> Diabetes > Metformins verkan

Metformins verkan

Diabetes typ 2, tidigare kallad vuxendiabetes, är en utbredd sjukdom. Diabetes kan få långtgående konsekvenser och minska livskvaliteten. En effektiv behandling är behandling med Metformin. Läkemedlet används för att behandla diabetiker vars pankreas (bukspottkörtel) fortfarande kan producera insulin.

Hur verkar Metformin?

Metformin tillhör läkemedelsklassen biguanidderivat, som utvecklats för behandling av diabetes och kan sänka blodsockret. Läkemedlet används uteslutande för behandling av diabetes typ 2. Metformin reglerar blodsockernivåer och hämmar bildandet av glukos.

En förutsättning för användningen av läkemedlet är att patientens bukspottkörtel (pankreas) fortfarande kan producera insulin. Om insulinet inte längre produceras kan biguanidderivat inte verka. I detta fall måste man ta insulin i form av injektioner.

Orsaken till sjukdomen diabetes typ 2 är motstånd av cellerna, varvid hormonet inte längre kan föra över socker från blodet till cellerna. För att kompensera för bristen producerar bukspottkörteln mer insulin. Om diabetes diagnostiseras i detta skede kan blodglukosnivåerna regleras med läkemedel, så som Metformin, motion och viktminskning. Om sjukdomen emellertid förblir oupptäckt länge slutar cellerna med sin insulinproducerande funktion eftersom de arbetat så hårt under en lång tid. Således måste ytterligare insulin injiceras.

Diabetes typ 2
Diabetes typ 2

Det antidiabetiska medlet reducerar glukosproduktionen i levern, fördröjer absorptionen av glukos från tarmcellerna i blodet och sänker insulinresistensen. En plötslig ökning av blodsockernivåerna kan förhindras genom användning av Metformin. Eftersom läkemedlet inte påverkar frisättningen av insulin från bukspottkörteln uppstår ingen hypoglykemi.

Metformins huvudsakliga verkan äger rum i levern, musklerna och tarmen. Blodsockernivån sänks genom en hämning av glukosmetabolismen och fördelningen av leverstärkelse (glykogen) i levern. Dessutom minskar den aktiva föreningen glukosupptaget från tarmen genom att Metformin lagras i membranet av tarmceller, där den påverkar transportationen och absorptionen.

Samtidigt förbättrar Metformin, genom en snabb upptagning i muskelcellerna, effekten av insulin. Således motverkar det den typiska insulinresistensen hos diabetiker. Sålunda kan insulinet bättre transportera glukos in i cellerna. Metformin är också känt för att, som det enda antidiabetiska läkemedlet, effektivt förhindra hjärtattacker.

En annan fördel med användningen av Metformin är att det, i motsats till många andra medel som används för att sänka blodsocker, sällan leder till viktökning. Denna omständighet är särskilt viktig för överviktiga diabetiker. Studier har också visat att olika cancerformer sällan förekommer hos diabetiker som tar Metformin.

Sänkning av blodsocker som ett långsiktigt mål

Det permanent förhöjda blodsockret kan observeras i det långsiktiga värdet HbA1c, som också kallas blodsockerkontroll. HbA1c-värdet anger procentandelen socker i det röda blodpigmentet (hemoglobin). HbA1c-värdet anger de genomsnittliga blodsockernivåerna under de senaste veckorna, upp till de senaste tre månaderna. Detta motsvarar den genomsnittliga åldern av röda blodkroppar. Läkaren kan bestämma beroende på denna information om patienten lider av diabetes och om behandlingen är optimal för honom eller henne.

Metformins strukturformel
Metformins strukturformel

Korrekt dosering och tillämpning för optimal verkan

Metformin kan bara utöva sin optimala verkan om läkemedlet tas enligt läkares ordination. Det spelar ingen roll om patienten är över- eller normalviktig vid behandlingens början. Det rekommenderas fortfarande starkt att överviktiga diabetiker minskar på vikten, tillsammans med en förändring av kosten, för att positivt påverka sjukdomsförloppet och för att förhindra ytterligare komplikationer av diabetes.

En fördel med Metformin är att läkemedlet kan kombineras med andra läkemedel för behandling av diabetes och insulin. I början av behandlings bör diabetiker ta en låg dos av Metformin och eventuellt öka gradvis på doseringen, beroende på blodsockernivåerna.

Metformin sväljs vanligtvis hela efter en måltid med lite vatten. Efter ungefär fyra till fem dagar kan dosen ökas till en tablett två gånger dagligen. Efter ytterligare fyra till fem dagar är det möjligt att öka intaget till en tablett tre gånger om dagen. Huruvida en ytterligare ökning är nödvändig ser man inom loppet av de kommande fyra veckorna.

Dock bör Metformin inte höjas till mer än 850 mg per dos, eftersom den maximala effekten av läkemedlet uppnås i så fall. Därefter stiger risken för oönskade biverkningar. En ökning av dosen bör endast ske under medicinsk övervakning.

Gränserna för behandling med Metformin

Diabetes är svår att bota. Behandlingen med Metformin är därför bara en stödåtgärd som syftar till att behandla fler, möjligen allvarliga konsekvenser av sjukdomen genom en kontroll av blodglukosnivån. Fluktuerande blodsockernivåer är ett resultat av den minskande kraften i bukspottkörteln, som ofta orsakas av en ohälsosam livsstil och sockerrik diet.

Användningsbegränsningar (kontraindikationen) av Metformin

Dock kan kontraindikationer utesluta en viss grupp av patienter från behandling med Metformin. Bland dem finns det en risk att den aktiva substansen förvärrar sjukdomen. Om man är överkänslig mot den aktiva substansen kan läkaren inte ordinera läkemedlet.

Eftersom Metformin utsöndras via njurarna ska man vara särskilt försiktig om patienten har en nedsatt njurfunktion. Vid akut njursjukdom kan detta leda till allvarliga infektioner, chock och uttorkning. Om äldre patienter eller personer, som använder antihypertensiva-, antiinflammatoriska- och dräneringsmedel, använder Metformin ska en särskild medicinsk övervakning ske.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans