COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Telefonnummer Livechatt
Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag
Startsidan / Manligt håravfall / Propecia (Finasterid) / Finasterid mot håravfall

Finasterid mot håravfall

Finasterid är den aktiva ingrediensen i Propecia, ett läkemedel som används för att behandla manligt håravfall. Propecia tillverkas av MSD. Som en del av att bli ett receptbelagt läkemedel måste produkten visa sig ha mer positiva än negativa verkningar. Man har därför visat under kliniska tester att behandling med Propecia ger effektiva resultat genom att förebygga håravfall, samt att främja tillväxt av nytt hår. Propecia godkändes av FDA (den amerikanska motsvarigheten till läkemedelsverket) 1997 och är ett receptbelagt läkemedel som är bevisat effektivt mot håravfall och alopeci.

Vad är finasterid?

Finasterid är en syntetisk anti-androgen. Det hämmar enzymet 5-alfa-reduktas från att transformera testosteron till DHT (dihydrotestosteron), vilket är den huvudsakliga anledningen till håravfall bland män. På detta sätt upphör oftast håravfallet, och i ungefär 50% av fallen kommer återväxt av hår synas på de delar av skalpen där det tidigare funnits en märkbar avsaknad av hår. I 99% av fallen kommer Propecia (finasterid) stoppa håravfallet och det håret du har kommer inte minskas. Trots att håravfall hos män oftast beror på genetiska orsaker kan finasteride faktiskt effektivt behandla det. Finasterid godkändes för behandling av benign prostataförstoring (BPH) redan 1992 och godkändes 1997 för behandling av manligt håravfall.

Effekterna av Finasterid (Propecia)

Hur fungerar finasterid?

Finasterid är som tidigare nämnts en 5-alfa-reduktashämmare. Detta enzym hindrar det manliga könshormonet testosteron från att omvandlas till DHT (dihydrotestosteron). Hårsäckarna är känsliga gentemot denna biprodukt och den kan göra att hårsäckarna krymper, vilket i sin tur gör att du tappar håret och hårväxten blir långsammare.

Kemisk Struktur för Finasterid

Om inte håravfallet behandlas kommer hårrötterna till slut vara så små att inget hår kan växa från dem. När finasterid stoppar 5-alfa-reduktas från att tillverka dihydrotestosteron kommer enzymet inte längre kunna förstöra hårrötterna. Detta hindrar ytterligare håravfall från att inträffa och kommer hjälpa hårrötterna att läka, så nytt hår kan växa fram.

Om hårsäckarna fortfarande är intakta, kommer håret kunna växa tillbaka om du behandlar din hårbotten med finasterid. Vid behandling med finasterid kommer hårrötterna med tiden att växa sig större, vilket motverkar håravfall.

Hur lång tid tar det för finasterid att börja verka?

Alla som lider av håravfall skulle gärna se att håret kom tillbaka redan nästa dag, men det kan ta lång tid innan håravfallet vänder och håret växer ut igen. Finasterid fungerar inte omedelbart, det finns ingen sådan mirakelkur, alla produkter som utlovar detta far med osanning. Om du vill se positiva resultat är det viktigt att använda behandlingen över en längre tid. ofta krävs det minst 3 månaders behandling och minst sex månader efter påbörjad behandling innan du ser tydliga resultat. De flesta män kommer ser signifikanta resultat efter ett års användande av Propecia. Finasterid är generellt sett en långsiktig behandling och håravfallet kan återkomma om du slutar använda det.

hur finasterid fungerar

Hur doseras finasterid?

Vid behandling av ärftligt håravfall tas finasterid i tablettform en gång om dagen. De filmdragerade tabletterna innehåller 1 mg av den aktiva ingrediensen.

Finasterid är även godkänt för behandling av godartad prostataförstoring, men tas då i en betydligt högre dos.

Finasterid är endast officiellt godkänt för användning av vuxna män. Utskrift av läkemedlet till kvinnor sker i sällsynta fall.

Vilka biverkningar kan finasterid ge upphov till?

Generellt sett tolereras finasterid väl. Mindre vanliga biverkningar som kan uppstå hos män som använder behandlingen är följande:

 • Minskad sexuell drift
 • Problem kopplade till erektion och utlösning
 • Minskning av sädesvätskans volym

Ibland kan också nedstämdhet inträffa. Information saknas om frekvensen av de överkänslighetsreaktioner som finns beskrivna, såsom hudsymptom, svullnad i ansiktet, hjärtklappning, ömhet, förhöjd leverfunktion, bröstförstoring, testikelsmärta och infertilitet.

Finasterid kan öka risken för bröstcancer hos män. Om bröstförändringar uppstår i samband med användning av läkemedlet, bör du därför omedelbart kontakta din läkare.

Post-finasteridsyndrom

En sällsynt biverkning av behandlingen är det så kallade post-finasteridsyndromet. Det kan ske omedelbart efter att du har börjat använda läkemedlet, men det kan också ske efter flera månader eller år av en behandling med finasterid så gott som fri från biverkningar.

Möjliga symptom är:

 • Minskad sexuell drift
 • Orgasmstörningar
 • Fysiologiska förändringar av testiklar och penis
 • Huvudvärk
 • Muskelförtvining
 • Kraftig svettning
 • Paniktattacker, ångeststörning eller depression

Symptom kopplade till post-finasteridsyndrom kan kvarstå även en längre tid efter avslutad behandling eller till och med permanent.

Kan andra läkemedel orsaka interaktioner med finasterid?

Baserat på den medicinska kunskap som idag finns tillgänglig, förekommer inga interaktioner mellan finasterid och andra läkemedel. Den generella rekommendationen om du känner dig osäker på om ett läkemedel kan kombineras med andra preparat, är att konsultera apotekspersonal eller din läkare.

När är det inte säkert att använda finasterid?

Även om de allra flesta män som behöver behandling av manligt håravfall kan använda finasterid, finns det ett par undantag, och de rekommenderas att inte använda propecia/finasterid. Riskgrupperna för finasterid innefattar: kvinnor, barn (under 18 år), män som är allergiska mot den aktiva ingrediensen, män som genomgår behandling för prostatacancer och de män som är intoleranta mot galaktos.

Patienter som har urineringsproblem bör endast använda finasterid under noggrann medicinsk övervakning. Läkemedlets aktiva ingrediens har en inverkan på PSA-nivån, vilken är viktig för diagnosticering av prostatacancer. Därför måste maligna prostataförändringar uteslutas innan en behandling med finasterid påbörjas. Även under själva behandlingen bör regelbundna kontroller göras för att tidigt upptäcka eventuell prostatacancer.

Det är också viktigt att observera att finasterid inte ska handhas av gravida kvinnor då detta läkemedel kan vara skadligt för fostret, på grund av sin förmåga att påverka utvecklandet av vissa hormoner.

Vilka slutsatser har man dragit i kliniska studier med finasterid?

I studier har man kunnat se att behandling med finasterid ger ett effektivt resultat, inom bara 3-6 månader från dess att du har börjat använda läkemedlet bör du märka en stor skillnad i hårets konsistens och volym. Man har tidigare antagit att finasterid bara är effektivt mot genetiskt och hormonellt betingat håravfall för män. Amerikanska studier har dock visat att läkemedlet kan stoppa ärftligt håravfall även hos kvinnor.

Finasterid har i kliniska studier visat sig ha en positiv verkan på håravfallet hos män med mild till måttlig grad av androgent håravfall. Forskare har inte funnit några signifikanta skadliga effekter vid behandling med finasterid som skulle utesluta långtidsanvändning av läkemedlet.

Finasterid är ett beprövat läkemedel

Forskarna i en studie påpekar också att finasterid inte är ett nytt läkemedel utan godkändes för ungefär 20 år sedan. De pekar även på att preparatet under många år har använts världen över i högre doser för att behandla benign prostataförstoring (BPH), och att detta bekräftar att läkemedlet är säkert att använda ur ett långsiktigt perspektiv.

Svensk översiktsstudie av finasterid

En svensk översiktsstudie som publicerades 2013 visade att man genom att behandla med finasterid kan sakta ner håravfallets framfart och öka hårväxten. För att åstadkomma en ökad hårväxt krävs dock en långsiktig behandling med läkemedlet. Efter ett års behandling eller mer, med 1 mg finasterid dagligen, kunde man se en tillväxt på 7 till 10 procent fler hårstrån än då behandlingen inleddes.

Eftersom man kunde påvisa att håret även blev tyngre, tyder resultaten också på att håret blev tjockare och/eller längre. I de studier som analyserades i denna översiktsstudie behandlades män mellan 18 och 19 år. Koncentrationen av dihydrotestosteron (DHT) minskade i alla studierna som ett resultat av behandlingen med finasterid. De biverkningar som patienterna upplevde var en minskad sexdrift, erektil dysfunktion, problem med utlösning samt depression. Dessa biverkningar kan uppstå hos färre än 1% av patienterna.

Beställ din behandling online

På euroClinix kan du tryggt och säkert beställa receptbelagda läkemedel online med leverans redan nästa dag.

Vår tjänst:
 • Privat och konfidentiell serviceDiskret paketering och krypterad data
 • Receptbelagda läkemedelAlltid från fullt reglerade brittiska apotek
 • Inga läkarbesökSnabb konsultation online
 • Leverans nästa arbetsdagOm du beställer innan kl. 16:30 på en vardag
Begär ditt recepteller läs mer om vår service
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel