Sildalis

Här får du all information du behöver om Sildalis - ett läkemedel mot impotens som säljs illegalt på internet. Vi berättar vad Sildalis är och hur läkemedlet påstås verka, samt förklarar varför det är farligt att köpa och använda detta preparat. Vi berättar även varför Sildalis inte är ett godkänt läkemedel i Sverige (eller övriga EU-länder), samt vilka risker som är förknippade med användning av preparatet. Slutligen tipsar vi om ett tryggt och lagligt sätt att beställa potensmedel över nätet.

Vad är Sildalis?

Sildalis är ett läkemedel som på internet marknadsförs som ett receptfritt och väldigt effektivt potensmedel. Läkemedlet ska enligt uppgift tillverkas av läkemedelsföretaget Delta Enterprises och innehålla 100 mg sildenafil och 20 mg tadalafil per tablett. Preparatet påstås således vara en kombination av två aktiva substanser som är de verksamma ingredienserna i två legitima läkemedelsbehandlingar mot erektil dysfunktion (impotens): Viagra och Cialis.

Hur fungerar Sildalis?

De verksamma ingredienser som Sildalis sägs innehålla (tadalafil och sildenafil) tillhör en läkemedelskategori som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE-5-hämmare). Genom att använda denna typ av läkemedel tillåts en större mängd blod flöda till penis i samband med sexuell upphetsning, vilket ger en hårdare och mer beständig erektion.

Sildalis är inte godkänt i Sverige - varför?

Eftersom Sildalis inte är testat och godkänt enligt Svensk läkemedelsstandard (SLS), och det går därmed inte att med säkerhet veta vilka aktiva substanser som finns i tabletterna. Det kan eventuellt röra sig om helt andra aktiva ingredienser eller en annan dos av dessa ämnen, vilket du kan läsa mer om nedan.

Innehåller receptbelagda ingredienser men säljs receptfritt

Sildalis kan köpas receptfritt på internet, trots att läkemedlets bägge aktiva ingredienser - sildenafil och tadalafil - är receptbelagda i Sverige. De patienter som köper Sildalis online är därför inte i tillräckligt hög grad informerade om läkemedlets verkan, biverkningar och kontraindikationer. Detta är ytterligare en anledning till att du bör avstå från att köpa detta läkemedel.

Vilka är riskerna med att köpa Sildalis online?

Eftersom produktionen och distributionen av Sildalis inte regleras av Läkemedelsverket och EU:s läkemedelsmyndighet European Medicines Agency, är det omöjligt att veta vad läkemedlet egentligen innehåller. Att använda ett läkemedel vars ingredienser är okända medför betydande hälsorisker. Användning av Sildalis kan resultera i chock, dyspné, koma och i värsta fall döden.

Kan orsaka biverkningar

Även om Sildalis skulle innehålla de aktiva ingredienser som påstås, är läkemedlet inte ofarligt. Enligt vissa återförsäljare av detta illegala potensmedel kan Sildalis ge upphov till biverkningar såsom ljuskänslighet, suddig syn, sänkt blodtryck, halsbränna, yrsel, rodnad och kräkningar.

Sildalis kombination av verksamma substanser har inte studerats

Det finns inga kontrollerade studier som har utförts någonstans i världen där man har undersökt kombinationen av 100 mg sildenafil och 20 mg tadalafil. Antagandet att denna kombination av de bägge aktiva substanserna i dessa doser skulle vara mer effektiva än en monoterapi med ett av dessa ämnen kan därför inte bevisas. De enskilda preparaten Viagra och Cialis, samt generiska versioner av dessa, har däremot en väldigt hög effektivitet mot erektil dysfunktion.

Varför väljer vissa svenska män att köpa Sildalis över internet, trots att det är olagligt?

Eftersom impotens är ett sjukdomstillstånd som kan kännas besvärligt att prata om, kan det upplevas som pinsamt att behöva besöka sin läkarmottagning för att konsultera en läkare. Detta är förmodligen den främsta anledningen till att vissa män väljer att köpa Sildalis på internet, trots att försäljningen av läkemedlet är illegal och att det kan vara farligt att köpa och använda det.

Viktigt att rätt diagnos ställs

Kortvarig erektil dysfunktion, det vill säga erektionsproblem som endast uppträder enstaka gånger och varar i mindre än ett halvår, är generellt sett ingen anledning till oro. Stress och nya levnadsvillkor är bara två av många faktorer som kan utlösa impotens. Om besvären kvarstår under en längre tid, är det dock viktigt att genomgå en medicinsk konsultation med en legitimerad läkare för att få tillståndet diagnostiserat.

Finns det säkrare sätt att köpa läkemedel mot impotens online?

Vi på euroClinix tillhandahåller en säkrare metod för beställning av läkemedelsbehandlingar mot erektil dysfunktion. Vår tjänst inkluderar såväl läkarservice som apoteksservice. Eftersom vi använder oss av ett team med legitimerade läkare som reglerade samarbetsapotek, har vi möjlighet att erbjuda denna typ av läkemedel till svenska patienter.

Så fungerar vår läkarservice och apoteksservice

Du börjar din beställningsprocess genom att genomgå en medicinsk onlinekonsultation, vilket går till på så sätt att du fyller i ett kortare medicinskt frågeformulär. Dina svar kommer i efterhand att granskas av vårt läkarteam, varpå en av våra läkare gör en bedömning av huruvida det önskade läkemedlet är rätt behandling för dig. Om läkaren godkänner din behandling, kommer denne att skriva ut ett recept på läkemedlet och vidarebefordra detta till vårt samarbetsapotek.

Vårt ackrediterade apotek är den instans som ansvarar för distribueringen av läkemedlet. Apoteket förbereder din beställning för leverans och skickar sedan ut beställningen. Receptet medföljer i paketet tillsammans med din läkemedelsbehandling.

Sildenafil
Sildenafil
  • Beställ Cialis med vår smidiga läkar- och apoteksservice
  • Diskreta leveranser i omärkta försändelser med UPS eller Posten
  • Verka inom 30 minuter och är verksamt i blodet i upp till 36 timmar
Läs mer om Sildenafil

Källor:

Lär dig mer om impotensmedicin:
Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans