Propecia - biverkningar

Den här sidan handlar om Propecias biverkningar. Du kan även köpa Propecia online med vår snabba och smidiga läkarservice.

Propecia är en väldigt effektiv receptbelagd behandling mot håravfall, men man bör notera att det finns en risk för biverkningar vid användning av Propecia. Risken är inte hög och de flesta biverkningar är inte att betraktas som allvarliga. Och om du skulle drabbas av en biverkning kommer de sannolikt vara temporära och försvinna när kroppen anpassat sig till läkemedlet. Biverkningarna drabbar heller inte alla som använder det och under kliniska undersökningar visade sig att endast två av 100 personer drabbades. De mer allvarliga biverkningarna som kan förekomma är mer sällsynta. Du kan se en översikt av biverkningar nedan genom att klicka på relevant kroppsdel.

Kardiovaskulära

Hjärtklappning är inte en vanlig biverkning med Propecia men kan inträffa.

Ansikte

Även om det är väldigt sällsynt kan allergiska reaktioner uppstå vid användande av detta läkemedel. Dessa kan karaktäriseras av svullnad av läpparna, ansikte, tunga eller hals. Om du upplever tendenser på detta ska du omedelbart avsluta behandling med Propecia och kontakta din doktor.

Könsorganet

Det finns en risk att du upplever en nedsatt sexlust eller erektionssvårigheter samtidigt som du använder Propecia. Du kan också uppleva en nedsatt spermievolym. Smärta i testiklarna kan också upplevas. Värt att notera är att dessa sidoeffekter ofta går över när kroppen vant sig och försvinner helt om du upphör att ta behandlingen.

Huden

Även om det är sällsynt så kan du uppleva klåda eller utslag.

Propecia biverkningar

Klicka på relevant kroppsdel för att läsa mer om hur Propecia påverkar kroppen

Vanliga biverkningar med Propecia

Det är känt att Propecia kan orsaka biverkningar som påverkar sexlusten och den sexuella hälsan.

Det är dock viktigt att känna till att detta (nedsatt sexlust eller erektil dysfunktion) drabbar mindre än en av hundra män. Man har även funnit att ju längre du använder Propecia, ju mindre är risken att du inte kommer drabbas av dessa biverkningar.

Det ska även noteras att de flesta män, som mot förmodan drabbas av dessa biverkningar, endast upplever temporära biverkningar och att de försvinner efter avslutad behandling. Om du upplever några tecken på erektionsproblem och känner dig obekväm med detta, då ska du kontakta din doktor som får besluta om du ska avsluta eller fortsätta behandlingen.

Vanliga Sällsynta
Svårigheter att uppnå en erektion
Minskad sexlust
Minskad spermievolym
Hudutslag
Klåda
Nässelfeber eller nässelutslag
Smärta i testiklarna
Svullnad av läppar eller ansikte

Sällsynta biverkningar av Propecia

Du bör omedelbart kontakta din doktor om du skulle uppleva en biverkning som är sällsynt, eller om du upplever någon sidoeffekt som inte är listad ovan, men som gör dig orolig. Du ska också kontakta din doktor direkt om du upplever några symptom på allergiska reaktioner, vilket inkluderar svullnad av läppar och ansikte, eller svårigheter att andas.

De som löper en ökad risk att utveckla biverkningar

Det finns vissa grupper av personer som idealiskt inte ska använda Propecia, då de löper en ökad risk att utveckla biverkningar. Du är därför inte lämpad för denna behandling om du genomgår behandling av prostatacancer, är galaktosintolerant eller allergisk mot den aktiva ingrediensen i Propecia (finasterid).

Behandla manligt håravfall

Vår service
Välj ditt läkemedel
Fyll i formuläret
med medicinska frågor
Läkaren skriver
ut receptet
Ditt läkemedel levereras
till dig nästa arbetsdag
Kostnadsfri leverans