MUSE

Här går vi igenom en av de receptbelagda läkemedelsbehandlingar mot impotens som finns på marknaden: MUSE. Vi berättar inledningsvis vad detta är för typ av behandling och hur den fungerar. Vi går därefter vidare med att förklara hur behandlingen används, för att sedan lista de biverkningar och kontraindikationer som du bör känna till. Avslutningsvis belyser vi huruvida det finns behandlingar mot impotens som är enklare att använda.

Vad är MUSE?

MUSE är ett läkemedel som produceras av läkemedelstillverkaren Orifarm och används för att behandla erektil dysfunktion (impotens). Det innehåller den aktiva ingrediensen alprostadil, vilket är ett ämne som har en vasodilaterande (blodkärlsvidgande) och antikoagulerande verkan. Till skillnad från många andra potensmedel intas inte MUSE i tablettform, utan läkemedlets beredningsform är ett uretralstift. Detta förs in i urinröret med hjälp av en applikator och löses där upp.

Hur du använder Medicinerat Uretralt System för Erektion

Varje stift innehåller antingen 500 µg eller 1000 µg av den aktiva substansen alprostadil. MUSE börjar generellt sett verka inom 10 minuter och erektionen varar i mellan 30 och 60 minuter. Denna behandling förväxlas ofta med potensmedel med en annan bredningsform - penisinjektioner.

Aktiv ingrediens och verkan

Alprostadil är den aktiva ingrediensen i MUSE. Det är ett så kallat prostaglandin som verkar i kroppen på två sätt: det vidgar blodkärlen och har även en antikoagulerande effekt. Det verkar genom att förbättra blodcirkulationen i penis, vilket resulterar i att en erektion uppstår. En fördel med det sätt på vilket MUSE verkar är att behandlingen kan vara effektiv även i de fall då de nerver som reglerar den erektila funktionen hos en frisk person är skadade eller har opererats bort.

Så används behandlingen

MUSE appliceras med hjälp av en tunn, rörformig applikator i plast. I denna placeras ett uretralstift med den aktiva substansen alprostadil. Applikatorn förs först några centimeter in i urinröret, varpå stiftet pressas in i urinröret genom att användaren trycker på en knapp på toppen av applikatorn. Därefter dras applikatorn ut igen och användaren rullar penis mellan sina fingrar, för att den aktiva substansen ska fördelas så jämnt som möjligt i penis samt absorberas på kortaste möjliga tid.

Inom 10 minuter från applicering av stiftet får användaren en erektion som varar i mellan 30 och 60 minuter. Att använda MUSE upplevs av många användare som mer komplicerat än att svälja ett potensmedel. Därför bör användning av denna behandlingsmetod rekommenderas av en urolog. Först när urologen är förvissad om att patienten kan hantera applikatorn kan denne utfärda ett recept på behandlingen.

Biverkningar och kontraindikationer

Vid användning av MUSE kan vissa biverkningar uppstå, likt vid användning av andra läkemedelsbehandlingar. Den vanligaste biverkningen är smärta i penis och förekommer hos cirka 30 procent av användarna. De allra flesta patienter som drabbats av denna biverkning upplever att smärtan är mild eller måttlig. I studier har man även funnit att 0,1 procent av patienterna har drabbats av priapism (en erektion som varar i 6 timmar eller längre), samt att 0,3 procent av användarna drabbades av en förlängd erektion (en erektion som varar i 4-6 timmar). I sällsynta fall har även penil fibros rapporterats.

Biverkningar av MUSE i klinisk studie

I en studie där MUSE effektivitet och säkerhet jämfördes med Prostavasin (alprostadil), upplevde 31,4 procent av de patienter som gavs MUSE biverkningar, medan 10,6 procent av de som gavs Prostavasin drabbades av biverkningar. 4,8 procent av de som givits MUSE drabbades av blödning från urinröret efter applicering.

Kliniska studier på dess effektivitet

I en studie på 103 patienter med erektil dysfunktion som gavs antingen MUSE med upp till 1000 µg alprostadil eller en injektion med upp till 20 µg Prostavasin med alprostadil, svarade 43 procent av de patienter som givits MUSE på behandlingen. Motsvarande siffra för de patienter som givits Prostavasin var dock högre (70 procent). En fullt styv erektion fick 10 procent av de som fått MUSE och 48 procent av de som fått Prostavasin.

Kontraindikationer

MUSE är en behandling som förskrivs av en läkare, företrädesvis en urolog. Det finns vissa kontraindikationer som kan göra det olämpligt att använda denna behandling, vilket är en av anledningarna till att din läkare behöver bedöma behandlingens fördelar mot riskerna med densamma. Om du har något av följande tillstånd är behandlingen kontraindicerad:

 • Allergi mot prostaglandiner
 • Multipel myelom
 • Sicklecellanemi
 • Leukemi
 • Ökad risk för blödning på grund av koagulationssjukdom
 • Ökning av antalet blodplättar i blodet
 • Onormalt lågt blodtryck
 • Urinrörsinflammation
 • Urinrörsförträngning
 • Lungsjukdom
 • Olloninflammation
 • Återkommande smärtsamma erektioner
 • Peyronies sjukdom
 • Fibrös vävnadsbildning i penis
 • Böjd penis i erigerat tillstånd
 • Penisprotes
 • Hypospadi
 • Onormal ökning av röda blodkroppar

Finns det andra potensmedel som är enklare att använda än MUSE?

Det kan till en början verka vara besvärligt att använda MUSE, vilket kan avskräcka vissa patienter. MUSE kräver dock inte penisinjektioner, till skillnad från SKAT och kan användas upp till en gång om dagen. Vissa patienter oroar sig för att skada urinröret eller drabbas av allvarlig smärta vid användning av applikatorn, men dessa farhågor är ogrundade. Detta då omfattande träning krävs innan man som patient förskrivs Musa av sin urolog.

Det finns dock alternativa behandlingar mot erektil dysfunktion som är enklare att använda än MUSE. Kända potensmedel såsom Viagra, Cialis och Levitra tas i tablettform, liksom Spedra som är det senaste tillskottet i kategorin PDE-5-hämmare. Att ta en tablett tillsammans med ett glas vatten kan av många patienter upplevas som en enklare doseringsform.

Sildenafil
Sildenafil
 • Beställ Cialis med vår smidiga läkar- och apoteksservice
 • Diskreta leveranser i omärkta försändelser med UPS eller Posten
 • Verka inom 30 minuter och är verksamt i blodet i upp till 36 timmar
Läs mer om Sildenafil

Källor:

Lär dig mer om impotensmedicin:
Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans