> Nadciśnienie > Bendroflumethiazide - skutki uboczne

Bendroflumethiazide - skutki uboczne

Bendroflumethiazide (zwany też bendroflumetiazydem) jest lekiem na nadciśnienie dostępnym na receptę, zmniejszającym ryzyko powstania powikłań związanych z chorobą nadciśnieniową. Ponieważ jest to lek obniżający ciśnienie tętnicze, w niektórych przypadkach stosuje się go w leczeniu niewydolności serca. Środek ten jest zazwyczaj dobrze tolerowany przez pacjentów i nie powoduje wystąpienia działań niepożądanych. Należy jednak pamiętać, że każdy organizm reaguje inaczej na leki i zawsze może dojść do wystąpienia skutków ubocznych. Dlatego też przed zastosowaniem leku konieczne jest przeczytanie ulotki oraz stosowanie się do wszystkich zawartych w niej zaleceń oraz przestrzeganie wskazówek lekarza. Pozwoli to zminimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Jakie skutki uboczne może powodować Bendroflumethiazide?

Często występujące skutki uboczne

Za często występujące objawy niepożądane uznaje się takie, których doświadcza około 1-10% pacjentów. W przypadku Bendroflumethiazide jest to brak równowagi w solach ciała, takich jak potas i sód. Przyjmowanie leku może powodować niski poziom potasu oraz niski poziom sodu we krwi.

Niezbyt często występujące skutki uboczne

Niezbyt często występujące działania niepożądane, to takie, które zaobserwowane zostały u mniej niż 1 do 10 na 1000. W przypadku Bendroflumethiazide należą do nich m.in. biegunki, zawroty głowy, mdłości i zmniejszony apetyt. Pozostałe skutki uboczne zostały wymienione w poniższej tabeli.

Niezbyt częste skutki uboczne
 • spadek energii
 • problemy seksualne
 • skurcze żołądka
 • nadwrażliwość skóry na słońce
 • wymioty
 • wysoki poziom cukru we krwi
 • spadek ciśnienia krwi przy wstawaniu
 • biegunka
 • zawroty głowy
 • mdłości
 • utrata apetytu

Rzadko występujące skutki uboczne

Rzadkie działania niepożądane, to takie które zgłosiło nie więcej niż 1-10 na 10 000 pacjentów (od 0,1 do 0,01% przyjmujących lek). Bendroflumethiazide rzadko powodował m.in. podwyższony poziom cholesterolu, biegunkę, choroby oczu takie jak jaskra, czy reakcje alergiczne.

Rzadkie skutki uboczne
 • Wysypka
 • Jaskra
 • Wysypka i łuszczenie się skóry
 • Zespół Stevensa-Johnsona
 • Toczeń rumieniowaty układowy
 • Toksyczna martwica naskórka
 • Żółknięcie skóry lub oczu
 • Uczucie osłabienia
 • Gorączka
 • Ból głowy
 • Wysoki poziom trójglicerydów we krwi
 • Wysoki cholesterol
 • Impotencja
 • Zapalenie ślinianek
 • Podrażnienie żołądka lub jelit
 • Skurcz mięśni
 • Drętwienie i mrowienie
 • Wrażenie wirowania
 • Niewyraźne widzenie
 • Zaburzenia widzenia
 • Ostry stan zapalny trzustki
 • Reakcja alergiczna powodująca zapalenie naczyń krwionośnych
 • Zmniejszone płytek krwi
 • Zmniejszenie liczby białych krwinek
 • Niedobór granulocytów
 • Rumień wielopostaciowy
 • Dna moczanowa
 • Niedokrwistość hemolityczna
 • Zapalenie wątroby
 • Wysoka ilość wapnia we krwi
 • Wysoka zawartość kwasu moczowego we krwi
 • Pokrzywka
 • Śródmiąższowe zapalenie nerek
 • Śródmiąższowe zapalenie płuc
 • Choroby nerek
 • Plamy na skórze
 • Ciężka reakcja alergiczna
 • Niski poziom magnezu we krwi
 • Niewydolność szpiku kostnego
 • Krótkowzroczność

Przyjmowanie tabletek Bendroflumethiazide może także powodować nieznaczne zwiększenie stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemię). Dzieje się tak, ponieważ diuretyk ten powoduje mniejsze kanalikowe wydalania wapnia.

Hiperkalcemia jest znanym efektem klasy diuretyków tiazydowych, a w okresie sprawozdawczym wykryto i oceniono również sygnał dotyczący hiperkalcemii podczas stosowania bendroflumetiazydu. Sygnał ten potwierdzono na podstawie przeglądu mechanizmu działania, 4 odpowiednich przypadków zidentyfikowanych w bazie danych bezpieczeństwa oraz przeglądu literatury. (...) Hiperkalcemia jest przeważnie lekka, ponieważ jest zwykle regulowana zmniejszonym wchłanianiem w jelitach na skutek zmniejszonego wytwarzania parathormonu w osoczu.

Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Bendroflumethiazide

Skutki uboczne Bendroflumethiazide - podział na poszczególne obszary ciała

Objawy niepożądane związane z układem sercowo-naczyniowego

Bendroflumethiazide może doprowadzić do niedociśnienia ortostatycznego (obniżenie ciśnienia tętniczego po powstaniu) w następstwie wyczerpania objętości wewnątrznaczyniowej. Może to skutkować omdleniem, a u niektórych pacjentów skutkować problemami ze wzrokiem: jaskrą lub przejściową utratę wzroku. Ponadto u pacjentów stosujących diuretyki tiadyzowe, rzadko zgłaszano incydenty naczyniowo-mózgowe.

Skórne objawy niepożądane

Reakcje skórne mogą wskazywać na nadwrażliwość na lek. Może pojawić się wysypka, zapalenie naczyń, pokrzywka, plamica, a także fototoksyczne zapalenie skóry. W rzadkich przypadkach pacjenci zgłaszali objawy, takie jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona złuszczające zapalenie skóry oraz łysienie.

Objawy niepożądane związane z układem wewnątrzwydzielniczym

Przyjmowanie Bendroflumethiazide może podnosić średni poziom glukozy we krwi na czczo po leczeniu, ponadto u pacjentów obserwowano także zmniejszenie tolerancji glukozy. Uważa się, że lek może mieć szkodliwy wpływ na profil lipidowy (hipercholesterolemia).

Objawy niepożądane związane z układem pokarmowym

Przyjmowanie Bendroflumethiazide może podnosić ryzyko wystąpienia ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego. Ponadto zgłaszano takie działania niepożądane jak utrata apetytu, podrażnienie żołądka, nudności, wymioty, biegunki, zaparcia oraz bóle brzucha. Diuretyki tiazydowe mogą powodować żółtaczkę cholestatyczną oraz, w rzadkich przypadkach zapalenie trzustki.

Objawy niepożądane we krwi

Hematologiczne działania niepożądane występują rzadko u pacjentów stosujących diuretyki tiazydowe. Stwierdzono przypadki niedokrwistości hemolitycznej związanej z odpornością, niedokrwistości aplastycznej oraz trombocytopenii.

Podczas przyjmowania diuretyków tiazydowych istotna jest regularna kontrola krwi. Zlecone przez lekarza badania, głównie sprawdzające zmiany w liczbie komórek krwi, mają na celu wykluczenie wystąpienia negatywnej reakcji na lek. W przypadku wystąpienia jednego z poniższych objawów, należy poprosić lekarza o skierowanie na badanie krwi:

 • Zwiększona podatność na siniaki
 • Krwotoki z nosa
 • Ból gardła
 • Infekcje
 • Wzmożone uczucie zmęczenia
 • Utrata oddechu
 • Bladość skóry

Objawy niepożądane związane z układem mięśniowo-szkieletowym

Przyjmowanie Bendroflumethiazide może podnosić ryzyko wystąpienia skurczy, które były sporadycznie zgłaszane przez pacjentów stosujących ten lek.

Objawy niepożądane związane z układem nerwowym

Działania niepożądane Bendroflumethiazide związane z układem nerwowym obejmują ból głowy, łagodne, przemijające zawroty głowy, a także uczucie zmęczenia.

Objawy niepożądane związane z układem moczowo płciowym

U pacjentów stosujących Bendroflumethiazide w rzadkich przypadkach odnotowywano wysoką zawartość kwasu moczowego we alergiczny śródmiąższowe zapalenia nerek oraz inne choroby nerek, w tym niewydolność.

Reakcje alergiczne na Bendroflumethiazide

Reakcje alergiczne na Bendroflumethiazide występują niezwykle rzadko i zwykle są spowodowane nadwrażliwością na diuretyki tiazydowe tiazydy lub inne składniki leku. Pacjenci u których wcześniej stwierdzono alergię na którykolwiek składnik środka, nie mogą stosować Bendroflumethiazide.Należy także zwrócić uwagę, że leki z grupy diuretyków tiazydowych mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości także u pacjentów, którzy są uczuleni na sulfonamidy.

Nadwrażliwość na Bendroflumethiazide najczęściej objawia się na skórze (zapalenie naczyń, pokrzywka, wysypka, plamica, fototoksyczne zapalenie skóry). Alergia może także powodować problemy z układem trawiennym (nudności, wymioty lub biegunka), układem moczowo-płciowym (śródmiąższowe zapalenie nerek) i układem oddechowym (ostry niekardiogenny obrzęk płuc, zapalenie płuc).

Uwaga, pojawienie się reakcji alergicznej wymaga natychmiastowego kontaktu z lekarzem, bowiem w bardzo rzadkich przypadkach może dojść do ciężkiej reakcji nadwrażliwości, czyli wstrząsu anafilaktycznego. Wstrząs anafilaktyczny jest bardzo niebezpieczną reakcją ogólnoustrojową, która może prowadzić do zgonu.

Jakie są przyczyny wystąpienia skutków ubocznych Bendroflumethiazide?

Bendroflumethiazide należy do grupy diuretyków tiazydowych, których działanie polega redukowaniu ilości wody w organizmie i w konsekwencji częstsze oddawanie moczu. Dzieje się tak, ponieważ lek ten podwyższa poziom soli i minerałów (głównie potasu) we krwi, odprowadzając z niej nadmiar wody, który jest gromadzony w nerkach i następnie wydalany z organizmu pod postacią moczu.

Pozbawiona nadmiaru płynu, krew zmniejsza swoją objętość i dzięki temu swobodniej krąży w organizmie, a ciśnienie w naczyniach krwionośnych spada.

Jednakże, to właśnie wpływanie na poziom potasu i innych składników mineralnych we krwi może powodować występowanie niepożądanych reakcji, szczególnie u osób, cierpiących jednocześnie na inne schorzenia lub stosujących jeszcze inne leki poza bendroflumetiazydem. Dlatego ważne jest, by podczas konsultacji z lekarzem, podać wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta.

Dzialanie Leku Bendroflumethiazide

Czy można zapobiec wystąpieniu skutków ubocznych?

Niestety, nie można całkowicie wyeliminować ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Nie da się z góry przewidzieć reakcji organizmu na dany lek. Można jednak znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych, poprzez przestrzeganie zaleceń zawartych w ulotce dołączonej do opakowania.

