> Hälsoblogg > Sex och samlevnad
euroClinix hälsoblogg Din hälsa är vår prioritet

Risk för multiresistent gonorrébakterie

Kategori: Sex och samlevnad 02 nov, 2012

Sveriges Radio rapporterade under helgen en kraftig ökning av en multiresistent variation av gonorré. Är det så att bakterien börjar bli immun mot behandling kan det innebära stora problem. Mellan 600-900 fall av gonorré infektion har rapporterats de senaste åren. Hittills i år har 835 infektioner rapporterats, om tendensen håller i sig innebär detta att vi i Sverige för första gången kommer ha mer än 1000 fall av gonorré – om man betänker att bakterien nu också kommer vara svårare att behanda, ja då står vi inför ett stort problem.

Hans Fredlund, smittskyddsläkare i Örebro säger till Sveriges Radio: "Eftersom gonorrébakterierna står emot alltfler antibiotika, är det oroande."

Tidigare smittades de flesta personerna utomlands, på resor eller liknande, nu kan det vara annorlunda, läkare Fredlund förklarar: "Vi har haft mycket få fall av gonorré i Sverige, de flesta smittas utomlands. Nu har vi fått flera fall smittade i Sverige bland unga heterosexuella, främst i Stockholmsområdet."

Detta är ett problem. Under 1990-talet sågs gonorré som ett relativt lättbehandlat och mindre problem, men under 2000-talet har detta förändrats. Siffrorna över gonorrésmittade har ökat stadigt under de senaste 10 åren.

En plan för framtiden

Världshälsoorganisationen (WHO) har precis som Europeiska smittskyddsmyndigheten upprättat en plan för hur man ska hantera gonorré. Numera måste patienterna kontrolleras och testas på specialistkliniker och de läkemedel som fortfarande biter på infektionen får inte missbrukas genom att använda en för kort behandling. På grund av den resistensutveckling som förekommer av gonorré, kan den nu bli den första könssjukdomen som närmar sig gränsen för obehandlingsbar.

Problemet med gonorrés antibiotika resistans beskrivs av läkare Hans Fredlund: "Det finns inte ett enda antibiotikum som duger för alla typer av gonorré i världen." Detta innebär att varje unik sträng av gonorré måste behandlas med en specifik typ av antibiotika. Gonorrébakterien kan infektera följande områden: slidan, livmodern, äggledarna hos kvinnor och urinröret, munnen, halsen, ögonen och ändtarmen för både män och kvinnor.

Dagens behandlingar är verkningslösa och används fel

Den behandling som skrevs ut för ett par år sedan har nu en resistans på 50% vilket gör behandlingen nästintill verkningslös. Det finns i dagsläget resistenta stammar av gonorré mot alla typer av antibiotika, men ännu inte av en och samma stam. Så det går fortfarande att behandlas med vissa typer av antibiotika för varje unik stam.

En annan aspekt är kostnaden, Otto Cars som arbetar för antibiotikanätverket React är skeptisk till användandet av antibiotika, att det används i fel doseringar och på fel sätt. Han menar att felanvändningen kostar samhället 50 miljarder per år.

Kommentarer från artiklen

Flera av kommentarerna är negativa till utvecklingen, en del klandrar de öppna gränserna inom EU och menar att även bakterier och infektioner såsom gonorré följer av dessa öppna gränser. En annan menar att kurvan för gonorré ökningen följer samma kurva som liberaliseringen i Sverige. Andra kommentarer menar att det är en normal utveckling med resistens. Bakterierna muteras och kommer av naturen utveckla ett skydd/resistens och det är då doktorernas och läkemedelstillverknas uppgift att möta denna mutation och utveckla nya förbättrade läkemedel. Den naturliga följdfrågan på detta resonemang blir då; varför tar det så lång tid att hitta nya behandlingar? Om vi är så nära en multiresistent bakterie nu, varför har vi inte sett tendenserna tidigare och då utvecklat ett läkemedel som kan möta denna resistens? Kommentarer och tankar välkomnas.

Skicka kommentar
  • Ditt namn:*
  • Din e-postadress:
  • Din kommentar:*
Fortsätt läsa
Se alla bloggkategorier
Upptäck mer
Så påverkar Facebook dina relationer
Varje dag använder drygt hälften av alla svenskar Facebook.... Fortsätt läsa
Diabetes - en global epidemi
Enligt tidningen The Guardian väntas en miljard av världens vuxna... Fortsätt läsa
Så sover du bättre - 10 enkla steg till en bättre sömn
Dålig sömn kan förstöra en hel dag. Ifall inte en person får den sömn... Fortsätt läsa