> Impotencja > Viagra > Jak wybrać odpowiednią dawkę Viagry?

Jak wybrać odpowiednią dawkę Viagry?

Viagra

Viagra produkowana jest w trzech dawkach: 25 mg, 50 mg i 100 mg. W przypadku większości mężczyzn rekomendowaną dawką początkową jest 50 mg. W niektórych przypadkach lekarz może jednak podjąć decyzję o przepisaniu mocniejszej lub słabszej dawki. Więcej informacji na temat poszczególnych dawek znajduje się poniżej.

Gdy podejmiesz już decyzję o doborze odpowiedniej dawki, będziesz mógł zamówić Viagrę w klinice euroClinix. Recepta wystawiana jest przez współpracującego z nami lekarza online. Wszystkie zamówienia wysyłane są prosto z licencjonowanej apteki i dostarczane w ciągu 24 godzin. Zapewniamy pełną poufność i dyskrecję.

Dawki Viagry – charakterystyka

Wszystkie trzy dostępne na rynki dawki Viagry (25 mg, 50 mg i 100 mg) różną się od siebie skutecznością oraz częstotliwością wywoływanych skutków ubocznych. Cechy szczególne 25 mg, 50 mg i 100 mg Viagry zostały przedstawione w poniższej grafice. Klikaj w poszczególne tabletki, aby uzyskać większą ilość informacji.

Charakterystyka poszczególnynch dawek Viagry
25 mg 25 mg 50 mg 50 mg 100 mg 100 mg
Klikaj w poszczególne dawki, aby dowiedzieć się o nich więcej

Czy wysokość dawki ma wpływ na czas działania Viagry?

Nie, wysokość dawki nie ma wpływu na czas działania leku. Każda tabletka (25 mg, 50 mg i 100 mg) pozostaje aktywna w organizmie do 4 – 5 godzin. Viagrę niezależnie od stężenia składnika aktywnego zażywa się, na około 30 – 60 minut przed stosunkiem.

Skuteczność poszczególnych dawek Viagry

Badania kliniczne potwierdziły, że wszystkie dawki Viagry są o wiele skuteczniejsze niż placebo. Ustalono także, że wraz ze wzrostem stężenia sildenafilu, rośne również efektywność leku.

Dawka Liczba badań Skuteczność Viagry Skuteczność placebo
25 mg 3 62% -192/312 27% -114/426
50 mg 5 74% - 378/511 25% - 153/607
100 mg 5 82% - 415/506 25% - 153/607
200 mg 2 80% -152/191 22% - 39/181

Skuteczność 25 mg

Skuteczność 25 mg Viagry testowana była w 3 badaniach klinicznych, w których łącznie wzięło udział 738 pacjentów cierpiących na zaburzenia erekcji. 312 z nich otrzymało 25 mg sildenafilu, 426 placebo.

 • Viagra 25 mg - pozytywne rezultaty osiągnęło 62% mężczyzn (192 z 312 pacjentów).
 • Placebo – pozytywne efekty doświadczone jedynie przez 27% pacjentów (114 z 426 badanych).

Skuteczność 50 mg

Środkowa dawka Viagry testowana była w 5 badaniach klinicznych. Łącznie wzięło w nich udział 1118 pacjentów mających problemy z erekcją. 511 z nich przyjmowało 50 mg sildenafilu, 607 placebo.

 • Viagra 50 mg – przyniosła pożądane efekty u 74% badanych (378 z 511 mężczyzn).
 • Placebo – wywołało pozytywne rezultaty i 25% pacjentów (153 z 607 badanych).

Skuteczność 100 mg

Najwyższa dawka testowana była w 5 badaniach klinicznych. Testom poddano łącznie 1113 mężczyzn cierpiących na impotencję. 506 pacjentom podano 100 mg Viagry, 607 otrzymywało natomiast placebo.

 • Viagra 100 mg – okazała się skuteczna aż w 82% przypadków (pozytywne efekty zaobserwowane u 415 z 506 mężczyzn).
 • Placebo – przyniosło efekty u 25% pacjentów (153 z 607 mężczyzn).

Skuteczność 200 mg

200 mg Viagry, choć nie jest dostępne w sprzedaży, badane było w 2 testach klinicznych. Obserwacji poddano łącznie 372 pacjentów. 191 mężczyzn zażywało 200 mg sildenafilu, 181 przyjmowało natomiast placebo.

 • Viagra 200 mg – wykazała skuteczność u 80% pacjentów (152 ze 191 mężczyzn). Efektywność leku była zatem nieco niższa niż w przypadku dwa razy mniejszej dawki – 100 mg.
 • Placebo - poprawę funkcji seksualnych zgłosiło 22% pacjentów przyjmujących placebo (39 ze 181 badanych).

Dawki Viagry a ryzyko wystąpienia skutków ubocznych

Im większa dawka Viagry, tym wyższa skuteczność. Niestety wzrasta także ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Pacjentom podawano różne dawki Viagry: 25 mg, 50 mg, 100 mg i 200 mg. Rezultaty testów potwierdziły jednoznaczne, że wraz ze wzrostem dawki, rośnie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Dawka Liczba badań Skutki uboczne Viagry Skutki uboczne placebo
25 mg 3 23% - 71/312 8% - 33/462
50 mg 5 37% - 190/508 10% - 59/607
100 mg 5 51% - 260/509 10% - 59/607
200 mg 2 72% - 137/191 14% - 26/181

Skutki uboczne wywołane przez 25 mg

Częstotliwość wywoływania skutków ubocznych przez przez najniższą dawkę Viagry odnotowywana była w 3 badaniach klinicznych, w których wzięło udział łącznie 774 pacjentów. 312 mężczyzn przyjmowało 25 mg sildenafilu, 462 zażywało placebo.

 • 25 mg sildenafilu - 23% pacjentów (czyli 71 spośród 312 mężczyzn) doświadczyło skutków ubocznych.
 • Placebo - w grupie zażywającej placebo, działania niepożądane wystąpiły u 8% (33 z 462 pacjentów).

Skutki uboczne wywoływane przez 50 mg

Częstotliwość występowania działań niepożądanych 50 mg Viagry, obserwowana była w 5 badaniach klinicznych. Łączna ilość badanych pacjentów wynosiła 1115. Część z nich (508) zażywała 50 mg silfenafilu, reszta (607) przyjmowała placebo.

 • 50 mg Viagry - działania niepożądane zostały doświadczone przez 37% pacjentów (czyli 190 z 508 mężczyzn).
 • Placebo - w grupie otrzymującej placebo skutki uboczne wystąpiły u 10% badanych (59 z 607 pacjentów).

Skutki uboczne wywoływane przez 100 mg

Skutki uboczne najwyższej dawki Viagry badane były w 5 testach klinicznych, w których wzięło udział łącznie 1116 mężczyzn. 509 z nich rzeczywiście zażywało lek, reszta (607 pacjentów) stosowała placebo.

 • 100 mg - skutki uboczne wystąpiły u 51% mężczyzn, którzy podczas badań klinicznych stosowali najwyższą dostępną w sprzedaży dawkę Viagry. Dolegliwości doświadczyło 260 z 509 mężczyzn.
 • Placebo - w grupie pacjentów stosujących placebo, działania niepożądane wstąpiły u 10% badanych (59 z 607 pacjentów).

Skutki uboczne wywoływane przez 200 mg

200 mg nie jest dostępne w sprzedaży, jednak było testowane w 2 badaniach klinicznych. Wzięło w nich udział łącznie 372 pacjentów – 191 zażywało Viagrę, 181 przyjmowało placebo. Tak wysoka dawka Viagry przyczyniła się do wystąpienia największej ilości skutków ubocznych.

 • 200 mg - działania niepożądane u 72% badanych (137 z 191 mężczyzn).
 • Placebo - w grupie placebo działania niepożądane wystąpiły u 14% (26 ze 181) pacjentów.

Czy Viagrę można zamówić w euroClinix?

Wszystkie 3 dawki Viagry są dostępne do kupienia w klinice euroClinix. Aby złożyć zamówienie, konieczne jest wypełnienie krótkiego formularza medycznego, dzięki któremu lekarz będzie mógł ocenić czy lek jest bezpieczny dla zdrowia pacjenta. W przypadku braku przeciwwskazań, wystawi receptę i przekaże ją prosto do licencjonowanej apteki, skąd zamówienie zostanie wysłane i dostarczone na drugi dzień roboczy.

Źródła:

Jak działa nasz serwis?
Wybierasz lek
Wypełniasz formularz medyczny
Lekarz wystawia receptę
Lek jest wysyłany z apteki
Darmowa dostawa