Typer av kolesterol

Vi tenderar alla att förknippa högt kolesterol med något negativt, men sanningen är att kolesterol inte alltid är något negativt och även det "dåliga kolesterolet" behövs av kroppen. Det blir ett problem när det är mer kolesterol i blodet än vad som krävs och detta kan leda till olika problem som påverkar hjärta och kärl.

Låg-densitet och hög-densitet lipoprotein

Det finns två typer av kolesterol som produceras i vår kropp. Det finns också mat som innehåller kolesterol men de är inte den främsta anledningen till ett högt kolesterol. Vad de flesta personer ska hålla koll på för att bibehålla ett hälsosamt kolesterol värde är intaget av mättade fetter.

Kolesterol transporteras runt i kroppen med hjälp av proteiner, de två proteinerna är LDL (låg-densitet lipoprotein) och HDL (hög-densitet lipoprotein). LDL transporterar kolesterol från levern till kroppens celler, där de kan användas. HDL och andra sidan transporterar kolesterol till levern, där de kan göras av med.

Jämförelse av HDL och LDL
jämförelse av LDL och HDL molekyler

Den dåliga typen av kolesterol

LDL (låg-densitet lipoprotein) är en av de typer av kolesterol som sannolikt kommer vara skadlig för kroppen. Om för mycket kolesterol transporteras i blodet till kroppens celler, och allt inte kan användas, kommer det stanna kvar i artärerna. Detta kan leda till en ansamling av kolesterol, vilket leder till kardiovaskulära problem.

Den "bra" typen av kolesterol

HDL är ansett att vara en "bra typ av kolesterol" beroende på att det transporterar bort kolesterol från cellerna och tillbaka till lever där det kan brytas ner igen. Detta hindrar kolesterol från att ansamlas i blodkärlen och leder till problem.

Triglycerider

Triglycerider är en annan typ av fettig-substans som kan finnas i blodet och att detta kommer också mätas när ditt kolesterolvärde undersöks. Triglycerid nivåerna tenderar att vara ganska höga bland personer som konsumerar mycket fetter och söt mat eller de som dricker mycket på en regelbunden basis. Dessa personer tenderar också att ha ett högt värde av kolesterol. Personer med ett högt triglyceridvärde är också mer benägna att utveckla hjärtsjukdomar än de med lägre nivåer.

rollen triglycerider har i kroppen

Vad bör nivåerna på låg-densitet och hög-densitet lipoprotein ligga på?

När en doktor mäter ditt kolesterol i blodet tar denne de olika typerna av kolesterol i omtanke för att få en korrekt indikation på ditt kolesterolvärde.

Generellt sätt rekommenderas det att ditt totala (både HDL och LDL) ska vara 5.0mmol/L eller mindre. Av detta värde ska LDL ta upp mindre än 3.0mmol/L av det totala värdet. Personer som anses ligga i riskzonen för hjärt- och kärlproblem ska dock ha ett totalt värde av mindre än 4.0mmol/L och ett LDL värde på 2.0mmol/L eller mindre.

Om ditt kolesterol endast är något högre än rekommenderat betyder det inte att du måste söka omedelbar behandling eller att din hälsa är i allvarlig risk, men det är viktigt att börja ta det rätta stegen för att sänka det skadliga typerna av kolesterol (triglycerider och låg-densitet lipoprotein). Detta kan enkelt göras genom regelbunden motion vilket stimulerar produktionen av hög-densitet lipoprotein, och en nyttig diet bestående av lite mättat fett.

Vår service
Välj ditt läkemedel
Fyll i formuläret
med medicinska frågor
Läkaren skriver
ut receptet
Ditt läkemedel levereras
till dig nästa arbetsdag
Kostnadsfri leverans