Nie przyjmuj leku w przypadku wystąpienia przeciwwskazań

Przed przyjęciem leku zapoznaj się z przeciwwskazaniami do jego stosowania. Jeśli, stwierdzisz występowanie któregoś z nich, nigdy nie przyjmuj leku. W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania do stosowania
 • wysokie stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia)
 • niskie stężenie sodu we krwi (hiponatremia)
 • niski poziom potasu we krwi oporny na leczenie (oporna hipokaliemia)
 • dna moczanowa
 • hiperurykemia
 • choroba Addisona
 • uczulenie na tiazydy
 • uczulenie na inny składnik leku
 • ciąża
 • karmienie piersią
 • poważne upośledzenie czynności nerek
 • poważne upośledzenie czynności wątroby

Nie przyjmuj Bendroflumethiazide z innymi lekami bez konsultacji z lekarzem

Niektóre leki, także te wystawiane bez recepty, witaminy, suplementy czy środki antykoncepcyjne mogą wchodzić w interakcje z Bendroflumethiazide. Połączenie takich leków, może spowodować wystąpienie skutków ubocznych. Dlatego konieczne jest poinformowanie specjalisty o wszystkich stosowanych preparatach.

Leki, które mogą wchodzić w interakcje z Bendroflumethiazide
 • allopurynol (stosowany w dnie moczanowej)
 • kolestyramina lub kolestypol (stosowane w celu obniżenia poziomu cholesterolu)
 • dizopiramid, amiodaron, flekainid, chinidyna, lidokaina lub meksyletyna (stosowane w arytmii serca)
 • inhibitory MAO (stosowane w depresji)
 • sulfonylomoczniki (stosowane w cukrzycy)
 • karbamazepina (stosowana w epilepsji)
 • amfoterycyna (stosowana w grzybicy)
 • prazosyna (stosowane m. in. w nadciśnieniu)
 • inhibitory ACE (stosowane w nadciśnieniu)
 • pimozyd lub tiorydazyna (leki przeciwpsychotyczne)
 • sole wapnia
 • blokery kanału wapniowego
 • środki stosowane w leczeniu tzw. Objawu Raynauda
 • kortykosteroidy
 • cisplatyna (stosowana w leczeniu raka)
 • digoksyna (stosowana w leczeniu problemów z sercem)
 • aminoglutetymid (stosowany w niektórych nowotworach i Zespole Cushinga)
 • toremifen (stosowany w niektórych nowotworach)
 • lit (stosowany w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym)
 • leki zwiotczające mięśnie
 • indometacyna, ketorolac, ibuprofen, piroksykam lub naproksen (niesteroidowe leki przeciwzapalne)
 • tabletki antykoncepcyjne
 • HTZ
 • sympatykomimetyki
 • teofilina (stosowana np. w astmie)
 • karbenoksolon
 • witamina D

Poinformuj lekarza o stanie zdrowia i stosuj się do jego zaleceń

Pamiętaj, że dawkę leku oraz sposób jego stosowania zawsze ustala lekarz i nie można jej samodzielnie zmieniać. Zazwyczaj na początku specjalista zaleci stosowanie niższej dozy, aby sprawdzić, jak pacjent reaguje na lek i czy nie pojawiają się żadne skutki uboczne.

Dawka leku może również zależeć od twojego stanu zdrowia, dlatego pamiętaj aby poinformować lekarza o wszystkich dolegliwościach. Szczególnie zwróć uwagę, czy nie występuje u ciebie żadne schorzenie wymienione w środkach ostrożności.

Środki ostrożności
 • cukrzyca
 • toczeń rumieniowaty układowy
 • porfiria
 • łagodne lub umiarkowane upośledzenie czynności nerek
 • łagodne lub umiarkowane upośledzenie czynności wątroby
 • marskość wątroby

Przechowuj lek zgodnie z zaleceniami

Bendroflumethiazide należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C, w suchym miejscu. Przed zastosowaniem środka należy sprawdzić jego datę ważności umieszczoną na opakowaniu i nigdy nie przyjmować leku, po upływie tego terminu lub jeśli środek był niewłaściwie przechowywany.

Źródła:

Jak działa nasz serwis?
Wybierasz lek
Wypełniasz formularz medyczny
Lekarz wystawia receptę
Lek jest wysyłany z apteki
Darmowa dostawa