> Astma > Lindrande astmainhalator

Lindrande astmainhalator

En lindrande astmabehandling används inte på samma sätt som en förebyggande inhalator, utan istället erbjuda en snabb lindring innan eller under en astmaattack. En lindrande inhalator hjälper inte mot en inflammation i luftvägarna, utan öppnar istället upp luftvägarna och gör det omedelbart enklare att andas, om en attack inträffar.

Beroende på allvarlighetsgraden av din astma kan du bli tillskriven en lindrande inhalator tillsammans med en förebyggande behandling, om du upplever kraftiga astmasymptom. De personer med en mildare form av astma kommer sannolikt tillskrivas en lindrande astmabehandling som endast behöver användas vid behov. Lindrande inhalatorer kan också ges till personer i förebyggande syfte, till exempel de som idrottar och lider av astma. Då tar man ett par puffar (inadningar) innan motionering, och sedan vid behov.

Lindrande astmabehandling kommer sannolikt tillskrivas dig i form av en inhalator, även om behandlingar såsom Ventoline också finns tillgängliga i tablettform, sirap eller injektion. Ventoline är en av de vanligaste lindrande behandling och fungerar som en luftrörsvidgare (bronkodilator). Ventolina fungerar genom att ge en kortverkande beta-agonist behandling, detta gör att luftvägarna vidgas och tillåter mer luft att andas in.

Astmainhalator

Olika typer av lindrande inhalatorer

Bild på en astmabehållare Lindrande astmabehandling kan delas in i två grupper, liknande de som förekommer bland förebyggande behandlingar. Nedan ser du en översikt av de olika astmabehandlingar som finns och vilka kan vara lämpliga för dig.

Inhalator

En inhalator (den vanligaste typen) kan också kallas aerosoler eller i fallet med Ventoline, en Evohaler. Denna typen av behandling innehåller en komprimerad typ av läkemedlet, som frigörs till munnen när behållaren trycks ner. Det är viktigt att läkemedlet frigörs in i munnen när du inhalerar.

Om du har svårigheter att kontrollera din andning kan du använda en inhalator, så finns det ett hjälpmedel som du kan fästa på inhalatorn (se bild), och då kommer det bli lättare att andas in läkemedlet.

Ibland kan barn eller vuxna tycka det är svårt att hantera en inhalator, såsom Evohaler, och då kan det vara ett bättre alternativ att använda en torrpulver inhalator (Disk eller Accuhaler).

Torrpulver inhalator

Vanliga typer av torrpulver inhalator är Disk eller Accuhaler. Dessa kan användas om du tycker det är svårt att använda en "vanlig inhalator", främst då användaren inte behöver utföra för många steg på samma gång. Med en Disk inhalator trycker du ner spaken, detta kommer punktera en blisterförpackning innehållande små behållare av läkemedlet. Efter du tryckt ner spaken ska du sedan föra disken till munnen och inhalera. Detta ska nästan omedelbart ge dig en lindring av din astmattack. När du andas in kommer du få i dig mikro-partiklar av korttidsverkande beta-agonister som kommer vidga luftrören.

Det är viktigt att notera att de flesta torrpulver inhalatorerna innehåller laktos, så du ska undvika denna typ av inhalator om du är allergisk mot produkter innehållande laktos. I dessa fall är det bättre att använda en vanlig inhalator, eller rådgör med din doktor om det är bättre för dig att ta tabletter, injektion eller sirap.

Lindrande vs. Förebyggande astmabehandling

Vissa läkemedel som används för att förebygga astmasymtom kan också innehålla små doser av lindrande läkemedel såsom salmeterol, vilket är en långtidsverkande bronkodilator. Denna typ av kombinerad astmabehandling skrivs ofta ut för sig själv, utan en lindrande inhalator, de ska dock inte användas som en ren "lindrande astmabehandling".

Om du tillskrivs en lindrande inhalator är det viktigt att du alltid bär den med dig, även om också använder en förebyggande behandling, då en lindrande behandling hindrar milda symtom till att utvecklas till en allvarlig astmaattack.

Lindra astma med Ventoline

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans