COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Telefonnummer Livechatt
Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag
Startsidan / Erektil dysfunktion / L-arginin

L-arginin

Om du lider av erektil dysfunktion (ED), kan du vara villig att överväga flera olika behandlingsalternativ. Det råder inte brist på örtmediciner och kosttillskott som utlovar snabb verkan. Dessa bör dock användas med försiktighet, då det inte finns större mängder bevis som stödjer att flertalet av dessa effektivt kan behandla impotens.

Ett av de vanligaste tillskotten som marknadsförs som en behandling mot erektil dysfunktion är L-arginin. Det är ett ämne som förekommer naturligt i kött, fågel och fisk. Det kan även framställas syntetiskt i ett labb. Här tittar vi närmare på detta tillskott och dess påstådda verkan på den erektila funktionen hos män.

Detta är L-arginin

L-arginin är en aminosyra som hjälper till att skapa proteiner. I kroppen omvandlas den även till gasen kväveoxid, vilket är ett viktigt ämne för den erektila funktionen. Detta då kväveoxiden hjälper till att slappna av blodkärlen, så att mer syrerikt blod kan cirkulera genom artärerna i kroppen. Ett tillräckligt blodflöde till artärerna i penis är en förutsättning för en normal förmåga att få erektion.

Kemisk struktur av L-arginin

Aktiv ingrediens och verkan

Den aktiva ingrediensen i L-arginin är aminosyran med samma namn. Som vi beskrivit ovan, omvandlas denna aminosyra till kväveoxid i kroppen. Kväveoxid är en gas som spelar en viktig roll för den manliga potensen. Gasen bidrar till att blodkärlen slappnar av, vilket gör att en större mängd syrerikt blod kan cirkulera i kroppen. För att en man ska kunna få och bibehålla en erektion, krävs ett tillräckligt blodflöde till penis för att understödja denna funktion.

Så används detta preparat

För behandling av erektil dysfunktion, tas 5g L-arginin dagligen under sex månaders tid. Tillskottet tas oralt. För att förhindra bildning av fria radikaler till följd av ett alltför snabbt utsläpp av kväveoxid, behöver l-arginin sakta absorberas och metaboliseras av kroppen.

Biverkningar och kontraindikationer

Likt andra tillskott och läkemedel kan vissa biverkningar uppstå när man tar L-arginin. Dessa biverkningar inkluderar:

 • Ökad risk för blödning,
 • Ohälsosam obalans av kalium i kroppen,
 • Förändrade blodsockernivåer,
 • Sänkt blodtryck.

Patienter som tar läkemedel mot impotens, såsom sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra) eller tadalafil (Cialis) bör iaktta försiktighet vid användning av L-arginin. Detta då L-arginin kan orsaka en blodtryckssänkning. Om du har lågt blodtryck eller använder läkemedel för att kontrollera ditt blodtryck, bör du därför inte ta L-arginin utan att först diskutera saken med en läkare.

Kliniska studier på L-arginins effekt

L-arginin är ett ämne som har studerats utförligt som en möjlig behandling för impotens och andra sjukdomstillstånd. Resultatet av dessa studier tyder på att tillskottet generellt sett är säkert att använda och är väl tolererat av de flesta män, men inte kan bidra till att återställa den erektila funktionen till det normala. Det finns visst vetenskapligt stöd som talar för L-arginin i detta avseende, men det amerikanska sjukhuset Mayokliniken graderar bevisningen till ett C på en skala A-D + F. Det innebär att den vetenskapliga bevisningen för att L-arginin skulle främja den manliga erektila funktionen är oklar.

L-arginin kan främja potensen då ämnet kombineras med andra ingredienser

L-arginin kombineras dock ofta med andra ingredienser i kosttillskott, och då är resultatet ett helt annat. När ämnet kombineras med yohimbe, visar forskning från år 2010 att det finns visst löfte. Studien visade dock att denna behandling endast är lämplig för att behandla lindrig till måttlig impotens.

Även om L-arginin inte på egen hand verkar kunna bota erektil dysfunktion, kan ämnet i kombination med örtmedicinen pycnogenol åstadkomma denna effekt. I en studie fann man att tillskott där dessa bägge ämnen ingick kunde ha en signifikant inverkan på potensen hos män i åldrarna 25 till 45 år. Behandlingen gav inte heller de biverkningar som ofta förknippas med läkemedelsbehandlingar mot impotens.

Jämförelse av L-arginins effekt i förhållande till receptbelagda läkemedel (Viagra, Cialis och Levitra) baserat på kliniska studier

I en rapport som publicerades 2004, menar forskarlaget att det är tveksamt huruvida de kosttillskott som sägs kunna bota impotens verkligen fungerar. De påpekar även att vissa tillskott kan ha en placeboeffekt, vilket ju skulle betyda att tillskottet i sig är verkningslöst. Få studier har dock utförts på denna typ av preparat, i jämförelse med antalet kliniska studier på receptbelagda läkemedelsbehandlingar mot erektil dysfunktion.

Oklart huruvida l-arginin har effekt på potensen

Som vi nämnt ovan, är det ännu oklart huruvida det finns vetenskapliga belägg för att L-arginin faktiskt skulle kunna motverka erektil dysfunktion. Om ett kosttillskott med detta ämne kan åstadkomma den effekten, rör det sig troligtvis om en väldigt begränsad effekt. Vissa studier visar dock att L-arginin tillsammans med pycnogenol skulle kunna ha en betydande potenshöjdande effekt.

Det motsatta går att säga om PDE-5-hämmare såsom Viagra, Cialis och Levitra. Dessa potenspiller har studerats utförligt i kliniska studier och har visat sig vara effektiva för behandling av erektil dysfunktion. I en studie svarade hela 91 procent av deltagarna på en behandling med antingen sildenafil (Viagra) eller tadalafil (Cialis).

Sildenafil
Sildenafil
 • Beställ Cialis med vår smidiga läkar- och apoteksservice
 • Diskreta leveranser i omärkta försändelser med UPS eller Posten
 • Verka inom 30 minuter och är verksamt i blodet i upp till 36 timmar
Läs mer om Sildenafil
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel