> Manligt håravfall > Propecia > Biverkningar med Propecia

Biverkningar med Propecia

Den här sidan handlar om Propecias biverkningar. Du kan även beställa Propecia online med vår snabba och smidiga läkarservice.

Propecia är en väldigt effektiv receptbelagd behandling mot manligt håravfall, men man bör notera att det finns en risk för biverkningar vid användning av Propecia. Risken är inte särskilt hög och de flesta biverkningar är inte att betrakta som allvarliga. Och om du skulle drabbas av en biverkning kommer den sannolikt att vara temporär och försvinna när kroppen anpassat sig till läkemedlet. Biverkningarna drabbar heller inte alla som använder läkemedlet, utan i kliniska undersökningar har det visat sig att endast två av 100 personer drabbas. De mer allvarliga biverkningarna som kan förekomma är mer sällsynta än de lindriga biverkningarna. Du kan se en översikt av biverkningar nedan genom att klicka på relevant kroppsdel.

Kardiovaskulära

Hjärtklappning är inte en vanlig biverkning med Propecia men kan inträffa.

Ansikte

Även om det är väldigt sällsynt kan allergiska reaktioner uppstå vid användande av detta läkemedel. Dessa kan karaktäriseras av svullnad av läpparna, ansikte, tunga eller hals. Om du upplever tendenser på detta ska du omedelbart avsluta behandling med Propecia och kontakta din doktor.

Könsorganet

Det finns en risk att du upplever en nedsatt sexlust eller erektionssvårigheter samtidigt som du använder Propecia. Du kan också uppleva en nedsatt spermievolym. Smärta i testiklarna kan också upplevas. Värt att notera är att dessa sidoeffekter ofta går över när kroppen vant sig och försvinner helt om du upphör att ta behandlingen.

Huden

Även om det är sällsynt så kan du uppleva klåda eller utslag.

Propecia biverkningar

Klicka på relevant kroppsdel för att läsa mer om hur Propecia påverkar kroppen

Vanliga biverkningar med Propecia

Det är känt att Propecia kan orsaka biverkningar som påverkar sexlusten och den sexuella hälsan. Det är dock viktigt att känna till att dessa biverkningar (nedsatt sexlust eller erektil dysfunktion) drabbar färre än en av hundra män. Man har även funnit att patienter som har använt Propecia under en längre tid drabbas av biverkningar i mindre utsträckning. Detta då kroppen efter ett tag vänjer sig vid intaget av läkemedlet.

Det ska även noteras att de flesta män som mot förmodan drabbas av dessa biverkningar endast upplever temporära biverkningar och att de försvinner efter avslutad behandling. Om du upplever några tecken på erektionsproblem och känner dig obekväm med detta, ska du kontakta din läkare som då får besluta om du ska avsluta eller fortsätta behandlingen.

Vanliga Sällsynta
Svårigheter att uppnå en erektion
Minskad sexlust
Minskad spermievolym
Hudutslag
Klåda
Nässelfeber eller nässelutslag
Smärta i testiklarna
Svullnad av läppar eller ansikte

Erektil dysfunktion

Data från sex kliniska tester på Propecia visar att erektil dysfunktion (ED) är en biverkning som drabbar cirka 6 till 8 procent av patienterna. ED är en biverkning som ofta förekommer i studier på Propecia, oavsett om studien i fråga är dubbelblind, randomiserad eller placebokontrollerad. Symptomen på erektil dysfunktion kan vara kvarstående och inkluderar följande symptom:

  • Svårigheter att få en erektion
  • Svårigheter att bibehålla en erektion
  • Minskad sexlust

I en större kohortstudie på 14 772 manliga patienter som tog finasterid var erektil dysfunktion den vanligaste biverkningen som patienterna rapporterade om. 143 patienter (motsvarande cirka 1 procent av patienterna) avbröt sin behandling på grund av nedsatt erektil förmåga. Denna biverkning drabbade 8 procent av de män som tog finasterid (Propecia) och 4 procent av de patienter som gavs placebo.

Biverkningen tros uppstå till följd av att Propecia hämmar DHT, vilket är ett hormon som spelar en avgörande roll för den erektila fysiologin. I flera studier på såväl djur som människor har man kunnat bekräfta att Propecia och andra 5-alfa-reduktas-hämmande läkemedel kan ha en negativ inverkan på den erektila förmågan. Genom att sänka kroppens nivåer av DHT kan det manliga håravfallet stoppas, men eftersom detta hormon även verkar på nerverna, den glatta muskulaturen, vävnaden och signalvägarna i penis kan alltså lägre nivåer av DHT även leda till erektil dysfunktion.

Minskad sexlust

En annan biverkning av Propecia som kan vara beständig även efter att man har slutat ta läkemedlet är ett minskat intresse för sex. Studier visar att 5 procent av alla män som tar finasterid upplever en minskad sexlust, jämfört med 3 procent av de män som ges en placebo. I en studie på 71 patienter som drabbats biverkningar av sexuell art efter att ha tagit Propecia upplevde 94 procent en minskad sexlust. Den genomsnittliga varaktigheten för de sexuella biverkningarna var 40 månader, mätt från tiden för intaget av läkemedlet. En bestående minskad sexlust drabbar dock endast ett mindre antal patienter.

Ejakulatoriska störningar

I 20 tester av Propecia har man kunnat påvisa förekomsten av ejakulatoriska störningar. Detta gäller även i tester av andra 5-alfa-reduktashämmare. Propecia har kopplats sammans med flera olika ejakulatoriska störningar, såsom retrograd ejakulation, utebliven ejakulation och en minskning av sädesvolymen. I studier på 5-alfa-reduktashämmande läkemedel har man funnit att 4 procent av de män som tar finasterid upplever någon form av ejakulatorisk störning, jämfört med 1 procent av de män som tar en placebo.

Sällsynta biverkningar av Propecia

Du bör omedelbart kontakta din behandlande läkare om du skulle uppleva en biverkning som är sällsynt, eller om du upplever någon sidoeffekt som inte är listad ovan men som gör dig orolig. Du ska också omedelbart kontakta din läkare om du upplever några symptom på allergiska reaktioner, vilka inkluderar svullnad av läppar och ansikte samt svårigheter att andas. Det finns rapporter om att Propecia kan orsaka depression och, i sällsynta fall, självmordstankar. Om du misstänker att det hänt ska du genast sluta ta läkemedlet och kontakta en läkare eller vårdcentral.

Viktigt att känna till om biverkningar av Propecia

Som patient är det viktigt att notera följande om de biverkningar som kan uppstå vid användning av Propecia:

  • Propecia är ett effektivt läkemedel för behandling av androgen alopeci (ärftligt håravfall) och är dessutom det enda läkemedlet som tar itu med orsaken till håravfallet.
  • Läkemedlets effekt är bevisad.
  • Flera studier har visat att Propecia är säkert att använda under en längre tid för majoriteten av användare. Doseringen på 1 mg finasterid är liten och likaså risken för biverkningar. I de fall där biverkningar har rapporterats har biverkningarna varit övergående.
  • Det finns få alternativa effektiva behandlingar.
  • Om du upplever allvarliga biverkningar ska du genast sluta ta Propecia och kontakta din läkare.
  • Det är helt frivilligt att ta läkemedlet eftersom manligt håravfall endast är ett kosmetiskt tillstånd och du väljer därför själv om du vill ta läkemedlet eller inte.

Vilka löper en större risk att få biverkningar?

Det finns vissa grupper av personer som idealiskt inte ska använda Propecia då de löper en ökad risk att drabbas av biverkningar. Du bör därför inte använda denna behandling om du för närvarande genomgår behandling av prostatacancer, är galaktosintolerant eller allergisk mot den aktiva ingrediensen i Propecia (finasterid).

Hur kan man beställa Propecia?

Tack vare euroClinix smidiga läkarservice kan du köpa Propecia online. Du får genomgå en medicinsk konsultation på nätet som inte tar mer än några minuter, varpå en av våra läkare granskar din information. Om vår läkare bedömer att du bör använda Propecia för att behandla ditt håravfall skriver denne ut ett recept på läkemedlet och du får möjlighet att beställa din behandling via oss.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans