidiini estää Champixin vaikuttavan aineen katkeamattoman ja vakaan erittymisen munuaisten kautta. Mikäli potilaalla on vaikea munuaisten toimintahäiriö, Champixin ja simetidiinin samanaikaista käyttöä on vältettävä.

Mikäli potilaalla on lievä tai kohtalainen munuaisten toimintahäiriö, annoksen mukauttaminen molempien lääkkeiden samanaikaisessa käytössä ei yleensä ole tarpeellista, sillä lääkkeiden samanaikainen käyttö voidaan suorittaa lääkärin valvonnassa.

Champixin käyttö yhtä aikaa muiden lääkkeiden kanssa on suositeltavaa toteuttaa lääkärin valvonnassa. Varenikliinilla ja sen haittavaikutuksilla voi olla vaikutusta muiden lääkkeiden toimintaan.

Yksittäistapauksissa lääkeannos on mukautettava potilaan mukaan. Tämä koskee esimerkiksi niitä, jotka käyttävät varfariinia (veren hyytymisen esto), insuliinia (diabeteksen hoito) ja teofylliiniä (hengitysvaikeuksien hoito).

Tupakasta vieroittumisen aikana joidenkin aineiden hajoaminen elimistössä vaikeutuu. Tämä koskee Champixin samanaikaista käyttöä särkylääkkeiden (esimerkiksi parasetamoli), kofeiinin ja psyykelääkkeiden (esimerkiksi klotsapiini ja olantsapiini) kanssa. Hidastuneen erittymisen takia lääkeaineiden pitoisuudet nousevat veressä. Lääkkeiden vaikutus siis voimistuu, ja haittavaikutusten riski kohoaa huomattavasti.

Champixin ja nikotiinilaastareiden samanaikainen käyttö voi kliinisen tutkimuksen mukaan johtaa verenpaineen alenemiseen. Tämän yhdistelmähoidon muita yleisiä haittavaikutuksia ovat päänsärky, pahoinvointi, oksentaminen, väsymys ja huimaus.

Champixin vasta-aiheet

Champixia ei tule käyttää, mikäli on allerginen sen vaikuttavalle aineelle varenikliinitartraatille. Käyttöä tulee välttää myös silloin, jos on allerginen kalvopäällysteisten tablettien muille ainesosille.

Imettävien ja raskaana olevien naisten ei tule käyttää Champixia. Lääkkeen käyttäminen tulee lopettaa ennen raskautta. Myöskään lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret eivät saa käyttää Champixia.

Champixin ja alkoholin samanaikaista käyttöä ei suositella, sillä niiden yhteiskäytöstä on tällä hetkellä vain vähän kliinisiä tutkimuksia.

Epilepsiapotilaat eivät saa käyttää Champixia niin ikään vähäisten tieteellisten tutkimusten takia. Champix voi vaikuttaa käyttäytymiseen, minkä takia vakavista psyykkisistä sairauksista (esimerkiksi masennus, skitsofrenia tai persoonallisuushäiriö) kärsivien potilaiden ei tule käyttää Champixia.

Yksittäistapauksissa Champixin käyttäminen voi olla yhteydessä uneliaisuuteen ja huimauksen tunteeseen. Lisäksi lääke voi vaikuttaa epäsuotuisasti autolla ajamiseen ja koneiden käyttöön.

Lähteet:

Näin palvelumme toimii
Valitse haluamasi
lääkitys
Täytä
terveystietokysely
Lääkäri myöntää
reseptin
Lääke lähetetään
apteekista
Ilmainen toimitus