Sildigra

Sildigra är ett av de många illegala preparat som säljs på nätet och marknadsförs som receptfria potensmedel och/eller generiska versioner av kända läkemedel mot impotens. Här berättar vi mer om detta läkemedel samt förklarar varför det inte är ett godkänt läkemedel i Sverige och EU. Vi belyser också varför det är straffbart att beställa detta preparat, samt tydliggör varför det kan vara farligt att köpa och använda det. Vi försöker även bringa klarhet i varför vissa män trots allt beslutar sig för att köpa Sildigra, och avslutar med att tipsa om ett tryggt och lagligt alternativ för den som önskar beställa potensmedel på nätet.

Vad är Sildigra?

Sildigra är en generisk version av sildenafil som tillverkas i Indien av läkemedelsföretaget Dharam Pharma. Preparatet marknadsförs som en kopia av det välkända potensmedlet Viagra och har samma syfte - att avhjälpa erektil dysfunktion (impotens). Sildigra säljs på nätet som ett receptfritt läkemedel, men det är enligt lag förbjudet att importera det till Sverige och EU.

Så fungerar Sildigra

Sildigra fungerar på samma sätt som Viagra: PDE-5-hämmaren sildenafil förhindrar att cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) bryts ner i förtid av enzymet fosfodiesteras typ 5 (PDE-5), därav namnet PDE-5-hämmare. Effekten av att PDE-5 hämmas är att svällkropparna i penis slappnar av och att blodflödet till penis ökar. Detta leder till att en erektion enklare kan fås och upprätthållas.

Varför är inte Sildigra ett godkänt läkemedel i Sverige?

Sildigra kan beställas online utan recept, men är inte tillåtet i Sverige eller andra medlemsländer i EU. Här råder strikta kontroller för produktion, testning och försäljning av läkemedel. Eftersom detta läkemedel är illegalt, kan tullen beslagta försändelser som innehåller Sildigra, och du som står som mottagare riskerar att straffas. Orsaken till att Sildigra är ett illegalt preparat är att den enskilde patientsäkerheten äventyras om produkten tillverkas på fel sätt och säljs till konsumenter.

Av denna anledning har läkemedel rekommenderade maximala doser, och de läkemedel eller aktiva substanser som är särskilt effektiva och kan orsaka svåra biverkningar behöver ordineras av en läkare. Anledningen till att vissa läkemedelsbehandlingar är receptbelagda är alltså för att skydda dig som patient. Till denna kategori hör bland annat PDE-5-hämmare som Viagra och Sildigra.

Straffbart att importera Sildigra till Sverige

Preparat såsom Sildigra och Tadapox m.fl. regleras inte av läkemedelsmyndigheterna i Sverige eller EU, vilket gör dem olagliga. Användare av sådana läkemedel kan därför aldrig vara säkra på att läkemedlet innehåller rätt aktiv ingrediens i rätt dos, eller att preparatet har framställts under hygieniska förhållanden. Som ett exempel används flera giftiga kemikalier i samband med den legala produktionen av den aktiva substansen sildenafil - det ämne som påstås finnas i Sildigra. Även användning av cancerframkallande ämnen är nödvändigt i vissa processer av tillverkningen.

Godkända läkemedel såsom Viagra kontrolleras strikt, såväl under som efter tillverkningen, för att säkerställa att dessa skadliga ämnen inte förekommer i läkemedlet. Huruvida detta även gäller oreglerade preparat som Sildigra går inte att garantera. Illegala läkemedel som detta utgör en hälsorisk och bör inte användas av konsumenter.

Varför är det farligt att köpa Sildigra online?

Likt de flesta andra receptbelagda läkemedel kan potenspiller i vissa fall orsaka allvarliga biverkningar. Endast en läkare kan göra en korrekt bedömning av huruvida det är lämpligt för en patient att använda potensmedel. Det finns vissa sjukdomstillstånd som gör det olämpligt eller direkt farligt för vissa patienter att använda denna typ av läkemedel.

Av vilken anledning köper vissa män i Sverige Sildigra på nätet, trots att det är olagligt?

Trots den risk som det medför att använda illegala läkemedel, finns det män som använder dessa istället för licensierade läkemedel. Det finns två huvudorsaker till detta:

Illegala läkemedel har ett lägre pris

Många män lockas av det ofta låga priset som illegala kopior av originalläkemedel säljs till. Dessa lägre priser möjliggörs dock genom att tillverkaren kringgår den officiella kvalitetssäkringen. Användaren av läkemedlet sparar lite pengar, men utsätter sig för risker genom att ta ett otestat preparat. Även om priset på Sildigra och andra potensmedel är lägre utomlands, bör du alltid konsultera en läkare innan du börjar använda läkemedel mot erektil dysfunktion. Din läkare kan förskriva ett licensierat läkemedel mot impotens.

Potensproblem upplevs som skamligt

Män upplever ofta skam för sin erektila dysfunktion eller känner sig mindre maskulina på grund av dessa. Ofta pratar de därför inte om sina potensproblem med sin partner. Trots dessa förståeliga argument, är det viktigt att betona att användning av moderna läkemedel mot impotens såsom sildenafil, vardenafil, tadalafil och avanafil aldrig bör ske som en form av självbehandling. Läs mer om riskerna med detta ovan.

Finns det några alternativ för den som vill köpa läkemedel mot impotens på nätet?

Vi på euroClinix tillhandahåller licensierade läkemedelsbehandlingar mot impotens. Den tjänst som vi erbjuder inkluderar konsultation, förskrivning av läkemedlet samt distribution via ett ackrediterat apotek. Vår verksamhet är reglerad och fullt laglig, vilket gör att du kan känna dig trygg när du beställer läkemedel mot erektil dysfunktion via oss.

Så fungerar vår tjänst - från onlinekonsultation till leverans

Genom vår läkarservice kan du genomgå en medicinsk onlinekonsultation. Du gör detta genom att fylla i ett kortare medicinskt frågeformulär på vår webbplats. En läkare ur vårt läkarteam kommer granska din information och fatta ett beslut kring huruvida din behandling bör godkännas. Godkänns din behandling, förskrivs du läkemedlet av vår läkare som sedan vidarebefordrar receptet till vårt samarbetsapotek. Där förbereds sedan din beställning för leverans.

Cialis
Cialis
  • Verkar inom 30 minuter och ger effekt i upp till 5 timmar
  • Det mest prisvärda potenspillret på marknaden
  • Diskreta leveranser i omärkta försändelser med UPS eller Posten
Läs mer om Cialis

Källor:

Lär dig mer om impotensmedicin:
Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans