• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Herpes / Bältros

Bältros

Beställ behandlingar för bältros med onlinerecept

Bältros är en vanlig virussjukdom som orsakas av samma virus som vattkoppor. Det är en vanlig hudsjukdom som i sig är ofarlig, men den kan upplevas som mycket jobbig rent fysiskt och påfrestande ur ett psykologiskt perspektiv.

Medicinskt granskad av
Dr. Ranjan Pruthi MBBS/MS/MRCS Ed/MRCG Skriven av vår redaktion
Senast granskad 04-10-2021

Vad är bältros?

Bältros är en virussjukdom vars vanligaste symtom är ett "bälte" av blåsor på huden. Därav namnet. Sjukdomen kan endast drabba de som tidigare har haft vattkoppor. Viruset som ger vattkoppor försvinner inte, utan stannar kvar i kroppen för resten av livet. Ifall viruset aktiveras igen, så uppstår bältros. Viruset som ger både vattkoppor och bältros är ett herpesvirus, och heter varicella zoster.

En stor del av de som drabbas är över 50 år gamla, men virussjukdomen kan även drabba barn och ungdomar. Då en majoritet av alla svenskar har haft vattkoppor i sin barndom, är bältros en väldigt vanlig sjukdom i Sverige. Ungefär var femte människa kommer någon gång i livet att få sjukdomen. Då uppskattningsvis tre av tusen personer varje år får bältros, innebär det att ungefär 30.000 svenskar drabbas per år.

Från vattkoppor till bältros

När en person får vattkoppor, så sprider sig varicella zoster-viruset i nervrötterna. Där ligger det, inaktivt, för resten av livet. Ibland kan dock viruset aktiveras igen när immunförsvaret är svagt, till exempel efter en längre period med dålig hälsa, eller i sammanband med en hög ålder.

Människor som har sjukdomar som angriper immunförsvaret, som till exempel HIV, eller har gått igenom strålningsterapi eller någon annan typ av medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret negativt, har också en högre risk att få sjukdomen.

Med detta sagt finns det inte en anledning till att en person får bältros. I övrigt fullt friska människor utan problem med immunförsvar kan också få sjukdomen.

Symtom

Anledningen till namnet bältros är att virussjukdomen oftast bildar ett bälte av blåsor. Detta beror på att viruset sprider sig genom nervtrådar. Alltså kommer viruset röra sig från till exempel naveln ut mot sidan. I den överväldigande majoriteten av fall kommer sjukdomen endast att finnas på en sida av kroppen, då nervbanorna är uppdelade i en höger- och en vänstersida.

Att ha blåsbälten på båda sidor av kroppen, så kallad dubbelsidig bältros, är ovanligt men kan förekomma. För de flesta kommer de första symtomen på bältros vara en brännande, skarp smärta någonstans på huden. Bältros kan orsaka sådan smärta, att smärtstillande behövs.

Andra vanliga symtom i inkubationsfasen är feber, huvudvärk, trötthet och yrsel, i stort sett vanliga feber-symtom. Inom ett par dagar kommer det drabbade området att bli rödare och infekterat. Efter detta kommer vätskefyllda blåsor. Blåsorna kommer vara klara till att börja med men mörknar inom ett par dagar. Bältros är känt för den klåda som många sjuka upplever, men det är viktigt att inte försöka klia och ta hand om blåsorna på ett hygeniskt sätt för att undvika infektion.

Bältros försvinner oftast inom 2 veckor, men kan i vissa fall ha mer långvariga effekter i form av nervsmärtor.

Blåsor i ansiktet

Bältros kan sprida sig i ansiktet, vilket kan upplevas som mycket obehagligt och jobbigt hos de som fått detta symtom. Så länge virussjukdomen inte sprider sig till ögat, är bestående negativa hälsoeffekter ovanliga.

Bältros i ögat

Sjukdomen kan infektera ögat, men det är vanligare att ögonlocket blir svullet och ger ifrån sig sekret (vätska). Även om ögat inte är infekterat, kan det upplevas som om ögat värker.

I ovanliga fall kan virussjukdomen orsaka blåsor på hornhinnan och bindhinnan. Ifall du misstänker att du har fått virusinfektionen i ögat är vår rekommendation att du uppsöker en ögonläkare.

Bältros i örat

Sjukdomen kan sprida sig till örat. I dessa fall kan illamående, balanssvårigheter, och andra symtom som är vanliga vid öronsjukdomar göra sig gällande. euroClinix uppmanar de som tror att de fått sjukdomen i eller runt örat att uppsöka närmaste öronspecialist.

Invärtes bältros

Sjukdomen kan i mycket ovanliga fall sprida sig till inre organ, och kan då orsaka akuta hälsoproblem som till exempel hjärninflammation och ansiktsförlamning (som i de flesta fall är temporär).

Komplikationer efteråt – nervsmärtor

Bältros kan leda till nervsmärta efter att blåsorna och hudirritationen har försvunnit. Enligt vissa undersökningar upplever 10% att de har någon typ av långvarig nervsmärta efter sjukdomen botats. Risken för nervsmärta ökar ju äldre du är.

Kan man få bältros flera gånger?

Det är möjligt att få bältros ett flertal gånger, men detta är ovanligt. Det är främst människor som har nedsatt immunförsvar som kan få sjukdomen vid upprepade tillfällen.

Bältros – smittar det?

Människor som har fått sjukdomen kan inte smitta andra människor med bältros. Däremot kan viruset smitta de som inte tidigare haft vattkoppor. I dessa fall får den smittade just vattkoppor.

Om du har bältros så bör du hålla dig undan från människor som av någon anledning har nedsatt immunförsvar, då vattkoppor kan vara farligt för dem. Framförallt bör de undvika att komma i kontakt med sårvätska.

Bältros under graviditet

Sjukdomen är ovanlig hos gravida, och påverkar inte fostret ifall den gravida kvinnan tidigare har haft vattkoppor. I dessa fall har barnet redan fått ett fungerande skydd mot viruset.

Om den havande kvinnan däremot inte haft vattkoppor, så är det mycket viktigt att inte komma i kontakt med de som har bältros. Detta på grund av att barnet kan födas med vattkoppor, vilket kan vara ett allvarligt hälsoproblem för fostret.

Om den gravida kvinnan får vattkoppor under den första hälften av sin graviditet, är risken mycket liten för några fosterskador.

Vaccin

Sedan 2013 har svenskar kunnat vaccinera sig mot bältros. Främst är det människor som är äldre än 50 år som borde fundera på vaccination. Vaccinet är till för de med fungerande immunförsvar. Det skydd som vaccinet ger minskar med tiden och är generellt sämre ifall du är över 70 år.

Från och med den första november 2014 ingår inte Zostavax (vaccin) i högkostnadsskyddet. Ifall du vill vaccinera dig, så får du stå för kostnaden själv.

Medicin mot bältros

euroClinix har två olika behandlingar som hjälper vid sjukdomen. De behandlingar vi erbjuder är Famvir Aciklovir och Valtrex. Alla tre är antivirala behandlingar som används för att minska smärta och lindra symtom, och är bevisat effektiva enligt flera medicinska rapporter.

De behandlingar vi erbjuder kan endast användas inom 72 timmar från att huden först blir irriterad ifall du är över 50 år. Ifall du inte är över 50 år kan behandlingarna användas så länge det inte rör sig om bältros i ansiktet.

Ifall behandlingen inte sätts in inom 72 timmar, och du är yngre än 50 år och frisk, kan en antiviral medicinsk behandling börja användas i upp till en vecka efter de första symtomen.

 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel