Antihypertensiva läkemedel

Läs om hur antinhypertensiva läkemedel kan sänka ditt blodtryck

Högt blodtryck som även kallas hypertoni kan skada din hälsa allvarligt och bör därför kontrolleras regelbundet. Det finns olika tillvägagångssätt för att hålla blodtrycket nere såsom att leva hälsosamt och/eller genom antihypertensiva läkemedel.

Komplikationer med Hypertoni
komplikationer hypertoni

När skrivs antihypertensiva läkemedel ut?

De flesta som lider av högt blodtryck inser inte att de är i behov av antihypertensiva läkemedel eftersom att tillståndet oftast inte orsakar några symptom. Många upptäcker att de lider av högt blodtryck först när hälsan redan försämrats. Det är därför viktigt att gå på regelbundna kontroller så att det upptäcks i tid.

Om man lider av högt blodtryck och är i riskzonen för att drabbas av komplikationer så bör man först och främst se till att leva hälsosamt och motionera regelbundet. Om man redan lever hälsosamt och fortfarande lider av högt blodtryck skrivs oftast antihypertensiva läkemedel ut.

Vad finns det för olika slags antihypertensiva läkemedel?

Det finns fem olika slags antihypertensiva läkemedel:

  • ACE-hämmare
  • Angiotensin II-antagoniter
  • Betablockerare
  • Alfablockerare
  • Kalciumblockerare
  • Tiaziddiuretika

ACE-hämmare är antihypertensiva läkemedel som hindrar att artärerna minskar och orsakar tryck över hjärtat, genom att förhindra produktionen av hormonet angiotensin II. Angiotensin II-antagonister fungerar på liknande sätt, men i stället för att stoppa produktionen så blockerar de effekten av de, vilket gör att blodkärlen är avslappnade och därmed gör så att blodet kan flöda mer fritt.

Betablockerare förhindrar hormoner som till exempel adrenalin från att krympa blodkärlen. Alfablockerare sänker blodtrycket genom att reglera hjärtslagen vilket gör så att hjärtat inte behöver arbeta för hårt som kan leda till extra tryck på blodkärlen.

Kalciumblockerare hindrar upptagningen av kalcium i musklerna, även de musklerna som leder till förstorade blodkärl. Kalcium leder till sammandragningar av artiella muskler som kan förhindra blodflödet. Tiaziddiuretika fungerar genom att ta bort salt från blodet, tar ut allt vatten och för över det till njurarna. Genom att minska vätskevolymen i blodet så minskar trycket på blodkärlen.

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans