> Eli Lilly

Eli Lilly

Eli Lilly är ett välkänt namn inom läkemedelsindustrin med en historia av innovation och utveckling av hälsovård. Det är mest kända för sitt impotensläkemedel Cialis bland gemene man, men är också ansvariga för flera andra produkter, bland annat inom psykiatrin.

Läs mer om Cialis här.

Historik

Eli Lilly & Co är ett amerikanskt företag med internationell räckvidd, grundaren hette Eli Lilly och började sin karriär som apotekare redan 1876. Företaget lanserade till en början ett gelatin skal för piller och kapslar, för att underlätta intaget. Vid företagets början var Eli den enda forskaren men 1886 anställdes den första forskaren och man utvecklade företaget till att även innehålla en avdelning dedikerad för forskning och utveckling.

Allteftersom företaget utvecklades expanderade Lilly till andra områden än gelatin belagda tabletter och var ett av de första företagen som började massproducera insulin 1923, vilket attraherade specialister till företagets avdelning för forskning och utveckling.

1934 gjorde man sin första flytt över Atlanten och man öppnade ett kontor i London och började producera penicillin, blodplasma och Merthiolat under andra världskriget, faktum är att man var ett av de första läkemedelsföretagen som massproducerade penicillin. På 1950-talet expanderade Lilly ytterligare till veterinärmedicinsk forskning och byggde fler internationella forsknings- och utvecklingsbyggnader. 1971 köpte man upp företaget Elizabeth Arden, vilket man senare sålde med stor vinst till Faberge.

På 1970-talet såg man en massiv ökning av läkemedelsproduktion av Lilly och man gav sig även in på marknaden för medicinskutrustning, genom sitt köp av IVAC Corp. 1998 ingick man ett samrisk företag med Icos Corporation, vilket var i samma tidsram som man började tillverka Cialis, som Lilly sedan introducerade till allmänheten.

Under dess tidiga dagar var Lilly ett av de första företagen som faktiskt krävde av deras kunder arr få en behandling rekommenderad av en doktor innan de var tillåtna att använda det, främst beroende på den potentiella risken för biverkningar. Eli Lilly är också en registrerad medlem av Europeiska federationen för Läkemedelsindustrier och Föreningar och har en företagskultur av välgörenhet och medvetenhet av förfalskningar.

Läs mer om Eli Lilly här

Behandlingar

En av Eli Lillys mest populära behandlingar är Cialis. ett läkemedel för behandling av impotens, som kan hjälpa dig att bli av med symptomen på erektionsproblem i upp till 36 timmar i taget. Man har på senare tid vidareutvecklat detta läkemedel till en daglig dosering, och denna tablett tas regelbundet för att helt undvika symptomen på impotens. Lilly är även världens största producent av psykiatriska behandlingar. Man producerar även behandlingar för bland annat diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och tillverkar mediciner för endokrinologi och onkologiska syften.

Vad visar framtiden

De kommande åren kommer se Elli Lilly & Co fortsatta expansion inom produkter för kardiovaskulära sjukdomar, onkologi, intensivvård, neurovetenskap, mäns hälsa och muskuloskeletala och behandling av diabetes. Man kan även se Eli Lilly på flera TV-kanaler i Sverige, där man försöker öka medvetenheten om erektionsproblem, att det finns hjälp att få och att det inte är något man ska dra sig för att söka hjälp för.

Vad hittar jag på den här sidan?
Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans