> Högt blodtryck > Lisinopril > Biverkningar för Lisinopril

Biverkningar för Lisinopril

Lisinopril är en behandling av ett för högt blodtryck, även kallat hypertoni. Lisinopril tillhör en grupp av läkemedel som kallas ACE-hämmare (angiotensin-konverterande-enzym), vilka fungerar genom att göra blodkärlen avslappnade vilket i sin tur gör att blodet enklare kan cirkulera och minskar trycket på hjärtat.

ACE-hämmare är generellt sätt betraktade att vara säkra läkemedel, det finns dock ett antal biverkningar som vi kommer gå igenom, samt vilka försiktighetsåtgärder du kan vidgtaga för att minimera risken att drabbas av en eller flera biverkningar av Lisinopril.

Neurologiska

Huvudvärk, yrsel och svimningskänsla är samtliga vanligt rapporterade biverkningar från Lisinopril. Förrvirring är en sällsynt rapporterad biverkning.

Gastriska

Diarré och kräkningar är vanligt förekommande biverkningar.

Hjärtat

Det är ovanligt att uppleva bröstsmärta när du använder Lisinopril, men det finns en viss risk. Det är också möjligt att Lisionpril sänker ditt blodtryck alltför fort och för mycket.

Huden

Det är möjligt att huden blir irriterad och orsakar klåda eller utslag som en biverkning av Lisinopril.

Biverkningar av Lisinopril

Klicka på det område du vill läsa mer om hur det påverkas av Lisinopril

Vanliga biverkningar

Det finns inte särskilt många vanliga biverkningar av Lisinopril, men det finns några symptom som tenderar att upplevas oftare än andra. De biverkningar som anses mer vanliga drabbar färre än en av tio patienter.

Ovanliga biverkningar

Ovanliga biverkningar för patienter som använder Lisinopril drabbar färre än en av hundra personer. De är vanligtvis milda och varar oftast endast ett par dagar, om de inte ger med sig eller blir mer allvaliga bör du dock kontakta din doktor.

Sällsynta biverkningar

Färre än en utav 1000 patienter upplever en biverkning som betraktas som sällsynt. Om en av dessa biverkningar inträffar ska du omedelbart kontakta din doktor, du kan se exempel på dessa biverkningar längre ner.

Vanliga Ovanliga Sällsynta
Huvudvärk
Yrsel
Diarré
Kräkningar
Svimningskänsla
Lågt blodtryck
Smärta i bröstet
Rinit
Nysningar
Hudirritation
Hudutslag
Torr mun
Håravfall
Bröstförstoring (bland män)
Förvirring

Extremt sällsynta biverkningar

Detta är biverkningar som mindre än en av 10,000 personer upplevt när de använt Lisinopril. Om någon av dessa upplevs ska du kontakta en läkare så fort som möjligt. Dessa biverkningar kan vara:

 • Lågt blodsocker
 • Mindre urin än normalt
 • Svår andnöd
 • Väsande eller tryck över bröstet

Allvarliga biverkningar

Dessa biverkningar är klassificerade som sällsynta, då de endast uppträder bland en av 1000 personer som använder läkemedlet. Om du upplever någon av dessa biverkningar ska du söka vård direkt.

 • Pakreatit (kraftig smärta i mage eller rygg)
 • Blodsjukdomar (lätt att få blåmärke och onormal blödning)
 • Leverproblem (hög kroppstemperatur, gulnad av hud eller ögon)

Andra biverkningar

Det finns vissa biverkningar som har rapporterats, men frekvensen är så låg att man inte kan fastställa någon grad av inträffande. De mest noterbara av dessa är depression och svimningsfall, även om dessa biverkningar är osannolika att inträffa.

Läkemedlet är även känt för att påverka resultaten av vissa blodprov du måste genomföra. Lisinopril kan ibland öka graden av kalium och atrium, såväl som leverenzymer.

Allergiska reaktioner

Om du drabbas av en allergisk reaktion från läkemedlet ska du omedelbart avsluta behandlingen och söka medicinsk hjälp. Symptom på en allergisk reaktion kan vara:

 • Svullnad av ansikte, hals eller mun
 • Kraftiga hudutslag eller klåda
 • Blåsbildning på huden
 • Väldigt hög kroppstemperatur
 • Svullna körtlar

Behandla högt blodtryck

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans