• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Erektil dysfunktion / Priapism

Priapism

Priapism är ett potensproblem som drabbar män i alla åldrar. Sjukdomen gör att man har en långvarig och smärtsam erektion som pågår i mer än fyra timmar. Priapism kan behandlas med icke-medicinska och medicinska hjälpmedel.

Vad är priapism?

Priapism drabbar män och innebär att man har en erektion som varar i mer än fyra timmar. Den motsvarande sjukdomen för kvinnor (kvinnlig priapism) är clitorism. Normalt är det sexuell upphetsning som orsakar och upprätthåller en erektion. När det kommer till priapism, kan sexuell upphetsning vara den ursprungliga orsaken till att erektionen uppstår, men erektionen kvarstår inte på grund av upphetsning.

Vilka symtom har priapism?

Priapism orsakas av en normal erektion. Skillnaden är att priapism är en förlängd erektion och erektionen upphör alltså inte. För att klassas som priapism måste erektionen ha varat i över fyra timmar. Erektionen är smärtsam och penisen gör ont och är öm. Oftast är penisen styv, men penisens ände är mjuk.

Varför uppstår priapism?

Priapism uppstår på grund av störningar i nervsystemet. En erektion kan således inte upphöra, utan den övergår i ett smärtsamt tillstånd. För att förstå hur priapism uppstår måste man först förstå hur en erektion uppstår.

Hur uppstår en normal erektion?

En erektion uppstår när en man blir sexuellt upphetsad. Nervsystemet producerar kemikalien kväveoxid, som gör att de blodådror som för blod in i penisen slappnar av och utvidgas. Således ökar blodflödet in i penisen och det här resulterar i att penisen styvnar. När den sexuella upphetsningen upphör flödar blodet ut igen på grund av att blodådrorna drar ihop sig.

Hur uppstår priapism?

Priapism beror på att penisen inte töms på blod på grund av en störning i blodcirkulationen. Det betyder att blodet blir kvar i penisen och resultatet är priapism. Den här störningen beror på olika faktorer som påverkar eller skadar nervsystemet.

Vilka är de vanligaste orsakerna till priapism?

Ofta är den bakomliggande orsaken till priapism en sjukdom eller ett läkemedel, men priapism kan även orsakas av andra nervskador. De här faktorerna påverkar nervsystemet och således in- och utflödet av blodet i penisen. Ibland finns ändå ingen känd orsak till nervskadan. Här nedan listar vi de vanligaste kända orsakerna till priapism.

Sicklecellanemi

En av de vanligaste orsakerna till priapism är sicklecellanemi. Det här är en ärftlig sjukdom som gör att de röda blodkropparna inte utvecklas normalt. Således fungerar de inte heller som de normalt ska göra och särskilt för män kan det här innebära att de klumpar ihop sig. Resultatet är ett långsammare blodflöde, vilket kan orsaka smärtsamma och ihållande erektioner.

Läkemedel

Olika läkemedel kan störa nervsystemets funktion och mer specifikt de nerver som gör att penisens blodådror vidgas och dras ihop. Blodådrorna dras inte ihop och blodet blir kvar i penisen. Läkemedel som kan orsaka priapism inkluderar anabola steroider, antidepresseiva läkemedel (till exempel Prozac) och antikoagulantia. Därtill kan läkemedel som används för att behandla erektil dysfunktion och som direkt injiceras i penisen vara en bakomliggande orsak. Även vissa läkemedel som används för att behandla högt blodtryck kan vara en orsak.

Andra orsaker

Droger kan vara en orsak till priapism. Till exempel kokain, ecstasy och cannabis kan leda till detta tillstånd. Även sjukdomar som Anderson-Fabrys sjukdom, leukemi, prostatacancer, malaria och blodpropp orsakar ibland priapism. Därtill kan priapism orsakas av koldioxidförgiftning, alkoholkonsumtion, en ryggmärgsskada och av vissa spindelbett.

Vilka typer av priapism finns det?

Det finns tre olika typer av priapism. Dessa uppstår på grund av olika orsaker, de har olika allvarlighetsgrad och de behandlas alla på olika sätt. Gemensamt för dem är den smärtsamma och ihållande erektionen.

De olika typerna av priapism

 • Den vanligaste formen av priapism är lågflödespriapism eller venoocklusiv priapism. Det här är även den allvarligaste typen av priapism och orsakas av ett otillräckligt flöde av blod i penisen. Man kan drabbas av lågflödespriapism även om man är frisk och det inte förekommer en känd orsak.
 • Den andra formen av priapism är högflödespriapism. Det här tillståndet kallas även för atäriell priapism. Här ökar blodflödet i penisen på grund av en artärskada som kan ha uppstått på grund av olika orsaker.
 • Den tredje typen är återkommande priapism. Den här typen påminner om lågflödespriapism, men här handlar det om en återkommande priapism som visar sig som ihållande och smärtsamma erektioner. Dessa varar ofta två till tre timmar åt gången. Återkommande priapism behandlas ofta med medicinering.

Vem riskerar att få priapism?

Priapism kan drabba män i alla åldrar, men vanligast är sjukdomen hos män som är 30-40 år gamla. Om man till exempel har en sjukdom eller äter ett läkemedel som ofta leder till priapism är risken naturligtvis mycket högre. Samtidigt kan man även få oväntade nervskador som orsakar priapism.

Hur vanligt är priapism?

Risken för att en man generellt sett drabbas av priapism är låg. Däremot är den väldigt hög hos riskgrupper, såsom män med sicklecellanemi. Nio av tio män med sicklecellanemi beräknas drabbas av priapism. Även män som tar vissa potensmedel har en högre risk än friska personer, men här är den mycket lägre än för personer med sicklecellanemi. Endast en av 1000 personer som använder potensmedel tros få priapism.

Myten om Viagra

Många tror att Viagra, och andra potensmedel, ofta eller alltid leder till priapism. De tror också att dessa potensmedel ger konstanta erektioner och att det enda som krävs är ett piller för att penisen ska bli styv. Detta är inte fallet.

För att läkemedel som Viagra, Cialis, Levitra och Spedra ska fungera krävs det att mannen är upphetsad, och dessa piller hjälper den erektila funktionen att fungera som vanligt. Dessa behandlingar leder alltså inte automatiskt till priapism, och att priapism skulle ske i samband med Viagra och de andra potensmedlen är ytters ovanligt.

Hur diagnostiserar man priapism?

Särskilt lågflödespriapism är ett nödfall och om man märker att man har symtom som gör att man misstänker priapism ska man omedelbart åka in till akuten. Om priapism inte behandlas inom 24 timmar kan kroniska skador nämligen uppstå i penisen. Det här kan leda till att man inte kan få eller har stora svårigheter att uppnå en erektion i framtiden. Detta tillstånd kan också leda till trauma och mentala komplikationer.

Hur orsaken till priapism diagnostiseras

För att diagnostisera priapism måste en fysisk undersökning göras. Därtill tar läkaren i beaktande olika faktorer, såsom hur länge du haft erektionen, hur länge dina erektioner normalt håller i sig, om du nyss tagit läkemedel eller droger och om du skadat dig på något sätt. De här faktorerna kan indikera att det är just frågan om priapism och således försnabba diagnostiseringen.

Blodprov hjälper ofta att hitta orsaken till priapism. Lågflödespriapism diagnostiseras ofta om det inte finns tillräckliga mängder syre och höga halter av koldioxid i blodet. Med blodprov kan man även avgöra om det handlar om anemi. Med en skanning, såsom en ultraljudsskanning, kan man bedöma om det uppstått en skada. I det här fallet handlar det ofta om högflödespriapism.

Hur behandlar man priapism?

Priapism behandlas beroende på vilken typ av priapism man har. Om man har lågflödespriapism är behandlingen effektivare ju tidigare den görs. Det som är viktigt att notera är att man alltid ska söka hjälp vid priapism så snabbt som möjligt och alltid hos en akutmottagning. En obehandlad priapism kan leda till impotens. De olika behandlingsmetoderna är dränering, injektion av kärlsammandragande läkemedel, nedkylning och läkemedel.

Dränering av blod

Den här behandlingen rekommenderas som första behandling av lågflödespriapism. Här träder man in en nål i svällkropparna och dränerar blodet. Dränering gör att erektionen avtar och de smärtsamma symtomen avtar. Det kan behövas flera behandlingsgånger för att dräneringen ska verka. I vissa fall använder man även sterilt vatten för att tvätta ut blodådrorna.

Injektion av kärlsammandragande läkemedel

Ett kärlsammandragande läkemedel, såsom adrenalin, kan injiceras för att behandla priapism. Den här behandlingen används främst om dräneringen inte hjälper. Man sprutar in läkemedlet i penisens vävnad. Läkemedlet verkar genom att blodådrorna sammandras. Det här gör att blodet flödar ut ur penisen. Extra blod kan inte heller flöda in.

Nedkylning

Man kan kyla ner penisen med kylpåsar. De här kan hjälpa mot svullnaden som uppstår vid priapism. Nedkylning används främst vid högflödespriapism och då läggs kylpåsar vid området mellan penisens bas och anus.

Kirurgisk operation

I sista hand använder man kirurgisk operation. Vid lågflödespriapism används kirurgisk shunt. Med den här proceduren skapar man en ny väg för blodet att flöda ut ur penisen. Den här operationen kan endast göras inom några timmar efter att priapismen uppstått. Kirurgisk shunt kan leda till erektil dysfunktion, men risken för den här komplikationen är liten. Om erektil dysfunktion uppstår kan detta besvär ibland behandlas kirurgiskt.

Vid högflödespriapism knyts artären och blockeras på så sätt. Det här skapar ett normalt blodflöde i penisen. Artärerna kan även blockeras med ett gel som löses upp efter en tid. Med en kirurgisk operation kan man även behandla andra artärskador som kan orsaka högflödespriapism.

Vilka läkemedel kan man använda för att behandla priapism?

Återkommande priapism behandlas med läkemedel. Oftast används ämnena gonadotropinfrisättande hormonagonister och antiandrogener. De här läkemedlen gör att sannolikheten att man får en erektion minskar. Läkemedlen sänker nämligen nivån av hormonet testosteron i blodet. Dessa läkemedel ska endast användas av vuxna personer.

Medicinskt granskad av
Dr. Mahesh Chhaya MBBS Skriven av vår redaktion
Senast granskad 24-02-2023
Erektil dysfunktion

Vår tjänst:
 • Privat och konfidentiell serviceDiskret paketering och krypterad data
 • Receptbelagda läkemedelAlltid från fullt reglerade brittiska apotek
 • Inga läkarbesökSnabb konsultation online
 • Leverans nästa arbetsdagOm du beställer innan kl. 16:30 på en vardag
Se behandlingar
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel