• Resept kun
 • Norske, autoriserte leger
 • Lave priser
 • Rask levering
Hjem / Gå ned i vekt / Diabetes type 2

Diabetes type 2

Diabetes type 2 er en kronisk sykdom karakterisert ved et vedvarende forhøyet blodsukker, og forstyrrelser i omsetningen av karbohydrater, fett og proteiner i kroppen. Type 2 er i dag den klart vanligste formen for diabetes i Norge.

Diabetes skyldes nedsatt funksjon av hormonet insulin som spiller en sentral rolle i reguleringen av sukkeromsetningen i kroppen. Ved diabetes type 2 produserer kroppen for lite insulin, eller det behøves større mengder insulin enn det kroppen klarer å lage fordi insulinet virker dårligere (dette fenomenet kalles insulinresistens). Dette kan føre til alvorlige helseproblemer, men både livsstilsendringer og legemidler kan bidra til god helse.

Hva er linken mellom overvekt og diabetes type 2, og når kan overvekt føre til diabetes 2?

Tidligere ble type 2-diabetes kalt alderdom diabetes, mens i dag kjenner mange til sykdommen som en livsstilssykdom. Når overvekt og utviklingen av type 2-diabetes blir karakterisert som en livsstilssykdom er det lett at ansvaret fort blir plassert hos den enkelte. Diabetes type 2 kommer vanligvis gradvis og oftest hos folk som er over 40 år gamle. Men de siste årene har type 2 blitt mer vanlig hos yngre mennesker og til og med tenåringer får i dag denne diabetesformen. Dette har en sammenheng med økningen i overvekt og fedme i befolkningen. Overvekt og lite mosjon er de viktigste årsakene til økningen av diabetes type 2. Det er imidlertid ikke slik at alle som får sykdommen, er overvektige og utrente.

Risikoen for type 2-diabetes øker betydelig når midjeomkretsen øker. Fettvev, særlig det intraabdominale, er et hormonelt aktivt organ. Noen mennesker har større tendens til å lagre ekstra fettdepoter her og dermed utvikle insulinresistens. Da forsterkes en rekke prosesser som enkeltvis og samlet øker risikoen for diabetes type 2. De som er arvelig disponert for sykdom i betacellene med nedsatt insulinproduksjon, er ekstra utsatt for å få type diabetes når vekten øker.

Det er umulig å vite akkurat hvem som kommer til å få diabetes type 2, men disse faktorene gjør det mer sannsynlig:

 • Å ha en slektning med diabetes type 2. Familier med sørasiatisk, afrikansk eller karibisk genetisk bakgrunn har generelt økt risiko for diabetes type 2.
 • Overvekt
 • Lite mosjon
 • Graviditet
 • Høyt blodtrykk og ugunstige nivåer av fettstoffer i blodet

Hva er symptomer på diabetes type 2?

I begynnelsen av sykdomsfasen er det få eller ingen typiske symptomer på type 2-diabetes. Men å være slapp, trøtt, trist og tørst er blant de sentrale symptomene, og dette skjer når cellene frarøves sukker og forandringene i stoffskiftet påvirker alle kroppsfunksjonene. Men symptomene kan utvikles veldig sakte, og mange kan leve lenge med diabetes før diagnosen blir stilt. Omtrent 250 000 mennesker i Norge har type 2-diabetes. Undersøkelser gjort av Diabetesforbundet viser at for hver 100 pasienter med kjent diabetes, kan det være mellom 50 og 100 personer med uoppdaget diabetes i befolkningen.

Symptomene på type 2 diabetes på grunn av høyt blodsukker kan omfatte:

 • Økt tørst.
 • Økt sult (spesielt etter å ha spist)
 • Munntørrhet.
 • Trøtthet
 • Sløret syn
 • Hodepine
 • Tisser hyppigere og mer
 • Går ned i vekt – Fordi kroppen ikke kan bruke sukkeret i blodet, begynner den å forbrenne fett i stedet. Dessuten forsvinner sukker ut av kroppen med urinen.

Høyt blodsukker disponerer også for soppinfeksjoner, særlig i skrittet. Kløe og svie i skrittet kan derfor være tidlige symptomer på diabetes. Også følsomhet for en rekke bakterielle infeksjoner er vanlig.

Dersom du får behandling for diabetes vil disse symptomene forsvinne fort. Hvis du ikke får riktig diagnose og behandling, vil imidlertid symptomene bli verre. Dersom blodsukkeret blir svært høyt kan du oppleve blant annet ørhet, svimmelhet, kvalme, forvirring og bevisstløshet.

Helseproblemer diabetes 2 kan medføre

Det er helt klart at fedme er en viktig årsak til type 2 diabetes. Folk med fedme og alvorlig fedme er omtrent 10 ganger mer sannsynlig å ha type 2 diabetes. Type 2 diabetes kan nesten doble risikoen for død. Type 2 diabetes kan føre til:

Hvis man opplever symptomer, eller har diabetes 2, hva bør man gjøre?

Dersom du opplever magesmerter, stadig har diare og kaster opp flere ganger, bør du kontakte legen din. Hvis du har tegn på infeksjon, som feber, hoste, sår hals eller smerter ved vannlating, bør du ta kontakt med legen for å få vurdert om du trenger annen behandling. Har du andre symptomer på enten lavt eller høyt blodsukker bør du ta kontakt med fastlegen din så du får testet deg. Den sikreste måten å teste for diabetes er ved å få legen din til å utføre en blodsukker test.

Dr. Plauto Filho
Medisinsk vurdert av
Dr. Plauto Filho Skrevet av redaksjonen vår
Sist gjennomgått 01-07-2023
Bestill din behandling på nett
 • Trygge medisinerAlle behandlinger sendes fra apotek i Norge
 • Etterbetaling med fakturaFå behandlingen først, betal etterpå
 • Gjennomfør en skriftlig legekonsultasjon på nettNyt vår diskrè service
 • Rask leveringAlle bestillinger som gjøres før kl 14:00, vil behandles samme dag.
 • Velg
  behandling

 • Fyll ut en
  skriftlig konsultasjon

 • Legen skriver
  ut resept

 • Få medisinen tilsendt eller hendt den ut selv på ditt lokale apotek