Beklometason (beklometasondipropionat) som behandling mot astma

Beklometasondipropionat, även känt under namnet beklometason, är en av de viktigaste aktiva ingredienserna i behandlingen av bronkial astma och vid behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom. Beklometasondipropionat är den huvudsakliga aktiva ingrediensen i läkemedlet AeroBec, som används för behandling av astma. Den aktiva beståndsdelen kan också appliceras vid behandling av rinit, såväl som för kortvarig behandling av allergiska reaktioner.

Beklometasons verkan

Beklometason hör till kortikosteroiderna (kortikoider) och är ett steroidhormon från binjurebarken, som har anti-inflammatoriska och kärlsammandragande egenskaper. Användningen av läkemedlet vid akuta händelser bör övervägas noga, eftersom långtidsbehandling kan orsaka starkare biverkningar. Det primära syftet med läkemedlet är att stoppa inflammatoriska processer. Beklometason tillhör den nya generationen av syntetiska kortikosteroider och anses tolereras mycket bättre än vissa äldre läkemedel.

Beklometason förskrivs bland annat när kroppens immunsystem överreagerar, till exempel vid allergier. Immunsystemet initierar skyddsåtgärder vid en sådan allergisk reaktion mot ämnen som egentligen inte är farliga. De uppfattas inte som ofarliga av immunsystemet. Därför uppstår inflammation och sjukdomar, så som astma. Beklometason kan motverka denna utveckling och på så sätt förhindra en försämring.

Strukturformel för beklometasondipropionat
Strukturformel beklometasondipropionat

Dessutom hämmar beklometason bildningen av prostaglandiner. Prostaglandiner är signalsubstanser, som är involverade i uppkomsten av en inflammation. Beklometason används på grund av dess antiinflammatoriska effekt också vid rökförgiftning eller olyckor där giftiga gaser, som kan komma in i luftvägarna, frigörs.

Effekten av beklometason förhindrar uppkomsten av ödembildning. Beklometason inandas och kan avlasta slemhinnorna. Dessutom minskar den bildandet av bronkialt slem. En annan effekt är att den bronkiala muskulaturen lättar.

Läkemedlet är inte lämpligt för behandling av akuta astmaanfall, eftersom verkan träder ikraft långsamt. Dessutom kan beklometason bara vara effektivt om den används regelbundet, så även under symtomfria perioder enligt användningsintervallerna som rekommenderas av läkaren.

Användning av beklometason

Beklometason bör alltid användas av din läkare. I normalfall börjar man med den lägsta dosen. På detta sätt kan man också avgöra om symtomen försvinner. Som daglig dos rekommenderas två doser, som tas på morgonen och kvällen som 1-3 spraydoser. Doseringen kan ökas till 3-4 doser, samtidigt som antalet spraydoser förblir desamma.

En ökning av doseringen är lämplig när effekten uteblir vid lägre doser. Om denna dos inte räcker är ytterligare ökningar möjliga. Den maximala dygnsdosen för barn är 5 sprayningar per dag. Ungdomar och vuxna, å andra sidan, bör inte använda mer än 20 sprayningar per dag. Detta beror på individspecifika diagnoser och recept.

Användningen av beklometason efter inandning av ångor bör ske omedelbart med fyra sprayningar. Efter behandling av ambulanspersonal är ytterligare fyra sprayningar nödvändiga och följs upp med fyra sprayningar efter två timmar. I dagligt bruk bör beklometason användas innan du äter. Om detta inte är möjligt är det lämpligt att skölja munnen efter användning för att förhindra eventuella infektioner.

Långsiktig användning är möjlig, men absolut inte nödvändig i alla fall. Långsiktig användning lämpar sig till exempel vid behandling av bronkial astma. Beklometason kan bara fungera när den används på rätt sätt.

Hur används beklometason på rätt sätt?

För att använda preparatet måste skyddslocket tas bort. Sedan ska flaskan skakas om väl. Slutligen bör patienten andas så djupt som möjligt och sedan ta flaskan mellan tummen och pekfingret eller långfingret. Bottnet ska vara uppåt och munstycket hållas ordentligt fast mellan läpparna. Vid början av en djup inandning måste pekfingret utlösa sprayen.

Astmaspray
Astmaspray

Därefter ska luften hållas i minst 10 sekunder. Munstycket dras sedan av. Den efterföljande utandning sker om möjligt genom näsan. Så att mätdosinhalatorn kan användas utan problem igen bör man skölja munstycket ungefär 3-4 gånger i veckan med varmt vatten och sedan torka.

Patienter som av misstag använt för mycket beklometason bör informera sin läkare och diskutera behandling. Överdosering kan t.ex. leda till en ökad mottaglighet för förkylningar.

Biverkningar

Biverkningar vid användning av beklometason förekommer främst vid långvarig användning. Vanliga biverkningar inkluderar svampinfektioner i munhålan. Denna biverkan kan ändå undvikas genom att skölja munnen efter att ha använt läkemedlet eller ätit något.

Men det kan också leda till infektion av halsen och förstärkt hosta. Patienter har också rapporterats ha fått matsmältningsbesvär efter att ha tagit beklometason. Människor, som är särskilt känsliga, har reagerat med nässelfeber och svullnad i ansiktet.

Eventuella biverkningar av beklometason i tabellöversikt:

Vanliga biverkningar:
Svampinfektioner i munnen Inflammation i mun och svalg
Yrsel Matsmältningsbesvär (dyspepsi)
Sällsynta biverkningar:
Irritation av slemhinnor i näsan eller halsen Lukt-/smakkänselstörningar
Utslag och nässelutslag Svullnad av ögon, ansikte och läppar
Mycket sällsynta biverkningar:
Glaukom Bronkial inflammation (bronkit)
Ont i halsen Huvudvärk

Om de listade biverkningar förekommer vid intag av beklometason bör en läkare omedelbart kontaktas.

Interaktioner

Användning av beklometason i kombination med andra läkemedel kan leda till interaktioner. Det är möjligt att effekten av någon eller alla läkemedel dämpas, förstärks eller elimineras helt. Beklometason kan öka effekten av beta-2-sympatometika. Dessa inkluderar formoterol (Symbicort) men också salbutamol (Ventoline) eller fenoterol.

En hämning av beklometasonens uppbyggnad är trolig vid samtidig användning av läkemedlena ritonavir, nelfinavir, ketokonazol och itrakonazol. Dessa interaktioner är möjliga, särskilt vid ett långsiktigt intag. Av detta skäl måste läkaren veta vilka mediciner patienten tar temporärt eller under en längre period.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans