Ginseng

Impotens kan orsakas av en rad olika problem. Livsstilsförändringar såsom viktnedgång och motion kan ofta främja potensen hos män. Ibland räcker dock inte dessa förändringar för att lindra symtomen på erektil dysfunktion. Som tur är finns effektiva läkemedel som kan bota tillståndet. Ett alternativ är naturläkemedel såsom ginseng. Här tittar vi närmare på kopplingen mellan röd ginseng och erektil funktion, samt förklarar hur ginseng kan användas för att behandla impotens.

Detta är röd ginseng

Koreansk röd ginseng är en växt som växer i Asien. Den kallas ibland även för asiatisk ginseng eller kinesisk ginseng. Denna variant av ginseng är inte att förväxla med sibirisk eller amerikansk ginseng, då detta är olika växter med olika medicinska egenskaper.

Koreansk röd ginseng har kopplats samman med ökad vakenhet och kan potentiellt sett förbättra symtomen på erektil dysfunktion hos män. Det är dock inte ett av Läkemedelsverket godkänt läkemedel för behandling av detta sjukdomstillstånd. Det kan även förebygga förkylning och lindra symtom på hjärtsjukdomar.

Roten av denna växt används som ett naturläkemedel i form av kosttillskott. Växten måste växa i fem år innan den används. Detta innebär vanligtvis att högkvalitativa kosttillskott innehållande röd ginseng har ett ganska högt pris. Torkad men oprocessad kallas roten för vit ginseng. Det är först när roten har ångats och torkats som den kallas för röd ginseng.

Ginseng

Aktiv ingrediens och verkan

Den aktiva ingrediensen i röd ginseng kallas ginsenosider. Traditionellt sett har röd ginseng i hundratals år använts inom den traditionella kinesiska läkemedelskonsten som ett kosttillskott för allmänt välbefinnande. Det har bland annat använts för att öka immunförsvaret, förbättra hjärthälsan, behandla diabetes, öka energi, minska stress och behandla impotens.

Ginseng tros inte kunna behandla erektil dysfunktion (impotens) på egen hand, utan forskning tyder istället på att detta naturläkemedel kan främja den erektila funktionen när det används tillsammans med hälsosamma kostvanor och fysisk aktivitet. Likt de flesta andra naturläkemedel är inte ginsengs medicinska effektivitet helt klarlagd. Du rekommenderas därför använda kosttillskott innehållande detta ämne med försiktighet.

Så används röd ginseng

Koreansk röd ginseng kan eventuellt hjälpa dig att bota din impotens. Det bör dock inte ses som ett substitut för en medicinsk behandling. Innan du försöker behandla ditt tillstånd med ginseng bör du konsultera din läkare. Värt att notera är att alla patienter med erektil dysfunktion inte nödvändigtvis svarar på röd ginseng, trots att forskning har visat att ginseng kan behandla impotens.

Dosering av röd ginseng

Friska vuxna människor kan ta 600 till 1 000 mg torkat extrakt upp till tre gånger om dagen. Alternativt kan du ta 1 till 2 g färsk rot eller 0,5 till2 g torkad rot en gång per dag.

Biverkningar och kontraindikationer

Kortsiktig användning av kosttillskott med röd ginseng anses generellt sett vara säkert för de flesta människor. Med tiden kan dock växten påverka din kropp. Alla som tar ginseng drabbas inte av biverkningar, men hos vissa användare uppstår sådana. Den vanligaste biverkningen är sömnsvårigheter, medan mindre vanliga biverkningar inkluderar följande:

 • Menstruella besvär (ginseng kan även användas av kvinnor)
 • Ökad hjärtrytm
 • Högt blodtryck
 • Huvudvärk
 • Diarré
 • Yrsel
 • Hudutslag

Kontraindikationer

Det finns en viss risk att röd ginseng kan interagera med vissa läkemedel och öka effekten av det stimulerande ämnet koffein. Du bör av denna anledning undvika att kombinera ginseng och koffein. Om du tar något av nedanstående preparat bör du konsultera din läkare innan du använder röd ginseng:

 • Blodtrycksmedicin
 • Blodförtunnande medel
 • Monoaminoxidashämmare
 • Stimulantia
 • Immundämpande läkemedel
 • Insulin för behandling av diabetes

Kliniska studier på röd ginsengs effekt

Allt mer forskning utförs på röd ginseng och dess inverkan på erektil dysfunktion hos män. Ginsenosider är den aktiva substans i ginseng som på cellnivå verkar för att förbättra erektionsförmågan. Ginseng verkar vara mest effektivt hos män med höga lipidnivåer i blodet och metaboliskt syndrom. Man vet att denna växt har antiinflammatoriska egenskaper, främjar lungfunktionen och ökar blodflödet, vilket är tre egenskaper som kan lindra erektil dysfunktion.

Lovande resultat men ytterligare studier krävs

I en översiktsstudie från 2008 på ginseng och impotens fann man i sex av de analyserade studierna att den erektila funktionen förbättrades vid användning av ginseng jämfört med placebo. Forskarna kommenterade dock fyndet med att mer storskaliga forskningsstudier krävs för att bekräfta detta samband.

I en annan studie undersöktes 119 män med lindrig till måttlig impotens. Deltagarna i studien gavs under 8 veckors tid antingen 350 mg röd ginseng fyra gånger om dagen eller placebo. När studien avslutades fann forskarna att den sexuella prestationen hade förbättrats hos de män som tog röd ginseng.

Jämförelse av röd ginsengs effekt jämfört med receptbelagda läkemedel baserat på kliniska studier

Röd ginsengs effektivitet verkar lovande baserat på de kliniska studier som har gjorts på växtens effekt på män med erektil dysfunktion. Ytterligare forskning krävs dock för att bekräfta dess effektivitet. PDE-5-hämmare såsom Viagra, Cialis och Levitra har å andra sidan studerats utförligt och har visat sig kunna avhjälpa symtomen på impotens hos majoriteten (cirka två tredjedelar) av de män som använder någon av dessa receptbelagda läkemedelsbehandlingar.

Sildenafil
Sildenafil
 • Beställ Cialis med vår smidiga läkar- och apoteksservice
 • Diskreta leveranser i omärkta försändelser med UPS eller Posten
 • Verka inom 30 minuter och är verksamt i blodet i upp till 36 timmar
Läs mer om Sildenafil

Källor:

Lär dig mer om impotensmedicin:
Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans