Intrakavernös injektionsbehandling

Antalet tillgängliga receptbelagda behandlingar mot impotens har på senare år ökat kraftigt. Här belyser vi ett av dessa: intrakavernös injektionsbehandling. Vi går igenom vad detta är för slags behandling, vilka aktiva ingredienser dessa läkemedel ofta innehåller samt hur behandlingsmetoden fungerar. Vi berättar även hur behandlingen fungerar, vilka biverkningar den kan ge och när denna behandlingsmetod är kontraindicerad. Avslutningsvis informerar vi om resultatet från kliniska studier på behandlingens effektivitet, samt nämner ett antal behandlingar mot impotens som är enklare att använda än intrakavernös injektionsbehandling.

Vad är intrakavernös injektionsbehandling?

Intrakavernös injektionsbehandling är en behandlingsmetod för att motverka erektil dysfunktion (impotens). Innan du som patient kan använda dig av denna behandling måste du lära dig den. Användning av denna behandlingsmetod lärs ut av en läkare.

Det är dock en behandlingsmetod som kännetecknas av en hög effektivitet. Intrakavernös injektionsbehandling kan nämligen motverka erektil dysfunktion även hos patienter med befintliga nervskador i bäcken och/eller könsorgan. Eftersom denna metod är effektiv för många användare, även de patienter där andra potensmedel såsom Viagra inte avhjälper symptomen, kan en injektionsbehandling vara ett användbart alternativ i enskilda fall.

Vilken är den aktiva ingrediensen och hur fungerar behandlingen?

Den aktiva ingrediensen i denna typ av behandling skiljer sig åt mellan olika varumärken. Två av de vanligt förekommande aktiva substanserna i dessa sprutor är alprostadil och papaverin. De läkemedel som injiceras intrakavernöst har en liknande verkan som de behandlingar som tas oralt: de främjar ett ökat blodflöde till penis, vilket skapar bättre förutsättningar för att patienten ska kunna få en erektion.

Fördelar med intrakavernös injektionsbehandling

Den främsta fördelen med denna behandlingsmetod jämfört med andra potensmedel är bland annat att den kan vara effektiv även om patienten har nervskador i bäcken eller könsorgan. Detta innebär att även män vars nerver har blivit avlägsnade i samband med en prostataoperation kan få erektioner med hjälp av denna behandlingsmetod, och därmed fortsätta ha ett aktivt sexliv på ett relativt okomplicerat sätt.

Intrakavernös injektionsbehandling kan även vara en lämplig behandlingsmetod för män som är i stort behov av spontanitet i sitt kärleksliv. Det kan därför vara ett lämpligt alternativ för män som inte kan använda alternativa behandlingar såsom Levitra på grund av biverkningar eller andra orsaker.

Hur används behandlingen?

Vid en intrakavernös injektionsbehandling injiceras en aktiv substans, vanligtvis papaverin eller alprostadil, direkt in i penis. Läkemedlet förbättrar blodcirkulationen i penis under en begränsad tid och underlättar därmed för användaren att få en erektion. Injektionen börjar verka efter bara några minuter och effekten håller vanligtvis i sig under mellan 30 minuter och 3 timmar. Till skillnad från andra potensmedel, såsom PDE-5-hämmare, krävs med denna behandling ingen sexuell stimulering för att uppnå en erektion.

Intrakavernös injektionsbehandling är en behandlingsmetod som är betydligt mer krävande av användaren än de flesta andra läkemedel för potensproblem. För att säkerställa korrekt användning, är det därför absolut nödvändigt att du som patient först instrueras av din läkare i hur du bör hantera sprutorna. Först när läkaren är säker på att du är förtrogen med användning av dessa, kommer denne att utfärda ett recept på en intrakavernös injektionsbehandling. Det är dessutom rekommenderat att den behandlande urologen utför kontroller var femte till var tionde vecka, för att korrigera eventuella misstag vid användning av behandlingen.

Hur du gör for att applicera penis injektionen

Biverkningar och kontraindikationer

Förutsatt att sprutorna används på ett korrekt sätt och de rekommenderade hygieniska åtgärderna vidtas, är risken för infektion i det område där injicering sker låg. Likt andra läkemedel kan dock vissa biverkningar uppstå vid intrakavernös injektionsbehandling. Den vanligaste biverkningen är blåmärken i det område på penis där sprutorna injiceras. Därför ska metoden användas med försiktighet av personer som lider av koagulationssjukdomar eller som använder ett koagulationshämmande läkemedel.

Metoden kan även leda till långvariga erektioner som varar i över tre timmar, vilket kan orsaka smärta. Denna biverkning kallas även priapism. Om man som patient har en erektion som varar i fler än tre timmar, bör man genast söka vård.

Kontraindikationer

Utöver koagulationssjukdomar och användning av koagulationshämmande läkemedel, är användning av intrakavernösa injektionsbehandlingar även kontraindicerande om man som patient lider av något av följande tillstånd:

 • Multipelt myelom
 • Sicklecellanemi
 • Leukemi
 • Peyronies sjukdom
 • Böjd penis i erigerat tillstånd
 • Fibrös vävnad i penis
 • Penisprotes
 • Lymfoid leukemi
 • Deformerad penis i erigerat tillstånd

Kliniska studier på behandlingens effektivitet

I en studie på 296 män, där vissa patienter gavs alprostadil intrakavernöst (2,5 till 20 µg) och övriga gavs placebo, såg man ett tydligt samband mellan ökad dos och andel patienter som svarade på behandlingen. I en annan studie där 683 män själva injicerade läkemedlet intrakavernöst under sex månaders tid, rapporterade 94 procent av männen att de kunde ägna sig åt sexuell aktivitet efter att ha injicerat alprostadil. Intrakavernös injicering av läkemedlet anses därför vara en effektiv behandling för män med erektil dysfunktion.

Finns det några andra potensmedel som är enklare att använda än intrakavernös injektionsbehandling?

Även om intrakavernös injektionsbehandling är en effektiv behandlingsmetod mot impotens, är det en metod som kräver att patienten själv injicerar läkemedlet på korrekt sätt. Vissa män kan uppleva detta som ganska omständigt, vilket är anledningen många män föredrar en smidigare behandling av erektil dysfunktion. Viagra, Cialis, Levitra och Spedra är fyra potensmedel som effektivt motverkar impotens och som tas oralt i tablettform. Denna doseringsform kan av många patienter upplevas som mer fördelaktig än intrakavernösa injektioner.

Sildenafil
Sildenafil
 • Beställ Cialis med vår smidiga läkar- och apoteksservice
 • Diskreta leveranser i omärkta försändelser med UPS eller Posten
 • Verka inom 30 minuter och är verksamt i blodet i upp till 36 timmar
Läs mer om Sildenafil

Källor:

Lär dig mer om impotensmedicin:
Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans