Förebyggande astmainhalatorer

Astma orsakar inflammation i luftvägarna, gör de mer känsliga och mottagliga för astmaanfall. Förebyggande astmabehandlingar hjälper till att lindra inflammationen och gör att luftvägarna inte irriteras lika lätt. Olikt lindrande behandlingar, så ger förebyggande behandlingar inte samma omedelbara lindring av symptomen och ska användas varje dag så att läkemedlet bygger upp skyddet i din kropp.

Det finns flera olika förebyggande behandlingar för astma, alla innehåller någon form av steroid som kan bekämpa inflammationen i luftvägarna.Även om de kan användas både oralt eller tillföras kroppen via injektion, är de vanligen utskrivna i en inhalator för användning varje dag. Det är mer sannolikt att du blir tillskriven steroid tabletter eller injektioner vid väldigt allvarliga fall.

when you have asthma

Vilka typer av förebyggande inhalatorer finns det?

Förebyggande behandlingar kan inhaleras i flera olika former, så om du har svårigheter att använda en typ av inhalator, kan det finnas andra som passar dig bättre. Nedan finns ett par olika typer av förebyggande inhalatorer listade samt viss information vem de är för lämpade för:

Inhalationsspray

Puffer asthma inhalerInhalationssprayer kan också kallas Evohalers, Autohalers, Easi-Breathe inhalator eller aerosoler, beroende på vilket märke det är. Märken som består av inhalatorer (spray doseringar) är bland annat Flutide, AeroBec och Seretide, även om Flutide och AeroBec också finns i andra former. Vissa av dessa behandlingar innehåller en kompresserad form av den aktiva ingrediensen som kan inhaleras när behållaren hålls nedåt, vilket är fallet med Evohaler och aerosol inhalatorer.

Autohaler och Easi-Breathe inhalator kräver inte att du trycker ner någonting när du andas in, du använder den genom att öppna luftventilen och andas in för att aktivera en spraydose av läkemedlet.

Inhalationssprayer är generellt sätt väldigt enkla att använda, men de personer som är väldigt unga eller har ledgångsreumatism kan uppfatta det som svårt att handa en aerosol inhalator, och kan istället använda en annan form av astmabehandling, till exempel Easi-Breathe, Autohaler or Evohaler. Om du har en laktosallergi kan det hända att du inte kan använda vissainhalatorer, i dessa fall kan en inhalationsspray vara ett bättre val.

Diskbehållare för astma

Torrpulver inhalatorer

Turbohaler och Disk (Accuhaler) är båda exempel på inhalatorer med torrpulver. Båda dessa kräver att du öppnar munnskyddet och trycker ner en spak, eller vrider om basen så att en dos av pulver att frigöras; därefter behöver du bara andas in doseringen.

Torrpulver inhalatorer är oftast enkla att använda och ger dig en korrekt indikering på hur många doseringar av behandlingen du har kvar, så du kan enkelt se till att du inte står utan behandling. Disk-behandlingar innehåller ofta laktos vilket gör att de inte är lämpliga för alla, även om det är ett enklare behandlingsalternativ, för de som har svårt att använda en aerosol inhalator.

Förebyggande eller Lindrande astmabehandling

En del förebyggande astmabehandlingar innehåller en liten del lindrande läkemedel; så är bland annat fallet med Seretide och Symbicort. Dessa behandlingar kan användas för sig själv, eller tillsammans med en lindrande behandling (exempelvis Ventoline), beroende på vilken dosering de skrivs ut för. De ska dock inte användas för att ge en omedelbar lindring om du börjar uppleva symptom, vilket är fallet med just "lindrande behandlingar".

Det finns också en astmamedicin i tablettform. Detta kan vara en lättare medicin att ta för de med andningssvårigheter eller de som tycker det är svårt att använda inhalatorer. Mer information om denna medicin finns här.

Förebyggande astmabehandlingar fungerar för att minska inflammationen, medan lindrande behandlingar är luftrörsvidgande (bronkodilatorer) som öppnar upp luftrören och gör luftvägarna avslappnade, vilket gör det enklare att andas. De fungerar inte genom att reducera känsligheten mot irritationsmoment, såsom förebyggande behandlingar gör.

Förebyggande behandling av astma

Vår service
Välj ditt läkemedel
Fyll i formuläret
med medicinska frågor
Läkaren skriver
ut receptet
Ditt läkemedel levereras
till dig nästa arbetsdag
Kostnadsfri leverans