> Högt blodtryck > Ramipril > Ramiprils biverkningar

Ramiprils biverkningar

Ramipril är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling av högt blodtryck. Ramipril minskar även risken för ett antal komplikationer associerade med högt blodtryck, till exempel hjärtattack, stroke eller artärbrock (aneurysm).

Ramipril är vad som kallas ett angiotensin-konverterande-enzym (ACE) hämmare, en grupp av läkemedel som medför en låg risk för biverkningar. De flesta receptbelagda läkemedel medför dock en viss risk för biverkningar, och Ramipril är inget undantag.

Neurologiska

Mild huvudvärk är en av de vanligare neurologiska biverkningar som kan inträffa vid användande av Ramipril. Disorientering är sällsynt men den finns en risk att det inträffar.

Gastriska

Magsmärta och diarré är relativt vanliga biverkningar av detta läkemedel.

Huden

Det finns en risk att du upplever klåda av Ramipril. Det är väldigt sällsynt att uppleva en kraftig hudirritation, men det har rapporterats.

Ögon och näsa

Täppt näsa är en ovanlig biverkning, det är också väldigt sällsynt att uppleva ögonirritation med Ramipril, men det finns en möjlighet.

Ramipril biverkningar

Klicka på den kroppsdel för att läsa mer om hur Ramipril kan påverka dig

Vanliga biverkningar

Den vanligaste biverkningen kommer generellt sätt påverka en av tio personer som använder detta läkemedel. Vissa personer kommer inte se några symptom alls, men om de inte ger med sig ska du kontakta en doktor, då det kan finnas ett bättre läkemedel för dig.

Ovanliga biverkningar

Ovanliga biverkningar av Ramipril kommer drabba mellan en och tio personer av 100 som använder läkemedlet. Om du upplever några av dessa sidoeffekter ska du kontakta din doktor för ytterligare rekommendationer.

Sällsynta biverkningar

Färre än en av 1000 personer kommer uppleva en av dessa sällsynta biverkningar av Ramipril. Vid alla dessa symptom ska du omedelbart kontakta din doktor.

Vanliga Ovanliga Sällsynta
Huvudvärk
Trötthet
Svimningskänsla
Magsmärta
Diarré
Klåda
Förändringar av smak
Nästäppa
Oregelbunden hjärtrytm
Suddig syn
Allvarlig hudirritation
Kliande ögon
Svaghetskänsla
Stötskador (blåmärken)
Desorientering

Allergiska reaktioner

I sällsynta fall kan patienter uppleva en allergisk reaktion när de använder Ramipril. Om detta inträffar ska du omedelbart sluta använda läkemedlet och kontakta din doktor. Symptomen som karaktäriserar en allergisk reaktion är svullnad av ansikte, mun och hals, vilket gör det svårt att andas och svälja. Du kan också uppleva kraftigt kliande eller svullnad och blåsbildning.

Allvarliga biverkningar

Vissa biverkningar har rapporterats in men det finns inte tillräckligt stor mängd information för att dra en slutsats över hur vanliga de är. De inträffar bland en väldigt låg andel patienter och kan vara en indikation på en intolerans av läkemedlets beståndsdelar. Om du upplever någon av nedanstående symptom ska du direkt kontakta en doktor för att klarlägga om du behöver en annan behandling. Dessa symptom eller biverkningar kan vara:

  • Hjärtklappning eller oregelbunden hjärtrytm
  • Lungproblem, såsom hostande eller andnöd
  • Väldigt lätt att få blåmärken eller blödningar som varar längre än normalt, till exempel från tandköttet
  • Kraftig magsmärta eller smärta i ryggen kan indikera på bukspottkörtelinflammation (pankreatit)
  • Tecken på leverproblem kan vara en gulnad av ögonen
Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans