> Impotens > DHEA

DHEA

DHEA är en förkortning för dehydroepiandrosteron, vilket är ett manligt könshormon som produceras naturligt i kroppen. Med åldern minskar dock produktionen av hormonet, vilket gör att vissa män kan gynnas av att använda tillskott med detta hormon. DHEA tros kunna bota en mängd olika sjukdomstillstånd, däribland erektil dysfunktion. Här belyser vi sambandet mellan detta manliga könshormon och impotens.

Detta är DHEA

Dehydroepiandrosteron (DHEA) är ett hormon som naturligt framställs av kroppen. Det spelar en viktig roll för flera av kroppens funktioner och tros kunna ha en effekt på flera olika sjukdomstillstånd. Ibland kallas DHEA för “superhormonet”, och just nu pågår forskning på hormonets inverkan på sjukdomstillstånd såsom lupus, depression, övervikt, livmoderhalscancer och bihåleinflammation.

Ett av de sjukdomstillstånd som DHEA tros kunna bota är erektil dysfunktion (impotens). Vissa studier har visat att ett tillskott av hormonet skulle kunna vara fördelaktigt för personer som lider av sexuell dysfunktion, minskad sexlust och impotens, medan andra resultat har inte har kunnat bevisa att så är fallet. DHEA verkar snarare ha en större effekt hos postmenopausala kvinnor än hos män.

Aktiv ingrediens och verkan

Den aktiva ingrediensen i hormontillskott med DHEA är just dehydroepiandrosteron. Hormonet kan lindra symtomen på erektil dysfunktion tack vare sina androgena egenskaper (dehydroepiandrosteron är likt testosteron ett manligt könshormon). DHEA avhjälper potensproblem samt ökar sexlusten och den övergripande tillfredsställelsen. Män med idiopatisk erektil dysfunktion eller högt blodtryck svarar generellt sett väl på denna behandling. DHEA är dock en ineffektiv behandlingsmetod när det gäller impotens hos män med diabetes eller neurologiska sjukdomar.

Så används DHEA

En vanlig dosering av DHEA är 50 mg till 200 mg per dag. I vissa studier har man dock använt sig av doser såväl högre som lägre än detta spann. I en studie tog deltagarna 90 mg oralt på daglig basis under tre veckor, följt av 450 mg om dagen under tre veckors tid. I en annan studie ökade man dosen från 100 mg till 400 mg per dag under åtta veckor (i intervaller om 100 mg.

Biverkningar och kontraindikationer

Eftersom DHEA historiskt sett inte har använts i någon större utsträckning, vet vi i dagsläget inte särskilt mycket om de långsiktiga biverkningarna av hormonet. Biverkningarna verkar variera mellan olika åldersgrupper och även beroende på vilket sjukdomstillstånd som hormonet används för att behandla. Även om biverkningarna av DHEA ofta är lindriga, kan följande biverkningar upplevas av vissa män som använder tillskott innehållande detta hormon:

 • Aggression
 • Akne
 • Minskad storlek på testiklar
 • Frekvent behov att urinera
 • Ömhet i bröst eller bröstförstoring
 • Akne
 • Lågt blodtryck

Kontraindikationer

Vissa läkemedel kan interagera med varandra, vilket kan leda till potentiellt skadliga biverkningar. Eftersom DHEA är ett hormon med en komplex roll, finns det flera möjliga interaktioner som kan uppstå när det tas tillsammans med andra läkemedel. Konsultera därför din läkare för användning.

Det finns även vissa tillstånd som innebär att det är olämpligt att använda DHEA:

 • En ökad risk för prostata-, bröst- eller levercancer
 • En ökad risk för urinvägsinfektion
 • Sköldkörtelstörningar eller att man genomgår en sköldkörtelhormonbehandling
 • Diabetes
 • Hjärtsjukdom eller ökad risk för hjärtsjukdom
 • Att man har haft stroke eller löper ökad risk för stroke
 • Låga nivåer av HDL (“bra” kolesterol)
 • Höga triglyceridnivåer
 • Blödningsstörningar
 • Godartad prostataförstoring (BPH)
 • Ångest eller depression
 • Posttraumatisk stresstörning (PTSD) eller sömnstörningar
 • Nedsatt immunförsvar eller användning av immunhämmande läkemedel

Kliniska studier på DHEAs effekt

I en studie som publicerades 1999 jämfördes effekten av DHEA med effekten av placebo hos 40 män med erektil dysfunktion, som även hade låga nivåer av DHEA. Resultatet visade att de män som gavs 50 mg DHEA signifikant förbättrade sin sexuella prestationsförmåga. Det finns dock inga bevis för att kosttillskott innehållande DHEA skulle vara effektiva när det gäller att behandla erektil dysfunktion orsakad av dåligt blodflöde, nervskada eller diabetes.

I en annan placebokontrollerad studie på 86 män med sexuell dysfunktion och låga nivåer av antingen testosteron eller DHEA, gavs deltagarna i studien 50 mg DHEA eller ett annat hormontillskott (testosteronundekanoat) två gånger om dagen. När resultaten analyserades, kunde forskarna inte se att något av de bägge hormontillskotten hade någon klinisk fördel hos män med låga nivåer av manliga könshormoner.

Jämförelse av DHEAs effekt jämfört med receptbelagda läkemedel baserat på kliniska studier

Receptbelagda läkemedel såsom Viagra, Cialis och Levitra är effektiva i cirka 80% av de fall då dessa preparat används för att behandla erektil dysfunktion. Eftersom läkemedlen kan ge upphov till vissa biverkningar, samt inte bör tas av män som använder nitrater för att behandla hjärtsjukdomar, letar vissa män efter alternativa behandlingsmetoder som kan avhjälpa symtomen på impotens.

Det finns vissa bevis för att DHEA skulle vara en effektiv behandling av erektil dysfunktion, men endast då tillståndet orsakas av låga testosteronnivåer (vilket är relativt ovanligt). Män med svår impotens bör använda sig av någon av de mer etablerade behandlingsalternativen, förslagsvis en PDE-5-hämmare. Eftersom impotens kan vara ett symtom på ett bakomliggande hälsoproblem, bör en läkare konsulteras innan en behandling av tillståndet inleds.

Sildenafil
Sildenafil
 • Beställ Cialis med vår smidiga läkar- och apoteksservice
 • Diskreta leveranser i omärkta försändelser med UPS eller Posten
 • Verka inom 30 minuter och är verksamt i blodet i upp till 36 timmar
Läs mer om Sildenafil

Källor:

Lär dig mer om impotensmedicin:
Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans