Amlodipine - biverkningar och sidoeffekter

Amlodipine är den aktiva substansen i läkemedel som används för att behandla högt blodtryck (hypertoni). Dessa läkemedel går under flera olika produktnamn och används oftast av personer som är i risk att utveckla allvarliga komplikationer på grund av sitt problem. Amlodipine är en kalciumflödeshämmare och rekommenderas generellt sätt för daglig användning, varför det också är av särskild vikt att läkemedlet inte orsakar något större obehag eller biverkningar. Lyckligtvis har detta läkemedel väldigt få vanliga biverkningar och majoriteten av användarna kan använda det en längre tid för att hålla sitt blodtryck under kontroll.

Neurologiska biverkningar

Trötthet och yrsel är två ganska vanliga biverkningar som rapporterats av personer som använt Amlodipine. Det är betydligt mer sällsynt att uppleva förvirring, orolighet eller humörförändringar.

Gastriska biverkningar

Illamående och matsmältningsbesvär är vanliga biverkningar av Amlodipine. Kräkningar är mindre vanligt.

Hud

Ansiktsrodnad är en vanlig biverkning av detta läkemedel. Huden kan även bli mer irriterad eller missfärgad, även om detta är mer sällsynt.

Ögon och näsa

Biverkningar som rör ansiktet är inte särskilt vanliga, men du kan uppleva muntorrhet, suddig syn, rinnande näsa och svullnad av tandköttet.

Amlodipine biverkningar

För att läsa om hur Amlodipine påverkar de olika delarna av kroppen, klicka på berört område

Vanliga sidoeffekter av Amlodipine

De vanligaste biverkningarna orsakade av Amlodipine är relativt sällan förekommande och milda om de skulle inträffa. Generellt sätt drabbas mellan en till 10 av 100 personer av vanliga biverkningar.

Mindre vanliga biverkningar av Amlodipine

En till tio per 1000 patienter tenderar att uppleva en mindre vanlig biverkning. Om dessa sidoeffekter inte ger med sig eller blir värre ska du kontakta din doktor för vidare rådgivning.

Sällsynta biverkningar

De biverkningar som listas som sällsynta drabbar mindre än en av 1000 personer. Detta inkluderar allergiska reaktioner såsom svullnad eller andningssvårigheter. Om du upplever några symptom på en allergisk reaktion bör du avsluta din behandling och kontakta din läkare, eller åka direkt till närmsta sjukhus.

Vanliga Mindre vanliga Sällsynta
Svullnad
Yrsel
Trötthet
Ansiktsrodnad
Illamående
Viktförändringar
Muntorrhet
Suddig syn
Rinnande näsa
Ökad hjärtrytm
Kräkningar
Svullnad av tandköttet
Humörförändringar
Ängslighet
Förvirring
Gulsot

Olika sätt på hur du kan undvika biverkningar

En av de främsta anledningarna till biverkningar av Amlodipine är att det är fel behandling för ditt problem. Detta kan bero på kontraindikationer från andra läkemedel eller om du lider av ett problem som kan påverka hur behandlingen verkar för dig.

Beroende på det ovan nämnda är det viktigt att du nämner alla hälsoproblem eller andra läkemedel som du för tillfället använder, när du pratar med din ordinarie doktor, eller en av våra doktorer under en online konsultation.

Det är av särskild vikt att inte ta Amlodipine om du är allergisk mot den aktiva ingrediensen om du är i chocktillstånd som ett resultat av hjärtproblem, har en förträngning av hjärtklaffarna eller har ett lågt blodtryck.

Det finns även en möjlighet att du löper en större sannolikhet att drabbas av leverproblem, har en nedsatt hjärtfunktion på grund av hjärtsvikt eller om du är mellan 18 och 55. Din doktor kommer i dessa fall fördmodligen välja att följa din behandling mer noggrant.

Läkemedel som kan öka risken för biverkningar med Amlodipine

Genom att använda något av nedanstående läkemedel kan du öka risken av att uppleva biverkningar med Amlodipine eller minska effektiviteten av behandlingen:

  • Andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, såsom ACE-hämmare
  • Ritonavir (antiviril behandling)
  • Rifampicin (antibiotiskt läkemedel)
  • Johannesört
  • Diltiazem (för behandling av hjärtsjukdomar)
Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans