> Astma > Förebyggande astmainhalatorer

Förebyggande astmainhalatorer

Astma är en sjukdom som orsakar inflammation i luftvägarna, gör de mer känsliga och mottagliga för astmaanfall. Förebyggande astmabehandlingar hjälper till att lindra inflammationen och gör att luftvägarna inte irriteras lika lätt. Olikt lindrande astmainhalatorer, så ger förebyggande behandlingar inte samma omedelbara lindring av symptomen och ska användas varje dag så att läkemedlet bygger upp skyddet i din kropp.

Det finns flera olika förebyggande behandlingar för astma, alla innehåller någon form av steroid som kan bekämpa inflammationen i luftvägarna. Även om de kan användas både oralt eller tillföras kroppen via injektion, är de vanligen utskrivna i en inhalator för användning varje dag. Det är mer sannolikt att du blir tillskriven steroidtabletter eller injektioner vid väldigt allvarliga fall.

Är det farligt att ta steroider?

Många astmapatienter känner oro inför att ta läkemedel med steroider. Det är dock viktigt att komma ihåg att de steroider som används för att behandla astma är kortikosteroider, vilka är en kopia av ett ämne som kroppen naturligt producerar. Denna typ av steroider är någonting helt annat än de anabola steroider som vissa kroppsbyggare använder. Om du tar en låg dos med steroider med hjälp av en inhalator, hamnar de direkt i dina luftvägar om du tar de på rätt sätt. Det minskar risken för biverkningar eftersom en väldigt liten del av läkemedlet upptas av resten av din kropp.

Om dina symptom förvärras eller om du drabbas av en astmaattack kan du behöva lära dig hur du ska ta steroider i tablettform tillsammans med dina vanliga inhalatorer. Det kan också vara så att du behöver ta högre doser av steroider i antingen tablettform eller genom att inhalera dem. Långvarig användning av steroider kan ge upphov till vissa biverkningar. Det är dock viktigt att komma ihåg att steroider är en effektiv och kraftfull behandling som bara skrivs ut om din läkare tror att fördelarna med att använda behandlingen väger tyngre än riskerna.

Kan en förebyggande astmainhalator hjälpa mig hantera utlösande faktorer?

En utlösande faktor är någonting som gör att du upplever astmabesvär eller förvärrar dina symptom. Några exempel på vanliga utlösande faktorer är pollen, damm och päls. Ibland kan du undvika dessa faktorer men ofta är det omöjligt att hålla sig borta från alla utlösande faktorer. Det du istället kan göra är att minska risken för de utlösande faktorerna. Att använda en förebyggande inhalator är ett av de mest effektiva sätten att göra detta på. Din förebyggande astmabehandling innehåller steroider som lindrar inflammation och svullnad i dina luftvägar. När du använder behandlingen under en längre tid minskar risken för att dina luftvägar reagerar på de utlösande faktorer som du kommer i kontakt med.

Patologi av Astma
Patologi av Astma

Vilka typer av förebyggande inhalatorer finns det?

Förebyggande behandlingar kan inhaleras i flera olika former, så om du har svårigheter att använda en typ av inhalator, kan det finnas andra som passar dig bättre. Nedan finns ett par olika typer av förebyggande inhalatorer listade samt viss information kring vilka patienter de är för lämpade för:

Inhalationsspray

Inhalationssprayer kan också kallas Evohalers, Autohalers, Easi-Breathe inhalator eller aerosoler, beroende på vilket märke det är. Märken som består av inhalatorer (spray doseringar) är bland annat Flutide, AeroBec och Seretide, även om Flutide och AeroBec också finns i andra former. Vissa av dessa behandlingar innehåller en komprimerad form av den aktiva ingrediensen som kan inhaleras när behållaren hålls nedåt, vilket är fallet med Evohaler och aerosol inhalatorer. Autohaler och Easi-Breathe inhalator kräver inte att du trycker ner någonting när du andas in, du använder den genom att öppna luftventilen och andas in för att aktivera en spraydos av läkemedlet.

Inhalationssprayer är generellt sätt väldigt enkla att använda, men de personer som är väldigt unga eller har ledgångsreumatism kan uppfatta det som svårt att handha en aerosol inhalator, och kan istället använda en annan form av astmabehandling, till exempel Easi-Breathe, Autohaler or Evohaler. Om du har en laktosallergi kan det hända att du inte kan använda vissa inhalatorer, i dessa fall kan en inhalationsspray vara ett bättre val.

Torrpulver-inhalatorer

Turbohaler och Disk (Accuhaler) är båda exempel på inhalatorer med torrpulver. Båda dessa kräver att du öppnar munskyddet och trycker ner en spak, eller vrider om basen så att en dos av pulver att frigöras; därefter behöver du bara andas in doseringen. Inhalatorer med torrpulver är oftast enkla att använda och ger dig en korrekt indikering på hur många doseringar av behandlingen du har kvar, så du kan enkelt se till att du inte står utan behandling. Disk-behandlingar innehåller ofta laktos vilket gör att de inte är lämpliga för alla, även om det är ett enklare behandlingsalternativ, för de som har svårt att använda en aerosol-inhalator.

Förskrivs alla med astma en förebyggande behandling?

Alla patienter med astma förskrivs inte en förebyggande inhalator av sin läkare. Ibland kan det vara så att du som nyligen fått diagnosen astma får börja med bara en lindrande inhalator, men att du kan förskrivas en förebyggande inhalator vid ett senare tillfälle. Om du själv eller ditt barn har astma och regelbundet uppvisar symptom, kan din läkare eller astmasköterska bestämma att den bästa behandlingsformen är en förebyggande inhalator. Detta då den bygger upp ett skydd mot astma över tid och hjälper till att lindra sjukdomens symptom. Lindrande behandlingar förskrivs ofta när:

  • din astma inte är under kontroll. Ett tecken på detta är att du behöver använda din lindrande inhalator tre eller fler gånger per vecka.
  • du får andnöd, hostar eller känner spänningar i bröstet åtminstone tre gånger per vecka när du ägnar dig åt vardagliga aktiviteter.
  • din sömn rubbas varje vecka av att du hostar eller känner spänningar i bröstet.

Vissa personer förskrivs en förebyggande inhalator för användning vid behov om deras symptom är kopplade till hösnuva. Om du får hösnuva och får besvär av din astma bör du börja ta din förebyggande behandling två veckor före pollensäsongen.

Astmainhalator

Förebyggande eller lindrande astmabehandling

Vissa förebyggande astmabehandlingar innehåller en liten del lindrande läkemedel. Detta är bland annat fallet med Seretide och Symbicort. Dessa behandlingar kan användas antingen fristående eller tillsammans med en lindrande behandling (exempelvis Ventoline), beroende på vilken dosering de skrivs ut för. De ska dock inte användas för att ge en omedelbar lindring om du börjar uppleva symptom, vilket är fallet med just "lindrande behandlingar". Det finns också en astmamedicin i tablettform. Detta kan vara en lättare medicin att ta för de med andningssvårigheter eller de patienter som tycker det är svårt att använda inhalatorer.

Förebyggande astmabehandlingar verkar genom att minska inflammationen, medan lindrande behandlingar är luftrörsvidgande (bronkodilatorer) som öppnar upp luftrören och gör luftvägarna avslappnade, vilket gör det enklare att andas. De verkar inte genom att reducera känsligheten mot irritationsmoment på det sätt som förebyggande behandlingar gör.

Varför ska man använda förebyggande astmainhalatorer?

Vi är medvetna om att många personer med astma upplever att det är komplicerat att behöva ta en förebyggande behandling på daglig basis. Det kan kännas konstigt att få rådet att ta det förebyggande läkemedlet varje dag, även de dagar då du inte känner av besvären. Det kan vara svårt att få rutin på att använda inhalatorn varje dag när man har mycket att tänka på i vardagen, när man ska försöka få vardagspusslet att gå ihop med familjen, tänker på någonting relaterat till jobbet eller inte mår bra. Eller så kanske du är orolig för de möjliga biverkningar som kan uppstå när du använder behandlingen under en längre tid.

Hur använder man förebyggande astmainhalatorer?

Även om du inte upplever en omedelbar verkan när du tar en förebyggande astmabehandling, på det sätt som du upplever då du tar en lindrande behandling, byggs den skyddande effekten upp över tid och läkemedlet verkar i bakgrunden. Den förebyggande astmabehandlingen minskar risken för astmaanfall och gör att sannolikheten för att du upplever olika symptom såsom andnöd minskar. Den förebyggande behandlingen gör det mindre troligt att du behöver använda din lindrande inhalator. Det innebär att du kanske inte upplever några astmabesvär överhuvudtaget. Om så är fallet kan du ägna dig åt de saker du vill göra, till exempel att studera eller arbeta, resa eller umgås med dina vänner.

Ger inhalatorer permanent skydd?

Om du däremot inte använder din förebyggande inhalator på rätt sätt varje dag, kommer det skydd som den ger dina luftvägar med tiden att minska. Det innebär att risken för en potentiellt livshotande astmaattack ökar. Det är därför det är viktigt att du använder den förebyggande astmabehandlingen varje dag på det sätt som den förskrivits. Om du mår bra och inte upplever några symptom innebär det att behandlingen fungerar. Det är också möjligt att din behandlande läkare eller astmasköterska kan minska dosen nästa gång du besöker sjukhuset.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans