Hjem / Borrelia
10,854 pasienter har vurdert 4.7 'Utmerket'
Dr. Ranjan Pruthi
Medisinsk vurdert av
Dr. Ranjan Pruthi MBBS/MS/MRCS Ed/MRCG Skrevet av redaksjonen vår
Sist gjennomgått 16-06-2022
 • 100% konfidensiell tjeneste
 • Norske, autoriserte leger
 • Lave priser
 • Spar tid

Våre behandlinger

Hva er borrelia?

Lyme borreliose er en infeksjonssykdom som kan oppstå som følge av et flåttbitt. Infeksjonen kan være meget komplisert, og gir gjerne gir et ufullstendig sykdomsbilde der symptomene kan variere fra smittetilfelle til smittetilfelle.

Flåttsykdom ble først diagnostisert i USA tidlig på 1980-tallet, etter at det 10 år tidligere hadde vært en epidemi av leddbetennelser hos barn i småbyen Old Lyme. Det finnes imidlertid bevis for at sykdommen også eksisterte i Europa lenge før dette, og det karakteristiske utslettet, Erythema Migrans, ble faktisk beskrevet så tidlig som i 1910. Det var den gang den svenske legen og forskeren, Arild Afzelius som omtalte utslettet, og som mente at det oppstod som et følge av flåttbitt.

Hva er flått?

Flått, eller skogbjørn, tege, skaumann eller skaubjønn som den også kalles, er en blodsugende midd som lever av blodet til virveldyr som mennesker, smågnagere, fugl, hund, hest, hjort og andre pattedyr. Flåtten blir gjerne smittet med borrelia bakterien når den suger blod fra disse dyrene, og kan i enkelte tilfeller overføre bakterien videre til mennesker hvis den suger seg fast.

Flått liker seg best i områder med høyt gress, da dette gjør det enklere for den å gripe fatt i vertsdyr som går forbi. Den suger seg helst fast der huden er tynn, noe som gjør at man ofte kan finne den i knehalsen, lysken, armhulene eller bak ørene hvis den først har satt seg. Hvis du oppholder deg i områder med mye flått, er det derfor viktig at du sjekker disse kroppsområdene før du legger deg om kvelden.

Hvordan får man borreliose

Borreliose overføres som tidligere forklart via flått, og man har funnet ut at sjansen for å bli smittet øker vesentlig hvis flåtten får sitte lengre enn 12-24 timer. Det er derfor viktig at man fjerner flått så snart man oppdager den. Dette kan gjøres med fingrene, pinsett eller med en flåttfjerner som man får kjøpt på apoteket. Ta da tak i flåtten og dra den rett ut. Det er ikke farlig dersom noe av hodet sitter igjen i huden, da dette vil bli borte etter hvert.

I de tilfellene der Borrelia burgdorferi bakterien overføres og kommer inn i blodet, vil den begynne å formere seg, noe som gjør at man ofte får det karakteristiske ringformede, røde utslettet rundt bittstedet. Det kan ta mellom 3 og 30 dager før utslettet oppstår, og mange kan i tillegg få andre borreliose symptomer slik som hodepine, ledd- og muskelsmerter. Hos enkelte kan symptomene også spre seg til nervesystemet og hjertet. Mange får imidlertid ikke å få noen spesielle borrelia symptomer før lang tid etter at man har blitt bitt. Det er også i slike tilfeller at infleksjonen gjerne kan gi kroniske plager da man ikke får behandling mot sykdommen før det er for sent.

En infeksjon med Lyme disease gir ofte en vedvarende effekt, og kan således være vanskelig å bli kvitt. Som en konsekvens av dette, kan man oppleve å få kroniske nerveskader og leddbetennelse så lenge som 2-3 år etter at flåttbittet fant sted.

Stadier av borreliose

Man skiller normalt mellom tre ulike stadier når man beskriver utviklingen av en borrelia infeksjon:

Stadium 1 – Tidlig, lokal sykdom

Det typiske ringformede utslettet, kalt Erythema Migrans, er en av de tidligste og sikreste indikasjonene på at man er smittet. Det refereres ofte til som vandrende, rødt utslett, og kan oppstå etter alt fra 2-30 dager etter at flåttbittet fant sted. Ettersom reaksjonen kan komme relativt lang tid etter selve bittet, er det ikke alle som setter utslettet i sammenheng med flått og borrelia.

Utslett ringen blir gjerne 5 cm i diameter, men det kan også bli mye større. Hos enkelte personer kan utslettet dekke store deler av huden rundt bittområdet. Eksemen vil ofte ha et lite rødt område akkurat der flåtten satt, men blekner deretter utover i en hvitaktig ring. Denne ringen etterfølges ofte av en ny rød ring, noe som gjør at mange kaller utslettet "bull's-eye rash" . Det er imidlertid ingen grunn til panikk dersom man bare har en liten rød sone rundt bittområdet (1-2 cm). Dette er helt vanlig, og kan sammenlignes med reaksjonen man får når man blir bitt av mygg. Det er først når ringen begynner å bre seg utover at man bør være på vakt og oppsøke lege.

Det antas at mellom 60-80% av alle smittetilfeller får borrelia utslett, men det er viktig å være klar over at man kan også være smittet uten å få det. Utslettet kan ofte komme samtidig som man får svake influensalignende symptomer, der feber normalt vil være fraværende. Enkelte kan også få en liten blårød klump eller hevelse i huden, som kalles Borrelia lymfocytom. Denne oppstår gjerne på øreflippen, brystvorten eller pungen.

Tidlige borreliose symptomer varer i ca. 2-4 uker, og utslettet blir deretter gradvis borte av seg selv, ofte uten noen form for behandling. Selve bakterien vil imidlertid ikke bli borte uten medisiner, og man må normalt igjennom en lengre antibiotikakur før man blir helt frisk.

Stadium 2: Tidlig spredt sykdom

Hvis en borreliose infeksjon forblir ubehandlet, vil bakterien før eller siden spre seg fra huden til andre deler av kroppen via blodet. Når dette skjer vil sykdommen ha utviklet seg til det som kalles tidlig utbredt sykdom. Dette stadiet av infeksjonen utfolder seg vanligvis 1-3 måneder etter flåttbittet, og mange smittede har da allerede hatt erytema migrans utslettet.

I denne fasen er det først og fremst hjernen, nervene, musklene og leddene som angripes av borreliose bakterien, og mange opplever derfor plager som smerter og hevelser i nakke, skuldre, lår, armer og diverse ledd. Enkelte kan også få mildere former for hjernehinnebetennelse, og det er dessuten ikke uvanlig at man på dette stadiet kan oppleve betennelser og lammelser i enkelte nerver; da spesielt i form av ensidig ansiktslammelse. Hvis bakterien sprer seg tidlig i sykdomsforløpet, er det i tillegg sjanser for at hjertet også påvirkes.

Til tross for plagene, er også stadium 2 en fase som normalt vil gå over av seg selv uten noen form for behandling. Selve Borrelia burgdorferi bakterien vil imidlertid, som tidligere nevnt, ikke bli borte uten en lengre antibiotika behandling.

Statium 3: Sen spredt sykdom

Denne fasen av sykdommen kan opptre flere måneder til år etter flåttbittet fant sted, og rammer gjerne de som ikke har fått noen antibiotikabehandling for stadium 1 eller 2. Personer med dette stadiet har gjerne en kronisk borreliose sykdom med konstante leddsmerter og hodepine, lammelser, svekket følsomhet og konsentrasjonsvansker. Mange opplever også å få utslett på oversiden av armene og bena, og huden blir gjerne arrkatig, tynn og lett misfarget.

Borrelia – symptomer

Symptomene på borreliose vil variere alt ettersom hvilken fase sykdommen er i når de oppstår, og mange vil ikke oppleve noen borrelia symptomer før infeksjonen har gått inn i sen fase.

Borreliose symptomer
Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3
Erythema Migrans
(ringformet utslett)
Ansiktslammelse Utslett på armer og ben
Hodepine Leddbetennelse Blårød misfarging av huden
Verking i kroppen Mild hjernehinnebetennelse Tynn og arraktig hud
Nedsatt almenntilstand Generelt nedsatt almenntilstand Kroniske leddsmerter
Blårød hevelse på øreflippen, brystvorten eller pungen Utmattelse Kronisk hodepine
Hjerteaffeksjon Konsentrasjonsvansker
Leveraffeksjon Lammelser
Verking i nakke, skuldre, lår, armer og/eller ledd Svekket følsomhet
Flere ringformede utslett på huden

Borrelia – behandling og diagnose

I den første fasen av sykdommen er det ikke mulig å påvise bakterien, og det karakteristiske utslettet er derfor den eneste (og sikreste) indikasjonen på at man er smittet. Så sant man har utslett, vil det være relativt uproblematisk å få behandling på dette stadiet, og behandlingen i den forbindelse vil normalt bestå av en 2-ukers penicillinkur. Denne kuren er vanligvis nok for å bli helt frisk.

I andre fase av sykdommen vil bakterien ha spredd seg til andre deler av kroppen, og man vil derfor være i stand til å påvise bakterien i blodprøver i de tilfellene der kroppen har utviklet antistoffer. Antistoffene dannes av immunforsvaret, men ettersom det utvikles langsomt kan det ofte ta tid før man klarer å påvise bakterien i blodet. Mange testresultater kommer derfor tilbake som negative, selv om man kanskje er smittet. Man regner imidlertid med at det vil finnes nok antistoffer i blodet ca. 8 uker etter bittet for å kunne påvise borrelia bakterien. Tester som tas etter denne perioden vil derfor med større sikkerhet kunne anslå om man har borrelia smitte eller ikke.

Behandling for borreliose fase 2 og 3

Normal borreliose behandling for andre stadium av sykdommen er en kur med en brespektret antibiotika som Doxylin 100 mg over 2-3 uker. Behandlingen er normalt nok til å bli kvitt infeksjonen, men enkelte opplever likevel plager i etterkant selv om de ikke lenger har bakterien i kroppen. Det er derfor viktig at man er tålmodig i tiden etter at behandlingen er over før man foretar en eventuell ny sykdomsvurdering.

Behandlingsopplegget for kronisk borreliose (fase 3) er, til forskjell fra fase 1 og 2, meget omstridt blant både leger og helseorganisasjoner. Den amerikanske organisasjonen Infectious Disease Society of America (IDSA), som representerer det konservative synet på borrelia behandling mener på sin side at 2 -4 uker med Doksycyklin er tilstrekkelig for å fjerne sykdommen. Personer med langvarig lidelse kan også få intravenøs behandling med ceftriaxone eller doksycyklin i 2-4 uker.

International Lyme and Associated Disease Society (ILADS), som er en nyere organisasjon, mener derimot at behandlingsopplegget til IDSA ikke på langt nær er nok, og anbefaler isteden en langvarig kombinasjonsbehandling med flere typer antibiotika, deriblant Doksycyklin og Metronidazol. De mener dessuten at behandlingen bør være individuell fra tilfelle til tilfelle, og at den kan vare i alt fra 3-6 måneder.

Forskningresultater viser at kun et fåtall av de personene som er hardt eller langvarig rammet av borreliose blir friske etter den standardbehandlingen på 2-4 uker som IDSA anbefaler. Det er derfor noe usikkert hvorfor denne behandlingen får bestå, spesielt ettersom flere leger anbefaler kombinasjonsbehandlingen fremfor den tradisjonelle fremgangsmåte.

En kombinasjonsbehandling skal være ekstra effektiv mot en infeksjon fordi Borrelia bakterien kan finnes både i og utenfor cellene i den smittedes kroppsvæsker (blod o.l.). Bakterien kan også ha ulike former. Forskjellige typer antibiotika vil i den forbindelse ha forskjellig virkning på bakterien og de ulike nisjene den finnes i, noe som gjør at mange leger har mer tro på denne behandlingsformen.

Forverring av borreliose symptomer etter behandling

Personer som mottar effektiv borrelia behandling vil ofte oppleve at symptomene og tilstanden forverres etter at behandlingen har startet. Dette refereres gjerne til som Jarish-Herxheimer reaksjon, og er en tilstand som kan utarte seg forskjellig fra person til person, alt ettersom hvilke antibiotika medisiner man bruker. Tretthet og utmattelse er imidlertid meget vanlig, og mange opplever også at andre borrelia symptomer blir langt kraftigere.

En Jarish-Herxheimer reaksjon kommer ofte i forbindelse med IV-behandlinger, og oppstår gjerne umiddelbart etter at behandlingen starter. Det kan imidlertid også gå opptil 2-3 uker etter behandlingsstart før forverringen kommer.

Problemet med reaksjonen er at kun et fåtall leger skjønner at forverringen faktisk indikerer at behandlingen virker. Isteden feiltolker de symptomene som en indikasjon på at pasienten ikke tåler medisinen og avbryter således behandlingen. I virkeligheten er imidlertid en sterk Jarish-Herxheimer reaksjon et godt tegn på at behandlingen faktisk virker. Så sant pasientens liv og helse ikke er i fare på grunn av symptomene, bør derfor behandlingen fortsettes selv om symptomene forverres.

Det er imidlertid viktig å understreke at enkelte selvfølgelig kan oppleve allergiske reaksjoner som følge av antibiotika medisinen de bruker. Det er derfor viktig at du informerer legen din om en eventuell forverring av symptomer på borrelia etter at du starter med medisinen.

Hva er sjansen for at man får overført borrelia smitte?

Det er heldigvis få flåttbitt som fører til borreliose, og sjansene for at flåtten er smittebærer vil også variere fra sted til sted i Norge. Tall fra Norsk Folkehelseinstitutt viser for eksempel at det er mye større sjanse for å bli borelia smittet hvis du blir bitt i Sør-Norge enn hvis du blir bitt i Nord-Norge. Personer som blir bitt ved kystområdene i Sør-eller Vest-Norge, er også mye mer utsatt for å få lyme sykdom enn personer som blir bitt i Midt-Norge.

Forskning viser videre at borreliose bakterien kan forekomme hos alt fra 1% til over 60% av all flått. Det er likevel bare i ca. 2% av alle flåttbitt at smitteoverføring finner sted. Dette betyr altså at det i 98 av 100 tilfeller ikke overføres noen smitte.

Borrelia smitte i Norge

Med unntak av en liten nedgang mellom 2010 og 2012, har antall smittede med alvorlig borrelia infeksjon i Norge økt siden 2000. Økningen har vært spesielt markant i de siste to årene, der 316 ble smittet av sykdommen i 2013 mot 256 i 2012. Dette tallet økte til 321 i 2014, og det er dessuten grunn til å tro at det også foreligger store mørketall. Av tilfellene med Lyme borreliose symptomer i 2014, ble hele 65% innlagt på sykehus på grunn av smitten.

Tall fra Norsk Folkehelseinstitutt viser at det er spesielt fylkene som ligger ved kystlinjene på sør- og vestlandet som opplever flest smittetilfeller. Hordaland var i den forbindelse det fylket med flest Lyme borreliose tilfeller i 2014. Dette kan forklares med at det generelt finnes mer flått i disse områdene, da parasitten trives best i høyt gress ved kysten.

Borreliose – Lars Monsen

Fraværet av behandling for borreliose, og spesielt behandling for de som rammet av andre eller tredje stadium av sykdommen, fikk for alvor oppmerksomhet da den norske villmarkskongen, Lars Monsen pådro seg borrelia smitte etter et flåttbitt han fikk på en av sine mange turer. Monsen opplevde borrelia symptomer en stund etter bittet, og oppsøkte derfor sin fastlege for å ta blodprøver. Prøvene var imidlertid negative, og han fikk således ingen behandling for symptomene han hadde.

Monsen ble imidlertid ikke overbevist av prøveresultatet, og oppsøkte derfor Norsk Borreliosesenter i Oslo for nye blodprøver. Disse prøvene ble sendt til eksperter i Tyskland, som konkluderte med at han faktisk hadde spor av borreliose i blodet. Monsen ble kort tid etter satt på en langvarig antibiotikabehandling, og sier i dag at han endelig er fri for borrelia.

I etterkant av hendelsen, har Monsen gått hardt ut mot norsk helsevesen og hevdet at de ikke tar Lyme borreliose seriøst. Han mener isteden at leger har en tendens til å diagnostisere smittede mennesker som late hypokondere, og han har flere ganger tatt til ordet for at norsk helsevesen trenger bedre opplæring i hva borreliose er og hvordan sykdommen opptrer.

 • Velg
  behandling

 • Fyll ut en
  skriftlig konsultasjon

 • Legen skriver
  ut resept

 • Få medisinen tilsendt eller hendt den ut selv på ditt lokale apotek