> Herpes > Valaciclovir

Valaciclovir

Valaciclovir är den substans som ger en rad olika behandlingar mot herpes deras verkan. Det är med andra ord den aktiva substansen i ett flertal antivirala läkemedel. Enkelt förklarat är antivirala läkemedel den typ av medicinska behandlingar som hjälper kroppen motverka virusinfektioner.

Valaciclovir motverkar virusinfektioner genom att förhindra olika typer av herpesvirus från att sprida sig. Genom att angripa den del av viruset som sprider viruset vidare i kroppen, saktas spridningen av viruset i kroppen ner. Rent praktiskt innebär detta att symptom relaterade till herpes begränsas i sin omfattning, vilket gör att exempelvis munsår inte blir lika framträdande.

Vad används Valaciclovir för?

Denna behandling kan användas för att behandla olika typer herpesvirus. Bältros, könsherpes, och munherpes är tre exempel på sjukdomstillstånd som alla kan behandlas med valaciclovir. Behandlingen kan också användas som en del i eftervården efter en organtransplantation. Här på euroClinix tillhandahåller vi endast valaciclovir som en behandling mot herpesvirus.

Värt att känna till är att behandlingar med valaciclovir inte botar dig från själva herpesviruset. Herpesvirus i olika former (bland annat HSV 1 och HSV 2) försvinner aldrig från kroppen, utan ligger latent i nervbanorna i kroppen. Valaciclovir minskar inte heller risken för vidare smitta av könsherpes.

Vilka typer av behandlingar med valaciclovir finns att tillgå?

Det första läkemedlet på marknaden som innehöll valaciclovir var Valtrex. Detta läkemedel var tillsammans Zelitrex länge de enda valaciclovir-behandlingarna på marknaden. Idag finns det även en rad kopior som florerar. Vi på euroClinix saluför dock endast Valtrex. Detta på grund av att vi upplever att detta läkemedel har en högre kvalitet och att känner till att dess tillverkar, GlaxoKlineSmith, går att lita på när det kommer till att leverera läkemedel av hög kvalitet. Två andra läkemedel i samma läkemedelskategori som du kan köpa här på sajten är Famvir och Aciklovir.

Valaciclovir finns idag endast som behandling i tablettform. Hur stor dos och hur ofta du bör ta behandlingar som innehåller denna substans varierar lite beroende på hur stor dos du har förskrivits och vilken åkomma du behandlar med läkemedlet. Instruktionerna för behandling av munherpes, könsherpes och bältros varierar.

Likt andra antivirala behandlingar har valaciclovir större effekt och ger större lindring då du börjar ta det i ett tidigt stadium av en infektion. Vi rekommenderar alltid att du känner efter och är uppmärksam på tidiga symptom så du kan påbörja en behandling så tidigt som möjligt. Vill du läsa mer om hur du doserar en behandling gå till vår sida om Valtrex. Där kan du också beställa Valtrex ifrån oss och få behandlingen levererad inom 24 till 48 timmar.

Kan valaciclovir ge upphov till biverkningar?

Om du upplever biverkningar och dessa är varaktiga snarare än temporära bör du kontakta din behandlande läkare eller annan vårdpersonal. Dessa är några av de biverkningar som kan uppstå när du tar valaciclovir:

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Trötthetskänsla
 • Depression
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Magont
 • Ledsmärta
 • Mensvärk
 • Hudutslag
 • Nästäppa
 • Halsont

Allvarliga biverkningar

Det är viktigt att komma ihåg att din läkare har förskrivit denna behandling eftersom han eller hon har gjort bedömningen att dess fördelar överväger risken för biverkningar. Många patienter som använder detta läkemedel upplever inga allvarliga biverkningar. Om du upplever biverkningar av allvarligare art, såsom humörsvängningar eller förändringar av sinnet (till exempel förvirring, hallucinationer eller lättretlighet), får svårt att tala, blir skakig eller ostadig när du rör dig eller visar tecken på njurproblem (till exempel en förändring av mängden urin) bör du genast meddela din behandlande läkare detta.

I sällsynta fall kan användning av valaciclovir leda till en livshotande sjukdom som påverkar blodcellerna, njurarna och andra delar av kroppen. Du löper större risk att drabbas av detta sjukdomstillstånd om du redan har ett tillstånd som innebär försvagat immunförsvar (till exempel HIV) eller har genomgått en benmärgs- eller njurtransplantation. Det är sällsynt att allvarliga allergiska reaktioner inträffar vid användning av valaciclovir. Om så ändå sker, eller om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar, bör du omedelbart kontakta sjukvården:

 • Extrem trötthet
 • Förhöjd eller försänkt puls
 • Om du lätt får blåmärken eller börjar blöda
 • Feber
 • Blodblandad eller mörk urin
 • Allvarlig smärta i magen eller buken
 • Gulnande ögon eller hy
 • Plötslig förändring av synen
 • Medvetslöshet
 • Om du får ett anfall

I vilka fall bör jag inte använda valaciclovir?

Det är inte rekommenderat att använda valaciclovir om du har drabbats av en extrem förlust av kroppsvätska, har ett sjukdom som ger symptom såsom anemi och njursvikt eller har en nedsatt njurförmåga.

Kan valaciclovir interagera med andra läkemedel?

Valaciclovir kan interagera med läkemedel som innehåller litium, metotrexat, smärtstillande läkemedel, läkemedelsbehandlingar mot artrit, läkemedel som används för att behandla ulcerös kolit, preparat som syftar till att förhindra avstötning av organtransplantat, IV-antibiotika, andra antivirala läkemedel samt cancermediciner. Du bör därför berätta för din läkare vilka läkemedel du för närvarande använder.

Kan jag använda valaciclovir under graviditeten?

I djurstudier har man inte kunnat se att valaciclovir skulle ha någon inverkan på fostret. Det har dock inte gjorts tillräckligt mycket forskning på vilken effekt valaciclovir har på gravida kvinnor. Läkemedlet bör därför endast användas under graviditet i de fall då den behandlande läkaren anser att läkemedlets fördelar för modern överväger de potentiella riskerna för fostret. Det är i dagsläget oklart huruvida det är säkert att använda valaciclovir under amning. Därför bör andra metoder än amning övervägas om läkemedlet behöver tas när du ammar.

Kan jag beställa behandlingar med valaciclovir online?

Du kan beställa läkemedel med valaciclovir online från euroClinix. Detta kan du dock endast göra efter att först ha genomgått en så kallad medicinsk onlinekonsultation. Konsultationen genomgår du genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär med frågor som rör din hälsa samt andra frågor som är relevanta inför en eventuell förskrivning av valaciclovir.

Vi arbetar med licensierade läkare som ser över de svar du lämnat under din medicinska konsultation. Om läkaren godkänner din önskade behandling skickas ett recept till vårt apotek. Därifrån skickas sedan beställningen hem till dig. Att genomgå vår medicinska konsultation tar cirka 2-5 minuter.

Varför ska jag beställa från euroClinix?

Anledningarna till att använda vår tjänst för beställning av receptbelagda läkemedel är många. Dessa är några vanliga anledningar till att patienter väljer att beställa valaciclovir och andra läkemedel via oss:

 • Vår tjänst är enkel och säker att använda. Vi är den största onlinekliniken i Europa och har i drygt 8 år har vi hjälpt tusentals patienter runt om i Europa.
 • Vi använder oss endast av legitimerade läkare som har rätt att skriva ut recept på receptbelagda läkemedelsbehandlingar.
 • Vi tillhandahåller uteslutande originalläkemedel som ger en verklig effekt. När du beställer en behandling från oss får du ett läkemedel från en världsledande tillverkare.
 • Leveranskostnaden är inkluderad i det pris du ser på vår webbplats. Detta gäller oavsett om du väljer standardleverans med Posten eller expressleverans med UPS.
 • På euroClinix har du möjlighet att genomgå den medicinska konsultation som krävs för förskrivning av receptbelagda läkemedel på nätet. Du behöver således inte boka tid för ett läkarbesök och träffa en läkare öga mot öga.
 • Du sparar tid genom att inte behöva gå den traditionella vägen via sjukvården och fysiska apotek. Det gör att du inte behöver ta ledigt från ditt arbete för att införskaffa receptbelagda behandlingar, vilket i slutändan gör att du sparar pengar genom att använda vår tjänst.
 • Vår service är snabbast i Europa. Om du gör din beställning före 17.00 på en helgfri vardag kan du i de flesta fall få leverans redan nästa arbetsdag.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans